Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
2 21/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
3 20/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
4 19/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
5 18/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
6 17/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
7 16/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
8 15/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
9 14/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
10 13/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vanphongphamhungminh
11 12/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
12 11/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
13 10/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
14 09/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
15 08/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
16 07/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
17 06/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
18 05/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
19 04/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
20 03/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
21 02/10/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
22 01/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
23 30/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
24 29/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
25 28/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
26 27/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
27 26/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
28 25/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
29 24/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
30 23/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
31 22/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
32 21/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
33 20/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
34 19/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
35 18/09/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
36 17/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
37 16/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
38 15/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
39 14/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
40 13/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
41 12/09/2016 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ 02trangiang
42 11/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
43 10/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
44 09/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
45 08/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
46 07/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
47 06/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
48 05/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
49 04/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
50 03/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
51 02/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
52 01/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
53 31/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
54 30/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
55 29/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
56 28/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
57 27/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
58 26/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
59 25/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
60 24/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi Dientutuyethuy
61 23/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ Dientutuyethuy
62 22/08/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
63 21/08/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
64 20/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
65 19/08/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
66 18/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
67 17/08/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
68 15/08/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
69 13/08/2016 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
70 11/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
71 10/08/2016 2 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
72 08/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
73 07/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Dientutuyethuy
74 06/08/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
75 05/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
76 04/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
77 03/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
78 02/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
79 01/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
80 31/07/2016 3 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
81 28/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
82 27/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
83 26/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
84 25/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
85 24/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
86 23/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
87 22/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
88 21/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
89 20/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
90 19/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
91 18/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ topmayvanphong
92 17/07/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ Dientutuyethuy
93 16/07/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
94 15/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
95 14/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
96 13/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
97 12/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
98 11/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
99 10/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
100 09/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
101 08/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
102 07/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
103 06/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
104 05/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
105 04/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
106 03/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
107 02/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
108 01/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
109 30/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
110 29/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
111 28/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
112 27/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
113 26/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
114 25/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
115 24/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
116 23/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
117 22/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
118 21/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
119 20/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
120 19/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
121 18/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
122 17/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
123 16/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
124 15/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
125 14/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
126 13/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
127 12/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
128 11/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
129 10/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
130 09/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
131 08/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
132 07/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
133 06/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
134 05/06/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
135 04/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
136 03/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
137 02/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
138 01/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
139 31/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
140 30/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
141 29/05/2016 3 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
142 26/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
143 25/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
144 24/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
145 23/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
146 22/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
147 21/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
148 20/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ tanhuuhoa
149 19/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
150 18/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
151 17/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
152 16/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
153 15/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
154 14/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
155 13/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
156 12/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
157 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
158 10/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
159 09/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
160 08/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
161 07/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
162 06/05/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ Dientutuyethuy
163 05/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
164 04/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
165 03/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
166 02/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
167 01/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
168 30/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
169 29/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
170 28/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
171 27/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
172 26/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
173 25/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
174 24/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
175 23/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
176 22/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
177 21/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
178 20/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
179 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
180 18/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
181 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
182 16/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
183 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
184 14/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 595.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
185 13/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
186 12/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
187 11/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
188 10/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
189 09/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
190 08/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
191 07/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
192 06/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
193 05/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
194 04/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
195 03/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
196 02/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
197 01/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ dichvudomuc
198 31/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
199 30/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
200 29/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
201 28/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
202 27/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
203 26/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
204 25/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
205 24/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ congnghevnct
206 23/03/2016 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ mangthanhcong
207 22/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ congnghevnct
208 21/03/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
209 19/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
210 18/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ mucintienthinh
211 17/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ congnghevnct
212 16/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
213 15/03/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
214 14/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
215 13/03/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
216 12/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
217 11/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
218 10/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
219 09/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
220 08/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
221 07/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
222 06/03/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
223 04/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
224 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
225 02/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
226 01/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
227 29/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
228 28/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
229 27/02/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
230 26/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
231 25/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
232 24/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
233 23/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
234 22/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
235 21/02/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
236 19/02/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
237 18/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
238 17/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
239 16/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
240 15/02/2016 2 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
241 13/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
242 12/02/2016 10 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
243 02/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
244 01/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
245 31/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
246 30/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
247 29/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
248 28/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
249 27/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
250 26/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
251 25/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
252 24/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
253 23/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
254 22/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
255 21/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
256 20/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
257 19/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
258 18/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
259 17/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
260 16/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
261 15/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
262 14/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ congtyvinhhung
263 13/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
264 12/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
265 11/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
266 10/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
267 09/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
268 08/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
269 07/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
270 06/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
271 05/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
272 04/01/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.560.000 VNĐ tanhuuhoa
273 02/01/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
274 01/01/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
275 31/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
276 30/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
277 29/12/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
278 28/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
279 27/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
280 26/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
281 24/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
282 22/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
283 21/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
284 20/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
