Tổng hợp mã reset cho máy điện thoại Trung Quốc

Tổng hợp mã reset cho máy Trung Quốc

*#9246*357#
*#77218114#
*#881188#
*#118811#
*#19992006#
*#19912006#
#*7781214#
#*94267357#
*#3646633#
Elitek: *#66*#

CODE Chinese Miracla :

*#0000# call or *#0044# call Default English
*#0086# call or *#0886# call set to China
*#0084# call or *#0966# call set to Vietnamese

Một số mã moden 2007

*#8375# Examines the edition
*#8882# Software edition
*#87# Test
*#8899# Debugging
*#3646633# Factory instruction , chỉnh độ vọng của micro một số đời máy

*#035670766*001#
*#035670766*002#

Looked in ida full gm208, gave out much in all imagining they interest the codes of *#...#, that each of them it gives

*23157714*#
*23177726*#
*28760404*#

everything else so through *,,*#

*32914149*#
*28885382*#
*90128572*#
*90173322*#
*33532955*#

and finally * 1222 * or *1122* . # ( where. - 0,1,2,3)

S500 *#77218114#
C600 *#881188#
*#19992006#
#*94267357#
*#881188#
*#77812114#
*#19992006#
*#9426*357#
*#0084# call

*#0000#, *#0044# Default English
*#0086#, *#0886# set to China
*#0084#, *#0966# set to Vietnamese
*#77218114#
*#19992006#
*#881188#
#*94267357#
*#77218114#
*#0000#, *#0044# Default English
*#0086#, *#0886# set to China
*#0084#, *#0966# set to Vietnamese
Elitek là : *#66*#

Pass Để Reset trong mục Cài Đặt(Settings) của máy .Unlocking the SimCard Pin1: 1234 (1122)
-----------------
*#77218114#
*#19992006#
*#881188#
#*94267357# >> V300 8380?????

Chuyển sang Tiếng Anh mat TV:
*#0084#
*#77812114#
*#9426*357#
tiếng Việt: *#0084#
tiếng Anh: *#0044#
tiếng Hoa: *#0086#
mã reset trong máy: 1122 , 0000 , 1111

mã bật máy khởi động lại:

*#19992006#
*#19912006#
*#77218114#
*#118811#
*#881188#
*#9426*357#
*#77812114#

mã số khi máy D820(tàu)bị reset *#19992006# ,ok


MP4 bị khoá máy: đơn giản bạn ấn phím gọi và phím tắt là ok

*#9246*357# call
*#77218114# Call
*#881188# Call
*#19992006# Call

Các lệnh Reset chớp tắt:
*#94267357#
*#9426*357#
*#19992006#
*#118811#
*#881188#
*#19992001#

Các lệnh ngôn ngữ:

tiếng Việt: *#0084#
Tiếng Hoa: *#0086#
Tiếng Anh: *#0044#

D820 Dáng Trượt: chớp tắt *#19992006# OK
A606 giống 6280: chớp tắt *#9426*357#
D900: chớp tắt *#19992006# _ 4 lần *#881188# _2 lần
Mời bạn ghé thăm:
 |  Xem: 136.875  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 13/11/2008 - 19:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Thêm các đời máy nữa để mấy pác tham khảo nha

Service codes "Chinese" models:

* default user code: 1122, 3344, 1234, 5678
* Engineer mode: *#110*01#
* Factory mode: *#987#
* Enable test mode COM port: *#110*01# -> Device -> Set UART -> PS Config -> UART1/115200
* Restore factory settings: *#987*99#
* LCD contrast: *#369#
* software version: *#800#
* software version: *#900#

Service codes BenQ:

* software version: *#300#
* test mode: *#302*20040615#

Service codes Pantech:

* software version: *01763*79837#
* service menu: *01763*476#
* reset defaults (phone/user code reset to default): *01763*737381#

Service codes 3xx, 5xx:

* software version: *#79#
* software version: *#837#

Service codes VK200, VK2000, VK2010, VK2020, VK4000:

* software version: *#79#
* service menu: *#9998*8336# (hold #)
* reset defaults (phone/user code reset to default): *#9998*7328# (hold#)

Service codes LG:

* software version: 2945#*#
* KG300 NVRAM format: 2945#*# -> menu 15

Service codes Sony-Ericsson:

