Lương 4 triệu có phải nộp thuế TNCN ko?

Tôi đang làm viêc tại 1 doanh nghiệp nhà nước, lương bình quân 4 triệu đồng/tháng. Tôi chưa được cấp mã số thuế cá nhân (do mất CMTND nên chưa làm được) Vậy hàng tháng tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không? nếu phải nộp thì nộp bao nhiêu? cách tính?

 |  Xem: 5.066  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/02/2011 - 12:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Lời đầu tiên xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi. Do câu hỏi của bạn có nhiều ý do đó chúng tôi xin trả lời từng ý một, cụ thể như sau:

Từ quy định về biểu thuế lũy tiến từng phần tại Điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân, ta có thể rút ra bảng thuế suất áp dụng cho các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

- Từ 0 đến 4 triệu đồng: áp dụng thuế suất 0%

- Từ trên 4 triệu đến 5 triệu: áp dụng thuế suất 5%

- Từ trên 5 triệu đến 10 triệu: áp dụng thuế suất 10%

- Từ trên 10 triệu đến 18 triệu: áp dụng thuế suất 15%

- Từ trên 18 triệu đến 32 triệu: áp dụng thuế suất 20%

- Từ trên 32 triệu đến 52 triệu áp dụng thuế suất 25%

- Từ trên 52 triệu đến 80 triệu: áp dụng thuế suất 30%

- Từ trên 80 triệu: áp dụng thuế suất 35%

Như vậy, lương bình quân của bạn là 4 triệu đồng/tháng thì bạn chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên bạn vẫn phải đi đăng ký mã số thuế cá nhân vì bạn thuộc đối tượng theo quy định tại Mục I, phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (Thông tư 84).

Cách tính thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo quy định tại Điểm 2 Mục II Thông tư 84 như sau:

 

Thuế thu nhập cá nhân = thu nhập tính thuế x thuế suất

Thu nhập tính thuế = tổng thu nhập chịu thuế - các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, các khoản giảm trừ ( giảm trừ gia cảnh, giảm trừ đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo)

Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Chúc bạn sức khỏe!

Ngày gửi: 18/02/2011 - 12:36
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo