Tuổi hợp xông nhà, đất đầu năm Canh Dần (2010). Ngày giờ tốt xuất hành, xông đất, khai trương năm Canh Dần - 2010 .

Năm nay 2010 là năm Canh Dần. Thiên can Canh thuộc kim, địa chi Dần thuộc mộc. Kim khắc mộc, can khắc chi là một năm không mấy may mắn, thuận lợi gì cho lắm.
Ngày đầu năm nay là ngày Ất Mùi cũng vậy. Thiên can Ất thuộc mộc khắc thổ Mùi, thì cũng vậy một ngày không lắm tốt đẹp. Tuy nhiên, trong phép coi ngày, xét giờ tốt có câu là :

Niên lợi bất như Nguyệt lợi.
Nguyệt lợi bất như Nhật lợi.
Nhật lợi bất như Thời lợi giã.
Tạm dịch: Năm tốt không bằng tháng tốt. Tháng tốt không bằng chọn được ngày tốt. Được ngày tốt cũng không bằng chọn đúng giờ tốt.


Năm nay có thiên can Canh thì Tài thần ngụ tại chánh Đông, và phối theo Lường Thiên Xích của Huyền Không phái thì sao Lục Bạch sẽ bay đến ngụ tại phương này. Lục Bạch là một trong những sao tốt. Năm nay những hướng tốt có thể chọn để xuất hành là: Hướng chánh Đông. Hướng chánh Nam và chánh Bắc.

Giờ Hoàng Đạo: Xuất hành nên chọn những giờ tốt sau.
- Dần là từ 3:15 đến 5 giờ sáng.
- Mão là từ 5 đến 7 giờ sáng
- Tỵ là từ 9:15 đến 11 giờ sáng
- Thân là từ 3:15 đến 5 giờ chiều.


Chọn tuổi hợp để xông nhà đầu năm !

Năm nay Canh Dần ai tuổi Tuất nên chọn kiếm người tuổi Ngọ để được thành tam hợp cuộc: Dần - Ngọ - Tuất mà xông đất, lấy hên đầu năm.
Còn như những tuổi khác nên theo bảng lục hợp dưới đây mà tự chọn tuổi đạp đất - xông nhà cho mình.


- TÝ - SỬU
- DẦN - HỢI
- MÃO - TUẤT
- THÌN - DẬU
- TỴ - THÂN
- NGỌ - MÙI


Ví dụ 1 : Người tuổi Tý nên chọn tuổi Sửu hay người tuổi Sửu nên tìm người tuổi Tý.
Ví dụ 2 : Người tuổi Tuất thì kiếm người tuổi Mão hay người tuổi Mão nên chọn người tuổi Tuất. V. V .

Lưu ý: Riêng đối với những người tuổi Thân. Năm nay Dần sẽ tương xung với người tuổi Thân, rất xấu! Vì vậy, tuổi Thân cần tìm chọn người tuổi Hợi để Dần tham hợp quên xung khắc Thân "theo phép tham hợp của Dịch" mà xông đất cho mình.

Cụ thể hơn:


Nếu tuổi chủ nhà là Tý: Chọn Nam xông nhà thì các tuổi sau : Ất Mùi 1955-Nhâm Dần 1962-Ất Tỵ 1965-Nhâm tuất 1982-Ất Sửu 1985- Nhâm thân 1992- Ất hợi.

Chọn nữ xông nhà thì các tuổi sau: Bính tuất 1946- Bính thân 1956-mậu tuất 1958-tân sửu 1961-tân hợi 1971 -Bính thìn 1976-Mậu Thân 1968-Bính dần 1986 - Mậu thìn 1988-tân mùi 1991.

Chủ Nhà là Sửu: Chọn Nam tuổi: kỷ sửu 1949 -Nhâm dần 1962-Ất Tỵ 1965-Tân Hợi 1971-Nhâm tý 1972-Ất Mão 1975-Nhâm thân 1992.

