Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Max Memory Support (Gb)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Thêm lựa chọn

Mainboard, 1000MHz (2000 MT/s), ≥ 8

Có tất cả 213 sản phẩm
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790X-UD4P (rev. 1.0)
3.038.000₫
2 gian hàng bán
3.811
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA785GM-US2H (rev. 1.0)
750.000₫
1 gian hàng bán
4.170
Bo mạch chủ Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.1472
Bo mạch chủ ASUS M4N82 Deluxe
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.293
Bo mạch chủ MSI K9A2 CF
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.685
Bo mạch chủ ECS A740GM-M (V1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
12.024
Bo mạch chủ Asus M4A79 Deluxe
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.844
Bo mạch chủ MSI DKA790GX PLATINUM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.769
Bo mạch chủ ASUS M4N78 PRO
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.213
Bo mạch chủ Asus M2A74-AM
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.029
Bo mạch chủ ASUS M2A-VM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.104
Bo mạch chủ MSI K9AGM3-F
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.414
Bo mạch chủ Asus M4A78-HTPC/RC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.604
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M61PME-S2P (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
15.814
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M68MT-S2P (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.790
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78G-DS3H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.552
Bo mạch chủ Jwele JW-A61PM-D3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.600
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA74GM-S2 (rev. 1.x)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
18.734
Bo mạch chủ ASUS M4A79XTD EVO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.964
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA74GMT-S2 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.239
Bo mạch chủ ASUS M4A785G HTPC/RC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.244
Bo mạch chủ ASUS M4N68T-M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.063
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA770-UD3 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.437
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M720-US3 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.077
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790GP-UD4H (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.625
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790GP-DS4H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.242
Bo mạch chủ ASUS M4N78 SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.332
Bo mạch chủ ASUS M4A78 PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.034
Bo mạch chủ ASUS M3N78 PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.101
Bo mạch chủ MSI K9A2GM-FIH
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.035
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790FX-UD5P (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.186
Bo mạch chủ Asus M2N-VM HDMI
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
4.469
Bo mạch chủ ASUS M3A78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.388
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.508
Bo mạch chủ ASUS M3N78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.420
Bo mạch chủ Asus M4A78-EM/1394
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.320
Bo mạch chủ ASUS M4A785D-M PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.915
Bo mạch chủ Asrock  N68-S UCC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.874
Bo mạch chủ Gigabyte GA-M85M-US2H
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.929
Bo mạch chủ ASUS M4A785-M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.806
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ ASUS P5G41C-M LX
1.000.000₫
(1)
6 gian hàng bán
1338.7822
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
640.000₫
(2)
6 gian hàng bán
24147.34816