* J100 software version: #82#

Service codes Fly:

* M100 software version: ####0000#
* 2040(i) reset defaults: *#987*99# Send
* MX200 reset defaults: *#987*99# Send
* MX200 software version: *#900# Send
* SL300m reset defaults: *#987*99# Send
* SL300m software version: *#900# Send
* SL500m reset defaults: *#987*99# Send
* SL500m software version: *#900# Send
* MP500 reset defaults: *#987*99# Send
* MP500 software version: *#900# Send
* Set language to English: *#0044#
* Set language to Russian: *#0007#

Service codes Konka:

* C926 software version: *320# Send
* C926 set default language: *#0000# Send
* C926 set English language: *#0044# Send

Service codes GStar:

* GM208 (Chinese Nokea 6230+) engineering menu: *#66*#
* Set language to English: *#0044#
* Set language to Russian: *#0007#

Service codes Motorola:

***300* Set SIM Pin
***310* / ***311* SIM Pin ON | OFF
***000* Reset Factory settings
***644* Set Voicemail number
***260* / ***261* Auto keypad lock ON | OFF
***510* / ***511* Voice Prompts ON | OFF
***160* / ***161* Restricted Calling (Phonebook only) ON | OFF
***200608* Send: software version
***200606* Send: software version
***200806* Send: flex version
***250* / ***251* Keypad tones ON | OFF
***470* Select time format
***500* /***501* Prepaid Balance Display ON | OFF
***520* Change language

* Motofone F3 software version: **9999* Send
* C113, C114, C115, C115i, C116, C117, C118 software version: #02#*
* C138, C139, C140 software version: #02#*
* C155, C156, C157 software version: #02#*
* C257, C261 software version: #02#*
* V171, V172, V173 software version: #02#*
* V175, V176, V176 software version: #02#*
* C168, W220 software version: *#**837#
* W208, W375 software version: #02#*

Alcatel:>E205

* unlocking phone code,only press***847# without simcard

* E900 software version: *#5002*8376263#
* E900 full reset: *2767*3855#

Service codes Spice:

* S404 enable COM port: *#42253646633# -> Device -> Set UART -> PS -> UART1/115200
* S410 engineer mode: *#3646633#
* S900 software version: *#8375#
* S900 serial no: *#33778#

Service codes Philips:

* S200 enable COM port: *#3338913# -> Device -> Set UART -> PS -> UART1/115200

ALL I-Mobile Master code

I-mobile Inno30, 55, 89, 90, 99, 100, A10, A20, P10, Vk200

- Set full factory *741*737381#
- Set full factory *741*7373868#
- Set full factory *741*2878#
- Set Engineer Mode *888*888#
- Check software version *888*837#

I-mobile 100 ,200 , 313

- Check software version #*888#

I-mobile 309, 310

- Check software version *0*4636#
- Test Mode *0*6268#

I-mobile 311

- Check software version #*878#

I-mobile 511

- Check software version *1222*1#

I-mobile 301, 302,308, 508, 601, 602, 603, 604, 606, 611, 901, 902

- Check software version *#159#
- Set Factory Mode *#32787#
- Set Engineer Mode *#3646633#


I-mobile 503, 506, 605, 600, 607, 608

- Set Engineer Mode ***503#
- Set Factory Mode ***504#
- Set Auto Test ***505#

I-mobile 509, 612

- Set Factory Mode *#66*#

I-mobile 504, 505, 803

- Check software version *68*48#
- Set full factory *789#
- Test Mode *#789#

I-mobile 305, 306, 315, 510, 609, 609i,516

- Check software version *#8375#
- Set Factory Mode 878

I-mobile 610

- Check software version *#22#

I-mobile J101, J102

- Test Mode *23638777*783781#

I-mobile 502, 502i, 505, k9, 802

- Check software version *201206*4636#
- Test Mode *201206*6268#

Mời bạn ghé thăm:
Ngày gửi: 13/11/2008 - 19:23

Mả Reset dien thoai Q mobil sao ban? Xin chỉ giáo cám ơn 

Ngày gửi: 25/11/2011 - 10:41
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Máy trang trí điện thoại - Plan of mobile prink
Liên hệ gian hàng...
Móc điện thoại Hàn Quốc
Liên hệ gian hàng...
Móc điện thoại H031
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)