• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
2 30/06/2015 5 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
3 25/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
4 24/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
5 23/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ giacatjsc
6 22/06/2015 4 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
7 18/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
8 17/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 1.605.000 VNĐ giacatjsc
9 16/06/2015 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.605.000 VNĐ vietlaccom
10 15/06/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
11 13/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
12 12/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
13 11/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
14 10/06/2015 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
15 04/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
16 03/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
17 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
18 01/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
19 31/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
20 30/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
21 29/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
22 28/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
23 27/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
24 26/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
25 25/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
26 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
27 23/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
28 22/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
29 21/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
30 20/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
31 19/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
32 18/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
33 17/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
34 16/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
35 15/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
36 14/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
37 13/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
38 12/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
39 11/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
40 10/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
41 09/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
42 08/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
43 07/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
44 06/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
45 05/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
46 04/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
47 03/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
48 02/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dichvudomuc
49 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
50 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
51 29/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
52 28/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
53 27/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
54 26/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
55 25/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
56 24/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
57 23/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
58 22/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
59 21/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
60 20/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
61 19/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
62 18/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
63 17/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
64 16/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
65 15/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
66 14/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
67 13/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
68 12/04/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
69 10/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
70 09/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
71 08/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
72 07/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
73 06/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
74 05/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
75 04/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
76 03/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
77 02/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
78 01/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
79 31/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
80 30/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
81 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
82 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
83 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
84 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
85 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
86 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
87 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
88 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
89 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
90 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
91 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
92 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
93 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
94 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
95 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
96 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
97 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
98 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
99 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
100 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
101 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
102 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
103 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
104 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
105 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
106 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
107 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
108 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
109 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
110 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
111 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
112 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
113 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
114 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
115 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
116 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
117 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
118 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
119 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
120 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
121 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
122 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
123 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
124 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
125 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
126 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
127 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
128 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
129 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
130 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
131 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
132 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
133 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
134 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
135 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
136 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
137 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
138 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
139 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
140 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
141 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
142 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
143 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
144 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
145 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
146 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
147 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
148 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
149 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
150 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
151 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
152 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
153 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
154 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
155 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
156 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
157 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
158 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
159 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
160 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
161 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
162 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
163 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
164 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
165 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
166 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
167 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
168 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
169 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
170 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
171 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
172 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
173 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
174 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
175 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
176 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
177 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
178 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
179 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
180 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
181 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
182 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
183 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
184 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
185 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
186 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
187 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
188 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
189 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
190 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
191 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
192 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
193 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
194 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
195 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
196 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
197 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
198 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
199 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
200 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
201 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
202 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
203 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
204 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
205 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
206 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
207 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
208 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
209 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
210 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
211 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
212 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
213 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
214 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
215 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
216 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
217 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
218 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
219 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
220 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
221 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
222 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
223 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
224 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
225 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
226 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
227 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
228 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
229 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
230 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
231 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
232 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
233 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
234 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
235 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
236 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
237 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
238 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
239 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
240 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
241 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
242 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
243 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
244 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
245 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
246 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
247 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
248 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
249 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
250 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
251 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
252 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
253 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
254 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
255 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
256 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
257 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
258 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
259 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
260 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
261 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
262 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
263 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
264 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
265 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
266 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
267 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
268 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
269 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
270 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
271 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
272 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
273 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
274 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
275 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
276 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
277 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
278 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
279 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
280 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
281 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
282 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
283 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
284 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
285 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
286 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
287 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
288 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
289 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
290 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
291 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
292 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
293 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
294 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
295 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
296 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
297 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
298 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
299 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
300 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
301 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
302 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
303 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
304 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
305 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
306 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
307 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
308 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
309 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
310 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
311 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
312 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
313 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
314 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
315 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
316 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
317 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
318 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
319 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
320 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
321 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
322 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
323 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
324 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
325 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
326 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
327 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
328 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
329 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
330 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
331 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
332 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
333 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
334 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
335 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
336 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
337 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
338 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
339 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
340 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
341 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
342 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
343 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
344 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
345 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
346 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
347 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
348 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
349 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
350 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
351 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
352 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
353 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
354 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
355 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
356 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
357 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
358 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
359 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
360 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
361 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
362 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
363 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
364 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
365 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
366 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
367 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
368 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
369 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
370 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
371 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
372 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
373 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
374 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
