Luật lao động : Hỏi về bồi thường khi sa thải nhân viên sai qui định.

tôi làm việc tại 1 siêu thị gần 4 năm ,nay tôi có thai vì thai yếu nên bác sĩ cho tôi nghỉ hưởng lương BHXH 30 ngày ,nhưng vì sau đó bác sĩ ko thể cho tôi giấy nghỉ bệnh được nữa ,nên tôi về công ty xin nghỉ không lương 1 tháng nhưng công ty không chấp nhận ,tôi báo với công ty là xin nghỉ luôn nhưng vì sức khỏe nên tôi nộp đơn xin nghỉ trễ nhưng tôi đã báo qua điện thoại với người trực tiếp quản lý tôi là tôi xin nghỉ luôn,nhưng sau đó tôi được biết công ty ra qưyết định sa thải tôi vì lý do nghỉ ko phép ,không thông báo nên ko được hưởng bảo hiểm thất nghiệp,xin hỏi :

1/công ty tôi giải quyết như vậy có hợp lý ko?

2/tôi xin nghỉ nhưng chỉ báo qua điện thoại sau đó mới đưa đơn vậy tôi có được xem là đã báo trước không?

3/nếu công ty không đúng tôi có thể kiện công ty ở đâu?

chân thành cám ơn

 |  Xem: 12.428  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/07/2010 - 10:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)


Việc này được quy định trong Điều 185 và Điều 42 của Bộ Luật lao động, bạn xem nhé:

Điều 85(*)

1– Hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng trong những trường hợp sau đây:
a) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp;
b-) Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm;
c) Người lao động tự ý bỏ việc năm ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng.
2– Sau khi sa thải người lao động, người sử dụng lao động phải báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết.

Điều 42(*)

1– Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.
2– Khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 85 của Bộ luật này, người lao động không được trợ cấp thôi việc.

Có hướng dẫn cụ thể tại nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

"Điều 14. Trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật Lao động trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 36 của Bộ luật Lao động; Điều 37, các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 38, khoản 1 Điều 41, điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.
..."

Điều này đã được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 21/2003-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội

"2. Các trường hợp được trợ cấp thôi việc và không được trợ cấp thôi việc theo khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:
a) Các trường hợp được trợ cấp thôi việc:
- Người lao động chấm dứt hợp đồng theo Điều 36; Điều 37; các điểm a, c, d khoản 1 Điều 38; khoản 1 Điều 41; điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ Luật Lao động.
- Người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được tuyển dụng trước khi có chế độ hợp đồng lao động, thì khi nghỉ việc được tính trợ cấp thôi việc như người đã ký hợp đồng lao động.
- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 38 của Bộ Luật Lao động là các trường hợp: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền quyết định giải thể, tòa án tuyên bố phá sản, giấy phép hoạt động đã hết hạn, doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động hoặc thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.
b- Các trường hợp không được trợ cấp thôi việc:
- Người lao động bị sa thải theo điểm a và điểm b, khoản 1 Điều 85 của Bộ Luật Lao động.
- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà vi phạm về lý do chấm dứt hoặc thời hạn báo trước quy định tại Điều 37 của Bộ Luật Lao động.
- Người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 145 của Bộ Luật Lao động.
- Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 1 Điều 17 và Điều 31 của Bộ Luật Lao động đã được hưởng trợ cấp mất việc làm."

Các văn bản này đều có trong Thư Viện Luật rồi, bạn cần thì down về nhé!

Như vậy quy định của công ty bạn là chưa đúng Luật! Do vậy côn ty của bạn phải trợ cấp thôi việc cho bạn.


Còn có phải là kẽ hở của Luật không thì mình không bàn! rolleyes.gif

Ngày gửi: 31/07/2010 - 12:07
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(11 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo