Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
2 25/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
3 24/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
4 23/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
5 22/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
6 21/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
7 20/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
8 19/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
9 18/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ topmayvanphong
10 17/07/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ Dientutuyethuy
11 16/07/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
12 15/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
13 14/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
14 13/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
15 12/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
16 11/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
17 10/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
18 09/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
19 08/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
20 07/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
21 06/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
22 05/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
23 04/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
24 03/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
25 02/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
26 01/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
27 30/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
28 29/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
29 28/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
30 27/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
31 26/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
32 25/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
33 24/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
34 23/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
35 22/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
36 21/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
37 20/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
38 19/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
39 18/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
40 17/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
41 16/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
42 15/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
43 14/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
44 13/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
45 12/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
46 11/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
47 10/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
48 09/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
49 08/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
50 07/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
51 06/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
52 05/06/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
53 04/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
54 03/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
55 02/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
56 01/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
57 31/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
58 30/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
59 29/05/2016 3 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
60 26/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
61 25/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
62 24/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
63 23/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
64 22/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
65 21/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
66 20/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ tanhuuhoa
67 19/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
68 18/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
69 17/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
70 16/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
71 15/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
72 14/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
73 13/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
74 12/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
75 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
76 10/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
77 09/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
78 08/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
79 07/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
80 06/05/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ Dientutuyethuy
81 05/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
82 04/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
83 03/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
84 02/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
85 01/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
86 30/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
87 29/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
88 28/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
89 27/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
90 26/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
91 25/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
92 24/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
93 23/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
94 22/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
95 21/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
96 20/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
97 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
98 18/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
99 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
100 16/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
101 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
102 14/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 595.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
103 13/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
104 12/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
105 11/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
106 10/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
107 09/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
108 08/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
109 07/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
110 06/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
111 05/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
112 04/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
113 03/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
114 02/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
115 01/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ dichvudomuc
116 31/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
117 30/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
118 29/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
119 28/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
120 27/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
121 26/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
122 25/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
123 24/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ congnghevnct
124 23/03/2016 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ mangthanhcong
125 22/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ congnghevnct
126 21/03/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
127 19/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
128 18/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ mucintienthinh
129 17/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ congnghevnct
130 16/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
131 15/03/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
132 14/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
133 13/03/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
134 12/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
135 11/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
136 10/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
137 09/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
138 08/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
139 07/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
140 06/03/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
141 04/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
142 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
143 02/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
144 01/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
145 29/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
146 28/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
147 27/02/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
148 26/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
149 25/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
150 24/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
151 23/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
152 22/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
153 21/02/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
154 19/02/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
155 18/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
156 17/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
157 16/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
158 15/02/2016 2 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
159 13/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
160 12/02/2016 10 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
161 02/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
162 01/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
163 31/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
164 30/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
165 29/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
166 28/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
167 27/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
168 26/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
169 25/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
170 24/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
171 23/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
172 22/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
173 21/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
174 20/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
175 19/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
176 18/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
177 17/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
178 16/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
179 15/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
180 14/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ congtyvinhhung
181 13/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
182 12/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
183 11/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
184 10/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
185 09/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
186 08/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
187 07/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
188 06/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
189 05/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
190 04/01/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.560.000 VNĐ tanhuuhoa
191 02/01/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
192 01/01/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
193 31/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
194 30/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
195 29/12/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
196 28/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
197 27/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
198 26/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
199 24/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
200 22/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
201 21/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
202 20/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
203 19/12/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
204 17/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
205 16/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
206 15/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
207 14/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Vinafat
208 13/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
209 12/12/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dichvudomuc
210 10/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
211 09/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
212 08/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
213 06/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
214 05/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
215 03/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
216 02/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
217 01/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
218 30/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
219 29/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
220 27/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
221 26/11/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
222 24/11/2015 4 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
223 20/11/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
224 18/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
225 17/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
226 16/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
227 15/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
228 14/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 415.000 VNĐ giacatjsc
229 13/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
230 12/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
231 11/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
232 10/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
233 09/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 415.000 VNĐ topmayvanphong
234 08/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
235 07/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
236 06/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
237 05/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
238 04/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
239 03/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
240 02/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
241 01/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
242 30/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
243 29/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
244 28/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
245 27/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
246 26/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
247 25/10/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
248 23/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
249 22/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
250 21/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
251 20/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
252 19/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
253 18/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
254 17/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
255 16/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
256 15/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
257 14/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
258 13/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
259 12/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
260 11/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
261 09/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
262 08/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
263 07/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
264 06/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
265 05/10/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
266 03/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
267 02/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
268 30/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
269 29/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dichvudomuc
270 28/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
271 27/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
272 26/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
273 25/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
274 24/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
275 23/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
276 22/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
277 21/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
278 20/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
279 19/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
280 18/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
281 17/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
282 16/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
283 15/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 365.000 VNĐ giacatjsc
284 14/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 365.000 VNĐ Vinafat
285 13/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
286 12/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
287 11/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
288 10/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
289 09/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ mucintienthinh
290 08/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
291 07/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tanhuuhoa
292 06/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
293 05/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
294 03/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ mucintienthinh
295 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
296 01/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
297 31/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
298 30/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
299 29/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
300 28/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
301 27/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
302 26/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
303 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
304 24/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
305 23/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
306 22/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
307 21/08/2015 3 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
308 18/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
309 17/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
310 16/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
311 15/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
312 14/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
313 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
314 12/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
315 11/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
316 10/08/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
317 08/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
318 07/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
319 06/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
320 05/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
321 04/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
322 03/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
323 02/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ mayinmau
324 01/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
325 31/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
326 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
327 29/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
328 28/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
329 27/07/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
330 21/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
331 20/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
332 19/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
333 18/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
334 17/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
335 16/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
336 15/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
337 14/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
338 13/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
339 12/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
340 11/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
341 10/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
342 09/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
343 08/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
344 07/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
345 06/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
346 05/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
347 04/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
348 03/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
349 02/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
350 01/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
351 30/06/2015 5 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