375 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
376 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
377 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
378 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
379 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
380 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
381 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
382 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
383 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
384 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
385 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
386 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
387 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
388 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
389 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
390 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
391 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
392 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
393 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
394 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
395 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
396 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
397 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
398 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
399 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
400 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
401 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
402 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
403 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
404 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
405 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
406 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
407 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
408 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
409 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
410 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
411 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
412 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
413 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
414 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
415 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
416 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
417 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
418 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
419 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
420 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
421 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
422 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
423 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
424 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
425 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
426 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
427 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
428 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
429 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
430 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
431 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
432 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
433 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
434 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
435 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
436 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
437 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
438 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
439 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
440 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
441 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
442 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
443 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
444 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
445 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
446 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
447 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
448 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
449 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
450 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
451 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
452 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
453 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
454 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
455 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
456 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
457 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
458 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
459 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
460 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
461 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
462 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
463 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
464 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
465 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
466 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
467 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
468 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
469 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
470 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
471 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
472 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
473 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
474 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
475 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
476 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
477 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
478 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
479 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
480 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
481 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
482 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
483 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
484 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
485 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
486 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
487 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
488 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
489 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
490 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
491 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
492 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
493 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
494 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
495 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
496 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
497 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
498 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
499 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
500 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
501 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
502 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
503 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
504 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
505 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
506 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
507 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
508 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
509 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
510 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
511 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
512 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
513 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
514 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
515 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
516 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
517 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
518 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
519 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
520 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
521 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
522 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
523 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
524 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
525 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
526 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
527 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
528 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
529 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
530 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
531 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
532 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
533 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
534 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
535 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
536 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
537 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
538 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
539 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
540 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
541 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
542 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
543 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
544 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
545 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
546 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
547 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
548 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
549 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
550 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
551 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
552 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
553 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
554 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
555 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
556 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
557 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
558 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
559 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
560 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
561 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
562 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
563 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
564 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
565 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
566 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
567 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
568 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
569 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
570 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
571 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
572 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
573 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
574 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
575 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
576 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
577 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
578 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
579 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
580 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
581 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
582 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
583 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
584 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
585 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
586 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
587 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
588 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
589 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
590 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
591 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
592 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
593 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
594 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
595 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
596 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
597 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
598 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
599 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
600 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
601 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
602 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
603 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
604 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
605 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
606 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
607 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
608 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
609 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
610 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
611 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
612 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
613 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
614 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
615 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
616 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
617 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
618 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
619 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
620 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
621 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
622 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
623 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
624 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
625 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
626 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
627 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
628 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
629 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
630 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
631 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
632 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
633 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
634 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
635 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
636 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
637 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
638 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
639 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
640 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
641 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
642 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
643 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
644 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
645 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
646 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
647 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
648 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
649 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
650 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
651 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
652 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
653 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
654 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
655 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
656 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
657 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
658 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
659 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
660 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
661 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
662 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
663 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
664 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
665 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
666 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
667 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
668 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
669 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
670 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
671 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
672 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
673 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
674 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
675 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
676 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
677 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
678 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
679 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
680 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
681 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
682 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
683 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
684 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
685 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
686 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
687 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
688 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
689 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
690 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
691 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
692 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
693 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
694 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
695 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
696 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
697 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
698 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
699 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
700 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
701 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
702 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
703 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
704 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
705 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
706 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
707 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
708 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
709 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
710 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
711 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
712 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
713 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
714 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
715 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
716 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
717 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
718 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
719 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
720 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
721 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
722 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
723 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
724 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
725 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
726 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
727 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
728 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
729 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
730 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
731 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
732 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
733 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
734 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
735 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
736 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
737 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
738 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
739 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
740 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
741 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
742 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
743 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
744 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
745 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
746 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 746 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in
Từ khóa nổi bật trong tuần: os 200m, windows la gi, van gốc, c3300n, may in a3 phun, máy in khổ a0, hp desk 3920, microsoft, mực máy in màu, máy in mầu, giấy màu, 5130c, c524dn, máy in hp 1010, canon 2810, mực hp, dcp–9040cn, máy in hp 2025, máy in hp 1020, epson 9800