Xác định lưu lượng bơm bánh răng ?

Mời bạn ghé thăm: Cửa Hàng Tín Thành
 |  Xem: 1.200  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/12/2010 - 15:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trong công tác sửa chữa, đôi khi chúng ta cần thiết phải xác định lưu lượng làm việc của bơm bánh răng bị hỏng để tìm mua chiếc khác thay thế. Dưới đây là công thức xác định lưu lượng bơm dựa trên các kích thước đo thực tế trên bơm như hình vẽ dưới đây:q = 1.57*w*(D2 - a2)

Trong đó:
q - Lưu lượng riêng (ccm/rev)
w - Bề rộng răng (cm)
D2 = D*D -> Đường kính đỉnh răng (cm)
a2 = (L-D)*(L-D)

Ngày gửi: 14/12/2010 - 18:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Vòng bi CHC 6208
43.550 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)