• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
2 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
3 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
4 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
5 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
6 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
7 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
8 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
9 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
10 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
11 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
12 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
13 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
14 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
15 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
16 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
17 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
18 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
19 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
20 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
21 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
22 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
23 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
24 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
25 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
26 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
27 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
28 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
29 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
30 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
31 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
32 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
33 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
34 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
35 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
36 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
37 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
38 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
39 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
40 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
41 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
42 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
43 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
44 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
45 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
46 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
47 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
48 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
49 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
50 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
51 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
52 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
53 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
54 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
55 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
56 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
57 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
58 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
59 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
60 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
61 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
62 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
63 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
64 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
65 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
66 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
67 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
68 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
69 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
70 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
71 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
72 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
73 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
74 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
75 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
76 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
77 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
78 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
79 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
80 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
81 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
82 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
83 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
84 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
85 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
86 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
87 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
88 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
89 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
90 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
91 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
92 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
93 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
94 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
95 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
96 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
97 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
98 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
99 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
100 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
101 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
102 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
103 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
104 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
105 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
106 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
107 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
108 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
109 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
110 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
111 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
112 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
113 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
114 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
115 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
116 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
117 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
118 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
119 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
120 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
121 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
122 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
123 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
124 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
125 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
126 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
127 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
128 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
129 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
130 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
131 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
132 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
133 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
134 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
135 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
136 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
137 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
138 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
139 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
140 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
141 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
142 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
143 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
144 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
145 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
146 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
147 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
148 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
149 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
150 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
151 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
152 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
153 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
154 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
155 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
156 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
157 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
158 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
159 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
160 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
161 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
162 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
163 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
164 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
165 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
166 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
167 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
168 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
169 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
170 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
171 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
172 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
173 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
174 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
175 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
176 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
177 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
178 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
179 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
180 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
181 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
182 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
183 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
184 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
185 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
186 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
187 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
188 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
189 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
190 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
191 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
192 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
193 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
194 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
195 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
196 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
197 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
198 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
199 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
200 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
201 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
202 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
203 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
204 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
205 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
206 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
207 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
208 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
209 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
210 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
211 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
212 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
213 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
214 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
215 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
216 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
217 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
218 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
219 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
220 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
221 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
222 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
223 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
224 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
225 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
226 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
227 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
228 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
229 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
230 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
231 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
232 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
233 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
234 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
235 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
236 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
237 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
238 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
239 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
240 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
241 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
242 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
243 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
244 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
245 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
246 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
247 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
248 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
249 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
250 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
251 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
252 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
253 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
254 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
255 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
256 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
257 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
258 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
259 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
260 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
261 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
262 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
263 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
264 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
265 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
266 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
267 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
268 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
269 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
270 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
271 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
272 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
273 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
274 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
275 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
276 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
277 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
278 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
279 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
280 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
281 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
282 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
283 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
284 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
285 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
286 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
287 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
288 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
289 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
290 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
291 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
292 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
293 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
294 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
295 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
296 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
297 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
298 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
299 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
300 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
301 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
302 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
303 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
304 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
305 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
306 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
307 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
308 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
309 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
310 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
311 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
312 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
313 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
314 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
315 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
316 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
317 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
318 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
319 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
320 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
321 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
322 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
323 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
324 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
325 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
326 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
327 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
328 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
329 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
330 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
331 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
332 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
333 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
334 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
335 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
336 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
337 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
338 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
339 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
340 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
341 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
342 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
343 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
344 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
345 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
346 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
347 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
348 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
349 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
350 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
351 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
352 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
353 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
354 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
355 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
356 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
357 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
358 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
359 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
360 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
361 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
362 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
363 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
364 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
365 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
366 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
367 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
368 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
369 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
370 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
371 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
372 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
373 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
374 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
375 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
376 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
377 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
378 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
379 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
380 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
381 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
382 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
383 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
384 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
385 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
386 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
387 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
388 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
389 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
390 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
391 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
392 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
393 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
394 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
395 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
396 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
397 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
398 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
399 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
400 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
401 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
402 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
403 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
404 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
405 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
406 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
407 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
408 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
409 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
410 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
411 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
412 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
413 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
414 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
415 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
416 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
417 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
418 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
419 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
420 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
421 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
422 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
423 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
424 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
425 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
426 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
427 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
428 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
429 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
430 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
431 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
432 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
433 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
434 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
435 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
436 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
437 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
438 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
439 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
440 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
441 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
442 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
443 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
444 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
445 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
446 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
447 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
448 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
449 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
450 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
451 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
452 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
453 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
454 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
455 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
456 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
457 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
458 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
459 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
460 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
461 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
462 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
463 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
464 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
465 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
466 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
467 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
468 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
469 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
470 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
471 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
472 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
473 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
474 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
475 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
476 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
477 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
478 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
479 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
480 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
481 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
482 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
483 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
484 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
485 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
486 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
487 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
488 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
489 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
490 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
491 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
492 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
493 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
494 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
495 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
496 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
497 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
498 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
499 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
500 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
501 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
502 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
503 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
504 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
505 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
506 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
507 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
508 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
509 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
510 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
511 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
512 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
513 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
514 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
515 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
516 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
517 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
518 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
519 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
520 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
521 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
522 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
523 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
524 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
525 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
526 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
527 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
528 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
529 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
530 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
531 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
532 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
533 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
534 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
535 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
536 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
537 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
538 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
539 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
540 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
541 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
542 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
543 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
544 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
545 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
546 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
547 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
548 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
549 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
550 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
551 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
552 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
553 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
554 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
555 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
556 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
557 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
558 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
559 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
560 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
561 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
562 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
563 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
564 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
565 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
566 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
567 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
568 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
569 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
570 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
571 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
572 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
573 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
574 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
575 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
576 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
577 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
578 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
579 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
580 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
581 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
582 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
583 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
584 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
585 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
586 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
587 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
588 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
589 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
590 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
591 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
592 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
593 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
594 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
595 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
596 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
597 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
598 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
599 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
600 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
601 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
602 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
603 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
604 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
605 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
606 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
607 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
608 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
609 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
610 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
611 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
612 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
613 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
614 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
615 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
616 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
617 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 617 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in