Cách xóa pass word trong windown 7 ?

Hiện tại máy tính xách tay Soni Vio VPCCW16FG của em cài Windown 7 mà quên pass word để vào Win, bây giờ không biết giải qưyết bằng cách nào? Em có biết đĩa hirent boot 10.1 có chức nắng phá pass word nhưng chỉ dùng cho winXP. có bác nào đã thử phá pass cho Windown 7 thì chỉ giúp em với.Em đã hỏi bên trần anh rồi mà kỹ thuật trần anh bảo không phá được, bác nào cao tay hơn không chỉ giúp em với, em đang cần máy gấp để sử dụng. cảm ơn.
 |  Xem: 27.882  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 29/01/2010 - 08:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Chào bạn mình xin mắc bảo bạn một cách phá password cua win7 như sau: +thứ nhất:bạn phải có đĩa Hiren Boot CD 10.1 đã:+thứ hai: cho điã vào và ấn liên tiếp F8 lúc khởi động máy(reset lai máy ấy). Bạn cho đĩa Hiren Boot CD các bản mới vào làm đĩa khởi động. Menu xuất hiện với 9 mục lựa chọn...
* Bạn chọn mục 9.Next...
* Chọn tiếp mục 4.Password Tools...
* Chọn tiếp mục 1.Active Password Changer 2.1 (NT/2000/Xp)
*Chương trình có 3 lựa chọn
1.Choose Logical Drive:để chọn ổ đĩa muốn phá password ->Next
+ Lúc đó chương trình sẽ tìm kiếm những ổ đĩa nào có chứa Windows.
+ Sau khi bạn chọn tên ổ đĩa chương trình sẽ liệt kê các user đã được tạo trong Windows.
+ Bạn chọn đúng tên user mà bạn cần bỏ password
chương trình sẽ hiển thị dòng thông báo:
Would you like to reset this user''s password (Y/N) [N]:
Bạn có chắc chắn xoá password hay không?
Nếu bạn đồng ý reset lại password thì ấn chọn Y và chọn phím Enter.
Bạn thoát khỏi chương trình khởi động lại máy !
Ngày gửi: 29/01/2010 - 08:51
Bạn ơi, có thể không rết được Win 7 đâu, bạn phải dùng chương trình rết pass chạy trong nhân Linux thì may ra ok.
Ngày gửi: 29/01/2010 - 08:51

Hướng dẫn Phá mật khẩu windows 7 (tạo mới trực tiếp khi quyên pass củ) ĐƠN GIẢN, AN TOÀN, CHUYÊN NGHIỆP và có VIDEO hướng dẫn cụ thể tại đây

http://softfreevn.com/2010/11/01/vẫn-login-windows-7-khi-quyen-password/

Ngày gửi: 12/12/2010 - 13:18
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)