Cách tạo thư mục ẩn trong máy tính?

 |  Xem: 5.198  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 29/06/2010 - 17:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Muốn ẩn thư mục nào đó trong máy tính, bạn chuột phải vào thư mục đó > chọn Properties > trong thẻ General > đánh dấu vào mục Hidden > OK.
Ngày gửi: 29/06/2010 - 17:50

Trong hệ điều hành Windows, muốn ẩn thư mục hoặc file nào đó,
bạn nhấn chuột phải vào thư mục hoặc file đó, chọn Properties >> trong thẻ General >> đánh dấu ô Hidden >> OK.

Để ẩn và hiện các thư mục và file ẩn:
1. Vào Control Panel>>Folder Options
2. Trong thẻ View>>Chọn
Don't show hidden files and folders --> Ẩn, Hoặc
Show hidden files and folders --> Không ẩn
3. OK.

Ngày gửi: 29/06/2010 - 17:51

Muốn ẩn thư mục nào đó trong máy tính, bạn chuột phải vào thư mục đó > chọn Properties > trong thẻ General > đánh dấu vào mục Hidden > OK.
Muốn hiện lên bạn vào thẻ Tools > Folder Options... > View > Vô mục Hidden files and folder > ấn trước mục show Hidden files and folder .

Ngày gửi: 29/06/2010 - 17:51

Để tạo thư mục ẩn trong máy tính, bạn làm như sau:
- Click phải chuột chọn New > Folder để tạo thư mục mới (có thể đổi tên tuỳ ý).
- Muốn ẩn folder bạn clik phải vào folder đó chọn Properties, thẻ General, check vào Hidden (phần phía dưới) > Apply.
- Thế là xong, folder này đã bị ẩn.
* Để mở lại folder đã ẩn, vào Explorer, chọn menu Tools> Folder Option..., thẻ View, chọn vào Show hidden files and folders.
Chúc vui!

Ngày gửi: 29/06/2010 - 17:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.