Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Max Memory Support (Gb)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Thêm lựa chọn

Mainboard, 1000MHz (2000 MT/s), ≥ 8

Có tất cả 213 sản phẩm
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790X-UD4P (rev. 1.0)
3.038.000₫
2 gian hàng bán
3.865
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA785GM-US2H (rev. 1.0)
750.000₫
1 gian hàng bán
4.257
Bo mạch chủ Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.1892
Bo mạch chủ ASUS M4N82 Deluxe
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.338
Bo mạch chủ MSI K9A2 CF
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.709
Bo mạch chủ ECS A740GM-M (V1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
12.135
Bo mạch chủ Asus M4A79 Deluxe
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.886
Bo mạch chủ MSI DKA790GX PLATINUM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.787
Bo mạch chủ ASUS M4N78 PRO
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.255
Bo mạch chủ Asus M2A74-AM
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.059
Bo mạch chủ ASUS M2A-VM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.149
Bo mạch chủ MSI K9AGM3-F
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.447
Bo mạch chủ Asus M4A78-HTPC/RC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.646
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M61PME-S2P (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
15.877
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M68MT-S2P (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.823
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78G-DS3H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.576
Bo mạch chủ Jwele JW-A61PM-D3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.630
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA74GM-S2 (rev. 1.x)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
18.800
Bo mạch chủ ASUS M4A79XTD EVO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.976
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA74GMT-S2 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.278
Bo mạch chủ ASUS M4A785G HTPC/RC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.265
Bo mạch chủ ASUS M4N68T-M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.093
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA770-UD3 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.473
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M720-US3 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.107
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790GP-UD4H (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.652
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790GP-DS4H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.257
Bo mạch chủ ASUS M4N78 SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.341
Bo mạch chủ ASUS M4A78 PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.076
Bo mạch chủ ASUS M3N78 PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.125
Bo mạch chủ MSI K9A2GM-FIH
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.047
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790FX-UD5P (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.234
Bo mạch chủ Asus M2N-VM HDMI
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
4.496
Bo mạch chủ ASUS M3A78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.412
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.532
Bo mạch chủ ASUS M3N78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.429
Bo mạch chủ Asus M4A78-EM/1394
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.338
Bo mạch chủ ASUS M4A785D-M PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.933
Bo mạch chủ Asrock  N68-S UCC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.961
Bo mạch chủ Gigabyte GA-M85M-US2H
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.968
Bo mạch chủ ASUS M4A785-M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.827
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật