Từ :
Đến :
1000MHz (2000 MT/s) Loại bỏ tham số này
400MHz (1)
667Mhz (1)
ASROCK (38)
ASUS (58)
DFI (18)
J&W (20)
MSI (32)
ABIT (5)
ECS (2)
JETWAY (2)
ATX (120)
CEB (1)
AMD (88)
ATI (1)
Khác (1)
VIA (3)
2 (40)
4 (173)
DDR2 (177)
DDR3 (25)
DDR (2)
400MHz (7)
533Mhz (116)
667Mhz (175)
800Mhz (200)
1066Mhz (141)
1200Mhz (20)
1333Mhz (34)
1600MHz (15)
RAID (194)
SLI (24)
HDMI (60)

Mainboard, 1000MHz (2000 MT/s)Loại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
213 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MSI K9A2 CF
 • Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 2600MHz (5200 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s)
 • Max Memory Support (Gb): 8
 • Manufacture (Hãng sản xuất): MSI
 • Socket: AMD Socket AM2+
 • Form Factor: ATX
 • Chipset: AMD 790X / AMD SB600
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Sempron, AMD Phenom, AMD Athlon
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 4
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
1.134.000 ₫
(53,55 USD)
ECS A740GM-M (V1.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: AMD Socket AM2+ / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: AMD 740G / AMD SB700 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Phenom, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
270.000 ₫
(12,75 USD)
Asus M4A79 Deluxe
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: AMD 790FX / AMD SB750 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Sempron, AMD Athlon, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Phenom II, AMD Athlon X4, AMD Athlon X3, AMD Athlon X2, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 2600MHz, 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, 1200Mhz, 1300Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, CrossFireX, /
0
5.480.000 ₫
(258,8 USD)
ASUS M4N82 Deluxe
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM3/AM2+/AM2 / Form Factor: ATX / Chipset: NVIDIA nForce 980a SLI / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Sempron, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Phenom II, AMD Athlon X4, AMD Athlon X3, AMD Athlon X2, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 2600MHz, 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, SLI, /
0
3.779.000 ₫
(178,47 USD)
MSI DKA790GX PLATINUM
 • Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 2600MHz (5200 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s)
 • Max Memory Support (Gb): 8
 • Manufacture (Hãng sản xuất): MSI
 • Socket: AMD Socket AM2+
 • Form Factor: ATX
 • Chipset: AMD 790GX / AMD SB750
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Phenom
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 4
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, CrossFire, HDMI
0
3.422.000 ₫
(161,61 USD)
ASUS M4N78 PRO
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: ATX / Chipset: NVIDIA GeForce 8300 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Sempron, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Athlon X4, AMD Athlon X3, AMD Athlon X2, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 2600MHz, 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, 1200Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, SLI, HDMI, /
0
2.162.000 ₫
(102,1 USD)
Asus M2A74-AM
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: AMD 740G / AMD SB700 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Sempron, AMD Phenom, AMD Athlon, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Phenom II, AMD Athlon X4, AMD Athlon X3, AMD Athlon X2, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
1.238.000 ₫
(58,47 USD)
GIGABYTE GA-MA790X-UD4P (rev. 1.0)
 • Front Side Bus (FSB): 2600MHz (5200 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s)
 • Max Memory Support (Gb): 16
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Socket: AMD Socket AM3/AM2+/AM2
 • Form Factor: ATX
 • Chipset: AMD 790X / AMD SB750
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Sempron, AMD Athlon, AMD Phenom FX, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Phenom II, AMD Athlon X2
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 4
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Memory Bus: 800Mhz, 1066Mhz, 1333Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
2.749.000 ₫
(129,82 USD)
ASUS M2A-VM
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: AMD 690G / AMD SB600 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Phenom, AMD Athlon 64 FX, Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 4, USB 2.0 x 6, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
1.365.000 ₫
(64,46 USD)
MSI K9AGM3-F
 • Front Side Bus (FSB): 1000MHz (2000 MT/s)
 • Max Memory Support (Gb): 8
 • Manufacture (Hãng sản xuất): MSI
 • Socket: AMD Socket AM2
 • Form Factor: MicroATX (uATX)
 • Chipset: AMD 690V / AMD SB600
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 4
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
1.322.000 ₫
(62,43 USD)
