Hỏi về quy đinh nâng lương trước thời hạn.

Tôi là cán bộ công chức nhà nước, năm 2010 tôi được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" trong khi đó mốc nâng lương lần trước của tôi là tháng 3 năm 2009, mốc tính nâng lương tiếp theo là tháng 3 năm 2011. Vậy theo quy định của nhà nước năm nay (2011) tôi có được xét nâng lương trước thời hạn là 6 tháng hay không? Tôi xin cảm ơn!
 |  Xem: 11.202  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 23/04/2011 - 14:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn thân mến!

Căn cứ điểm 1.2 mục III của Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức có quy định: “Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cán bộ, công chức, viên chức đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và không được thực hiện hai lần nâng bậc lương trước thời hạn trở lên trong thời gian giữ một bậc lương.

Đối chiếu với quy định trên thì trường hợp một cán bộ, viên chức có được xét nâng lương trước thời hạn hai lần liên tiếp của hai bậc lương liền kề hay không?

Ví dụ cụ thể : một viên chức loại A 1, bậc 2, hệ số 2,67, mốc thời gian nâng lương lần sau 01/09/2004.

- Năm 2006 được xét nâng lương trước thời hạn 12 tháng : bậc 3, hệ số 3,00 mốc thời gian nâng lương lần sau 01/09/2006.

- Năm 2008 tiếp tục đề nghị Hội đồng nâng lương trước thời hạn xét nâng lương trước thời hạn 12 tháng (có thành tích đủ để xét nâng lương trước thời hạn 12 tháng) : từ bậc 3 lên bậc 4 hệ số 3,33 mốc thời gian nâng lương lần sau 01/09/2008.


Ngày gửi: 25/04/2011 - 22:49
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Chính sách tiền lương 2011 và các quy định mới về bộ luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (áp dụng từ 01-01-2011)
Liên hệ gian hàng...
Chính sách tiền lương 2011 và các quy định mới về bộ luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 2011
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)