Cho mình hỏi cách xóa header trong MS Word 2003?

Văn bản có sẵn header toi muón xóa.
 |  Xem: 20.733  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 18/05/2010 - 17:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Xin chào bạn!
Trong World 2003, để tạo Header and Footer ta đều thực hiện như sau:
Trong trang World, bấm View, xuất hiện thanh sổ dọc, bạn chọn Header and Footer sẽ xuất hiện 1 ô Header ở trên và 1 ô Footer ở dưới cho ta điền thông tin cố định cho các trang tiếp theo (trừ quy định riêng, tôi không có ý định trao đổi ở đây do nội dung câu hỏi không nêu).
Để xóa Header (hoặc Footer) có 2 cách:
+ Nháy đúp vào Header (hoặc Footer), xóa như trong World
+ Bấm View, xuất hiện thanh sổ dọc, bạn chọn Header (Footer), xóa như trong World.

Ngày gửi: 18/05/2010 - 17:14

Bạn chỉ cần vào View - chọn header and footer là được
Đó cũng là cách viết tiêu đề cho văn bản của bạn. Ở đó có cả phần insert trang đấy.
Chúc bạn thành công và may mắn.

Ngày gửi: 18/05/2010 - 17:15
Trả lời