Asus M4A78-HTPC/RC
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: AMD 780G / AMD SB700 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Sempron, AMD Athlon, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Phenom II, AMD Athlon X4, AMD Athlon X3, AMD Athlon X2, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 2600MHz, 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
2.499.000 ₫
(118,02 USD)
GIGABYTE GA-M61PME-S2P (rev. 1.0)
 • Front Side Bus (FSB): 1000MHz (2000 MT/s)
 • Max Memory Support (Gb): 8
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Socket: AMD Socket AM2 / AM2+
 • Form Factor: MicroATX (uATX)
 • Chipset: NVIDIA GeForce 6100 / nForce 430
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Sempron, AMD Phenom FX, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Athlon X2
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 2
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
1.139.000 ₫
(53,79 USD)
GIGABYTE GA-MA78G-DS3H (rev. 1.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: ATX / Chipset: AMD 780G / AMD SB700 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Phenom, AMD Athlon 64 FX, / Front Side Bus (FSB): 2600MHz, 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, CrossFire, HDMI, /
0
3.990.000 ₫
(188,43 USD)
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
 • Front Side Bus (FSB): 2600MHz (5200 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s)
 • Max Memory Support (Gb): 16
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Socket: AMD Socket AM3
 • Form Factor: ATX
 • Chipset: AMD 770 / AMD SB710
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Phenom II
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 4
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3
 • Memory Bus: 1066Mhz, 1333Mhz, 1666Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
2.250.000 ₫
(106,26 USD)
GIGABYTE GA-MA74GM-S2 (rev. 1.x)
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: AMD 740G / AMD SB700 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Phenom, AMD Athlon, AMD Phenom FX, AMD Athlon X2, Front Side Bus (FSB): 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
1.400.000 ₫
(66,12 USD)
ASUS M4A785G HTPC/RC
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM3/AM2+/AM2 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: AMD 785G / AMD SB710 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Sempron, AMD Phenom, AMD Athlon, AMD Phenom II, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): AMD Athlon II , / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 2600MHz (5200 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, 1200Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): HDMI, CrossFireX, /
0
2.561.000 ₫
(120,94 USD)
GIGABYTE GA-MA770-UD3 (rev. 1.0)
 • Front Side Bus (FSB): 2600MHz (5200 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s)
 • Max Memory Support (Gb): 16
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Socket: AMD Socket AM2 / AM2+
 • Form Factor: ATX
 • Chipset: AMD 770 / AMD SB700
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Sempron, AMD Athlon, AMD Phenom FX, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Athlon X2
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 4
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, 1200Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
1.950.000 ₫
(92,09 USD)
GIGABYTE GA-MA790GP-UD4H (rev. 1.0)
 • Front Side Bus (FSB): 2600MHz (5200 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s)
 • Max Memory Support (Gb): 16
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Socket: AMD Socket AM2 / AM2+
 • Form Factor: ATX
 • Chipset: AMD 790GX / AMD SB750
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Sempron, AMD Phenom FX, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Athlon X2
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 4
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Memory Bus: 800Mhz, 1066Mhz, 1200Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, HDMI
0
3.453.000 ₫
(163,07 USD)
GIGABYTE GA-MA790GP-DS4H (rev. 1.0)
 • Front Side Bus (FSB): 2600MHz (5200 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s)
 • Max Memory Support (Gb): 16
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Socket: AMD Socket AM2 / AM2+
 • Form Factor: ATX
 • Chipset: AMD 790GX / AMD SB750
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Phenom
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 4
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, CrossFire, HDMI
0
2.329.250 ₫
(110 USD)
ASUS M4N78 SE
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: ATX / Chipset: NVIDIA nForce 720D (MCP78D) / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Sempron, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Phenom II, AMD Athlon X4, AMD Athlon X3, AMD Athlon X2, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 2600MHz, 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
