Làm sao để liên kết dữ liệu từ file EXCEL vào trình chiếu POWER POINT?

Mình có một file Excel trong đó có các dữ liệu tính toán, mình biết cách insert file này vào file Power Point để trình chiếu nhưng khi thay đổi các con số bên file Excel thì bên file Power Point không tự động thay đổi theo, mình phải làm thủ công là mở 2 file lên và copy paste, rất lâu và dễ nhầm lẫn, hơn nữa việc thay đổi dữ liệu bên file Excel mình phải làm thường xuyên.
Mình thấy chương trình Autocad có thể link được như vậy với file Excel nhưng Pỏwe Point thì chịu.
Mọi người có ai biết cách nào để có được liên kết thong minh như vậy không? Chỉ mình vơi nhé.
Cảm ơn mọi người trước.

 |  Xem: 6.842  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/02/2011 - 19:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Mình đã làm thử và thấy vẫn bình thường bạn.

Như này nhé: Mình tạo một file tính toán excel và lưu nó lại trên desktop, tiếp theo tạo một file trình chiếu pp , gõ một dòng chữ và liên kết tới file đó (bôi đen dòng chữ -> insert -> action -> tại tab Mouse click, chọn hyperlink to -> Other file (chọn file excel) -> ok -> ok -> chạy thử.

Đóng file excel và file pp. Mở lại file excel và thêm các tính toán khác -> đóng file excel và mở chạy lại file pp => kết quả thay đổi theo file excel.

Hình dung như thế này: file pp chỉ dùng để mở file excel, file excel chứa những gì thì chẳng liên quan gì tới file pp. Hết.

Chúc bạn vui!

Ngày gửi: 28/02/2011 - 19:46
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

KINGSPOWER SP550
5.000.000 ₫
E1006R PowerlinE
3.200.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)