Tính gia tốc rơi tự do của vật ở độ sâu 50km ?

Tính gia tốc rơi tự do của vật ở độ sâu 50km. Khối lượng trái đất là 6x10^24. Bán kính trái đất là 6400km, ai biết thì giải giùm tôi nhé. Càng nhanh càng tốt. Thanks nhìu
 |  Xem: 1.946  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 14/10/2009 - 10:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Gia tốc rơi tự do tai điiểm có độ sâu 50km là
g=G*Mtđ/(Rtđ-50)^2

Gia tốc rơi tự do trên mặt đất là
g'=G*Mtđ/Rtđ^2

=>g/g'=(G*Mtđ/(Rtđ-50)^2)/(G*Mtđ/Rtđ^2…
=((Rtđ/(Rtđ-50))^2
==>g=g'*((Rtđ/(Rtđ-50))^2
thay số vào với g'=9,8
Ngày gửi: 15/10/2009 - 15:07
Trích dẫn:
Từ bài viết của styles
Gia tốc rơi tự do tai điiểm có độ sâu 50km là
g=G*Mtđ/(Rtđ-50)^2

Gia tốc rơi tự do trên mặt đất là
g'=G*Mtđ/Rtđ^2

=>g/g'=(G*Mtđ/(Rtđ-50)^2)/(G*Mtđ/Rtđ^2…
=((Rtđ/(Rtđ-50))^2
==>g=g'*((Rtđ/(Rtđ-50))^2
thay số vào với g'=9,8


theo mình dù ở độ sâu 50km vẫn dùng dấu + chứ không trừ đi 50
Ngày gửi: 05/02/2010 - 20:41

ở độ sâu thì khoảng cách giảm dùng dấu trừ đúng rồi

cái này hoàn toàn áp dụng Định luật hấp dẫn của Newton thôi mà

Ngày gửi: 28/06/2010 - 14:55
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)