Tại sao thư gửi đến hộp thư điện tử của tôi không vào được ibox mà ở spam? Vậy spam là gì vậy?

 |  Xem: 7.836  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 08/04/2010 - 11:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Hiện tượng này xảy ra do Mail Server tự động nhận dạng bức thư mà bạn nhận là Spam  mail. Các bức thư mà Mail Server cho là Spam đều được tự động chuyển vào thư mục Bulk. Bạn có thể điều chỉnh lại bằng cách sau:  Mở hộp thư : chọn Mail Options/Spam Protection, tại mục Mark Spam+Not Spam, bạn đánh dấu vào ô Move the message to my Inbox. Tiếp theo, trong mục When I mark a message in the Bulk folder as Not Spam, chọn Save changes để lưu sự thay đổi. Sau đó bạn vào thư mục Bulk và tiến hành chuyển hộp thư :hopthu@domain.com về Inbox. Từ sau trở đi thư này sẽ không tự vào Bulk hoặc Spam nữa.

Ngày gửi: 09/04/2010 - 14:26

Bạn mô tả hiện tượng mình chưa hiểu kỷ lắm, có fải bạn gửi mail cho người khác nhưng bạn lại nhận được email đó và nó nằm trong Spam box hả? thế thì ngừoi nhận có nhận được không?
bình thường chỉ có trường hợp người khác gửi cho bạn thì mới có thể thư đó nhảy vào Spam box thôi, còn bạn gửi đi thì làm sao vào đó được nhỉ, cái này mình chưa thấy và cũng chưa nghe ai nói, nó chỉ có thể vào Sent box thôi, còn trường hợp ngừoi ta gửi cho bạn mà nó lại nhảy vào spambox thì nguyên nhân là do bộ lọc thư rác của yahoo hoặc mail khác hiểu nhầm đó là thư rác. bạn bấm nút vào ô vuông trước email đó rồi bấm vào nút Not Spam thì từ đó về sau, email đó sẽ được vào Inbox mà không vào Spam box nữa.
 Một trường hợp nữa là email bạn gửi sai địa chỉ hoặc địa chỉ không tồn tại,... thì yahoo sẽ gửi trả lại bạn với chính nội dung bạn đã gửi, điều  này làm bạn hiểu nhầm bạn đã nhận email của bạn ^^ và đôi khi email này lại bị đẩy vào spam box.

Ngày gửi: 30/08/2012 - 08:23
Trả lời