Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
3 thành viên trả lời
tuncon ganbo tuvan_tuyensinh Trả lời cuối cùng: 16/07/2010
Thành viên tích cực nhất

tungtong80

2 lượt cảm ơn

Đáp án đề thi Cao Đẳng môn Sinh khối B năm 2010?

seeyou

15/07/2010 - 16:48
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
10518

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

ganbo

16/07/2010 - 12:15

. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

tuvan_tuyensinh

16/07/2010 - 12:51

Đáp án thi Cao đẳng năm 2010 hiện đang có trên mạng chỉ là đáp án tham khảo, chưa có đáp án chính thức.

Để nhận đán án chính thức bạn hãy gọi đến số 1900599974

Hoặc nhắn tin theo cú pháp:

AZH Khốithi Mônthi Mãđề (nếu có) -> gửi 8749

Ví dụ:

1. Tra đáp án môn toán Khối A, soạn tin:

AZH A TOAN -> gửi 8749

2. Tra đáp án môn Lý, khối A, mã đề 536, soạn tin:

AZH A LY 536 -> gửi 8749

Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

tuncon

15/07/2010 - 16:53

Tiếp mã đề 864, 382, 416, 527, 251, 628

44

D

D

B

B

C

D

45

C

A

B

A

B

C

46

D

D

B

C

D

D

47

C

D

D

A

B

B

48

A

C

C

B

A

A

49

A

C

C

B

B

A

50

B

C

D

D

D

A

51

D

A

A

A

B

C

52

A

A

D

B

C

D

53

A

B

D

D

D

B

54

B

B

A

A

A

C

55

C

D

D

C

C

B

56

D

C

B

D

D

D

57

B

A

A

C

B

B

58

B

B

B

B

D

A

59

C

D

C

A

C

C

60

D

B

D

C

C

B

Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

tuncon

15/07/2010 - 16:51

Giải mã đề 864, 382, 416, 527, 251, 628

DE 628

DE 251

DE 527

de 416

DE 382

DE 864

1

B

C

A

A

D

C

2

A

A

C

C

C

C

3

C

B

A

A

B

C

4

A

D

D

B

B

B

5

B

C

D

C

D

B

6

D

A

D

C

C

A

7

A

B

D

B

B

C

8

C

C

B

D

B

C

9

C

B

D

B

A

A

10

D

A

D

C

C

D

11

D

A

A

C

C

C

12

A

C

A

A

C

C

13

C

A

C

C

B

D

14

B

C

D

B

C

C

15

A

A

D

D

D

A

16

D

B

D

B

A

C

17

A

C

D

B

C

D

18

A

B

C

A

A

B

19

D

D

C

B

D

C

20

A

A

C

C

A

A

Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

tuncon

15/07/2010 - 16:52

Tiếp mã đề 864, 382, 416, 527, 251, 628

21

C

A

B

A

A

A

22

B

A

A

B

A

A

23

C

C

B

D

C

D

24

A

C

C

B

A

C

25

D

B

B

B

B

C

26

A

A

B

B

B

B

27

D

B

B

D

C

C

28

D

B

A

D

A

B

29

C

D

D

A

A

A

30

A

C

B

C

A

A

31

A

C

C

D

A

D

32

A

B

B

A

A

B

33

A

D

D

D

C

B

34

A

A

D

A

A

D

35

C

C

D

C

B

C

36

D

B

C

A

B

B

37

C

B

D

A

C

D

38

B

A

C

B

C

D

39

B

B

A

D

B

B

40

C

A

D

B

B

C

41

A

B

C

B

A

A

42

C

B

C

D

A

C

43

A

D

A

C

C

D

Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Sản phẩm từ Vatgia.com