• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
2 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
3 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
4 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
5 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
6 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
7 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
8 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
9 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
10 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
11 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
12 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
13 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
14 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
15 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
16 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
17 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
18 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
19 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
20 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
21 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
22 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
23 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
24 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
25 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
26 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
27 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
28 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
29 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
30 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
31 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
32 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
33 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
34 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
35 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
36 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
37 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
38 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
39 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
40 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
41 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
42 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
43 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
44 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
45 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
46 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
47 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
48 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
49 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
50 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
51 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
52 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
53 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
54 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
55 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
56 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
57 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
58 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
59 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
60 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
61 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
62 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
63 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
64 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
65 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
66 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
67 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
68 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
69 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
70 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
71 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
72 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
73 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
74 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
75 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
76 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
77 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
78 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
79 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
80 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
81 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
82 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
83 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
84 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
85 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
86 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
87 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
88 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
89 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
90 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
91 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
92 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
93 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
94 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
95 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
96 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
97 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
98 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
99 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
100 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
101 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
102 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
103 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
104 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
105 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
106 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
107 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
108 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
109 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
110 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
111 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
112 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
113 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
114 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
115 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
116 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
117 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
118 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
119 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
120 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
121 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
122 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
123 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
124 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
125 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
126 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
127 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
128 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
129 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
130 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
131 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
132 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
133 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
134 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
135 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
136 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
137 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
138 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
139 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
140 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
141 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
142 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
143 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
144 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
145 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
146 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
147 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
148 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
149 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
150 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
151 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
152 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
153 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
154 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
155 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
156 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
157 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
158 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
159 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
160 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
161 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
162 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
163 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
164 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
165 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
166 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
167 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
168 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
169 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
170 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
171 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
172 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
173 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
174 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
175 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
176 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
177 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
178 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
179 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
180 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
181 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
182 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
183 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
184 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
185 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
186 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
187 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
188 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
189 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
190 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
191 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
192 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
193 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
194 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
195 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
196 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
197 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
198 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
199 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
200 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
201 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
202 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
203 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
204 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
205 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
206 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
207 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
208 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
209 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
210 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
211 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
212 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
213 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
214 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
215 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
216 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
217 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
218 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
219 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
220 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
221 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
222 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
223 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
224 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
225 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
226 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
227 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
228 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
229 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
230 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
231 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
232 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
233 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
234 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
235 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
236 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
237 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
238 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
239 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
240 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
241 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
242 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
243 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
244 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
245 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
246 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
247 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
248 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
249 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
250 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
251 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
252 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
253 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
254 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
255 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
256 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
257 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
258 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
259 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
260 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
261 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
262 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
263 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
264 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
265 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
266 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
267 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
268 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
269 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
270 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
271 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
272 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
273 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
274 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
275 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
276 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
277 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
278 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
279 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
280 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
281 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongY2
282 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
283 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
284 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
285 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
286 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
287 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
288 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
289 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
290 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
291 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
292 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
293 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
294 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
295 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
296 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
297 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
298 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
299 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
300 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
301 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
302 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
303 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
304 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
305 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
306 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
307 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
308 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
309 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
310 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
311 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
312 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
313 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
314 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
315 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
316 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
317 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
318 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
319 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
320 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
321 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
322 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
323 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
324 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
325 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
326 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
327 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
328 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
329 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
330 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
331 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
332 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
333 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
334 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
335 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
336 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
337 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
338 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
339 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
340 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
341 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
342 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
343 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
344 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
345 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
346 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
347 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
348 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
349 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
350 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
351 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
352 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
353 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
354 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
355 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
356 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
357 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
358 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
359 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
360 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
361 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
362 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
363 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
364 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
365 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
366 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
367 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
368 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
369 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
370 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
371 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
372 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
373 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
374 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
375 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
376 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
377 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
378 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
379 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
380 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
381 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
382 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
383 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
384 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
385 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
386 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
387 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
388 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
389 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
390 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
391 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
392 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
393 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
394 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
395 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
396 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
397 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
398 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
399 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
400 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
401 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
402 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
403 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
404 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
405 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
406 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
407 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
408 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
409 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
410 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
411 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
412 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
413 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
414 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
415 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
416 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
417 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
418 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
419 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
420 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
421 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
422 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
423 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
424 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
425 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
426 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
427 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
428 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
429 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
430 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
431 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
432 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
433 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
434 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
435 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
436 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
437 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
438 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
439 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
440 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
441 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
442 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
443 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
444 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
445 26/06/2012 4.400.000 VNĐ Thienlong0204
Có tổng cộng 445 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in