Tổng hợp mã reset cho máy điện thoại Trung Quốc

Tổng hợp mã reset cho máy Trung Quốc

*#9246*357#
*#77218114#
*#881188#
*#118811#
*#19992006#
*#19912006#
#*7781214#
#*94267357#
*#3646633#
Elitek: *#66*#

CODE Chinese Miracla :

*#0000# call or *#0044# call Default English
*#0086# call or *#0886# call set to China
*#0084# call or *#0966# call set to Vietnamese

Một số mã moden 2007

*#8375# Examines the edition
*#8882# Software edition
*#87# Test
*#8899# Debugging
*#3646633# Factory instruction , chỉnh độ vọng của micro một số đời máy

*#035670766*001#
*#035670766*002#

Looked in ida full gm208, gave out much in all imagining they interest the codes of *#...#, that each of them it gives

*23157714*#
*23177726*#
*28760404*#

everything else so through *,,*#

*32914149*#
*28885382*#
*90128572*#
*90173322*#
*33532955*#

and finally * 1222 * or *1122* . # ( where. - 0,1,2,3)

S500 *#77218114#
C600 *#881188#
*#19992006#
#*94267357#
*#881188#
*#77812114#
*#19992006#
*#9426*357#
*#0084# call

*#0000#, *#0044# Default English
*#0086#, *#0886# set to China
*#0084#, *#0966# set to Vietnamese
*#77218114#
*#19992006#
*#881188#
#*94267357#
*#77218114#
*#0000#, *#0044# Default English
*#0086#, *#0886# set to China
*#0084#, *#0966# set to Vietnamese
Elitek là : *#66*#

Pass Để Reset trong mục Cài Đặt(Settings) của máy .Unlocking the SimCard Pin1: 1234 (1122)
-----------------
*#77218114#
*#19992006#
*#881188#
#*94267357# >> V300 8380?????

Chuyển sang Tiếng Anh mat TV:
*#0084#
*#77812114#
*#9426*357#
tiếng Việt: *#0084#
tiếng Anh: *#0044#
tiếng Hoa: *#0086#
mã reset trong máy: 1122 , 0000 , 1111

mã bật máy khởi động lại:

*#19992006#
*#19912006#
*#77218114#
*#118811#
*#881188#
*#9426*357#
*#77812114#

mã số khi máy D820(tàu)bị reset *#19992006# ,ok


MP4 bị khoá máy: đơn giản bạn ấn phím gọi và phím tắt là ok

*#9246*357# call
*#77218114# Call
*#881188# Call
*#19992006# Call

Các lệnh Reset chớp tắt:
*#94267357#
*#9426*357#
*#19992006#
*#118811#
*#881188#
*#19992001#

Các lệnh ngôn ngữ:

tiếng Việt: *#0084#
Tiếng Hoa: *#0086#
Tiếng Anh: *#0044#

D820 Dáng Trượt: chớp tắt *#19992006# OK
A606 giống 6280: chớp tắt *#9426*357#
D900: chớp tắt *#19992006# _ 4 lần *#881188# _2 lần
Mời bạn ghé thăm:
 |  Xem: 133.220  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 13/11/2008 - 19:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Thêm các đời máy nữa để mấy pác tham khảo nha

Service codes "Chinese" models:

* default user code: 1122, 3344, 1234, 5678
* Engineer mode: *#110*01#
* Factory mode: *#987#
* Enable test mode COM port: *#110*01# -> Device -> Set UART -> PS Config -> UART1/115200
* Restore factory settings: *#987*99#
* LCD contrast: *#369#
* software version: *#800#
* software version: *#900#

Service codes BenQ:

* software version: *#300#
* test mode: *#302*20040615#

Service codes Pantech:

* software version: *01763*79837#
* service menu: *01763*476#
* reset defaults (phone/user code reset to default): *01763*737381#

Service codes 3xx, 5xx:

* software version: *#79#
* software version: *#837#

Service codes VK200, VK2000, VK2010, VK2020, VK4000:

* software version: *#79#
* service menu: *#9998*8336# (hold #)
* reset defaults (phone/user code reset to default): *#9998*7328# (hold#)

Service codes LG:

* software version: 2945#*#
* KG300 NVRAM format: 2945#*# -> menu 15

Service codes Sony-Ericsson:

* J100 software version: #82#

Service codes Fly:

* M100 software version: ####0000#
* 2040(i) reset defaults: *#987*99# Send
* MX200 reset defaults: *#987*99# Send
* MX200 software version: *#900# Send
* SL300m reset defaults: *#987*99# Send
* SL300m software version: *#900# Send
* SL500m reset defaults: *#987*99# Send
* SL500m software version: *#900# Send
* MP500 reset defaults: *#987*99# Send
* MP500 software version: *#900# Send
* Set language to English: *#0044#
* Set language to Russian: *#0007#

Service codes Konka:

* C926 software version: *320# Send
* C926 set default language: *#0000# Send
* C926 set English language: *#0044# Send

Service codes GStar:

* GM208 (Chinese Nokea 6230+) engineering menu: *#66*#
* Set language to English: *#0044#
* Set language to Russian: *#0007#

Service codes Motorola:

***300* Set SIM Pin
***310* / ***311* SIM Pin ON | OFF
***000* Reset Factory settings
***644* Set Voicemail number
***260* / ***261* Auto keypad lock ON | OFF
***510* / ***511* Voice Prompts ON | OFF
***160* / ***161* Restricted Calling (Phonebook only) ON | OFF
***200608* Send: software version
***200606* Send: software version
***200806* Send: flex version
***250* / ***251* Keypad tones ON | OFF
***470* Select time format
***500* /***501* Prepaid Balance Display ON | OFF
***520* Change language

* Motofone F3 software version: **9999* Send
* C113, C114, C115, C115i, C116, C117, C118 software version: #02#*
* C138, C139, C140 software version: #02#*
* C155, C156, C157 software version: #02#*
* C257, C261 software version: #02#*
* V171, V172, V173 software version: #02#*
* V175, V176, V176 software version: #02#*
* C168, W220 software version: *#**837#
* W208, W375 software version: #02#*

Alcatel:>E205

* unlocking phone code,only press***847# without simcard

* E900 software version: *#5002*8376263#
* E900 full reset: *2767*3855#

Service codes Spice:

* S404 enable COM port: *#42253646633# -> Device -> Set UART -> PS -> UART1/115200
* S410 engineer mode: *#3646633#
* S900 software version: *#8375#
* S900 serial no: *#33778#

Service codes Philips:

* S200 enable COM port: *#3338913# -> Device -> Set UART -> PS -> UART1/115200

ALL I-Mobile Master code

I-mobile Inno30, 55, 89, 90, 99, 100, A10, A20, P10, Vk200

- Set full factory *741*737381#
- Set full factory *741*7373868#
- Set full factory *741*2878#
- Set Engineer Mode *888*888#
- Check software version *888*837#

I-mobile 100 ,200 , 313

- Check software version #*888#

I-mobile 309, 310

- Check software version *0*4636#
- Test Mode *0*6268#

I-mobile 311

- Check software version #*878#

I-mobile 511

- Check software version *1222*1#

I-mobile 301, 302,308, 508, 601, 602, 603, 604, 606, 611, 901, 902

- Check software version *#159#
- Set Factory Mode *#32787#
- Set Engineer Mode *#3646633#


I-mobile 503, 506, 605, 600, 607, 608

- Set Engineer Mode ***503#
- Set Factory Mode ***504#
- Set Auto Test ***505#

I-mobile 509, 612

- Set Factory Mode *#66*#

I-mobile 504, 505, 803

- Check software version *68*48#
- Set full factory *789#
- Test Mode *#789#

I-mobile 305, 306, 315, 510, 609, 609i,516

- Check software version *#8375#
- Set Factory Mode 878

I-mobile 610

- Check software version *#22#

I-mobile J101, J102

- Test Mode *23638777*783781#

I-mobile 502, 502i, 505, k9, 802

- Check software version *201206*4636#
- Test Mode *201206*6268#

Mời bạn ghé thăm:
Ngày gửi: 13/11/2008 - 19:23

Mả Reset dien thoai Q mobil sao ban? Xin chỉ giáo cám ơn 

Ngày gửi: 25/11/2011 - 10:41
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Máy trang trí điện thoại - Plan of mobile prink
Liên hệ gian hàng...
Móc điện thoại Hàn Quốc
Liên hệ gian hàng...
Móc điện thoại H031
Liên hệ gian hàng...