Tính gia tốc rơi tự do của vật ở độ sâu 50km ?

Tính gia tốc rơi tự do của vật ở độ sâu 50km. Khối lượng trái đất là 6x10^24. Bán kính trái đất là 6400km, ai biết thì giải giùm tôi nhé. Càng nhanh càng tốt. Thanks nhìu
 |  Xem: 1.883  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 14/10/2009 - 10:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Gia tốc rơi tự do tai điiểm có độ sâu 50km là
g=G*Mtđ/(Rtđ-50)^2

Gia tốc rơi tự do trên mặt đất là
g'=G*Mtđ/Rtđ^2

=>g/g'=(G*Mtđ/(Rtđ-50)^2)/(G*Mtđ/Rtđ^2…
=((Rtđ/(Rtđ-50))^2
==>g=g'*((Rtđ/(Rtđ-50))^2
thay số vào với g'=9,8
Ngày gửi: 15/10/2009 - 15:07
Trích dẫn:
Từ bài viết của styles
Gia tốc rơi tự do tai điiểm có độ sâu 50km là
g=G*Mtđ/(Rtđ-50)^2

Gia tốc rơi tự do trên mặt đất là
g'=G*Mtđ/Rtđ^2

=>g/g'=(G*Mtđ/(Rtđ-50)^2)/(G*Mtđ/Rtđ^2…
=((Rtđ/(Rtđ-50))^2
==>g=g'*((Rtđ/(Rtđ-50))^2
thay số vào với g'=9,8


theo mình dù ở độ sâu 50km vẫn dùng dấu + chứ không trừ đi 50
Ngày gửi: 05/02/2010 - 20:41

ở độ sâu thì khoảng cách giảm dùng dấu trừ đúng rồi

cái này hoàn toàn áp dụng Định luật hấp dẫn của Newton thôi mà

Ngày gửi: 28/06/2010 - 14:55
Trả lời