Sản phẩm nhiều người bán.

Antenna Wifi, BuffaloLoại bỏ tham số này

12 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Buffalo AirStation 6 dBi Directional Antenna
Hãng sản xuất : Buffalo / Độ lợi (dBi): 6 / Độ phân cực (Polarization): Linear, Vertical, Circular, Horizontal, / Độ rộng tia (Beamwidth): Horizontal 360°, Vertical: 76°, / Công suất (W): 2 / Điện trở (Ω): 0 / Trọng lượng (g): 0 /
0
Không có GH bán...
Buffalo WLE-HG-NDR High Gain Omni Antenna
Hãng sản xuất : Buffalo / Độ lợi (dBi): 7 / Độ phân cực (Polarization): Horizontal, / Độ rộng tia (Beamwidth): Horizontal 360°, / Công suất (W): 0 / Điện trở (Ω): 0 / Trọng lượng (g): 0 /
0
Không có GH bán...
Buffalo WLE-DA2 High Gain Flat Antenna
Hãng sản xuất : Buffalo / Độ lợi (dBi): 9 / Độ phân cực (Polarization): Vertical, Horizontal, / Độ rộng tia (Beamwidth): -, / Công suất (W): 0 / Điện trở (Ω): 0 / Trọng lượng (g): 0 /
0
Không có GH bán...
Buffalo AirStation 4 dBi Omni Directional Antenna
Hãng sản xuất : Buffalo / Độ lợi (dBi): 4 / Độ phân cực (Polarization): Linear, Vertical, Circular, Horizontal, / Độ rộng tia (Beamwidth): Horizontal 360°, Vertical 45°, / Công suất (W): 2 / Điện trở (Ω): 0 / Trọng lượng (g): 5 /
0
Không có GH bán...
Buffalo WLE-AT-NDRHW High Gain Omni Antenna
Hãng sản xuất : Buffalo / Độ lợi (dBi): 4 / Độ phân cực (Polarization): Vertical, Horizontal, / Độ rộng tia (Beamwidth): Horizontal 360°, / Công suất (W): 0 / Điện trở (Ω): 0 / Trọng lượng (g): 0 /
0
Không có GH bán...
BUFFALO WLE-HG-DYG 14 dBi High Gain Outdoor Yagi Antenna
Hãng sản xuất : Buffalo / Độ lợi (dBi): 14 / Độ phân cực (Polarization): Vertical, Horizontal, / Độ rộng tia (Beamwidth): Horizontal: 60°, Vertical 60°, / Công suất (W): 0 / Điện trở (Ω): 50 / Trọng lượng (g): 0 /
0
Liên hệ gian hàng...
Buffalo WLE-MYG Compact Yagi Antenna
Hãng sản xuất : Buffalo / Độ lợi (dBi): 5 / Độ phân cực (Polarization): Vertical, Horizontal, / Độ rộng tia (Beamwidth): -, / Công suất (W): 0 / Điện trở (Ω): 0 / Trọng lượng (g): 0 /
0
Không có GH bán...
Buffalo WLE-HG-NDC High Gain Outdoor Omni Antenna
Hãng sản xuất : Buffalo / Độ lợi (dBi): 7 / Độ phân cực (Polarization): Vertical, Horizontal, / Độ rộng tia (Beamwidth): Vertical 15°, / Công suất (W): 0 / Điện trở (Ω): 0 / Trọng lượng (g): 0 /
0
Không có GH bán...
Buffalo WLE-AT-NDRHB High Gain Omni Antenna
Hãng sản xuất : Buffalo / Độ lợi (dBi): 4 / Độ phân cực (Polarization): Vertical, Horizontal, / Độ rộng tia (Beamwidth): Horizontal 360°, / Công suất (W): 0 / Điện trở (Ω): 0 / Trọng lượng (g): 0 /
0
Không có GH bán...
Buffalo WLE-AT-DACB High Gain Directional Antenna
Hãng sản xuất : Buffalo / Độ lợi (dBi): 6 / Độ phân cực (Polarization): Vertical, Horizontal, / Độ rộng tia (Beamwidth): Vertical: 70°, / Công suất (W): 0 / Điện trở (Ω): 0 / Trọng lượng (g): 0 /
0
Không có GH bán...
Buffalo WLE-AT-DACW High Gain Directional Antenna
Hãng sản xuất : Buffalo / Độ lợi (dBi): 6 / Độ phân cực (Polarization): Vertical, Horizontal, / Độ rộng tia (Beamwidth): Vertical: 70°, / Công suất (W): 0 / Điện trở (Ω): 0 / Trọng lượng (g): 0 /
0
Không có GH bán...
WLE-G300N
  • Hãng sản xuất : Buffalo
  • Công suất (W): 0
  • Điện trở (Ω): 0
0
Không có GH bán...

Antenna Wifi, BuffaloLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Antenna Wifi