Làm hình đông bằn photoshop?

mình muốn làm nhũng hinh động như trái tim bay bay ẩn hiện liên tuc thì phải làm sao...có đại ca nào biết chỉ giúp em vơi' em thanh nhiều..
 |  Xem: 2.894  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 02/11/2008 - 15:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

cái này cũng đơn giản thôi. Bạn dùng chương trình Image Ready đi kèm với Photoshop để làm. Bạn nên tham khảo các bài hướng dẫn thực hành tại http://vietphotoshop.com hoặc http://dohoavn.net
Chúc thành công!
Ngày gửi: 02/11/2008 - 15:42
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của laptop3a.
Bạn có thể dùng ct GIF animation để tạo vừa nhẹ lại nhanh, đẹp!
Ngày gửi: 26/11/2009 - 16:37
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)