Tại sao không truy cập được khi gõ google.com.vn ?

Cho mình hỏi tại sao vào web bằng google.com.vn không được phải gõ đày đủ địa chỉ http://www.google.com.vn mới được, trang nào cũng bị dậy hết ??
 |  Xem: 2.107  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/11/2009 - 16:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn thử set default các option trong internet option, xóa trình duyệt cài lại, delete cache xem sao
Ngày gửi: 04/11/2009 - 14:36
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)