Tôi muốn gọi diện thoại cho một số điện thoại di động ở australia bằng ring-voiz thì làm như thế nào?

tôi có một thẻ ring-voiz mới mua muốn điện thoại qua cho một người bạn ở australia.người bạn đó của tôi sử dụng điện thoại di động nên tôi không biết cách gọi ai bit' xin chỉ giúp tôi.cám ơn
 |  Xem: 24.835  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/08/2008 - 15:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

mình cũng có 1 người bạn ở úc..cũng hay gọi đt để hỏi thăm lắm...nhưng mình dùng thẻ Snetfone (đt bàn thi khoảng 900d/phút, dtdd thi khoảng 4500d/phút)..
mình nghĩ thẻ nào cũng như thế thì mình chỉ bạn cách của mình làm thử xem hen...

bạn mở trang web của thẻ card bạn mua download phần mềm để gọi đt...
xong rùi thì setup và mở chương trình ra...

goị đt bàn : 0061xxxxxxxxx (61 là mã vùng, x: là số đt bàn bên úc)

gọi dtdd: 614xxxxxxxx (61 là mã vùng, 4xxxxxxx là số dtdd)
nếu nhắn tin thì chỉ cần thêm dấu + phía trước số dtdd

chúc bạn làm đc hen
Ngày gửi: 04/08/2008 - 15:49
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)