Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Max Memory Support (Gb)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Thêm lựa chọn

Mainboard, 1000MHz (2000 MT/s), ≥ 8

Có tất cả 213 sản phẩm
Bo mạch chủ Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
4.3362
Bo mạch chủ ASUS M4N82 Deluxe
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.398
Bo mạch chủ MSI K9A2 CF
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.791
Bo mạch chủ ECS A740GM-M (V1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
12.468
Bo mạch chủ Asus M4A79 Deluxe
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.958
Bo mạch chủ MSI DKA790GX PLATINUM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.865
Bo mạch chủ ASUS M4N78 PRO
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.315
Bo mạch chủ Asus M2A74-AM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.119
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790X-UD4P (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.985
Bo mạch chủ ASUS M2A-VM
Liên hệ gian hàng...
(1)
1 gian hàng bán
5.254
Bo mạch chủ MSI K9AGM3-F
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.486
Bo mạch chủ Asus M4A78-HTPC/RC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.721
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M61PME-S2P (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
16.015
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M68MT-S2P (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.904
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78G-DS3H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.660
Bo mạch chủ Jwele JW-A61PM-D3
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.705
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA74GM-S2 (rev. 1.x)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
18.902
Bo mạch chủ ASUS M4A79XTD EVO
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.027
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA785GM-US2H (rev. 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
4.443
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA74GMT-S2 (rev. 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
5.338
Bo mạch chủ ASUS M4A785G HTPC/RC
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.326
Bo mạch chủ ASUS M4N68T-M
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.114
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA770-UD3 (rev. 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.542
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M720-US3 (rev. 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.155
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790GP-UD4H (rev. 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.724
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790GP-DS4H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.317
Bo mạch chủ ASUS M4N78 SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.395
Bo mạch chủ ASUS M4A78 PRO
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.139
Bo mạch chủ ASUS M3N78 PRO
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.167
Bo mạch chủ MSI K9A2GM-FIH
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.098
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790FX-UD5P (rev. 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.324
Bo mạch chủ Asus M2N-VM HDMI
Chưa có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
4.550
Bo mạch chủ ASUS M3A78-EM
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.472
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.604
Bo mạch chủ ASUS M3N78-EM
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.477
Bo mạch chủ Asus M4A78-EM/1394
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.407
Bo mạch chủ ASUS M4A785D-M PRO
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.984
Bo mạch chủ Asrock  N68-S UCC
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
4.174
Bo mạch chủ Gigabyte GA-M85M-US2H
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.019
Bo mạch chủ ASUS M4A785-M
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.884
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
450.000₫
(2)
6 gian hàng bán
35156.53616