E có đt lg GW 525 bị quên mật khẩu?

 |  Xem: 818  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/12/2010 - 01:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn đem qua các cửa hàng sửa chữa điện thoại là ok. Sẽ mất hết dữ liệu lưu trong máy nhé.

 

Nếu ở Hà Nội, đà nẵng, Sài Gòn thì bạn có thể liên hệ  www.unlockdtdd.com

 

Ngày gửi: 16/12/2010 - 16:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(6 lượt cảm ơn)
(6 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)