Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
2 30/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
3 29/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
4 28/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
5 27/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
6 26/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
7 25/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
8 24/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
9 23/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
10 22/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
11 21/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
12 20/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
13 19/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
14 18/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
15 17/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
16 16/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
17 15/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
18 14/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
19 13/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
20 12/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
21 11/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
22 10/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
23 09/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
24 08/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
25 07/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
26 06/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
27 05/06/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
28 04/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
29 03/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
30 02/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
31 01/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
32 31/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
33 30/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
34 29/05/2016 3 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
35 26/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
36 25/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
37 24/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
38 23/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
39 22/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
40 21/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
41 20/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ tanhuuhoa
42 19/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
43 18/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
44 17/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
45 16/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
46 15/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
47 14/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
48 13/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
49 12/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
50 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
51 10/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
52 09/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
53 08/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
54 07/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
55 06/05/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ Dientutuyethuy
56 05/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
57 04/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
58 03/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
59 02/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
60 01/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
61 30/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
62 29/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
63 28/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
64 27/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
65 26/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
66 25/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
67 24/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
68 23/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
69 22/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
70 21/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
71 20/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
72 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
73 18/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
74 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
75 16/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
76 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
77 14/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 595.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
78 13/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
79 12/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
80 11/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
81 10/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
82 09/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
83 08/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
84 07/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
85 06/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
86 05/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
87 04/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
88 03/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
89 02/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
90 01/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ dichvudomuc
91 31/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
92 30/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
93 29/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
94 28/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
95 27/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
96 26/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
97 25/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
98 24/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ congnghevnct
99 23/03/2016 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ mangthanhcong
100 22/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ congnghevnct
101 21/03/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
102 19/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
103 18/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ mucintienthinh
104 17/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ congnghevnct
105 16/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
106 15/03/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
107 14/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
108 13/03/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
109 12/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
110 11/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
111 10/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
112 09/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
113 08/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
114 07/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
115 06/03/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
116 04/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
117 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
118 02/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
119 01/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
120 29/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
121 28/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
122 27/02/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
123 26/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
124 25/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
125 24/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
126 23/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
127 22/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
128 21/02/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
129 19/02/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
130 18/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
131 17/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
132 16/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
133 15/02/2016 2 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
134 13/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
135 12/02/2016 10 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
136 02/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
137 01/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
138 31/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
139 30/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
140 29/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
141 28/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
142 27/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
143 26/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
144 25/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
145 24/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
146 23/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
147 22/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
148 21/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
149 20/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
150 19/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
151 18/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
152 17/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
153 16/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
154 15/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
155 14/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ congtyvinhhung
156 13/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
157 12/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
158 11/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
159 10/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
160 09/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
161 08/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
162 07/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
163 06/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
164 05/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
165 04/01/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.560.000 VNĐ tanhuuhoa
166 02/01/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
167 01/01/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
168 31/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
169 30/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
170 29/12/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
171 28/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
172 27/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
173 26/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
174 24/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
175 22/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
176 21/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
177 20/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
178 19/12/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
179 17/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
180 16/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
181 15/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
182 14/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Vinafat
183 13/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
184 12/12/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dichvudomuc
185 10/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
186 09/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
187 08/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
188 06/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
189 05/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
190 03/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
191 02/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
192 01/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
193 30/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
194 29/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
195 27/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
196 26/11/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
197 24/11/2015 4 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
198 20/11/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
199 18/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
200 17/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
201 16/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
202 15/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
203 14/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 415.000 VNĐ giacatjsc
204 13/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
205 12/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
206 11/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
207 10/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
208 09/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 415.000 VNĐ topmayvanphong
209 08/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
210 07/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
211 06/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
212 05/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
213 04/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
214 03/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
215 02/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
216 01/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
217 30/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
218 29/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
219 28/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
220 27/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
221 26/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
222 25/10/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
223 23/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
224 22/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
225 21/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
226 20/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
227 19/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
228 18/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
229 17/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
230 16/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
231 15/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
232 14/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
233 13/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
234 12/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
235 11/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
236 09/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
237 08/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
238 07/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
239 06/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
240 05/10/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
241 03/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
242 02/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
243 30/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
244 29/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dichvudomuc
245 28/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
246 27/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
247 26/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
248 25/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
249 24/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
250 23/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
251 22/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
252 21/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
253 20/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
254 19/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
255 18/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
256 17/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
257 16/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
258 15/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 365.000 VNĐ giacatjsc
259 14/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 365.000 VNĐ Vinafat
260 13/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
261 12/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
262 11/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
263 10/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
264 09/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ mucintienthinh
265 08/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
266 07/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tanhuuhoa
267 06/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
268 05/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
269 03/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ mucintienthinh
270 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
271 01/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
272 31/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
273 30/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
274 29/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
275 28/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
276 27/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
277 26/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
278 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
279 24/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
280 23/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
281 22/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
282 21/08/2015 3 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
283 18/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
284 17/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
285 16/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
286 15/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
287 14/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
288 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
289 12/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
290 11/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
291 10/08/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
292 08/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
293 07/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
294 06/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
295 05/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
296 04/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
297 03/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
298 02/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ mayinmau
299 01/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
300 31/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
301 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
302 29/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
303 28/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
304 27/07/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
305 21/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
306 20/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
307 19/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
308 18/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
309 17/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
310 16/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
311 15/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
312 14/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
313 13/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
314 12/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
315 11/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
316 10/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
317 09/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
318 08/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
319 07/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
320 06/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
321 05/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
322 04/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
323 03/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
324 02/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
325 01/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
326 30/06/2015 5 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
327 25/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
328 24/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
329 23/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ giacatjsc
330 22/06/2015 4 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
331 18/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
332 17/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 1.605.000 VNĐ giacatjsc
333 16/06/2015 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.605.000 VNĐ vietlaccom
334 15/06/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
335 13/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
336 12/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
337 11/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
338 10/06/2015 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
339 04/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
340 03/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
341 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