1.658.000 ₫
(78,3 USD)
MSI K9A2GM-FIH
 • Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 2600MHz (5200 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s)
 • Max Memory Support (Gb): 8
 • Manufacture (Hãng sản xuất): MSI
 • Socket: AMD Socket AM2+
 • Form Factor: MicroATX (uATX)
 • Chipset: AMD 780G / AMD SB700
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Phenom
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 4
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, CrossFire, HDMI
0
1.513.000 ₫
(71,45 USD)
GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H (rev. 1.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: AMD 780G / AMD SB700 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Phenom, AMD Athlon 64 FX, / Front Side Bus (FSB): 2600MHz, 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, CrossFire, HDMI, /
0
2.752.750 ₫
(130 USD)
ASROCK N68-S
 • Front Side Bus (FSB): 1000MHz (2000 MT/s)
 • Max Memory Support (Gb): 8
 • Manufacture (Hãng sản xuất): ASROCK
 • Socket: AMD Socket AM3/AM2+/AM2
 • Form Factor: MicroATX (uATX)
 • Chipset: NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Phenom, AMD Athlon 64 FX, AMD Phenom FX, AMD Phenom X4, AMD Phenom X3, AMD Phenom II, AMD Athlon X4, AMD Athlon X3, AMD Athlon X2
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 2
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2
 • Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
966.000 ₫
(45,62 USD)
ASUS M2N68-CM
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 7050 / nForce 630A / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Athlon 64 FX, AMD Phenom II, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
5
1.364.000 ₫
(64,42 USD)
J&W JW-RS780UVD-AM2+ (128M)
Manufacture (Hãng sản xuất): J&W / Socket: AMD Socket AM2 / AM2+ / Form Factor: Mini ITX / Chipset: AMD 780G / AMD SB700 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2, AMD Sempron, AMD Phenom, AMD Athlon 64 FX, AMD Phenom FX, / Front Side Bus (FSB): 2600MHz, 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz, 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, HDMI, /
0
550.000 ₫
(25,97 USD)
GIGABYTE GA-M68MT-S2P (rev. 1.0)
 • Front Side Bus (FSB): 1000MHz (2000 MT/s)
 • Max Memory Support (Gb): 8
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Socket: AMD Socket AM3
 • Form Factor: MicroATX (uATX)
 • Chipset: NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Phenom II
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): AMD Athlon II
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 2
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3
 • Memory Bus: 800Mhz, 1066Mhz, 1333Mhz, 1666Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
Liên hệ gian hàng...
Jwele JW-A61PM-D3
Manufacture (Hãng sản xuất): J&W / Socket: AMD Socket AM3 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 6150SE / nForce 430 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Phenom II, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): AMD Athlon II , Sempron™ 100 Series , / Front Side Bus (FSB): 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 800Mhz, 1066Mhz, 1333Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 4, SATA II 3Gb/s x 2, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
ASUS M4A79XTD EVO
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: AMD Socket AM3 / Form Factor: ATX / Chipset: AMD 790X / AMD SB750 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): -, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1066Mhz, 1333Mhz, 1600MHz, 1800MHz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
GIGABYTE GA-MA785GM-US2H (rev. 1.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Socket: AMD Socket AM3/AM2+/AM2 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: AMD 785G / AMD SB710 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Sempron, AMD Phenom, AMD Athlon, AMD Phenom II, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): AMD Athlon II , / Front Side Bus (FSB): 2600MHz (5200 MT/s), 1000MHz (2000 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, 1066Mhz, 1200Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 6, SATA II 3Gb/s x 2, SATA II 3Gb/s x 3, eSATA x 1, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, HDMI, /
0
Không có GH bán...
GIGABYTE GA-MA74GMT-S2 (rev. 1.0)
 • Front Side Bus (FSB): 1000MHz (2000 MT/s)
 • Max Memory Support (Gb): 8
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Socket: AMD Socket AM3
 • Form Factor: MicroATX (uATX)
 • Chipset: AMD 785G / AMD SB710
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Phenom II
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): AMD Athlon II
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 2
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3
 • Memory Bus: 800Mhz, 1066Mhz, 1333Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Mainboard, 1000MHz (2000 MT/s)Loại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Mainboard