• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
2 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
3 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
4 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
5 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
6 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
7 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
8 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
9 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
10 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
11 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
12 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
13 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
14 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
15 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
16 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
17 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
18 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
19 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
20 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
21 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
22 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
23 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
24 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
25 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
26 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
27 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
28 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
29 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
30 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
31 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
32 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
33 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
34 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
35 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
36 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
37 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
38 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
39 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
40 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
41 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
42 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
43 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
44 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
45 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
46 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
47 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
48 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
49 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
50 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
51 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
52 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
53 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
54 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
55 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
56 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
57 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
58 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
59 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
60 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
61 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
62 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
63 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
64 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
65 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
66 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
67 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
68 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
69 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
70 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
71 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
72 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
73 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
74 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
75 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
76 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
77 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
78 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
79 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
80 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
81 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
82 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
83 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
84 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
85 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
86 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
87 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
88 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
89 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
90 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
91 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
92 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
93 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
94 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
95 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
96 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
97 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
98 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
99 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
100 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
101 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
102 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
103 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
104 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
105 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
106 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
107 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
108 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
109 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
110 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
111 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
112 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
113 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
114 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
115 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
116 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
117 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
118 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
119 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
120 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
121 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
122 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
123 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
124 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
125 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
126 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
127 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
128 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
129 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
130 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
131 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
132 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
133 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
134 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
135 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
136 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
137 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
138 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
139 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
140 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
141 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
142 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
143 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
144 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
145 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
146 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
147 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
148 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
149 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
150 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
151 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
152 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
153 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
154 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
155 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
156 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
157 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
158 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
159 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
160 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
161 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
162 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
163 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
164 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
165 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
166 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
167 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
168 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
169 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
170 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
171 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
172 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
173 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
174 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
175 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
176 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
177 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
178 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
179 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
180 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
181 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
182 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
183 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
184 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
185 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
186 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
187 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
188 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
189 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
190 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
191 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
192 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
193 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
194 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
195 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
196 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
197 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
198 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
199 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
200 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
201 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
202 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
203 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
204 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
205 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
206 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
207 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
208 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
209 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
210 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
211 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
212 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
213 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
214 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
215 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
216 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
217 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
218 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
219 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
220 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
221 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
222 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
223 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
224 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
225 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
226 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
227 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
228 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
229 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
230 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
231 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
232 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
233 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
234 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
235 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
236 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
237 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
238 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
239 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
240 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
241 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
242 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
243 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
244 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
245 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
246 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
247 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
248 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
249 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
250 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
251 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
252 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
253 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
254 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
255 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
256 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
257 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
258 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
259 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
260 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
261 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
262 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
263 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
264 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
265 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
266 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
267 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
268 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
269 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
270 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
271 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
272 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
273 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
274 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
275 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
276 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
277 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
278 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
279 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
280 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
281 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
282 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
283 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
284 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
285 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
286 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongY2
287 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
288 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
289 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
290 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
291 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
292 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
293 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
294 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
295 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
296 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
297 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
298 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
299 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
300 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
301 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
302 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
303 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
304 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
305 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
306 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
307 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
308 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
309 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
310 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
311 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
312 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
313 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
314 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
315 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
316 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
317 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
318 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
319 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
320 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
321 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
322 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
323 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
324 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
325 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
326 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
327 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
328 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
329 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
330 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
331 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
332 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
333 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
334 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
335 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
336 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
337 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
338 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
339 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
340 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
341 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
342 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
343 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
344 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
345 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
346 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
347 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
348 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
349 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
350 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
351 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
352 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
353 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
354 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
355 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
356 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
357 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
358 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
359 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
360 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
361 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
362 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
363 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
364 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
365 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
366 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
367 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
368 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
369 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
370 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
371 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
372 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
373 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
374 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
375 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
376 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
377 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
378 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
379 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
380 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
381 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
382 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
383 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
384 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
385 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
386 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
387 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
388 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
389 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
390 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
391 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
392 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
393 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
394 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
395 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
396 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
397 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
398 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
399 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
400 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
401 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
402 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
403 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
404 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
405 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
406 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
407 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
408 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
409 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
410 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
411 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
412 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
413 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
414 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
415 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
416 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
417 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
418 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
419 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
420 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
421 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
422 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
423 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
424 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
425 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
426 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
427 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
428 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
429 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
430 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
431 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
432 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
433 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
434 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
435 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
436 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
437 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
438 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
439 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
440 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
441 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
442 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
443 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
444 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
445 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
446 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
447 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
448 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
449 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
450 26/06/2012 4.400.000 VNĐ Thienlong0204
Có tổng cộng 450 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in