Có gì mới trong Galaxy Tab 7.7??????

 |  Xem: 185  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/02/2012 - 21:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

cho hỏi thêm nó có nhiều thứ nổi bật hơm phiên bản cũ hok?

Ngày gửi: 29/02/2012 - 21:16
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Samsung Galaxy Tab Luxury Edition (ARM Cortex A8 1.2GHz, 16GB, 7 inch, Android OS) Wifi, 3G Model
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)