Chọn Nữ tuổi: Tân sửu 1961-Ất tỵ 1965-Tân hợi 1971-Ất Mão 1975-Tân dậu 1981-Ất Sửu 1985-Ất hợi 1995.

Chủ nhà là Dần: Chọn Nam: tuổi Mậu Tý 1948-Nhâm thìn 1952-Bính ngọ 1966-Mậu tuất 1958-Tân hợi 1971-Bính Thìn 1976-Mậu Ngọ 1978-Nhâm tuất 1982-Mậu Thìn 1988.

Chọn nữ: tuổi Mậu Tý 1948- Nhâm thìn 1952- mậu tuất 1958-Bính ngọ 1966-Nhâm tý 1972-Bính thìn 1976-Mậu Ngọ 1978-Nhâm tuất 1982-Mậu thìn 1988.

Chủ nhà là Mão: Chọn Nam tuổi: Nhâm thìn 1952- Ất Mùi 1955-Nhâm dần 1962-Ất Tỵ 1965-Ất mão 1975-Nhâm tuất 1982-Nhâm thân 1992-Ất hợi 1995.

Chọn Nữ tuổi: Nhâm thìn 1952- Ất Mùi 1955-Nhâm dần 1962-Ất Tỵ - 1965Ất Mão 1975-Nhâm Tuất 1982-Nhâm thân 1992-Bính Tý 1996.

Chủ nhà là Thìn. Chọn Tuổi Nam: xông nhà là: Kỷ sửu 1949-Nhâm Dần 1962-Nhâm Tuất 1982-Tân Hợi 1971 -Nhâm Tý 1972-Ất mão 1975-Tân dậu 1981-Nhâm thân 1992- Ất Hợi 1995.

Chọn Nữ là: Kỷ Sửu 1949-Ất tỵ 1965-Tân Hợi 1971-Ất Mão 1975-Ất sửu 1985.

Chủ nhà là Tỵ. Chọn tuổi Nam: xông nhà là: Bính tuất 1946- Nhâm thìn 1955- Bính ngọ 1966- Nhâm Tý 1972- Bính Thìn 1976- Mậu Ngọ 1978- Nhâm Tuât1982

Chọn nữ xông nhà: Bính tuất-Nhâm Thìn-Mậu tuất-Bính ngọ-Nhâm Tý-bính Thìn-Mậu Ngọ-Nhâm tuất.

Chủ nhà là Ngọ. chọn tuổi Nam xông nhà: Nhâm thìn 1952-Ất Mùi 1955-Nhâm dần 1962-Nhâm tuất 1982-Ất sửu-1985 -Ất hợi 1995.

Chọn tuổi nữ xông nhà: Bính tuất 1946-Bính thân 1956-Mậu tuất 1958-Tân sửu 1961-Mậu thân 1968-Bính thìn 1976 -Bính dần 1986-Tân Mùi 1991.

Chủ nhà là Mùi: Chọn tuổi Nam xông nhà: Tân mão 1951-Ất Mùi 1955-Nhâm Dần 1962-Ất tỵ 1965-Tân Hợi 1971-Nhâm tý 1972-Ất mão 1975-Tân dậu 1981.

Chọn nữ xông nhà: Tân Mão 1951-Ất Mùi 1955-Nhâm dần-Ất Tỵ-Tân Hợi-Nhâm tý-Ất mão-Tân dậu-Nhâm thân.

Chủ nhà là Thân. Chọn tuổi Nam xông nhà:Nhâm thìn 1952-Bính thân 1956-mậu tuất 1958-Bính ngọ 1966-Nhâm Tý 1972-Bính thìn 1976--Mậu Ngọ 1978-Nhâm tuất 1982- Mậu Thìn 1988.

Chọn nữ xông nhà: Nhâm thìn 1952- Bính thân 1956-mậu tuất 1958-Bính ngọ 1966-Bính thìn 1976-Nhâm tuất 1982-Mậu thìn 1988

Chủ nhà là Dậu. Chọn Tuổi Nam xông nhà là: Ất Dậu 1945-Nhâm thìn 1952-Ất Mùi 1955-Nhâm Dần 1962-Ất Tỵ 1965-Nhâm tuất 1982-Ất Sửu 1985-Ất hợi 1995.

