Em muốn rửa anh có đủ các kích cỡ từ to đến nhỏ để làm album kỷ niệm mà chưa rõ có những cỡ ảnh nào?

Các anh chị chỉ giup em với!
Em muốn rửa anh co đủ các kích cỡ từ to đến nhỏ để làm album kỷ niệm mà chưa rõ có những cỡ ảnh nào?
 |  Xem: 7.765  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/02/2010 - 16:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Cỡ ảnh thì nhìu lém ,
nhỏ thì 10x15 , 13x18 (thường dùng cho đám tiệc )
lớn hơn có 20x25 , 20x30 ,25x35 , 30x40 , 40x60
lloại to nữa thì 50x75 , 60x90 ,70x110 , 80x120 , là hết rùi , pác rửa hình để bỏ khung kỉ niệm ,nếu nhà to thì làm 50x75 là đẹp ,
Ngày gửi: 05/02/2010 - 16:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bao đựng máy ảnh A16
Liên hệ gian hàng...
Bao đựng máy ảnh Sony M04
Liên hệ gian hàng...
Túi đựng máy ảnh Sony MS-CS 632
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)