• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/09/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
2 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
3 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
4 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
5 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
6 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
7 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
8 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
9 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
10 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
11 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
12 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
13 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
14 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
15 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
16 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
17 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
18 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
19 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
20 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
21 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
22 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
23 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
24 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
25 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
26 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
27 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
28 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
29 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
30 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
31 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
32 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
33 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
34 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
35 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
36 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
37 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
38 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
39 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
40 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
41 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
42 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
43 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
44 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
45 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
46 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
47 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
48 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
49 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
50 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
51 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
52 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
53 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
54 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
55 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
56 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
57 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
58 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
59 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
60 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
61 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
62 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
63 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
64 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
65 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
66 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
67 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
68 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
69 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
70 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
71 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
72 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
73 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
74 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
75 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
76 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
77 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
78 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
79 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
80 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
81 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
82 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
83 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
84 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
85 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
86 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
87 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
88 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
89 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
90 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
91 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
92 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
93 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
94 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
95 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
96 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
97 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
98 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
99 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
100 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
101 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
102 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
103 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
104 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
105 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
106 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
107 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
108 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
109 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
110 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
111 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
112 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
113 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
114 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
115 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
116 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
117 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
118 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
119 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
120 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
121 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
122 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
123 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
124 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
125 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
126 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
127 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
128 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
129 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
130 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
131 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
132 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
133 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
134 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
135 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
136 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
137 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
138 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
139 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
140 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
141 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
142 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
143 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
144 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
145 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
146 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
147 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
148 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
149 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
150 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
151 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
152 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
153 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
154 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
155 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
156 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
157 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
158 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
159 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
160 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
161 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
162 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
163 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
164 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
165 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
166 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
167 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
168 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
169 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
170 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
171 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
172 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
173 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
174 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
175 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
176 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
177 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
178 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
179 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
180 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
181 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
182 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
183 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
184 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
185 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
186 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
187 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
188 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
189 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
190 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
191 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
192 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
193 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
194 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
195 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
196 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
197 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
198 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
199 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
200 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
201 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
202 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
203 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
204 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
205 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
206 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
207 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
208 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
209 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
210 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
211 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
212 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
213 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
214 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
215 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
216 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
217 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
218 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
219 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
220 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
221 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
222 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
223 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
224 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
225 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
226 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
227 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
228 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
229 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
230 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
231 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
232 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
233 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
234 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
235 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
236 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
237 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
238 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
239 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
240 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
241 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
242 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
243 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
244 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
245 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
246 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
247 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
248 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
249 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
250 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
251 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
252 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
253 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
254 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
255 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
256 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
257 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
258 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
259 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
260 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
261 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
262 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
263 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
264 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
265 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
266 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
267 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
268 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
269 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
270 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
271 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
272 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
273 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
274 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
275 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
276 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
277 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
278 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
279 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
280 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
281 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
282 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
283 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
284 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
285 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
286 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
287 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
288 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
289 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
290 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
291 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
292 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
293 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
294 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
295 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
296 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
297 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
298 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
299 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
300 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
301 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
302 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
303 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
304 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
305 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
306 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
307 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
308 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
309 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
310 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
311 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
312 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
313 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
314 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
315 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
316 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
317 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
318 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
319 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
320 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
321 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
322 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
323 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
324 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
325 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
326 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
327 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
328 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
329 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
330 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
331 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
332 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongY2
333 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
334 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
335 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
336 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
337 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
338 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
339 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
340 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
341 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
342 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
343 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
344 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
345 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
346 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
347 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
348 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
349 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
350 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
351 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
352 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
353 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
354 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
355 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
356 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
357 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
358 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
359 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
360 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
361 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
362 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
363 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
364 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
365 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
366 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
367 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
368 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
369 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
370 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
371 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
372 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
373 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
374 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
375 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
376 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
377 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
378 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
379 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
380 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
381 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
382 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
383 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
384 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
385 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
386 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
387 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
388 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
389 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
390 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
391 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
392 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
393 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
394 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
395 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
396 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
397 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
398 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
399 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
400 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
401 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
402 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
403 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
404 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
405 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
406 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
407 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
408 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
409 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
410 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
411 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
412 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
413 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
414 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
415 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
416 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
417 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
418 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
419 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
420 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
421 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
422 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
423 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
424 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
425 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
426 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
427 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
428 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
429 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
430 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
431 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
432 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
433 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
434 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
435 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
436 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
437 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
438 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
439 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
440 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
441 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
442 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
443 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
444 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
445 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
446 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
447 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
448 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
449 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
450 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
451 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
452 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
453 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
454 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
455 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
456 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
457 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
458 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
459 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
460 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
461 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
462 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
463 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
464 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
465 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
466 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
467 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
468 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
469 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
470 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
471 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
472 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
473 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
474 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
475 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
476 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
477 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
478 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
479 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
480 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
481 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
482 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
483 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
484 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
485 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
486 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
487 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
488 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
489 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
490 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
491 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
492 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
493 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
494 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
495 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
496 26/06/2012 4.400.000 VNĐ Thienlong0204
Có tổng cộng 496 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in