Tìm kiếm theo danh mục
Năm 2009 em thi vào Đại học Kinh tế Quốc dân được 22 điểm (không đậu vào trường) sau đó em đi NV2 vào ngành Tài chính Ngân hàng của trường KTQD liên kết đào tạo tại trường Đại học Tây bắc. Năm nay em vừa học vừa thi lại vào Học viện Ngân hàng...
(Xem thêm)

tun cua di

Theo Ban tư vấn thì em nên tập trung học tốt ở trường ĐH Tây Bắc. Trên thực tế rất nhiều chương...

Thành viên tích cực

1

Hoàng Tươi

26 lượt cảm ơn
2

Nguyễn Thị Lan

3 lượt cảm ơn
3

monpion0111

2 lượt cảm ơn
4

Ngọc Minh Nguyễ

1 lượt cảm ơn
5

Dương Phúc

1 lượt cảm ơn