• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
2 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
3 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giá không đổi mucintienthinh
4 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giá không đổi mucintienthinh
5 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
6 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
7 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
8 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
9 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
10 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
11 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
12 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
13 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
14 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
15 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
16 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
17 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
18 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
19 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
20 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
21 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
22 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
23 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
24 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
25 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
26 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
27 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
28 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
29 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
30 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
31 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
32 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
33 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
34 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
35 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
36 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
37 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
38 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
39 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
40 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
41 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
42 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
43 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
44 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
45 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
46 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
47 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
48 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
49 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
50 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
51 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
52 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
53 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
54 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
55 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
56 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
57 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
58 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
59 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
60 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
61 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
62 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
63 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
64 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
65 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
66 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
67 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
68 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
69 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
70 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
71 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
72 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
73 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
74 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
75 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
76 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
77 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
78 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
79 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
80 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
81 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
82 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
83 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
84 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
85 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
86 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
87 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
88 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
89 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
90 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
91 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
92 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
93 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
94 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
95 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
96 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
97 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
98 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
99 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
100 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
101 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
102 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
103 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
104 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
105 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
106 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
107 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
108 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
109 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
110 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
111 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
112 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
113 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
114 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
115 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
116 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
117 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
118 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
119 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
120 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
121 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
122 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
123 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
124 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
125 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
126 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
127 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
128 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
129 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
130 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
131 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
132 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
133 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
134 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
135 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
136 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
137 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
138 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
139 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
140 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
141 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
142 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
143 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
144 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
145 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
146 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
147 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
148 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
149 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
150 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
151 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
152 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
153 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
154 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
155 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
156 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
157 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
158 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
159 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
160 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
161 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
162 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
163 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
164 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
165 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
166 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
167 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
168 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
169 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
170 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
171 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
172 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
173 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
174 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
175 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
176 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
177 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
178 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
179 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
180 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
181 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
182 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
183 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
184 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
185 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
186 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
187 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
188 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
189 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
190 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
191 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
192 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
193 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
194 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
195 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
196 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
197 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
198 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
199 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
200 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
201 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
202 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
203 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
204 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
205 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
206 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
207 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
208 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
209 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
210 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
211 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
212 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
213 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
214 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
215 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
216 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
217 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
218 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
219 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
220 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
221 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
222 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
223 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
224 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
225 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
226 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
227 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
228 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
229 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
230 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
231 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
232 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
233 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
234 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
235 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
236 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
237 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
238 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
239 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
240 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
241 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
242 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
243 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
244 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
245 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
246 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
247 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
248 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
249 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
250 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
251 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
252 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
253 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
254 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
255 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
256 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
257 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
258 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
259 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
260 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
261 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
262 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
263 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
264 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
265 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
266 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
267 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
268 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
269 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
270 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
271 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
272 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
273 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
274 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
275 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
276 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
277 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
278 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
279 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
280 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
281 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
282 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
283 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
284 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
285 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
286 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
287 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
288 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
289 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
290 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
291 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
292 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
293 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
294 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
295 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
296 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
297 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
298 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
299 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
300 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
301 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
302 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
303 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
304 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
305 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
306 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
307 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
308 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
309 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
310 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
311 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
312 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
313 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
314 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
315 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
316 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
317 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
318 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
319 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
320 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
321 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
322 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
323 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
324 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
325 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
326 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
327 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
328 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
329 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
330 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
331 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
332 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
333 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
334 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
335 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
336 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
337 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
338 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
339 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
340 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
341 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
342 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
343 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
344 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
345 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
346 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
347 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
348 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
349 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
350 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
351 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
352 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
353 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
354 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
355 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
356 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
357 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongY2
358 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
359 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
360 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
361 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
362 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
363 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
364 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
365 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
366 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
367 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
368 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
369 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
370 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
371 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
372 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
373 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
374 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
375 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
376 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
377 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
378 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
379 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
380 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
381 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
382 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
383 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
384 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
385 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
386 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
387 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
388 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
389 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
390 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
391 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
392 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
393 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
394 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
395 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
396 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
397 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
398 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
399 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
400 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
401 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
402 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
403 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
404 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
405 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
406 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
407 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
408 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
409 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
410 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
411 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
412 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
413 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
414 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
415 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
416 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
417 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
418 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
419 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
420 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
421 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
422 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
423 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
424 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
425 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
426 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
427 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
428 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
429 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
430 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
431 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
432 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
433 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
434 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
435 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
436 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
437 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
438 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
439 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
440 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
441 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
442 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
443 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
444 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
445 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
446 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
447 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
448 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
449 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
450 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
451 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
452 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
453 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
454 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
455 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
456 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
457 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
458 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
459 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
460 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
461 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
462 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
463 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
464 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
465 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
466 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
467 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
468 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
469 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
470 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
471 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
472 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
473 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
474 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
475 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
476 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
477 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
478 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
479 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
480 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
481 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
482 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
483 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
484 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
485 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
486 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
487 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
488 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
489 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
490 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
491 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
492 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
493 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
494 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
495 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
496 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
497 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
498 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
499 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
500 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
501 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
502 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
503 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
504 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
505 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
506 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
507 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
508 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
509 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
510 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
511 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
512 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
513 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
514 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
515 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
516 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
517 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
518 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
519 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
520 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
521 26/06/2012 4.400.000 VNĐ Thienlong0204
Có tổng cộng 521 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in