• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
2 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
3 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
4 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
5 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
6 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
7 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
8 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
9 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
10 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
11 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
12 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
13 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
14 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
15 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
16 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
17 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
18 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
19 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
20 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
21 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
22 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
23 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
24 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
25 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
26 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
27 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
28 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
29 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
30 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
31 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
32 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
33 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
34 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
35 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
36 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
37 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
38 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
39 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
40 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
41 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
42 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
43 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
44 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
45 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
46 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
47 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
48 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
49 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
50 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
51 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
52 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
53 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
54 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
55 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
56 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
57 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
58 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
59 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
60 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
61 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
62 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
63 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
64 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
65 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
66 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
67 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
68 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
69 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
70 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
71 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
72 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
73 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
74 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
75 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
76 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
77 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
78 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
79 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
80 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
81 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
82 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
83 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
84 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
85 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
86 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
87 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
88 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
89 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
90 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
91 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
92 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
93 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
94 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
95 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
96 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
97 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
98 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
99 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
100 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
101 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
102 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
103 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
104 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
105 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
106 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
107 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
108 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
109 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
110 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
111 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
112 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
113 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
114 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
115 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
116 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
117 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
118 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
119 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
120 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
121 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
122 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
123 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
124 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
125 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
126 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
127 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
128 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
129 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
130 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
131 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
132 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
133 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
134 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
135 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
136 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
137 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
138 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
139 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
140 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
141 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
142 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
143 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
144 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
145 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
146 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
147 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
148 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
149 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
150 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
151 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
152 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
153 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
154 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
155 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
156 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
157 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
158 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
159 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
160 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
161 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
162 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
163 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
164 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
165 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
166 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
167 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
168 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
169 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
170 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
171 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
172 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
173 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
174 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
175 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
176 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
177 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
178 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
179 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
180 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
181 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
182 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
183 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
184 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
185 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
186 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
187 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
188 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
189 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
190 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
191 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
192 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
193 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
194 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
195 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
196 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
197 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
198 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
199 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
200 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
201 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
202 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
203 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
204 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
205 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
206 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
207 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
208 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
209 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
210 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
211 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
212 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
213 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
214 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
215 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
216 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
217 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
218 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
219 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
220 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
221 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
222 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
223 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
224 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
225 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
226 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
227 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
228 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
229 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
230 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
231 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
232 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
233 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
234 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
235 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
236 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
237 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
238 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
239 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
240 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
241 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
242 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
243 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
244 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
245 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
246 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
247 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
248 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
249 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
250 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
251 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
252 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
253 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
254 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
255 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
256 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
257 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
258 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
259 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
260 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
261 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
262 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
263 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
264 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
265 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
266 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
267 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
268 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
269 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
270 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
271 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
272 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
273 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
274 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
275 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
276 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
277 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
278 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
279 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
280 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
281 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
282 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
283 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
284 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
285 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
286 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
287 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
288 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
289 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
290 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
291 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
292 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
293 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
294 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
295 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
296 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
297 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
298 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
299 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
300 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
301 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
302 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
303 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
304 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
305 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
306 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
307 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
308 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
309 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
310 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
311 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
312 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
313 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
314 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
315 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongY2
316 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
317 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
318 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
319 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
320 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
321 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
322 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
323 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
324 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
325 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
326 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
327 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
328 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
329 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
330 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
331 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
332 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
333 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
334 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
335 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
336 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
337 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
338 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
339 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
340 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
341 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
342 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
343 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
344 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
345 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
346 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
347 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
348 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
349 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
350 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
351 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
352 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
353 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
354 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
355 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
356 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
357 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
358 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
359 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
360 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
361 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
362 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
363 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
364 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
365 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
366 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
367 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
368 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
369 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
370 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
371 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
372 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
373 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
374 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
375 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
376 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
377 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
378 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
379 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
380 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
381 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
382 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
383 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
384 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
385 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
386 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
387 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
388 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
389 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
390 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
391 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
392 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
393 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
394 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
395 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
396 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
397 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
398 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
399 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
400 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
401 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
402 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
403 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
404 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
405 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
406 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
407 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
408 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
409 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
410 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
411 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
412 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
413 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
414 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
415 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
416 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
417 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
418 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
419 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
420 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
421 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
422 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
423 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
424 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
425 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
426 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
427 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
428 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
429 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
430 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
431 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
432 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
433 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
434 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
435 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
436 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
437 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
438 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
439 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
440 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
441 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
442 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
443 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
444 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
445 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
446 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
447 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
448 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
449 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
450 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
451 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
452 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
453 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
454 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
455 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
456 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
457 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
458 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
459 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
460 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
461 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
462 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
463 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
464 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
465 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
466 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
467 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
468 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
469 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
470 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
471 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
472 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
473 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
474 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
475 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
476 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
477 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
478 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
479 26/06/2012 4.400.000 VNĐ Thienlong0204
Có tổng cộng 479 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in