• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
2 28/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
3 27/07/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
4 21/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
5 20/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
6 19/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
7 18/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
8 17/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
9 16/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
10 15/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
11 14/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
12 13/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
13 12/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
14 11/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
15 10/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
16 09/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
17 08/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
18 07/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
19 06/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
20 05/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
21 04/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
22 03/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
23 02/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
24 01/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
25 30/06/2015 5 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
26 25/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
27 24/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
28 23/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ giacatjsc
29 22/06/2015 4 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
30 18/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
31 17/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 1.605.000 VNĐ giacatjsc
32 16/06/2015 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.605.000 VNĐ vietlaccom
33 15/06/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
34 13/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
35 12/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
36 11/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
37 10/06/2015 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
38 04/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
39 03/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
40 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
41 01/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
42 31/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
43 30/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
44 29/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
45 28/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
46 27/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
47 26/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
48 25/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
49 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
50 23/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
51 22/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
52 21/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
53 20/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
54 19/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
55 18/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
56 17/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
57 16/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
58 15/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
59 14/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
60 13/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
61 12/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
62 11/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
63 10/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
64 09/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
65 08/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
66 07/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
67 06/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
68 05/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
69 04/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
70 03/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
71 02/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dichvudomuc
72 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
73 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
74 29/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
75 28/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
76 27/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
77 26/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
78 25/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
79 24/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
80 23/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
81 22/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
82 21/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
83 20/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
84 19/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
85 18/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
86 17/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
87 16/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
88 15/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
89 14/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
90 13/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
91 12/04/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
92 10/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
93 09/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
94 08/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
95 07/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
96 06/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
97 05/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
98 04/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
99 03/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
100 02/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
101 01/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
102 31/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
103 30/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
104 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
105 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
106 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
107 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
108 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
109 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
110 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
111 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
112 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
113 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
114 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
115 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
116 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
117 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
118 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
119 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
120 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
121 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
122 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
123 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
124 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
125 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
126 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
127 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
128 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
129 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
130 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
131 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
132 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
133 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
134 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
135 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
136 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
137 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
138 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
139 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
140 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
141 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
142 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
143 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
144 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
145 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
146 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
147 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
148 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
149 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
150 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
151 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
152 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
153 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
154 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
155 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
156 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
157 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
158 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
159 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
160 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
161 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
162 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
163 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
164 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
165 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
166 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
167 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
168 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
169 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
170 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
171 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
172 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
173 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
174 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
175 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
176 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
177 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
178 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
179 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
180 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
181 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
182 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
183 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
184 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
185 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
186 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
187 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
188 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
189 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
190 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
191 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
192 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
193 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
194 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
195 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
196 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
197 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
198 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
199 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
200 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
201 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
202 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
203 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
204 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
205 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
206 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
207 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
208 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
209 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
210 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
211 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
212 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
213 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
214 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
215 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
216 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
217 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
218 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
219 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
220 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
221 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
222 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
223 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
224 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
225 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
226 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
227 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
228 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
229 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
230 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
231 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
232 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
233 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
234 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
235 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
236 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
237 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
238 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
239 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
240 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
241 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
242 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
243 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
244 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
245 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
246 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
247 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
248 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
249 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
250 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
251 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
252 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
253 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
254 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
255 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
256 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
257 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
258 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
259 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
260 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
261 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
262 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
263 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
264 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
265 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
266 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
267 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
268 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
269 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
270 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
271 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
272 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
273 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
274 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
275 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
276 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
277 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
278 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
279 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
280 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
281 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
282 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
283 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
284 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
285 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
286 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
287 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
288 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
289 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
290 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
291 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
292 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
293 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
294 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
295 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
296 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
297 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
298 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
299 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
300 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
301 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
302 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
303 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
304 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
305 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
306 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
307 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
308 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
309 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
310 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
311 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
312 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
313 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
314 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
315 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
316 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
317 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
318 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
319 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
320 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
321 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
322 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
323 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
324 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
325 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
326 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
327 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
328 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
329 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
330 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
331 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
332 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
333 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
334 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
335 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
336 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
337 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
338 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
339 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
340 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
341 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
342 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
343 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
344 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
345 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
346 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
347 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
348 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
349 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
350 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
351 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
352 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
353 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
354 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
355 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
356 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
357 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
358 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
359 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
360 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
361 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
362 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
363 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
364 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
365 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
366 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
367 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
368 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
369 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
370 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
371 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
372 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
373 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
374 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
375 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
376 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
377 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
378 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
379 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
380 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
381 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
382 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
