Xóa hết file trong thùng rác nhưng bên ngoài thùng rác vẫn hiện thị còn file bên trong?

Bạn nào biết không giúp mình với?

 |  Xem: 788  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/11/2010 - 16:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu Empty Recycle Bin mà vẫn thấy thế thì có lẽ mắc lỗi hiển thị icon.
Ngoài desktop, chuột phải, properties, desktop
Vào Customize desktop
Chọn icon Recycle Bin (empty) vào change icon chọn lại biểu tượng thùng rác trống. OK
Bạn thử thế xem. Tuy nhiên theo mình có lẽ vài lần restart là nó lại đâu vào đấy ấy mà

Ngày gửi: 26/11/2010 - 16:36
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)