342 01/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
343 31/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
344 30/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
345 29/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
346 28/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
347 27/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
348 26/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
349 25/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
350 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
351 23/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
352 22/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
353 21/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
354 20/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
355 19/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
356 18/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
357 17/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
358 16/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
359 15/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
360 14/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
361 13/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
362 12/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
363 11/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
364 10/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
365 09/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
366 08/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
367 07/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
368 06/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
369 05/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
370 04/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
371 03/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
372 02/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dichvudomuc
373 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
374 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
375 29/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
376 28/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
377 27/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
378 26/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
379 25/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
380 24/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
381 23/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
382 22/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
383 21/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
384 20/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
385 19/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
386 18/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
387 17/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
388 16/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
389 15/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
390 14/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
391 13/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
392 12/04/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
393 10/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
394 09/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
395 08/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
396 07/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
397 06/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
398 05/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
399 04/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
400 03/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
401 02/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
402 01/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
403 31/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
404 30/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
405 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
406 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
407 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
408 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
409 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
410 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
411 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
412 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
413 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
414 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
415 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
416 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
417 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
418 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
419 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
420 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
421 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
422 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
423 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
424 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
425 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
426 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
427 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
428 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
429 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
430 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
431 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
432 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
433 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
434 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
435 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
436 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
437 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
438 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
439 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
440 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
441 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
442 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
443 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
444 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
445 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
446 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
447 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
448 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
449 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
450 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
451 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
452 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
453 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
454 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
455 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
456 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
457 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
458 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
459 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
460 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
461 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
462 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
463 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
464 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
465 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
466 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
467 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
468 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
469 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
470 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
471 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
472 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
473 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
474 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
475 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
476 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
477 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
478 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
479 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
480 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
481 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
482 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
483 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
484 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
485 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
486 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
487 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
488 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
489 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
490 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
491 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
492 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
493 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
494 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
495 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
496 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
497 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
498 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
499 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
500 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
501 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
502 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
503 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
504 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
505 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
506 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
507 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
508 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
509 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
510 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
511 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
512 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
513 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
514 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
515 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
516 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
517 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
518 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
519 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
520 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
521 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
522 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
523 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
524 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
525 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
526 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
527 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
528 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
529 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
530 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
531 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
532 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
533 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
534 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
535 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
536 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
537 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
538 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
539 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
540 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
541 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
542 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
543 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
544 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
545 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
546 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
547 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
548 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
549 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
550 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
551 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
552 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
553 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
554 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
555 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
556 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
557 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
558 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
559 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
560 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
561 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
562 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
563 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
564 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
565 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
566 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
567 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
568 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
569 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
570 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
571 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
572 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
573 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
574 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
575 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
576 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
577 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
578 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
579 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
580 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
581 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
582 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
583 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
584 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
585 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
586 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
587 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
588 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
589 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
590 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
591 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
592 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
593 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
594 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
595 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
596 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
597 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
598 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
599 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
600 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
601 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
602 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
603 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
604 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
605 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
606 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
607 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
608 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
609 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
610 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
611 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
612 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
613 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
614 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
615 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
616 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
617 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
618 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
619 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
620 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
621 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
622 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
623 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
624 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
625 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
626 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
627 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
628 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
629 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
630 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
631 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
632 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
633 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
634 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
635 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
636 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
637 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
638 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
639 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
640 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
641 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
642 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
643 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
644 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
645 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
646 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
647 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
648 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
649 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
650 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
651 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
652 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
653 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
654 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
655 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
656 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
657 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
658 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
659 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
660 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
661 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
662 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
663 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
664 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
665 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
666 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
667 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
668 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
669 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
670 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
671 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
672 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
673 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
674 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
675 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
676 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
677 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
678 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
679 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
680 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
681 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
682 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
683 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
684 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
685 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
686 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
687 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
688 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
689 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
690 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
691 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
692 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
693 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
694 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
695 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
696 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
697 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
698 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
699 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
700 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
701 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
702 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
703 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
704 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
705 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