285 19/12/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
286 17/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
287 16/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
288 15/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
289 14/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Vinafat
290 13/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
291 12/12/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dichvudomuc
292 10/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
293 09/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
294 08/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
295 06/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
296 05/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
297 03/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
298 02/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
299 01/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
300 30/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
301 29/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
302 27/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
303 26/11/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
304 24/11/2015 4 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
305 20/11/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
306 18/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
307 17/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
308 16/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
309 15/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
310 14/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 415.000 VNĐ giacatjsc
311 13/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
312 12/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
313 11/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
314 10/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
315 09/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 415.000 VNĐ topmayvanphong
316 08/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
317 07/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
318 06/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
319 05/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
320 04/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
321 03/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
322 02/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
323 01/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
324 30/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
325 29/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
326 28/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
327 27/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
328 26/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
329 25/10/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
330 23/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
331 22/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
332 21/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
333 20/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
334 19/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
335 18/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
336 17/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
337 16/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
338 15/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
339 14/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
340 13/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
341 12/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
342 11/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
343 09/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
344 08/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
345 07/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
346 06/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
347 05/10/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
348 03/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
349 02/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
350 30/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
351 29/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dichvudomuc
352 28/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
353 27/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
354 26/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
355 25/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
356 24/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
357 23/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
358 22/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
359 21/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
360 20/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
361 19/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
362 18/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
363 17/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
364 16/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
365 15/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 365.000 VNĐ giacatjsc
366 14/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 365.000 VNĐ Vinafat
367 13/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
368 12/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
369 11/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
370 10/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
371 09/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ mucintienthinh
372 08/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
373 07/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tanhuuhoa
374 06/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
375 05/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
376 03/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ mucintienthinh
377 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
378 01/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
379 31/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
380 30/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
381 29/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
382 28/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
383 27/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
384 26/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
385 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
386 24/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
387 23/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
388 22/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
389 21/08/2015 3 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
390 18/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
391 17/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
392 16/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
393 15/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
394 14/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
395 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
396 12/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
397 11/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
398 10/08/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
399 08/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
400 07/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
401 06/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
402 05/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
403 04/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
404 03/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
405 02/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ mayinmau
406 01/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
407 31/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
408 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
409 29/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
410 28/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
411 27/07/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
412 21/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
413 20/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
414 19/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
415 18/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
416 17/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
417 16/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
418 15/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
419 14/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
420 13/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
421 12/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
422 11/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
423 10/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
424 09/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
425 08/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
426 07/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
427 06/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
428 05/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
429 04/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
430 03/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
431 02/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
432 01/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
433 30/06/2015 5 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
434 25/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
435 24/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
436 23/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ giacatjsc
437 22/06/2015 4 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
438 18/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
439 17/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 1.605.000 VNĐ giacatjsc
440 16/06/2015 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.605.000 VNĐ vietlaccom
441 15/06/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
442 13/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
443 12/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
444 11/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
445 10/06/2015 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
446 04/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
447 03/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
448 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
449 01/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
450 31/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
451 30/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
452 29/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
453 28/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
454 27/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
455 26/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
456 25/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
457 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
458 23/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
459 22/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
460 21/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
461 20/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
462 19/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
463 18/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
464 17/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
465 16/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
466 15/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
467 14/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
468 13/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
469 12/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
470 11/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
471 10/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
472 09/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
473 08/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
474 07/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
475 06/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
476 05/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
477 04/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
478 03/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
479 02/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dichvudomuc
480 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
481 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
482 29/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
483 28/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
484 27/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
485 26/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
486 25/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
487 24/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
488 23/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
489 22/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
490 21/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
491 20/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
492 19/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
493 18/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
494 17/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
495 16/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
496 15/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
497 14/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
498 13/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
499 12/04/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
500 10/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
501 09/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
502 08/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
503 07/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
504 06/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
505 05/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
506 04/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
507 03/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
508 02/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
509 01/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
510 31/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
511 30/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
512 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
513 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
514 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
515 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
516 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
517 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
518 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
519 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
520 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
521 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
522 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
523 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
524 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
525 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
526 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
527 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
528 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
529 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
530 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
531 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
532 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
533 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
534 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
535 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
536 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
537 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
538 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
539 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
540 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
541 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
542 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
543 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
544 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
545 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
546 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
547 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
548 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
549 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
550 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
551 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
552 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
553 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
554 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
555 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
556 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
557 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
558 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
559 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
560 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
561 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
562 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
563 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
564 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
565 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
566 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
567 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
568 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
569 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
570 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
571 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
