Các loại thư tín dụng gồm những loại nào?

plz help me?
 |  Xem: 2.798  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 03/12/2008 - 09:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Thư tín dụng có thể huỷ ngang
Thư tín dụng không thể huỷ ngang
Thư tín dụng không thể huỷ bỏ có xác nhận
Thư tín dụng không thể huỷ bỏ có xác nhận
Ngày gửi: 03/12/2008 - 09:58
Trích dẫn:
Từ bài viết của trangvi
Thư tín dụng có thể huỷ ngang
Thư tín dụng không thể huỷ ngang
Thư tín dụng không thể huỷ bỏ có xác nhận
Thư tín dụng không thể huỷ bỏ có xác nhậnHình như là bạn thiếu thì phải mình nhớ là còn có loại Thư tín dụng có điều khoản đỏ
Ngày gửi: 27/12/2009 - 18:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)