Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Max Memory Support (Gb)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Thêm lựa chọn

Mainboard, 1000MHz (2000 MT/s), ≥ 8

Có tất cả 213 sản phẩm
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790X-UD4P (rev. 1.0)
3.038.000₫
2 gian hàng bán
3.826
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA785GM-US2H (rev. 1.0)
750.000₫
2 gian hàng bán
4.224
Bo mạch chủ Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.1682
Bo mạch chủ ASUS M4N82 Deluxe
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.308
Bo mạch chủ MSI K9A2 CF
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.695
Bo mạch chủ ECS A740GM-M (V1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
12.084
Bo mạch chủ Asus M4A79 Deluxe
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.862
Bo mạch chủ MSI DKA790GX PLATINUM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.769
Bo mạch chủ ASUS M4N78 PRO
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.240
Bo mạch chủ Asus M2A74-AM
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.035
Bo mạch chủ ASUS M2A-VM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.113
Bo mạch chủ MSI K9AGM3-F
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.429
Bo mạch chủ Asus M4A78-HTPC/RC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.631
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M61PME-S2P (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
15.838
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M68MT-S2P (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.799
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78G-DS3H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.561
Bo mạch chủ Jwele JW-A61PM-D3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.612
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA74GM-S2 (rev. 1.x)
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
18.764
Bo mạch chủ ASUS M4A79XTD EVO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.970
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA74GMT-S2 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.260
Bo mạch chủ ASUS M4A785G HTPC/RC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.254
Bo mạch chủ ASUS M4N68T-M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.078
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA770-UD3 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.452
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M720-US3 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.086
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790GP-UD4H (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.634
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790GP-DS4H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.245
Bo mạch chủ ASUS M4N78 SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.338
Bo mạch chủ ASUS M4A78 PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.040
Bo mạch chủ ASUS M3N78 PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.119
Bo mạch chủ MSI K9A2GM-FIH
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.044
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790FX-UD5P (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.201
Bo mạch chủ Asus M2N-VM HDMI
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
4.481
Bo mạch chủ ASUS M3A78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.391
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.520
Bo mạch chủ ASUS M3N78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.423
Bo mạch chủ Asus M4A78-EM/1394
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.320
Bo mạch chủ ASUS M4A785D-M PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.927
Bo mạch chủ Asrock  N68-S UCC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.907
Bo mạch chủ Gigabyte GA-M85M-US2H
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.950
Bo mạch chủ ASUS M4A785-M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.815
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ Gigabyte GA-G31M-ES2C (rev. 1.x)
500.000₫
(10)
9 gian hàng bán
36166.2337
Bo mạch chủ ASUS P5G41C-M LX
1.000.000₫
(1)
5 gian hàng bán
1439.1662