572 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
573 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
574 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
575 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
576 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
577 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
578 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
579 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
580 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
581 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
582 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
583 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
584 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
585 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
586 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
587 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
588 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
589 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
590 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
591 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
592 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
593 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
594 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
595 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
596 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
597 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
598 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
599 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
600 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
601 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
602 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
603 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
604 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
605 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
606 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
607 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
608 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
609 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
610 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
611 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
612 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
613 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
614 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
615 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
616 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
617 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
618 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
619 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
620 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
621 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
622 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
623 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
624 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
625 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
626 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
627 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
628 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
629 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
630 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
631 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
632 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
633 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
634 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
635 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
636 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
637 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
638 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
639 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
640 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
641 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
642 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
643 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
644 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
645 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
646 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
647 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
648 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
649 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
650 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
651 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
652 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
653 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
654 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
655 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
656 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
657 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
658 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
659 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
660 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
661 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
662 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
663 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
664 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
665 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
666 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
667 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
668 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
669 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
670 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
671 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
672 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
673 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
674 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
675 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
676 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
677 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
678 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
679 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
680 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
681 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
682 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
683 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
684 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
685 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
686 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
687 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
688 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
689 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
690 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
691 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
692 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
693 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
694 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
695 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
696 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
697 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
698 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
699 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
700 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
701 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
702 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
703 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
704 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
705 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
706 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
707 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
708 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
709 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
710 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
711 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
712 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
713 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
714 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
715 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
716 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
717 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
718 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
719 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
720 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
721 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
722 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
723 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
724 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
725 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
726 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
727 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
728 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
729 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
730 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
731 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
732 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
733 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
734 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
735 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
736 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
737 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
738 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
739 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
740 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
741 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
742 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
743 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
744 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
745 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
746 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
747 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
748 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
749 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
750 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
751 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
752 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
753 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
754 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
755 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
756 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
757 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
758 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
759 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
760 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
761 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
762 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
763 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
764 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
765 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
766 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
767 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
768 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
769 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
770 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
771 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
772 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
773 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
774 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
775 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
776 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
777 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
778 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
779 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
780 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
781 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
782 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
783 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
784 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
785 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
786 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
787 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
788 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
789 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
790 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
791 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
792 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
793 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
794 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
795 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
796 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
797 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
798 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
799 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
800 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
801 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
802 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
803 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
804 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
805 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
806 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
807 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
808 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
809 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
810 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
811 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
812 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
813 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
814 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
815 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
816 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
817 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
818 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
819 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
820 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
821 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
822 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
823 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
824 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
825 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
826 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
827 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
828 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
829 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
830 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
831 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
832 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
833 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
834 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
835 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
836 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
837 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
838 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
839 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
840 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
841 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
842 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
843 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
844 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
845 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
846 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
847 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
848 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
849 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
850 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
851 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
852 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
853 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
854 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
855 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
856 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
857 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
858 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
859 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
860 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
861 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
862 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
863 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
864 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
865 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
866 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
867 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
868 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
869 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
870 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
871 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
872 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
873 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
874 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