Kính Chúc Quý bạn Năm Mới An Khang-Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý .

chọn tuổi nữ xông nhà: Nhâm thìn 1952-Ất Mùi 1955-Nhâm dần 1962-Ất Tỵ 1965-Nhâm tý 1972-Nhâm tuất 1982-Ất Sửu 1985- Nhâm thân 1992--Ất hợi 1995.

Chủ nhà là Tuất. chọn tuổi Nam xông nhà: Nhâm Dần 1962-Ất Tỵ 1965-Tân Hợi 1971-Nhâm tý 1972-Ất Mão 1975-Nhâm thân 1992-Ất hợi 1995.
Chọn nữ xông nhà: Tân mão 1951-Ất tỵ 1965- Tân hợi 1971- Ất mão 1975- Tân dậu 1981-Ất hợi 1995.


Chủ nhà là Hợi: chọn tuổi Nam xông nhà: Mậu Tý 1948-Nhâm thìn 1952-Mậu tuất 1958-Canh Tý 1960-Mậu Ngọ 1978-Nhâm tuất 1982-Mậu Thìn 1988.

Chọn nữ xông nhà: Mậu Tý 1948-Nhâm thìn 1952-Mậu tuất 1958-Canh Tý 1960-Nhâm tý 1972-Mậu Ngọ 1978-Nhâm tuất 1982-Mậu Thìn 1988.
 |  Xem: 110.627  |  Trả lời: 13
Ngày gửi: 07/01/2010 - 12:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (13)

Trang:  [1]  2   
Chọn ngày tốt năm 2010 cho lễ xuất hành


Việc xuất hành đầu năm mới đã trở thành phong tục lâu đời với mong muốn một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, trong những ngày tháng tiếp theo, khi có những chuyến đi xa hoặc quan trọng, mọi người cũng thường chú ý chọn ngày giờ tốt để xuất hành. Năm 2010 có 78 ngày tốt cho lễ xuất hành.

Tháng 1: ngày 3, 8, 14, 22

Tháng 2: ngày 7, 13, 16, 19

Tháng 3: ngày 13, 18, 25, 30

Tháng 4: ngày 10, 12, 17, 23, 24, 26

Tháng 5: ngày 8, 11, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 29, 30

Tháng 6: ngày 1, 8, 11, 15, 18, 23, 26, 29, 30

Tháng 7: ngày 15, 16, 22, 27, 28

Tháng 8: ngày 1, 9, 12, 14, 16, 24, 25, 30

Tháng 9: ngày 5, 7, 9, 12, 15, 20, 21, 24, 27

Tháng 10: ngày 2, 3, 6, 11, 20, 23, 25, 27, 28

Tháng 11: ngày 6, 21, 25, 28

Tháng 12: ngày 4, 6, 11, 17, 29
Ngày gửi: 07/01/2010 - 12:07
Chọn ngày tốt năm 2010 cho lễ khai trương

Tháng 1: ngày 3, 4, 28

Tháng 2: ngày 4, 7, 19

Tháng 3: ngày 8, 18, 20

Tháng 4: ngày 1, 8, 10, 14, 16, 26

Tháng 5: ngày 8, 11, 15, 23, 27, 29

Tháng 6: ngày 1, 9, 15, 26

Tháng 7: ngày 3, 8, 15, 16, 18, 22, 24, 27, 28, 30

Tháng 8: ngày 2, 3, 9, 10, 12

Tháng 9: ngày 9, 12, 15, 24, 27, 28

Tháng 10: ngày 6, 7, 11, 23, 25, 29

Tháng 11: ngày 6, 17, 28

Tháng 12: ngày 6, 18, 29, 30
Ngày gửi: 07/01/2010 - 12:10
Ngày tốt năm 2010 để khởi công, động thổ

