Hỏi về chế độ ưu tiên cho sinh viên con bệnh binh?

Hiện nay tôi đang là sinh viên đại học Bách Khoa hà nội. là con bệnh binh mất su­c lao động >61%; nhập học nam 2005, đến nam 2007 tôi moi làm sổ uu đãi trong giáo dục và đuoc huong tro cấp đến nay. khoảng thòi gian tu 2005 đến 2007 ( tuc 4 học kỳ) do không biết thông tin nên tôi không làm hồ so uu đãi, toi nam 2007 tôi đã làm giấy to để truy lĩnh theo yêu cầu của địa phuong nhung toi gio vẫn chua đuoc huong tiền truy lĩnh (mọi giấy to đều hop lệ theo yêu cầu). Vậy mong quý bạn đọc và báo Vật Giá tu­ vấn cho tôi nên làm thế nào? Tôi xin cảm on chân thành!

 |  Xem: 3.422  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 30/03/2010 - 23:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Chào bạn theo TƯ LIÊN TỊCH, Hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng

và con của họ đang học tại các trường như sau

Học sinh, sinh viên là con của thương binh, con của bệnh  binh, con của người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động từ 61% đến 80% được miễn nộp học phí. Học sinh, sinh viên là con của thương binh, con của bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động từ 21% đến 60% được giảm 50% học phí.

Việc truy lĩnh tiền học phí các năm trước có được hay không lại do qui định của từng trường nữa bạn ạ.Ví dụ trường BK cũ của mình thì ghi rõ như qui định dưới đây thì việc truy cứu là không thể thực hiện được. Ví dụ : THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ XIN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, TRỢ CẤP TẠI TRƯỜNG VÀ  XÁC NHẬN SỔ ƯU ĐÃI GIÁO   DỤC VÀ ĐÀO TẠO. 

    1. Thời hạn nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí và xem kết quả xét miễn, giảm học phí:

a. Thời gian nộp:

             Các khoá  05, 06, 07, 08:    từ ngày 30 /08 /2009  đến   30/09/2009

                Khoá  09:                             từ ngày 10 /09 /2009  đến   10/10/2009

          Chú ý:  - Không nhận bất cứ hồ sơ nào nộp chậm sau ngày 10/10/2009. 

-Tất cả các đối tượng trên chỉ cần nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí 1 lần để được hưởng chế độ miễn, giảm học phí cho đến hết khoá học, riêng hộ nghèo phải nộp hồ sơ theo từng học kỳ, con Cán bộ công chức thuộc ĐHĐN phải nộp hồ sơ theo từng năm học. Sinh viên thuộc nhiều đối tượng ưu tiên sẽ được hưởng theo chế độ ưu tiên cao nhất (nộp 1 bộ hồ sơ).

          - Sinh viên nộp đơn từ học kỳ nào sẽ được xét MGHP từ học kỳ đó, không được truy lĩnh.

b. Theo dõi kết quả xét miễn, giảm học phí.

      -  Sinh viên các khoá 05,06,07, 08 thuộc diện từ 1 đến 7 đã được miễn, giảm học phí năm trước đó không cần nộp lại hồ sơ. Chú ý theo dõi kết quả xét MGHP năm học 2009-2010  tại “danh sách miễn, giảm học phí số 1

                                          Từ  ngày 30  tháng 08  năm 2009.

 

      -  Sinh viên khoá 09 và các khóa 05,06,07, 08 mới nộp đơn xin miễn, giảm học phí đầu năn học mới theo dõi kết quả duyệt của Ban Giám hiệu tại “danh sách miễn, giảm học phí số 2

                                   Từ  ngày 15  tháng 10  năm 2009.

Mọi thắc mắc, khiếu nại chỉ được giải quyết trong 2 tuần kể từ ngày niêm yết kết quả xét miễn, giảm học phí.

 

c. Đối tượng miễn, giảm học phí nhưng thuộc diện ngừng học, nhập học trở lại, chuyển lớp:

  Sinh viên thuộc diện ngừng học, khi có quyết định nhập học về lớp mới, sinh viên chuyển lớp hoặc có sự  thay đổi khác, nếu năm trước được hưởng ưu tiên (trợ cấp tại trường) hoặc miễn, giảm học phí phải nộp  “đơn xin chuyển chế độ ưu tiên và miễn, giảm học phí về lớp mới” (theo mẫu). 

 

2. Thời gian và quy trình để trường xác nhận sổ ưu đãi giáo dục và đào tạo tại địa phương:

     Theo trình tự chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục& đào tạo, sinh viên thuộc diện trên nộp sổ ưu đãi giáo dục& đào tạo tại trường, mỗi học kỳ 1 lần để trình ký .

          Học kỳ I:      từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 2009.

          Học kỳ II:    từ ngày 01 tháng 04 đến ngày 30 tháng 05 năm 2010.          

    Sinh viên tự điền vào trang “xác nhận của cơ sở giáo dục-đào tạo” theo mẫu sau: (ghi rõ ràng, chính xác, không được tẩy xóa), ví dụ:

 

                                              Họ và tên học sinh sinh viên:              NGUYỄN VĂN A

                                              Lớp:                                            06 C1A

                                             Trường:          Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

                                             Học kỳ:                                         I

                                              Năm học:                                     2006 - 2007

                                               Khóa học:                                   2006 - 2011

                                              Hệ đào tạo:                              đại học (5 năm)

                                              Loại hình đào tạo:                      chính quy

                                                                                         ............, ngày ...... tháng......... năm .........

                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)

    Ghi chú:   Mỗi học kỳ phải ghi trong một trang.

       Sau khi điền đủ các thông tin trên sinh viên nộp sổ ưu đãi cho lớp trưởng, lớp trưởng nộp tại phòng Công tác sinh viên (bàn 2) để Trường xác nhận, đóng dấu, sau đó Cán bộ lớp nhận lại để trả cho sinh viên tại các ô ngăn kéo của Phòng CTSV.

        Trên đây là hướng dẫn cụ thể để thực hiện các chế độ miễn, giảm học phí, trợ cấp. Sinh viên xem thông tin trên tại bảng thông báo khu A, F (ô chế độ chính sách), tại bảng thông báo của các khoa  hoặc xem trên  website của phòng Công tác sinh viên. Nếu điều nào chưa rõ, SV có thể gặp trực tiếp nhân viên P.Công tác sinh viên (bàn số 2) để biết thêm chi tiết.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ngày gửi: 01/04/2010 - 17:20
Lời cảm ơn 5 điểm
Mình rất cám o­­­­­­­n bạn đã tu vấn một cách cụ thể và rõ ràng. Mình hỏi thêm là khoản tiền tro cấp chính sách do Phòng LDTB va XH Huyện , Tĩnh cấp cho sinh viên con Bệnh Binh đó, trong thoi gian (2005 - 2007) minh đã làm hồ so để truy linh mà đến bây goi vẫn chua có thông báo truy lĩnh gì tu huyện và tĩnh? Rất mong nhận đuoc tu vấn của bạn. Xin cám on nhiều.Cảm ơn câu trả lời của kechuyennhunggiacmo.

Theo mình thì đối tượng con thương binh thì được :

- Miễn giảm 100% tiền học phí

- Hưởng trợ cấp thêm của chính phủ ( theo sổ ưu đãi giáo dục)

Bạn ở trên trả lời hình như là cho cậu hỏi miễn giảm học phí, trong khi đang hỏi về chế độ ưu đãi giáo dục.

 

Ngày gửi: 23/03/2011 - 23:20
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo