Loa máy tính, GENIUSLoại bỏ tham số này, ≥ 50WLoại bỏ tham số này

18 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Loa Genius SW-HF2.1 2000
 • Hãng sản xuất: GENIUS
 • Công suất(W): 60W
 • Kiểu: 2.1
 • Công suất loa trầm(W): 30
 • Công suất loa vệ tinh(W): 120
0
Không có GH bán...
GENIUS SW-5.1 1800
 • Hãng sản xuất: GENIUS
 • Công suất(W): 55W
 • Kiểu: 5.1
 • Công suất loa trầm(W): 20
 • Công suất loa vệ tinh(W): 7
0
Không có GH bán...
Genius GHT-S200 5.1
 • Hãng sản xuất: GENIUS
 • Công suất(W): 200W
 • Kiểu: 5.1
 • Công suất loa trầm(W): 100
 • Công suất loa vệ tinh(W): 20
4,5
Không có GH bán...
Genius Speaker SW-HF5.1 3000
Hãng sản xuất: GENIUS / Kiểu: Bộ 5loa & đệm / Công suất(W): 75W / Tần số tối thiểu(Hz): 80 / Tần số tối đa(KHz): 20 / Số loa: 5 / Mức độ âm thanh(dB): 80 / Trọng lượng: - /
0
Không có GH bán...
GENIUS SP-HF3000 5.1
 • Hãng sản xuất: GENIUS
 • Công suất(W): 80W
 • Kiểu: 5.1
 • Công suất loa trầm(W): 0
 • Công suất loa vệ tinh(W): 0
0
Không có GH bán...
Genius SP-F200
Hãng sản xuất: GENIUS / Kiểu: Bộ 2loa / Công suất(W): 195W / Tần số tối thiểu(Hz): 20 / Tần số tối đa(KHz): 20 / Số loa: 2 / Mức độ âm thanh(dB): 79 / Trọng lượng: - /
0
Không có GH bán...
Genius SP-F350
Hãng sản xuất: GENIUS / Kiểu: Bộ 2loa / Công suất(W): 360W / Tần số tối thiểu(Hz): 20 / Tần số tối đa(KHz): 20 / Số loa: 2 / Mức độ âm thanh(dB): 79 / Trọng lượng: - /
0
Không có GH bán...
Genius SP-F120
Hãng sản xuất: GENIUS / Kiểu: Bộ 2loa / Công suất(W): 120W / Tần số tối thiểu(Hz): 20 / Tần số tối đa(KHz): 20 / Số loa: 2 / Mức độ âm thanh(dB): 70 / Trọng lượng: - /
0
Không có GH bán...
Genius SW-5.1 3000
Hãng sản xuất: GENIUS / Kiểu: Bộ 5 loa & đệm / Công suất(W): 75W / Công suất loa trầm(W): 35 / Công suất loa vệ tinh(W): 5 / Số loa: 5 / Trọng lượng(g): 0 /
0
Không có GH bán...
Genius SW-HF5.1 6000
Hãng sản xuất: GENIUS / Kiểu: Bộ 5 loa & đệm / Công suất(W): 200W / Công suất loa trầm(W): 100 / Công suất loa vệ tinh(W): 20 / Số loa: 4 / Trọng lượng(g): 198000 /
0
Không có GH bán...
Genius SW-HF5.1 5050
Hãng sản xuất: GENIUS / Kiểu: Bộ 5 loa & đệm / Công suất(W): 150W / Công suất loa trầm(W): 75 / Công suất loa vệ tinh(W): 15 / Số loa: 5 / Trọng lượng(g): 16300 /
0
Không có GH bán...
Genius SP-HF1800A
Hãng sản xuất: GENIUS / Kiểu: Bộ 2 loa / Công suất(W): 50W / Công suất loa trầm(W): 0 / Công suất loa vệ tinh(W): 0 / Số loa: 0 / Trọng lượng(g): 7240 /
0
Không có GH bán...
GENIUS SW-HF5.1 5050V2
 • Hãng sản xuất: GENIUS
 • Công suất(W): 150W
 • Kiểu: 5.1
 • Công suất loa trầm(W): 50
 • Công suất loa vệ tinh(W): 20
0
Không có GH bán...
GENIUS SW-T1800 2.1
Hãng sản xuất: GENIUS / Kiểu: Bộ 2 loa & đệm / Công suất(W): 50W / Công suất loa trầm(W): 30 / Công suất loa vệ tinh(W): 10 / Số loa: 3 / Trọng lượng(g): 0 /
0
Không có GH bán...
GENIUS SW-HF5.1 4000
Hãng sản xuất: GENIUS / Kiểu: Bộ 5 loa & đệm / Công suất(W): 100W / Công suất loa trầm(W): 25 / Công suất loa vệ tinh(W): 15 / Số loa: 6 / Trọng lượng(g): 0 /
0
Không có GH bán...
GENIUS SW-HF5.1 5005
Hãng sản xuất: GENIUS / Kiểu: Bộ 5 loa & đệm / Công suất(W): 150W / Công suất loa trầm(W): 75 / Công suất loa vệ tinh(W): 15 / Số loa: 6 / Trọng lượng(g): 0 /
0
Không có GH bán...
GENIUS SW-5.1 3005
Hãng sản xuất: GENIUS / Kiểu: Bộ 5 loa & đệm / Công suất(W): 75W / Công suất loa trầm(W): 25 / Công suất loa vệ tinh(W): 9 / Số loa: 6 / Trọng lượng(g): 0 /
0
Không có GH bán...
GENIUS SW-HF2.1 1800K
Hãng sản xuất: GENIUS / Kiểu: Bộ 2 loa & đệm / Công suất(W): 500W / Công suất loa trầm(W): 20 / Công suất loa vệ tinh(W): 15 / Số loa: 6 / Trọng lượng(g): 5500 /
0
Không có GH bán...

Loa máy tính, GENIUSLoại bỏ tham số này, ≥ 50WLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị cho máy tính > Loa máy tính