Tháng 1: ngày 16, 19, 28, 31

Tháng 2: ngày 4, 6, 7, 13, 16

Tháng 3: ngày 10, 13, 16, 17, 25

Tháng 4: ngày 4, 8, 10, 13, 16

Tháng 5: ngày 2, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 26, 27, 30

Tháng 6: ngày 1, 5, 9, 11, 18, 21, 24, 26, 29, 30

Tháng 7: ngày 3, 6, 13, 15, 16, 18, 24, 27, 28

Tháng 8: ngày 2, 5, 10, 12, 22, 24, 25, 30

Tháng 9: ngày 6, 9, 12, 24, 25, 27, 28

Tháng 10: ngày 3, 6, 20, 23, 25

Tháng 11: ngày 13, 25, 26, 28

Tháng 12: ngày 4, 6, 9, 14, 21, 23, 27
Ngày gửi: 07/01/2010 - 14:16
Chọn ngày tốt năm 2010 cho lễ nhập trạch

Lễ nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới, có thể là nhà tự xây cất hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. Năm 2010 có 67 ngày tốt cho lễ nhập trạch.

Tháng 1: ngày 3, 8, 16, 19, 28

Tháng 2: ngày 4, 11, 16

Tháng 3: ngày 10, 16, 22, 25

Tháng 4: ngày 4, 13, 29

Tháng 5: ngày 8, 11, 12, 14, 16, 18, 23, 26, 30

Tháng 6: ngày 1, 11, 15, 18, 23, 26, 29, 30

Tháng 7: ngày 9, 15, 16, 18, 24, 27, 28

Tháng 8: ngày 2, 5, 9, 13, 16, 22

Tháng 9: ngày 9, 15, 24, 27, 28

Tháng 10: ngày 6, 11, 13, 20, 23

Tháng 11: ngày 6, 13, 22, 25, 28

Tháng 12: ngày 4, 6, 8, 9, 11, 21, 29
Ngày gửi: 07/01/2010 - 14:17
Chọn ngày tốt năm 2010 cho lễ kết hôn

Tháng 1: ngày 3, 6, 8, 19, 22, 24, 31

Tháng 2: ngày 4, 7, 16, 23

Tháng 3: ngày 6, 10, 16, 22, 25, 27, 30

Tháng 4: ngày 2, 4, 10, 12, 17, 23, 26

Tháng 5: ngày 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 29, 30

Tháng 6: ngày 5, 8, 11, 15, 16, 20, 23, 26, 29

Tháng 7: ngày 9, 11, 15, 16, 18, 21, 22, 27, 28

Tháng 8: ngày 2, 3, 9, 12, 13, 14, 22, 24, 25

Tháng 9: ngày 5, 12, 15, 17, 24, 27, 29

Tháng 10: ngày 3, 6, 11, 13, 20, 23, 27

Tháng 11: ngày 3, 5, 6. 8, 14, 22, 25, 28

Tháng 12: ngày 4, 6, 9, 17, 21, 29
Ngày gửi: 07/01/2010 - 14:18
Những ngày xấu cần tránh1. Nguyệt kỵ

Ngày 5, 14, 23 các tháng âm lịch.

2. Tam nương

Ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27 các tháng âm lịch.

3. Nguyệt tận (ngày hối)

Ngày cuối của các tháng âm lịch.

4. Tứ ly

1 ngày trước tiết Xuân phân, Thu phân, Hạ chí, Đông chí.

5. Tứ tuyệt

1 ngày trước tiết Lập xuân, Lập hạ, Lâp thu, Lập đông.

6. Kim thần thất sát

- Năm Giáp, Kỷ: ngày Ngọ, Mùi.

- Năm Ất, Canh: ngày Thìn, Tỵ.

- Năm Bính, Tân: ngày Tý, Sửu, Dần, Mão.

- Năm Đinh Nhâm: ngày Tuất, Hợi.

- Năm Mậu, Quý: ngày Thân, Dậu.
Ngày gửi: 07/01/2010 - 14:19
Chọn Hướng Xuất Hành và Tuổi Đạp Đất Xông Nhà Đầu Năm..............

