Ai có Crack Game 3D War Chess 1.1 cho mình xin nhé ?

 |  Xem: 10.851  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 06/07/2009 - 15:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn vào đây để down file crack về http://www.cracksdata.com/get.php?id=256049
sau đó :
*Chạy Game,chọn nút Already Paid > Chọn thẻ Enter Unlock Key > Nhấn vào dòng Click here to view your product ID để lấy số ID của máy!
*Chạy file Crack,dán số ID vừa copy vào...sau đó nhấn General,sẽ có 1 số đăng ký...làm lại bước 1 và điền vào là xong!
Ngày gửi: 06/07/2009 - 15:33
Sang diễn đàn DI ĐỘNG nha
******************************************************************************
Quảng cáo
* chess.java (main)
* chessCanvas.java
* chessCellMatrix.java
* chessChessBoard.java
* chessPaintInstruction.java
* chessPieces.java
* dataManager.java
* objBishop.java
* objHorse.java
* objKnight.java
* objPawn.java
* objQueen.java
* objRock.java
********************************
Ngày gửi: 07/01/2010 - 19:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Ultimate Board Game Collection for PSP
Liên hệ gian hàng...
Star Wars: Lethal Alliance for PSP
Liên hệ gian hàng...
The Warriors for PSP
Liên hệ gian hàng...
Gears of War 2
Liên hệ gian hàng...