Tại sao Hộp Mail của tôi không thể nhận mail được?

Nói chung là hộp mail của tôi nó không nhận được mấy cái mail kích hoạt,nhiều khi tôi tạo tài khoản ở vài diễn đàn nhưng chờ dài cổ cũng chả thấy cái mail nào hồi âm.Tạo thêm vài cái hộp mail nữa thì cũng gặp tình trạng tương tự
 |  Xem: 3.337  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 19/04/2010 - 17:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Chào bạn!
Có vài lý do như sau:
1) Thư kích hoạt có thể nằm ở phần Spam
2) Nếu dùng mail yahoo thì cẩn thận là @yahoo.com hay @yahoo.com.vn.....
3) Chức năng gửi mail kích hoạt của 4r bạn đăng kí không hoạt động
4) Lời khuyên là nên dùng Gmail cho nhanh.

Ngày gửi: 19/04/2010 - 17:42

Có khả năng thư xác nhận đã được chuyển vào thư mục "Bulk" rồi, bạn thử vào đó xem thư kích hoạt từ các diễn đàn gửi tới có ở trong đó không. Nguyên nhân là do hệt hống chống spam hay nhận diện các email như vậy là spam.

Ngày gửi: 19/04/2010 - 17:42
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)