Toshiba 720 báo lỗi CF70 ?

Máy báo CF70, đã vệ sinh kỹ nhưng chạy vài tờ nó vẫn bị lại, Có bro nào giúp e với, có cách nào chữa triệt để không?e xin cám ơn nhiều.

 |  Xem: 5.261  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/09/2010 - 11:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Moto hộp mực không quay ( kiểm tra lại bị kẹt mực tong hộp - kiểm tra lại nhông hộp từ nữa nhé ) và các rất cắm của hộp mực không tiếp xúc.

Ngày gửi: 29/09/2010 - 11:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

ToShiBa  e-STUDIO720T
19.057.500 ₫
ToShiBa  e-STUDIO720
13.800.000 ₫
ToShiBa e-STUDIO211C
19.000.000 ₫
Toshiba E166
29.500.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)