Cổ tức là gì vậy?

Giúp tôi . Cho tôi hỏi cổ tức là gì?
 |  Xem: 22.786  |  Trả lời: 7
Ngày gửi: 21/11/2008 - 10:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (7)

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.
Ngày gửi: 21/11/2008 - 10:19
Cổ đông có tiền muốn góp vào công ty cổ phần được quy ra thành cổ phiếu, cổ tức là giá trị lợi nhuận được chia khi công ty đó làm ăn có lãi, tức là chia lợi nhuận. Như kiểu gửi tiền ngân hàng lĩnh lãi ấy. Cổ tức có thể trả bằng tiền mặt hoặc lại quy ra cổ phiếu.
Ngày gửi: 21/11/2008 - 10:40
co tuc la gi vay?
Ngày gửi: 01/05/2009 - 19:25
Khi cậu ăn tham, nuốt cả cục to vào họng, nuốt không trôi thì cậu phải ọe ra bớt cho người khác cùng hưởng. Chia bớt cái cục tức ở cổ thì gọi là cổ tức
Yêu lắm cơ, nhìn là muốn...
Ngày gửi: 22/12/2009 - 16:00
Trích dẫn:
Từ bài viết của emarketingprovn
Khi cậu ăn tham, nuốt cả cục to vào họng, nuốt không trôi thì cậu phải ọe ra bớt cho người khác cùng hưởng. Chia bớt cái cục tức ở cổ thì gọi là cổ tức
Yêu lắm cơ, nhìn là muốn...

Hay, trả lời quá hay....!
Ngày gửi: 22/12/2009 - 22:11

Trích dẫn:
Từ bài viết của emarketingprovn
Khi cậu ăn tham, nuốt cả cục to vào họng, nuốt không trôi thì cậu phải ọe ra bớt cho người khác cùng hưởng. Chia bớt cái cục tức ở cổ thì gọi là cổ tức
Yêu lắm cơ, nhìn là muốn...

Ví dụ của bạn thật sinh động, mình lại hay tưởng tượng ;)) tks bạn, mình đã hiểu :D
Ngày gửi: 19/11/2011 - 21:09

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

Ngày gửi: 25/11/2011 - 14:41
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)