Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Max Memory Support (Gb)
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Back Panel I/O Ports (Cổng kết nối phía sau)
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, Không có, ≥ 16, SATA connectors, En/Dis-able Clr CMOS header, PS/2...

Có tất cả 8 sản phẩm
Bo mạch chủ MSI 870-G45
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
862
Bo mạch chủ MSI 870-C43
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
602
Bo mạch chủ MSI 870A-G54
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
992
Bo mạch chủ MSI 870S-G54
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
778
Bo mạch chủ MSI 870-C45
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
865
Bo mạch chủ MSI 770-G45
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
901
Bo mạch chủ MSI 760GM-P35
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
734
Bo mạch chủ MSI NF520T-C35
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.543
Sản phẩm nổi bật