Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Max Memory Support (Gb)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Thêm lựa chọn

Mainboard, 1000MHz (2000 MT/s), ≥ 8

Có tất cả 213 sản phẩm
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790X-UD4P (rev. 1.0)
3.038.000₫
2 gian hàng bán
3.940
Bo mạch chủ Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.3062
Bo mạch chủ ASUS M4N82 Deluxe
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.389
Bo mạch chủ MSI K9A2 CF
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.766
Bo mạch chủ ECS A740GM-M (V1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
12.354
Bo mạch chủ Asus M4A79 Deluxe
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.934
Bo mạch chủ MSI DKA790GX PLATINUM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.832
Bo mạch chủ ASUS M4N78 PRO
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.294
Bo mạch chủ Asus M2A74-AM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.092
Bo mạch chủ ASUS M2A-VM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.218
Bo mạch chủ MSI K9AGM3-F
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.480
Bo mạch chủ Asus M4A78-HTPC/RC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.694
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M61PME-S2P (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
15.970
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M68MT-S2P (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.889
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78G-DS3H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.642
Bo mạch chủ Jwele JW-A61PM-D3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.690
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA74GM-S2 (rev. 1.x)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
18.851
Bo mạch chủ ASUS M4A79XTD EVO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.012
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA785GM-US2H (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.389
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA74GMT-S2 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.308
Bo mạch chủ ASUS M4A785G HTPC/RC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.307
Bo mạch chủ ASUS M4N68T-M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.108
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA770-UD3 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.536
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M720-US3 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.134
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790GP-UD4H (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.706
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790GP-DS4H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.290
Bo mạch chủ ASUS M4N78 SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.380
Bo mạch chủ ASUS M4A78 PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.118
Bo mạch chủ ASUS M3N78 PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.155
Bo mạch chủ MSI K9A2GM-FIH
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.083
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790FX-UD5P (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.282
Bo mạch chủ Asus M2N-VM HDMI
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
4.535
Bo mạch chủ ASUS M3A78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.442
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.589
Bo mạch chủ ASUS M3N78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.459
Bo mạch chủ Asus M4A78-EM/1394
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.380
Bo mạch chủ ASUS M4A785D-M PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.957
Bo mạch chủ Asrock  N68-S UCC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.099
Bo mạch chủ Gigabyte GA-M85M-US2H
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.001
Bo mạch chủ ASUS M4A785-M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.863
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ FOXCONN H55MXV
1.550.000₫
5 gian hàng bán
330.7124