Hướng dẫn cài đặt GPRS cho Q mobile và E touch?

 |  Xem: 12.478  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/02/2010 - 14:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

CHO CÁC DÒNG MÁY KHÔNG CÓ CẤU HÌNH TỰ ĐỘNG

( Với máy lựa chọn ngôn ngữ là Tiếng Anh)

ĐỐI VỚI MẠNG MOBIFONE
Bước 1: Vào mục Menu->Services-> Data Account->GPRS
Lựa chọn Account 3
Cần cài đặt các thông số sau với các tham số sau:
Account Name: Mobifone GPRS
APN: m-wap
User Name: mms
Password: mms
Auth. Type: Nomal.
Bước 2: Vào mục Menu->Services->Wap->Settings->Edit Profile
Chọn Profile 2-> Edit Profile
Cài đặt các thông số sau cho các tham số:
Rename Profile: Mobifone
Homepage: http://wap.mobifone.com.vn
Data Account: chọn GPRS và sau đó chọn Mobifone GPRS
Connection Type: Chọn Connection-oriented và cài đặt các tham số sau
IP Address: 203.162.021.107
Security: Off
Username: mms
Password: mms
Quay trở lại chọn Activate Profile.
( việc cài đặt tham số đã xong)
Bước 3: Muốn vào một wap site nào đó hãy vào: Menu->Services->Wap->Enter Address->Enter Address
Gõ địa chỉ wapsite vào đó ( giả sử là http://wap.mobifone.com.vn)

ĐỐI VỚI MẠNG VIETTEL
Bước 1: Vào mục Menu->Services-> Data Account->GPRS
Lựa chọn Account 3
Cần cài đặt các thông số sau với các tham số sau:
Account Name: Viettel GPRS
APN: v-internet
User Name: mms
Password: mms
Auth. Type: Nomal.
Bước 2: Vào mục Menu->Services->Wap->Settings->Edit Profile
Chọn Profile 2-> Edit Profile
Cài đặt các thông số sau cho các tham số:
Rename Profile: Viettel
Homepage: http://wap.viettelmobile.com.vn
Data Account: chọn GPRS và sau đó chọn Viettel GPRS
Connection Type: Chọn Connection-oriented và cài đặt các tham số sau
IP Address: 192.168.233.010
Security: Off
Username: (bỏ trống)
Password: (bỏ trống)
Quay trở lại chọn Activate Profile.
( việc cài đặt tham số đã xong)
Bước 3: Muốn vào một wap site nào đó hãy vào: Menu->Services->Wap->Enter Address->Enter Address
Gõ địa chỉ wapsite vào đó ( giả sử là http://wap.viettelmobile.com.vn)


ĐỐI VỚI MẠNG VINAPHONE

Bước 1: Vào mục Menu->Services-> Data Account->GPRS
Lựa chọn Account 3
Cần cài đặt các thông số sau với các tham số sau:
Account Name: Vinaphone GPRS
APN: m3-world
User Name: mms
Password: mms
Auth. Type: Nomal.
Bước 2: Vào mục Menu->Services->Wap->Settings->Edit Profile
Chọn Profile 2-> Edit Profile
Cài đặt các thông số sau cho các tham số:
Rename Profile: Vinafone
Homepage: http://wap.vinaphone.vnn.vn/
Data Account: chọn GPRS và sau đó chọn Vinafone GPRS
Connection Type: Chọn Connection-oriented và cài đặt các tham số sau
IP Address: 010.001.010.046
Security: Off
Username: mms
Password: mms
Quay trở lại chọn Activate Profile.
( việc cài đặt tham số đã xong)


( Chú ý rằng sau khi cài đặt xong quý khách tắt máy và khởi động lại cài đặt giờ và ngày tháng năm và múi giờ cho đúng và các thuê bao phải đăng ký sử dụng dịch vụ GRPS của các nhà cung cấp bằng cách đăng ký với các nhà cung cấp
Ngày gửi: 09/02/2010 - 14:44
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

T-Mobile Vairy Touch
Liên hệ gian hàng...
HTC G2 Touch T-Mobile
2.499.000 ₫
F-Mobile B860 (FPT B860) Black
Liên hệ gian hàng...
Q-mobile Q61 Black
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)