Hỏi cách cấu hình WIFI Tenda W311R ?

Chú AP này chuẩn N và Laptop của mình cũng chuẩn N. Trước Speed giữa Laptop và AP là 150MB (đúng theo khả năng mà chú AP này hỗ trợ) nhưng mình cài lại WIN thì bây giờ chỉ còn 72MB hơn chuẩn G(54MB) 1 tí là sao? Mình cấu hình sai chăng. Bạn nào biết cấu hình để full 150MB chỉ cho mình với.
Thanks.

 |  Xem: 4.420  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 17/04/2010 - 10:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Bạn dùng Win 7 thì chỉnh thế này nhé

- Vào Device manager.
- Chọn card wifi, tab Advance
- Ở phần 802.11n Channer width for band 2.4 chỉnh lại thành Auto (không để 20mhz) là được

Ngày gửi: 17/04/2010 - 10:30

mình cũng giống chủ 2pic nhưng mình dùng WinXp thì phải chỉnh lại như thế nào?

chỉ giúp mình nhé.

Thanks!

Ngày gửi: 27/01/2011 - 22:12

Bạn vào địa chỉ của Tenda 311R

Rồi vào WLAN settings ---> Security Settings. Sẽ thấy cái Chú ý này nè:

Notice: Wireless Security Settings
802.11n only defines three standard encryption methods: Open-None (Disable), WPA- Personal-AES, WPA2-Personal-AES. Other encryption methods are nonstandard. There may be compatibility problems among different manufacturers.

Như vậy là bít phải chỉnh như thế nào rồi chứ!

Ngày gửi: 22/02/2011 - 18:18
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

TENDA S108 8 port
139.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)