Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Max Memory Support (Gb)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Thêm lựa chọn

Mainboard, 1000MHz (2000 MT/s), ≥ 8

Có tất cả 213 sản phẩm
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790X-UD4P (rev. 1.0)
3.038.000₫
2 gian hàng bán
3.898
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA785GM-US2H (rev. 1.0)
750.000₫
1 gian hàng bán
4.320
Bo mạch chủ Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.2462
Bo mạch chủ ASUS M4N82 Deluxe
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.368
Bo mạch chủ MSI K9A2 CF
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.730
Bo mạch chủ ECS A740GM-M (V1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
12.252
Bo mạch chủ Asus M4A79 Deluxe
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.913
Bo mạch chủ MSI DKA790GX PLATINUM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.811
Bo mạch chủ ASUS M4N78 PRO
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.273
Bo mạch chủ Asus M2A74-AM
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.089
Bo mạch chủ ASUS M2A-VM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.191
Bo mạch chủ MSI K9AGM3-F
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.471
Bo mạch chủ Asus M4A78-HTPC/RC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.670
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M61PME-S2P (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
15.937
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M68MT-S2P (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.862
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78G-DS3H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.618
Bo mạch chủ Jwele JW-A61PM-D3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.660
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA74GM-S2 (rev. 1.x)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
18.830
Bo mạch chủ ASUS M4A79XTD EVO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.988
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA74GMT-S2 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.299
Bo mạch chủ ASUS M4A785G HTPC/RC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.280
Bo mạch chủ ASUS M4N68T-M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.102
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA770-UD3 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.506
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M720-US3 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.122
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790GP-UD4H (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.688
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790GP-DS4H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.275
Bo mạch chủ ASUS M4N78 SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.356
Bo mạch chủ ASUS M4A78 PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.097
Bo mạch chủ ASUS M3N78 PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.149
Bo mạch chủ MSI K9A2GM-FIH
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.059
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790FX-UD5P (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.270
Bo mạch chủ Asus M2N-VM HDMI
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
4.520
Bo mạch chủ ASUS M3A78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.430
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.562
Bo mạch chủ ASUS M3N78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.438
Bo mạch chủ Asus M4A78-EM/1394
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.359
Bo mạch chủ ASUS M4A785D-M PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.939
Bo mạch chủ Asrock  N68-S UCC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.039
Bo mạch chủ Gigabyte GA-M85M-US2H
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.983
Bo mạch chủ ASUS M4A785-M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.842
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật