Samsung Wave - Cách chụp màn hình (Screenshot Capture)?

 |  Xem: 2.011  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/09/2010 - 11:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để chụp màn hình trên Samsung Wave ta làm như sau:
Bấm cùng lúc Phím giữa (phím Applications) và phím Khóa màn hình. Bạn sẽ nhận được thông báo "Mán hình đã được chụp và lưu như file ảnh".
Ngày gửi: 08/09/2010 - 11:50
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Samsung L700 Silver
Liên hệ gian hàng...
Samsung SGH-E250 Matalic Green
Liên hệ gian hàng...
Samsung SPH-i325 Ace
Liên hệ gian hàng...