Samsung Wave - Cách chụp màn hình (Screenshot Capture)?

 |  Xem: 2.076  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/09/2010 - 11:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để chụp màn hình trên Samsung Wave ta làm như sau:
Bấm cùng lúc Phím giữa (phím Applications) và phím Khóa màn hình. Bạn sẽ nhận được thông báo "Mán hình đã được chụp và lưu như file ảnh".
Ngày gửi: 08/09/2010 - 11:50
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Samsung L700 Silver
Liên hệ gian hàng...
Samsung SGH-E250 Matalic Green
Liên hệ gian hàng...
Samsung SPH-i325 Ace
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)