Cho mình hỏi cách xóa header trong MS Word 2003?

Văn bản có sẵn header toi muón xóa.
 |  Xem: 21.361  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 18/05/2010 - 17:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Xin chào bạn!
Trong World 2003, để tạo Header and Footer ta đều thực hiện như sau:
Trong trang World, bấm View, xuất hiện thanh sổ dọc, bạn chọn Header and Footer sẽ xuất hiện 1 ô Header ở trên và 1 ô Footer ở dưới cho ta điền thông tin cố định cho các trang tiếp theo (trừ quy định riêng, tôi không có ý định trao đổi ở đây do nội dung câu hỏi không nêu).
Để xóa Header (hoặc Footer) có 2 cách:
+ Nháy đúp vào Header (hoặc Footer), xóa như trong World
+ Bấm View, xuất hiện thanh sổ dọc, bạn chọn Header (Footer), xóa như trong World.

Ngày gửi: 18/05/2010 - 17:14

Bạn chỉ cần vào View - chọn header and footer là được
Đó cũng là cách viết tiêu đề cho văn bản của bạn. Ở đó có cả phần insert trang đấy.
Chúc bạn thành công và may mắn.

Ngày gửi: 18/05/2010 - 17:15
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)