Ai có báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Tân Hiệp Phát năm nào gần nhất?

Ai có báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Tân Hiệp Phát năm nào gần nhất cho mình xin làm bài hoạch định chiến lược. thanks.

 |  Xem: 2.781  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 10/05/2010 - 16:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Hiện tại công ty Tân Hiệp Phát không công bố báo cáo tài chính của mình trên mạng bạn ạ.

Ngày gửi: 11/05/2010 - 11:14

Có thể tham khảo ở đây nhé. hihi

http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/quan-tri-chien-luoc-cong-ty-tan-hiep-phat.915990.html


Ngày gửi: 23/04/2012 - 10:28
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)