Network ID là gì? Net ID là gì?

help
 |  Xem: 6.699  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 04/02/2009 - 08:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Đây là 2 thuật ngữ có nghĩa ngắn gọn

1. Network ID là địa chỉ mạng, địa chỉ mạng là địa chỉ được cấp cho từng mạng riêng.
2. Net ID là địa chỉ của máy trong mạng.
Ngày gửi: 04/02/2009 - 08:34
Nó là địa chỉ đầu tiên của 1 mạng hay còn gọi là subnet number. địa chỉ này ko dùng được mà nó chỉ dùng để định nghĩa cho 1 dải mạng.

vd: Net id : 172.16.0.0
Ngày gửi: 28/12/2009 - 23:55
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)