Thêm một mùa Xuân nữa lại về trên đất khách quê người, dù cho sống tại nơi đâu người Việt mình vẫn luôn giữ mãi truyền thống văn hóa, bản sắc Việt Nam. Không biết từ bao giờ tập tục đi chùa, cầu tài hái lộc, chọn hướng xuất hành, xem quẻ đầu năm "tử vi - bói toán" những phong tục đó vẫn không thể thiếu trong những ngày đầu Xuân.

Năm nay 2010 là năm Canh Dần. Thiên can Canh thuộc kim, địa chi Dần thuộc mộc. Kim khắc mộc, can khắc chi là một năm không mấy may mắn, thuận lợi gì cho lắm.
Ngày đầu năm nay là ngày Ất Mùi cũng vậy. Thiên can Ất thuộc mộc khắc thổ Mùi, thì cũng vậy một ngày không lắm tốt đẹp. Tuy nhiên, trong phép coi ngày, xét giờ tốt có câu là :
Niên lợi bất như Nguyệt lợi.
Nguyệt lợi bất như Nhật lợi.
Nhật lợi bất như Thời lợi giã.
Tạm dịch: Năm tốt không bằng tháng tốt. Tháng tốt không bằng chọn được ngày tốt. Được ngày tốt cũng không bằng chọn đúng giờ tốt.


Năm nay có thiên can Canh thì Tài thần ngụ tại chánh Đông, và phối theo Lường Thiên Xích của Huyền Không phái thì sao Lục Bạch sẽ bay đến ngụ tại phương này. Lục Bạch là một trong những sao tốt. Năm nay những hướng tốt có thể chọn để xuất hành là: Hướng chánh Đông. Hướng chánh Nam và chánh Bắc.

Giờ Hoàng Đạo: Xuất hành nên chọn những giờ tốt sau.
- Dần là từ 3:15 đến 5 giờ sáng.
- Mão là từ 5 đến 7 giờ sáng
- Tỵ là từ 9:15 đến 11 giờ sáng
- Thân là từ 3:15 đến 5 giờ chiều.


Chọn tuổi hợp để xông nhà đầu năm !

Năm nay Canh Dần ai tuổi Tuất nên chọn kiếm người tuổi Ngọ để được thành tam hợp cuộc: Dần - Ngọ - Tuất mà xông đất, lấy hên đầu năm.
Còn như những tuổi khác nên theo bảng lục hợp dưới đây mà tự chọn tuổi đạp đất - xông nhà cho mình.


- TÝ - SỬU
- DẦN - HỢI
- MÃO - TUẤT
- THÌN - DẬU
- TỴ - THÂN
- NGỌ - MÙI


Ví dụ 1 : Người tuổi Tý nên chọn tuổi Sửu hay người tuổi Sửu nên tìm người tuổi Tý.
Ví dụ 2 : Người tuổi Tuất thì kiếm người tuổi Mão hay người tuổi Mão nên chọn người tuổi Tuất. V. V .

Lưu ý: Riêng đối với những người tuổi Thân. Năm nay Dần sẽ tương xung với người tuổi Thân, rất xấu! Vì vậy, tuổi Thân cần tìm chọn người tuổi Hợi để Dần tham hợp quên xung khắc Thân "theo phép tham hợp của Dịch" mà xông đất cho mình.

Kính Chúc Quý bạn Năm Mới An Khang-Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý .

Tâm Minh.
Ngày gửi: 13/01/2010 - 11:37
Theo phong tục cổ truyền Tết Nguyên Đán bắt đầu từ giao thừa. Nên ông bà thường khuyên con cháu kể từ giờ phút này nên vui vẻ với nhau, không nên cải cọ, không làm vở chén bát. Còn ông bà, cha mẹ lo lễ cúng giao thừa, là lễ cúng đưa tiễn các vị hành khiến năm cũ và đón rước các vị hành khiến năm mới ở ngoài sân, và trong nhà thì cúng ông bà tổ tiên…

