Ai có phần mềm phông chữ hán nôm cho em với?

Ai có phần mềm phông chữ hán nôm cho em với. nhất là phông {Chn FXingkai L5 TT} là tốt nhất hoặc phông bắt đầu bằng chư {chn} mà có bằng nào thì cho em bằng ấy để em bổ xung thêm những phông mà em đã có để đầu đủ hơn

 |  Xem: 1.328  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 16/08/2010 - 22:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Mình thấy có cái đĩa cài font HÁN NÔM , ở VIỆN HÁN NÔM có đấy,hình như nó là bản SONG KIỀU đó bạn, bạn tìm mua nha

Ngày gửi: 16/08/2010 - 23:01

https://www.youtube.com/watch?v=B5rCu2mnTLQ&feature=youtu.be

Nhận cài phần Phần mềm viết sớ hán nôm - TwinBridge , liên hệ 0904571094 Hải Phòng

Ngày gửi: 11/04/2015 - 21:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)