Ai có phần mềm phông chữ hán nôm cho em với?

Ai có phần mềm phông chữ hán nôm cho em với. nhất là phông {Chn FXingkai L5 TT} là tốt nhất hoặc phông bắt đầu bằng chư {chn} mà có bằng nào thì cho em bằng ấy để em bổ xung thêm những phông mà em đã có để đầu đủ hơn

 |  Xem: 1.226  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/08/2010 - 22:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Mình thấy có cái đĩa cài font HÁN NÔM , ở VIỆN HÁN NÔM có đấy,hình như nó là bản SONG KIỀU đó bạn, bạn tìm mua nha

Ngày gửi: 16/08/2010 - 23:01
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.