5 ngôi sao trên cờ Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào? Mong mọi người giúp đỡ. Thanks!

5 ngôi sao trên cờ Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào?
Mong mọi người giúp đỡ.
Thanks!
 |  Xem: 4.238  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 04/01/2010 - 14:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Cờ Cộng-Sản Trung-Quốc có nền đỏ là biểu tượng "màu" Chủ Nghĩa CS quốc tế, và một sao vàng lớn biểu tượng cho nước Trung-Quốc. 4 sao vàng nhỏ là biểu tượng cho 4 nước Cộng-Sản chư hầu, theo chủ trương của Cộng-Sản Trung-Quốc sát nhập 4 nước Cộng-Sản nhỏ, gồm Hàn quốc, Việt-Nam, Lào và Cam Bốt thành một khối Cộng-Sản.. Ngoài ra còn có ý nghĩa khác 5 ngôi sao là vì nó có 1 đại lục ( sao lớn ) và 4 khu tự trị ( sao nhỏ ) cũng không hiểu thế nào nữa
Ngày gửi: 04/01/2010 - 17:21

Tiếp theo ý kiến bạn phomuadong: 4 khu tự trị đó là

1/ Hồng kông.

2/ Ma cao.

3/ Đài Loan.

4/ .......... Các bạn đoán đi, mình chỉ biết nhiêu đó thôi.

Ngày gửi: 24/06/2010 - 15:40

4- Tân cương

Ngày gửi: 24/04/2013 - 21:01
Trả lời