352 25/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
353 24/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
354 23/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ giacatjsc
355 22/06/2015 4 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
356 18/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
357 17/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 1.605.000 VNĐ giacatjsc
358 16/06/2015 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.605.000 VNĐ vietlaccom
359 15/06/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
360 13/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
361 12/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
362 11/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
363 10/06/2015 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
364 04/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
365 03/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
366 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
367 01/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
368 31/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
369 30/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
370 29/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
371 28/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
372 27/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
373 26/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
374 25/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
375 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
376 23/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
377 22/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
378 21/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
379 20/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
380 19/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
381 18/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
382 17/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
383 16/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
384 15/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
385 14/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
386 13/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
387 12/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
388 11/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
389 10/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
390 09/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
391 08/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
392 07/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
393 06/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
394 05/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
395 04/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
396 03/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
397 02/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dichvudomuc
398 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
399 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
400 29/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
401 28/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
402 27/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
403 26/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
404 25/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
405 24/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
406 23/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
407 22/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
408 21/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
409 20/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
410 19/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
411 18/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
412 17/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
413 16/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
414 15/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
415 14/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
416 13/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
417 12/04/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
418 10/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
419 09/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
420 08/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
421 07/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
422 06/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
423 05/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
424 04/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
425 03/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
426 02/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
427 01/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
428 31/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
429 30/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
430 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
431 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
432 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
433 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
434 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
435 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
436 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
437 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
438 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
439 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
440 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
441 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
442 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
443 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
444 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
445 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
446 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
447 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
448 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
449 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
450 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
451 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
452 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
453 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
454 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
455 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
456 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
457 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
458 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
459 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
460 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
461 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
462 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
463 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
464 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
465 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
466 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
467 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
468 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
469 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
470 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
471 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
472 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
473 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
474 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
475 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
476 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
477 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
478 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
479 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
480 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
481 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
482 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
483 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
484 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
485 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
486 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
487 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
488 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
489 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
490 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
491 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
492 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
493 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
494 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
495 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
496 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
497 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
498 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
499 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
500 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
501 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
502 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
503 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
504 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
505 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
506 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
507 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
508 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
509 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
510 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
511 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
512 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
513 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
514 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
515 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
516 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
517 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
518 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
519 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
520 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
521 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
522 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
523 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
524 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
525 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
526 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
527 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
528 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
529 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
530 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
531 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
532 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
533 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
534 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
535 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
536 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
537 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
538 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
539 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
540 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
541 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
542 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
543 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
544 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
545 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
546 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
547 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
548 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
549 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
550 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
551 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
552 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
553 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
554 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
555 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
556 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
557 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
558 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
559 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
560 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
561 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
562 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
563 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
564 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
565 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
566 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
567 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
568 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
569 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
570 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
571 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
572 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
573 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
574 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
575 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
576 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
577 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
578 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
579 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
580 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
581 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
582 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
583 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
584 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
585 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
586 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
587 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
588 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
589 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
590 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
591 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
592 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
593 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
594 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
595 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
596 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
597 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
598 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
599 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
600 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
601 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
602 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
603 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
604 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
605 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
606 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
607 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
608 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
609 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
610 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
611 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
612 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
613 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
614 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
615 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
616 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
617 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
618 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
619 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
620 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
621 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
622 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
623 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
624 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
625 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
626 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
627 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
628 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
629 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
630 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
631 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
632 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
633 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
634 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
635 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
636 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
637 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
638 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
639 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
640 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
641 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
642 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
643 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
644 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
645 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
646 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
647 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
648 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
649 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
650 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
651 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
652 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
653 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
654 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
655 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
656 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
657 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
658 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
659 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
660 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
661 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
662 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
663 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
664 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
665 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
666 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
667 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
668 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
669 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
670 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
671 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
672 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
673 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
674 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
675 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
676 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
677 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
678 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
679 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
680 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
681 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
682 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
683 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
684 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
685 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
686 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
687 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
688 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
689 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
690 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
691 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
692 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
693 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
694 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
695 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
696 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
697 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
698 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
699 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
700 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
701 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
702 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
703 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
704 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
705 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
706 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
707 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
708 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
709 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
710 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
711 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
712 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
713 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
714 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
715 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
716 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
717 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
718 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
719 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
720 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
721 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
