Tìm hiểu về lệnh ping trong cmd?

Mình là thành viên mới nên có điều muốn hỏi các anh chị vui lòng giúp đỡ nha.

Cơ quan mình dùng mạng mà mỗi lần mạng không chạy mình thấy cán bộ quản trị mạng xuống và vào Run gõ các lệnh như sau:

Ping 203.162.4.190 -t thì màn hình hiên lên và chạy một hàng thông số có khi thông số là:

- Request time out.

- có khi chạy hiện lên thông số là Sestination host unreachable

- có khi máy chạy báo thông số là Reply from 203.162.4.190 bytes =32 time - 150ms TTl 124.

Cho tôi hỏi các thông số đó báo cái gì và thông số nào thì máy kết nối mạng được?
 |  Xem: 36.703  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 06/11/2008 - 09:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Theo mình hiểu thì lệnh ping được sử dụng để kiểm tra các máy trong 1 mạng có thông với nhau hay không,tức là có thể trao đổi, thông tin với nhau.Nếu sau lệnh ping là dòng request time out có nghĩa là mạng có vấn đề.Còn nếu là dòng Reply... có nghĩa là mạng không có vấn đề gì cả.Còn địa chỉ dùng để ping có thể là một địa chỉ ip của máy chủ hoặc cũng có thể là ip của 1 một bất kì trong mạng .
Ngày gửi: 06/11/2008 - 09:42
- Xin phép bổ sung một chút thông tin:
+ Hoạt động dựa trên nền tảng bộ giao thức TCP/IP, lệnh "Ping" được xem như là lệnh dùng kiểm tra độ thông suốt của đường truyền, với 1 chương trình giám sát mạng như Network Monitor (Micorsoft), Etercap, WireShark vv.. Thì một quản trị mạng chuyên nghiệp có thể theo dõi được tình trạng thông suốt mạng. Lệnh "Ping" được dùng trên cả Windows, Linux, MAC.
+ Các thông số nhìn thấy trong Commanline của Windows với giá trị mô tả lại như sau:
*Request time out: thực hiện gữi gói thành công nhưng không nhận được gói phản hồi.
*Destination host unreachable: đích đến không tồn tại hoặc đang cô lập.
*Reply from 203.162.4.190 byte=32 time <1ms TTL 124: Gữi gói đến địa chỉ IP: 203.162.4.190 với độ dài gói 32 byte, thời gian phản hồi dưới 1 mili giây TTL(time to life-vòng đời gói) 124. Phản ánh trạng thái gói gữi và tín hiệu phản hồi.
+ Ngoài ra lệnh "Ping" còn xem như là cách nhanh chóng để biết địa chỉ IP thực của một Website ngoài Internet.
+ Lệnh Ping thực hiện gữi 1 gói tin bằng giao thức ICMP thông qua Port Number 7 TCP/UDP
- Thân mến!
Ngày gửi: 06/11/2008 - 09:43
Thì bác nói vậy là bác phải nhập dúng địa chỉ IP là ok thôi,cón lệnh ping chì là coi xem có nhận mạng hay thôi.thường là của bác fai2 là 192.168.1.190 nhé
Ngày gửi: 23/02/2010 - 10:21

chào bạn :):):)

 thông số : có khi máy chạy báo thông số là Reply from 203.162.4.190 bytes =32 time - 150ms TTl 124.
Này là báo kết nối mạng nhưng mà mạng của bạn còn chậm lắm

ping 203.162.0.11 , 192.168.1.1 , ...........

Ngày gửi: 07/04/2010 - 21:02
Trả lời