Cách tạo thư mục ẩn trong máy tính?

 |  Xem: 5.310  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 29/06/2010 - 17:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Muốn ẩn thư mục nào đó trong máy tính, bạn chuột phải vào thư mục đó > chọn Properties > trong thẻ General > đánh dấu vào mục Hidden > OK.
Ngày gửi: 29/06/2010 - 17:50

Trong hệ điều hành Windows, muốn ẩn thư mục hoặc file nào đó,
bạn nhấn chuột phải vào thư mục hoặc file đó, chọn Properties >> trong thẻ General >> đánh dấu ô Hidden >> OK.

Để ẩn và hiện các thư mục và file ẩn:
1. Vào Control Panel>>Folder Options
2. Trong thẻ View>>Chọn
Don't show hidden files and folders --> Ẩn, Hoặc
Show hidden files and folders --> Không ẩn
3. OK.

Ngày gửi: 29/06/2010 - 17:51

Muốn ẩn thư mục nào đó trong máy tính, bạn chuột phải vào thư mục đó > chọn Properties > trong thẻ General > đánh dấu vào mục Hidden > OK.
Muốn hiện lên bạn vào thẻ Tools > Folder Options... > View > Vô mục Hidden files and folder > ấn trước mục show Hidden files and folder .

Ngày gửi: 29/06/2010 - 17:51

Để tạo thư mục ẩn trong máy tính, bạn làm như sau:
- Click phải chuột chọn New > Folder để tạo thư mục mới (có thể đổi tên tuỳ ý).
- Muốn ẩn folder bạn clik phải vào folder đó chọn Properties, thẻ General, check vào Hidden (phần phía dưới) > Apply.
- Thế là xong, folder này đã bị ẩn.
* Để mở lại folder đã ẩn, vào Explorer, chọn menu Tools> Folder Option..., thẻ View, chọn vào Show hidden files and folders.
Chúc vui!

Ngày gửi: 29/06/2010 - 17:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)