5 ngôi sao trên cờ Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào? Mong mọi người giúp đỡ. Thanks!

5 ngôi sao trên cờ Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào?
Mong mọi người giúp đỡ.
Thanks!
 |  Xem: 4.344  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 04/01/2010 - 14:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Cờ Cộng-Sản Trung-Quốc có nền đỏ là biểu tượng "màu" Chủ Nghĩa CS quốc tế, và một sao vàng lớn biểu tượng cho nước Trung-Quốc. 4 sao vàng nhỏ là biểu tượng cho 4 nước Cộng-Sản chư hầu, theo chủ trương của Cộng-Sản Trung-Quốc sát nhập 4 nước Cộng-Sản nhỏ, gồm Hàn quốc, Việt-Nam, Lào và Cam Bốt thành một khối Cộng-Sản.. Ngoài ra còn có ý nghĩa khác 5 ngôi sao là vì nó có 1 đại lục ( sao lớn ) và 4 khu tự trị ( sao nhỏ ) cũng không hiểu thế nào nữa
Ngày gửi: 04/01/2010 - 17:21

Tiếp theo ý kiến bạn phomuadong: 4 khu tự trị đó là

1/ Hồng kông.

2/ Ma cao.

3/ Đài Loan.

4/ .......... Các bạn đoán đi, mình chỉ biết nhiêu đó thôi.

Ngày gửi: 24/06/2010 - 15:40

4- Tân cương

Ngày gửi: 24/04/2013 - 21:01
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)