383 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
384 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
385 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
386 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
387 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
388 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
389 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
390 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
391 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
392 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
393 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
394 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
395 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
396 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
397 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
398 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
399 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
400 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
401 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
402 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
403 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
404 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
405 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
406 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
407 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
408 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
409 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
410 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
411 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
412 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
413 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
414 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
415 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
416 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
417 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
418 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
419 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
420 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
421 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
422 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
423 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
424 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
425 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
426 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
427 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
428 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
429 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
430 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
431 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
432 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
433 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
434 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
435 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
436 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
437 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
438 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
439 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
440 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
441 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
442 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
443 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
444 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
445 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
446 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
447 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
448 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
449 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
450 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
451 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
452 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
453 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
454 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
455 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
456 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
457 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
458 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
459 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
460 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
461 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
462 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
463 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
464 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
465 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
466 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
467 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
468 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
469 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
470 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
471 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
472 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
473 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
474 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
475 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
476 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
477 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
478 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
479 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
480 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
481 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
482 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
483 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
484 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
485 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
486 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
487 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
488 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
489 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
490 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
491 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
492 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
493 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
494 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
495 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
496 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
497 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
498 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
499 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
500 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
501 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
502 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
503 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
504 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
505 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
506 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
507 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
508 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
509 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
510 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
511 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
512 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
513 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
514 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
515 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
516 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
517 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
518 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
519 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
520 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
521 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
522 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
523 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
524 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
525 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
526 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
527 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
528 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
529 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
530 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
531 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
532 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
533 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
534 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
535 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
536 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
537 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
538 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
539 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
540 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
541 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
542 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
543 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
544 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
545 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
546 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
547 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
548 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
549 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
550 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
551 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
552 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
553 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
554 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
555 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
556 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
557 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
558 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
559 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
560 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
561 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
562 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
563 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
564 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
565 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
566 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
567 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
568 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
569 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
570 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
571 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
572 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
573 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
574 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
575 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
576 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
577 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
578 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
579 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
580 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
581 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
582 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
583 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
584 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
585 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
586 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
587 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
588 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
589 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
590 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
591 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
592 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
593 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
594 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
595 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
596 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
597 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
598 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
599 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
600 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
601 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
602 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
603 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
604 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
605 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
606 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
607 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
608 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
609 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
610 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
611 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
612 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
613 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
614 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
615 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
616 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
617 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
618 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
619 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
620 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
621 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
622 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
623 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
624 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
625 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
626 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
627 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
628 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
629 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
630 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
631 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
632 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
633 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
634 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
635 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
636 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
637 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
638 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
639 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
640 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
641 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
642 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
643 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
644 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
645 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
646 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
647 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
648 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
649 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
650 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
651 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
652 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
653 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
654 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
655 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
656 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
657 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
658 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
659 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
660 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
661 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
662 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
663 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
664 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
665 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
666 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
667 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
668 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
669 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
670 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
671 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
672 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
673 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
674 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
675 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
676 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
677 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
678 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
679 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
680 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
681 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
682 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
683 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
684 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
685 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
686 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
687 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
688 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
689 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
690 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
691 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
692 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
693 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
694 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
695 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
696 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
697 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
698 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
699 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
700 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
701 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
702 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
703 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
704 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
705 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
706 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
707 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
708 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
709 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
710 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
711 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
712 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
713 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
714 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
715 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
716 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
717 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
718 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
719 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
720 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
721 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
722 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
723 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
724 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
725 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
726 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
727 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
728 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
729 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
730 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
731 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
732 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
733 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
734 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
735 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
736 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
737 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
738 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
739 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
740 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
741 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
742 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
743 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
744 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
745 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
746 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
747 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
748 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
749 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
750 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
751 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
752 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
753 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
754 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
755 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
756 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
757 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
758 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
759 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
760 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
761 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
762 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
763 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
764 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
765 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
766 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
767 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
768 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
769 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 769 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in