Sau đó là cùng nhau ăn uống vui vẻ, chúc Tết lẫn nhau, kể cả lì xì đầu năm cho nhau để chúc may mắn cho từng thành viên trong gia đình.
CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI : - AN KHANG THỊNH VƯỢNG
Ngày gửi: 06/02/2010 - 11:01
Tuổi + hướng xuất hành đầu năm Canh Dần

Và những ngày cuối năm lại càng bận rộn hơn với những lo toan trong cuộc sống đời thường của từng người,mọi lo toan cho một năm sắp hết và lại lo toan nhiều việc để chào đón năm mới cận kề,làm sao cho gia đình sum họp thật vui vẻ hạnh phúc sau một năm làm ăn vất vả kẻ một nơi,người một ngã vì kế mưu sinh…Vì vậy bên cạnh đó đa số chúng ta đều chuẩn bị đón Tết bằng nhiều cách,như “ Dọn nhà đón Tết theo phong thủy”.”Chọn tuổi xông đất đầu xuân”.” Đầu năm đưa lộc vào nhà”…” với nhiều rộn ràng phấn khích!

Nhưng thật sự cũng chưa đủ theo nhu cầu của nhiều bạn,thế là điện thoai lại reo…” Chú Thắng ơi!… Anh Thắng ơi!…Cho em hỏi…Tuổi của em là…thì tuổi nào đầu năm xông nhà là hợp?…Chú Thắng cho cháu hỏi…Đầu năm Kỷ sửu này xuất hành hướng nào,giờ nào để gặp “Hỷ Thần,Tài Thần” vậy chú?… để cả năm làm ăn gặp nhiều may mắn,hay ít ra cũng bớt rủi ro…
Thế đấy ! Cuộc sống tất cả là vậy: Là ước mơ được yên lành,hạnh phúc, được an khang thịnh vượng, được quốc thái dân an.Là ước mơ chung của tất cả chúng ta.

Theo phong tục cổ truyền Tết Nguyên Đán bắt đầu từ giao thừa.Nên ông bà thường khuyên con cháu kể từ giờ phút này nên vui vẻ với nhau,không nên cải cọ,không làm vở chén bát.Còn ông bà,cha mẹ lo lễ cúng giao thừa,là lễ cúng đưa tiễn các vị hành khiến năm cũ và đón rước các vị hành khiến năm mới ở ngoài sân,và trong nhà thì cúng ông bà tổ tiên..Sau đó là cùng nhau ăn uống vui vẻ,chúc Tết lẫn nhau,kể cả lì xì đầu năm cho nhau để chúc may mắn cho từng thành viên trong gia đình.

Sáng mùng một Tết thì các thư sinh khai bút đầu năm với văn hay chữ tốt để lấy hên đầu năm,hoặc cùng cả nhà chờ đón vị khách đầu tiên đến xông đất,xông nhà.Vị khách đặc biệt này có thể là ngẫu nhiên,có thể là đã được gia đình “chọn trước Tết” , để sáng sớm mùng một là phải đến xông đất,xông nhà,nếu không có vị khách khác đến xông đất trước là bị chủ nhà quở trách là xúi quẩy cả năm…

Thông thường vị khách này đã được chọn tuổi hợp với chủ nhà như:

-Chủ nhà tuổi Tý:Thì chọn người tuổi Thân,Thìn(Tam hợp),Tuổi Sửu(Nhị hợp).
-Tuổi Sửu:Thì chọn tuổi Tỵ,Dậu.Tý.
-Tuổi Dần:Thì chọn tuổi Ngọ,Tuất.Hợi.
-Tuổi Mẹo:Thì chọn tuổi Mùi,Hợi.Tuất.
-Tuổi Thìn:Thì chọn tuổi Tý,Thân.Dậu.
-Tuổi Tỵ:Thì chọn tuổi Sửu,Dậu.Thân.
-Tuổi Ngọ:Thì chọn tuổiần,Tuất.Mùi.
-Tuổi Mùi:Thì chọn tuổi Mẹo,Hợi.Ngọ.
-Tuổi Thân:Thì chọn tuổi Tý,Thìn.Tỵ.
-Tuổi Dậu:Thì chọn tuổi Sửu,Tỵ.Thìn.
-Tuổi Tuất:Thì chọn tuổi Dần,Ngọ.Mẹo.
-Tuổi Hợi:Thì chọn tuổi Mẹo,Mùi.Dần.

