Nêu chiều hướng tiến hóa của hệ hô hấp ở động vật

Nhờ giải giùm em tí các anh chị

 |  Xem: 3.338  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 15/12/2010 - 06:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hệ hô hấ ở đông vâṭ tiêń hóa từ đơn giản đên phức tap̣. Từ đv chưa có hệ tuần hoaǹ thì việc trao đổi chất vs mt nhờ màng tế bào. 

sự tiến hoá ngày cang̀ hoàn thiện. 

từ đv chưa có hth đến các loại đv chân khớp, thân mềm có mạch máu chảy dong̀ nhưng hở

ngành giun đất và đv có xương sống thì có hth kín

trong sự tiến hóa của đv, các doạn mạch co bóp, một trong số các đoạn mạch ấy trở thành tim nhờ sự tăng độ dày lên nhiều lần

lớp cá tim có 2 ngăn: 1 tâm nhĩ và 1 tâm thất

lớp lưỡng cư tim có 3 ngăn : 2 tâm nhĩ và 1 tâm thất

lớp bò sát bậc cao tim có 4 ngăn 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất nhưng có sự thông nhau giữa nửa trái tim trái và nửa trái tim phải

lớp chim trở lên thì có 4 ngăn  2 tâm nhĩ và 2 tâm thất nhưng 2 nửa tim phân biệt nhau. nhờ đó máu chảy đi thaeo vòng tuần hoàn

Ngày gửi: 02/01/2015 - 12:26
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)