• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán cảm biến lực, cam bien luc giá tốt nhất

Loadcell Cas HBS-200L (200kg)
3.500.000 VNĐ
2 gian hàng bán
Loadcell thanh nhỏ BCL 60L(60 kg)
750.000 VNĐ
3 gian hàng bán
Loadcell MTX  Mettler – Toledo
18.800.000 VNĐ
5 gian hàng bán
Loadcell Cas WBK-30T 30tấn
12.600.000 VNĐ
2 gian hàng bán
Loadcell Amcell BTA-30T 30 tấn
3.200.000 VNĐ
2 gian hàng bán
Cảm biến lực nhất trong tuần
cảm biến lực Loadcell Zemic HM9B
3.500.000 VNĐ
 cam bien luc Loadcell Mkcell PST 150kg
1.450.000 VNĐ
 cam bien luc Loadcell HBS CAS 500kg
4.100.000 VNĐ
 cam bien luc Loadcell HBS CAS 200kg
3.500.000 VNĐ
 Loadcell ASC-30T 30 tấn
7.500.000 VNĐ
 Loadcell Cas HBS-20L 20kg
3.500.000 VNĐ
 Loadcell Mkcell PST 100kg
1.450.000 VNĐ
 Loadcell HBS CAS 100kg
3.500.000 VNĐ
Trang:  1  2  3  4  ..