Tuy nhiên không phải lúc nào gia chủ cũng nhờ được người hợp tuổi với mình đến để xông đất,nên đa số gia chủ áp dụng kinh nghiệm dân gian là chọn người tốt vía hay còn gọi là nhẹ vía,có nghĩa là người đó trong cuộc sống có tính tình dể chịu,vui vẻ,nhiệt tình may mắn v.v…đến xông đất vào sáng sớm mùng một Tết.Tất nhiên vị khách được “Đặt cọc” này phải chuẩn bị phong bao màu đỏ để đến xông đất và “nhập tài” cho gia chủ, để gia chủ lấy hên đầu năm mới. Và gia chủ sau đó phải đáp lễ với vị khách này cũng như vậy và cùng chúc nhau những điều tốt đẹp…XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM:


Việc xuất hành đầu năm mới đã trở thành phong tục cổ truyền từ lâu đời với mong muốn một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều may mắn.
Giờ xuất hành: thông thường ngày mồng một Tết người ta thường chọn giờ và hướng xuất hành.

Giờ hoàng đạo: người ta thường chọn giờ hoàng đạo vào lúc sớm để xuất hành. Để sau đó người ta còn phải đi nhiều việc khác như lễ chùa, thắp hương nhà thờ tộc, trực cơ quan…

Hướng xuất hành: có hai hướng là hướng Tài Thần và Hỉ Thần. Nhưng người ta vẫn thích xuất hành về hướng Hỉ Thần, là vị thần mang lại nhiều may mắn và niềm vui. Còn hướng Tài Thần người ta ít thích với lý do là chỉ có tài lộc mà thôi.

Hái lộc: hái lộc là đến vị trí nơi mình xuất hành, dừng lại thầm khấn trong miệng tên tuổi và xin Thần Mộc cái lộc đầu năm để cả năm làm ăn thuận lợi. Sau khi khấn xong thì bẻ một nhánh nhỏ có chồi non (chứ không phải ào ạt bẻ sạch nhành lá như ta thường thấy xảy ra ở các công viên một cách vô ý thức…)

Ví dụ: nhà hương Nam sát đường,trong nhà bước ra rẽ phải đến một ngã tư được 100m, thì từ ngã tư này tiếp tục rẽ trái cũng 100m và dừng lại, tại đây đúng là vị trí của hướng Tây Nam so với nhà ở theo đường chim bay.
Hoặc nhà hướng Tây sát đường, trong nhà bước ra rẽ trái được 200m thì đến ngã tư, thì từ ngã tư này tiếp tục rẽ phải cũng đúng 200m tại đây đúng là vị trí của hướng Tây Nam so với nhà ở theo đường chim bay
Căn cứ vào ví dụ trên mọi người ai cũng có thể tìm ra vị trí hướng Tây Nam so với nhà ở của mình theo đường chim bay.

Sau khi đã đến được vị trí hướng Tây Nam thì dừng lại “hái lộc” xong quay về nhà, cắm “nhánh lộc” lên lọ hoa trên bàn thờ. Thế là xong thủ tục xuất hành đầu năm, sau đó đi đâu tùy thích…

CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý
Ngày gửi: 06/02/2010 - 12:22
Bạn có thể khó nhớ cho mình và cho người khác,
Hãy hỏi chúng tôi bằng sms, sẽ có đáp án gửi ngay về máy các bạn.
Chỉ cần soạn tin
AZH Câu hỏi gửi 8585
Chằng hạn, AZH Tuoi xong dat chu nha sinh nam 1977 gửi 8585
Ngày gửi: 06/02/2010 - 21:07
Trang:  [1]  2   
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
Quảng cáo