Đáp án đề thi Cao Đẳng môn Sinh khối B năm 2010?

 |  Xem: 10.071  |  Trả lời: 5
Ngày gửi: 15/07/2010 - 16:48  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (5)

Giải mã đề 864, 382, 416, 527, 251, 628

 

 

 

DE 628

DE 251

DE 527

de 416

DE 382

DE 864

1

B

C

A

A

D

C

2

A

A

C

C

C

C

3

C

B

A

A

B

C

4

A

D

D

B

B

B

5

B

C

D

C

D

B

6

D

A

D

C

C

A

7

A

B

D

B

B

C

8

C

C

B

D

B

C

9

C

B

D

B

A

A

10

D

A

D

C

C

D

11

D

A

A

C

C

C

12

A

C

A

A

C

C

13

C

A

C

C

B

D

14

B

C

D

B

C

C

15

A

A

D

D

D

A

16

D

B

D

B

A

C

17

A

C

D

B

C

D

18

A

B

C

A

A

B

19

D

D

C

B

D

C

20

A

A

C

C

A

A

Ngày gửi: 15/07/2010 - 16:51

Tiếp mã đề 864, 382, 416, 527, 251, 628

 

 

 

21

C

A

B

A

A

A

22

B

A

A

B

A

A

23

C

C

B

D

C

D

24

A

C

C

B

A

C

25

D

B

B

B

B

C

26

A

A

B

B

B

B

27

D

B

B

D

C

C

28

D

B

A

D

A

B

29

C

D

D

A

A

A

30

A

C

B

C

A

A

31

A

C

C

D

A

D

32

A

B

B

A

A

B

33

A

D

D

D

C

B

34

A

A

D

A

A

D

35

C

C

D

C

B

C

36

D

B

C

A

B

B

37

C

B

D

A

C

D

38

B

A

C

B

C

D

39

B

B

A

D

B

B

40

C

A

D

B

B

C

41

A

B

C

B

A

A

42

C

B

C

D

A

C

43

A

D

A

C

C

D

Ngày gửi: 15/07/2010 - 16:52

Tiếp mã đề 864, 382, 416, 527, 251, 628

 

44

D

D

B

B

C

D

45

C

A

B

A

B

C

46

D

D

B

C

D

D

47

C

D

D

A

B

B

48

A

C

C

B

A

A

49

A

C

C

B

B

A

50

B

C

D

D

D

A

51

D

A

A

A

B

C

52

A

A

D

B

C

D

53

A

B

D

D

D

B

54

B

B

A

A

A

C

55

C

D

D

C

C

B

56

D

C

B

D

D

D

57

B

A

A

C

B

B

58

B

B

B

B

D

A

59

C

D

C

A

C

C

60

D

B

D

C

C

B

Ngày gửi: 15/07/2010 - 16:53

Ngày gửi: 16/07/2010 - 12:15

Đáp án thi Cao đẳng năm 2010 hiện đang có trên mạng chỉ là đáp án tham khảo, chưa có đáp án chính thức.

Để nhận đán án chính thức bạn hãy gọi đến số 1900599974

Hoặc nhắn tin theo cú pháp:

AZH Khốithi Mônthi Mãđề (nếu có)  -> gửi 8749

Ví dụ:

1. Tra đáp án môn toán Khối A, soạn tin:

AZH A TOAN  -> gửi 8749

2. Tra đáp án môn Lý, khối A, mã đề 536, soạn tin:

AZH A LY 536  -> gửi 8749

Ngày gửi: 16/07/2010 - 12:51
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Franklin - Món quà giáng sinh
Liên hệ gian hàng...
Giáo trình Let's Go Third Edition dành cho học sinh tiểu học
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)