Chào bạn tôi có Giáo Trình Dạy Học pascal 7.0 căn bản đây bạn Download về mà dùng Tập tin: Turbo Pascal 7.0 + Giáo Trình Căn Bản ( 38Mb ) Download: http://www.megaupload.com/?d=NRCHHVHP trong đó có Pascal 7.0, Pascal 5.5, Turbo C++ 2.01 và Pascal C++ mõi cái điều có Giáo Trình riêng bạn sử dụng Phần mềm đọc file.PDF để xem Giáo trình ( niếu chưa có thì đây) Download: http://www.megaupload.com/?d=GQMJM3JL (File size: 1.08 MB) tôi có vầy lời khuyên dành cho bạn đây bạn nên học Pascal 5.5 trước vì Pascal 5.5 chưa có nhiều ứng dụng rất hợp cho những người mới học Pascal...
(Xem thêm)

doducngoc

[b] Ebook tự học pascal 7[/b] Khóa học được chia làm 8 phần lớn. Các phần được sắp theo trình tự...
cho tôi nơi download turbo pascal với! bởi vì tôi đang học mà

Nguyễn Mạnh Thắng

Đây nè: http://www.simonhuggins.com/courses/...scal/download/

Thành viên tích cực

1

Chung Trần

22 lượt cảm ơn
2

Trung Anh Ơi

9 lượt cảm ơn
3

Đỗ Thị Thảo

1 lượt cảm ơn
4

Nguyễn Hải Anh

1 lượt cảm ơn
5

Phùng Thị Nhâm

1 lượt cảm ơn