706 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
707 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
708 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
709 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
710 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
711 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
712 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
713 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
714 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
715 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
716 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
717 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
718 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
719 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
720 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
721 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
722 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
723 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
724 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
725 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
726 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
727 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
728 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
729 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
730 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
731 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
732 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
733 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
734 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
735 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
736 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
737 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
738 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
739 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
740 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
741 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
742 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
743 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
744 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
745 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
746 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
747 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
748 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
749 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
750 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
751 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
752 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
753 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
754 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
755 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
756 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
757 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
758 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
759 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
760 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
761 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
762 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
763 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
764 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
765 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
766 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
767 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
768 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
769 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
770 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
771 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
772 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
773 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
774 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
775 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
776 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
777 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
778 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
779 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
780 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
781 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
782 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
783 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
784 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
785 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
786 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
787 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
788 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
789 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
790 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
791 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
792 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
793 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
794 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
795 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
796 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
797 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
798 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
799 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
800 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
801 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
802 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
803 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
804 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
805 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
806 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
807 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
808 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
809 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
810 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
811 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
812 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
813 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
814 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
815 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
816 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
817 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
818 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
819 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
820 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
821 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
822 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
823 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
824 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
825 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
826 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
827 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
828 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
829 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
830 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
831 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
832 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
833 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
834 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
835 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
836 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
837 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
838 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
839 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
840 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
841 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
842 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
843 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
844 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
845 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
846 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
847 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
848 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
849 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
850 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
851 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
852 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
853 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
854 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
855 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
856 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
857 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
858 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
859 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
860 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
861 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
862 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
863 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
864 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
865 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
866 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
867 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
868 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
869 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
870 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
871 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
872 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
873 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
874 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
875 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
876 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
877 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
878 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
879 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
880 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
881 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
882 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
883 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
884 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
885 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
886 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
887 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
888 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
889 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
890 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
891 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
892 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
893 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
894 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
895 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
896 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
897 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
898 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
899 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
900 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
901 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
902 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
903 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
904 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
905 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
906 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
907 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
908 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
909 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
910 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
911 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
912 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
913 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
914 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
915 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
916 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
917 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
918 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
919 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
920 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
921 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
922 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
923 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
924 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
925 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
926 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
927 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
928 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
929 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
930 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
931 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
932 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
933 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
934 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
935 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
936 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
937 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
938 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
939 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
940 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
941 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
942 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
943 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
944 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
945 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
946 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
947 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
948 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
949 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
950 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
951 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
952 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
953 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
954 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
955 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
956 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
957 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
958 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
959 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
960 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
961 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
962 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
963 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
964 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
965 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
966 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
967 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
968 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
969 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
970 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
971 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
972 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
973 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
974 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
975 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
976 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
977 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
978 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
979 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
980 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
981 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
982 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
983 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
984 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
985 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
986 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
987 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
988 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
989 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
990 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
991 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
992 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
993 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
994 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
995 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
996 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
997 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
998 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
999 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1000 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1001 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1002 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1003 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1004 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
1005 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
1006 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1007 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1008 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1009 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
1010 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
1011 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1012 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1013 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1014 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1015 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1016 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1017 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1018 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1019 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1020 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1021 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1022 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1023 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1024 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1025 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1026 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1027 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1028 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1029 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1030 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1031 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1032 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1033 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1034 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1035 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1036 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1037 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1038 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1039 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1040 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1041 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1042 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1043 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1044 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1045 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1046 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1047 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1048 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1049 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1050 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1051 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1052 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1053 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1054 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1055 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1056 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1057 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1058 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1059 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1060 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
1061 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1062 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1063 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1064 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1065 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1066 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1067 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1068 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
1069 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
1070 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 1.070 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.