722 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
723 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
724 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
725 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
726 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
727 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
728 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
729 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
730 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
731 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
732 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
733 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
734 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
735 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
736 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
737 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
738 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
739 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
740 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
741 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
742 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
743 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
744 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
745 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
746 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
747 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
748 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
749 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
750 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
751 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
752 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
753 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
754 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
755 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
756 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
757 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
758 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
759 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
760 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
761 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
762 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
763 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
764 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
765 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
766 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
767 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
768 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
769 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
770 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
771 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
772 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
773 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
774 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
775 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
776 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
777 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
778 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
779 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
780 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
781 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
782 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
783 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
784 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
785 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
786 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
787 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
788 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
789 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
790 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
791 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
792 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
793 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
794 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
795 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
796 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
797 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
798 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
799 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
800 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
801 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
802 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
803 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
804 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
805 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
806 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
807 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
808 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
809 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
810 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
811 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
812 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
813 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
814 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
815 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
816 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
817 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
818 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
819 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
820 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
821 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
822 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
823 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
824 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
825 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
826 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
827 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
828 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
829 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
830 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
831 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
832 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
833 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
834 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
835 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
836 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
837 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
838 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
839 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
840 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
841 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
842 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
843 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
844 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
845 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
846 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
847 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
848 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
849 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
850 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
851 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
852 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
853 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
854 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
855 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
856 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
857 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
858 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
859 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
860 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
861 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
862 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
863 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
864 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
865 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
866 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
867 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
868 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
869 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
870 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
871 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
872 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
873 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
874 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
875 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
876 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
877 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
878 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
879 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
880 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
881 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
882 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
883 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
884 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
885 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
886 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
887 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
888 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
889 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
890 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
891 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
892 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
893 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
894 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
895 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
896 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
897 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
898 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
899 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
900 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
901 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
902 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
903 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
904 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
905 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
906 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
907 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
908 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
909 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
910 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
911 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
912 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
913 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
914 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
915 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
916 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
917 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
918 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
919 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
920 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
921 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
922 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
923 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
924 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
925 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
926 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
927 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
928 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
929 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
930 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
931 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
932 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
933 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
934 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
935 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
936 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
937 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
938 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
939 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
940 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
941 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
942 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
943 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
944 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
945 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
946 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
947 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
948 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
949 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
950 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
951 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
952 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
953 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
954 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
955 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
956 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
957 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
958 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
959 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
960 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
961 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
962 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
963 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
964 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
965 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
966 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
967 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
968 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
969 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
970 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
971 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
972 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
973 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
974 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
975 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
976 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
977 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
978 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
979 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
980 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
981 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
982 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
983 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
984 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
985 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
986 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
987 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
988 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
989 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
990 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
991 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
992 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
993 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
994 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
995 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
996 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
997 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
998 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
999 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1000 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1001 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1002 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1003 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1004 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1005 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1006 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1007 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1008 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1009 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1010 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1011 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1012 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1013 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1014 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1015 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1016 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1017 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1018 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1019 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1020 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1021 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1022 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1023 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1024 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1025 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1026 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1027 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1028 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1029 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
1030 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
1031 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1032 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1033 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1034 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
1035 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
1036 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1037 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1038 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1039 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1040 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1041 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1042 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1043 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1044 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1045 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1046 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1047 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1048 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1049 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1050 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1051 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1052 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1053 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1054 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1055 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1056 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1057 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1058 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1059 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1060 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1061 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1062 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1063 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1064 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1065 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1066 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1067 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1068 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1069 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1070 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1071 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1072 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1073 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1074 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1075 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1076 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1077 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1078 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1079 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1080 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1081 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1082 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1083 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1084 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1085 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
1086 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1087 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1088 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1089 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1090 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1091 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1092 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1093 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
1094 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
1095 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 1.095 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.