875 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
876 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
877 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
878 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
879 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
880 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
881 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
882 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
883 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
884 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
885 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
886 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
887 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
888 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
889 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
890 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
891 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
892 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
893 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
894 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
895 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
896 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
897 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
898 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
899 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
900 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
901 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
902 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
903 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
904 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
905 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
906 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
907 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
908 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
909 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
910 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
911 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
912 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
913 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
914 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
915 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
916 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
917 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
918 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
919 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
920 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
921 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
922 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
923 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
924 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
925 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
926 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
927 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
928 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
929 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
930 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
931 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
932 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
933 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
934 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
935 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
936 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
937 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
938 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
939 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
940 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
941 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
942 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
943 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
944 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
945 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
946 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
947 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
948 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
949 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
950 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
951 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
952 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
953 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
954 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
955 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
956 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
957 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
958 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
959 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
960 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
961 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
962 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
963 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
964 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
965 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
966 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
967 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
968 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
969 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
970 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
971 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
972 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
973 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
974 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
975 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
976 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
977 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
978 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
979 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
980 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
981 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
982 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
983 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
984 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
985 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
986 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
987 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
988 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
989 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
990 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
991 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
992 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
993 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
994 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
995 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
996 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
997 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
998 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
999 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1000 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1001 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
1002 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1003 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1004 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1005 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1006 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1007 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1008 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1009 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1010 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1011 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
1012 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1013 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
1014 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1015 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1016 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1017 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
1018 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1019 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
1020 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1021 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
1022 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1023 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1024 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1025 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
1026 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1027 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1028 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1029 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1030 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
1031 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
1032 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1033 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1034 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1035 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1036 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1037 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1038 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1039 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1040 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1041 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1042 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1043 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1044 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1045 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1046 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1047 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1048 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1049 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1050 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1051 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1052 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1053 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1054 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1055 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1056 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1057 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1058 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1059 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1060 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1061 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1062 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1063 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1064 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1065 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1066 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1067 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
1068 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1069 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1070 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1071 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1072 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1073 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1074 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1075 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1076 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1077 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1078 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1079 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1080 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1081 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1082 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1083 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1084 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1085 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1086 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1087 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1088 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1089 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1090 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1091 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1092 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1093 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1094 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1095 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1096 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1097 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1098 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1099 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1100 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1101 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1102 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1103 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1104 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1105 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1106 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1107 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1108 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1109 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1110 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1111 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
1112 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
1113 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1114 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1115 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1116 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
1117 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
1118 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1119 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1120 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1121 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1122 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1123 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1124 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1125 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1126 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1127 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1128 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1129 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1130 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1131 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1132 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1133 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1134 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1135 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1136 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1137 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1138 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1139 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1140 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1141 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1142 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1143 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1144 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1145 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1146 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1147 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1148 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1149 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1150 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1151 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1152 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1153 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1154 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1155 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1156 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1157 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1158 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1159 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1160 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1161 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1162 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1163 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1164 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1165 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1166 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1167 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
1168 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1169 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1170 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1171 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1172 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1173 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1174 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1175 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
1176 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
1177 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 1.177 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.