Ko kết nối được vào internet - Lỗi Unidentified Network ?

Chào các bác ! Tình hình là em mua con Laptop cũng đc nửa năm rồi , đang chạy fà fà bỗng 1 tuần nay thì nó dở chứng vào mạng = wifi thì đc còn vào = cable thì toàn hiệnlỗi Unidentifiled Network , em đang xài win 7 Untimate . Xin đa tạ các bác nhiều !

Hình lỗi em nó đây !

 |  Xem: 10.501  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/07/2010 - 09:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

 Trong Network xuất hiện thêm một network khác là Unidentified network hình cái ghế khi đó phải Disible Adapter đi rồi bật lại nó mới mất xong mới vào mạng dc , cách này có thể khắc phục được lỗi đó :
1. kick phải vào Local Area Connection
2. Clicked Configure
3. Advanced Tab
4.Highlighted Network Address và changed value by entering random 12 alphanumeric ch aracters.
5. Click OK

Ngày gửi: 31/07/2010 - 09:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)