Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Max Memory Support (Gb)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Form Factor
Thêm lựa chọn

Mainboard | Trang 3, Intel Socket 775, ≥ 16

Có tất cả 176 sản phẩm
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-EP45-EXTREME (rev 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.317
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-EP45-DS3
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.2481
Bo mạch chủ Asus P5Q SE PLUS
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.053
Bo mạch chủ Foxconn P45A-S
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.779
Bo mạch chủ ASUS P5Q SE/R
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.340
Bo mạch chủ ASRock N73V-S
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.028
Bo mạch chủ MSI P45 Neo3 V2
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.825
Bo mạch chủ MSI P45 Neo3-FR (PCB 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.219
Bo mạch chủ MSI P45 Neo2-FIR
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.041
Bo mạch chủ ASUS P5N32-SLI Deluxe
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.239
Bo mạch chủ MSI P43 Neo3-FR (PCB 1.1)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.356
Bo mạch chủ MSI P4N SLI
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.599
Bo mạch chủ Abit FP-IN9 SLI
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.483
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-EP45C-DS3R (rev 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.539
Bo mạch chủ Abit IN9 32X-MAX WIFI
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.527
Bo mạch chủ MSI P6N Diamond
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
992
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-EP45C-DS3  (rev 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.502
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-EP45-DS5 (rev 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.140
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-EP45-DS3P (rev 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.150
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-EP45-DS4 (rev 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.192
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-EP43-DS3R  (rev 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.145
Bo mạch chủ JETWAY XBLUE-P45
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.041
Bo mạch chủ JETWAY XBLUE-P43
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.277
Bo mạch chủ JETWAY XBLUE-G45
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.416
Bo mạch chủ JETWAY HI04
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.043
Bo mạch chủ JETWAY BI-500
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
971
Bo mạch chủ JETWAY HI04-GT
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.049
Bo mạch chủ JETWAY BI-510
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.131
Bo mạch chủ JETWAY BI-520
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
953
Bo mạch chủ ECS NF650iSLIT-A (V1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
997
Bo mạch chủ MSI P45 Neo
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.456
Bo mạch chủ MSI P45 Neo2
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
963
Bo mạch chủ MSI P45 Neo3-F
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.100
Bo mạch chủ MSI P45 Neo3-FIR
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
893
Bo mạch chủ ECS  PN1-SLI2 (V1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.041
Bo mạch chủ MSI P43 Neo
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.806
Bo mạch chủ ECS  NFORCE 570 SLIT-A (V3.1)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
971
Bo mạch chủ ECS  NFORCE 570 SLIT-A (V5.1)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
939
Bo mạch chủ ECS  C19-A SLI (V1.0A)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
911
Bo mạch chủ FOXCONN P45A
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.023
Sản phẩm nổi bật