Trong Word có cách mặc định chuyển ký tự đầu tiên sau dấm chấm hoặc ở đầu đoạn văn khi gõ Enter thành chữ hoa. Ai nhớ ở chỗ nào chỉ giùm mình với!

 |  Xem: 8.631  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/03/2009 - 08:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Cách 1: Bạn thử mở Word rồi vào Insert, Auto text, Auto correct, bấm vào ô vuông của Capitalize first letter of sentences, OK.

Cách 2 : Bạn chọn
Tool\\Autorrect... Hộp thoại hiện ra Trên Tab Autocorrect bạn chọn
Capitalizze First letter of sentences. Như vậy bạn thể tự động viết chữ hoa đầu câu. Tuy nhiên với tiếng Việt chỉ đúng khi bàn dùng Font chữ Unicode.
Ngày gửi: 17/03/2009 - 16:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Symantec AntiVirus Enterprise Edition Security Suite LIC Gold Maint Value Band B (10579801-AP)
Liên hệ gian hàng...
Microsoft ISA Server Enterprise Edition 2006 Disk kit MVL CD
Liên hệ gian hàng...
Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2005 Win32 English OLP NL (810-04793)
Liên hệ gian hàng...
Microsoft ISA Server Enterprise Edition 2006
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)