Chào bạn tôi có Giáo Trình Dạy Học pascal 7.0 căn bản đây bạn Download về mà dùng Tập tin: Turbo Pascal 7.0 + Giáo Trình Căn Bản ( 38Mb ) Download: http://www.megaupload.com/?d=NRCHHVHP trong đó có Pascal 7.0, Pascal 5.5, Turbo C++ 2.01 và Pascal...
(Xem thêm)

doducngoc

[b] Ebook tự học pascal 7[/b] Khóa học được chia làm 8 phần lớn. Các phần được sắp theo trình tự...
cho tôi nơi download turbo pascal với! bởi vì tôi đang học mà

Nguyễn Mạnh Thắng

Đây nè: http://www.simonhuggins.com/courses/...scal/download/

Thành viên tích cực

1

Hoàng Tươi

18 lượt cảm ơn
2

Nguyễn Thị Lan

3 lượt cảm ơn
3

Dương Phúc

1 lượt cảm ơn
4

Hải Anh Trần

1 lượt cảm ơn