Sao mình ko vào đc gmail?

Trang web này hiện không có

Trang web tại https://mail.google.com/mail/?tab=wm có thể tạm thời không hoạt động hay được chuyển vĩnh viễn sang địa chỉ web mới.
Lỗi 201 (net::ERR_CERT_DATE_INVALID): Lỗi chưa biết.
 |  Xem: 2.515  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/11/2011 - 19:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hi bạn .
Bạn bị thông báo như vậy là do bạn chưa add Certificates của gmail vào .Những trang có giao thức https khi chưa add Certificates đều bị như vậy.
Khi gặp thông báo như vậy bạn thực hiện các bước như sau nhé:
1/Click vào I Understand the Risks.Sau đó sẽ thấy 1 nút nhấn Add Exception.
2/Click vào nút Add Exception đó và chọn Get Certificate.
3/Chọn Confirm Exception .
Vậy là bạn có thể vào được rồi đó.

Ngày gửi: 25/11/2011 - 14:17
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)