Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/01/2017 9 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
2 12/01/2017 2 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
3 10/01/2017 3 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
4 07/01/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
5 06/01/2017 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
6 05/01/2017 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
7 04/01/2017 6 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
8 29/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ vanphongphamhungminh
9 28/12/2016 6 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
10 22/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
11 21/12/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
12 20/12/2016 3 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
13 17/12/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
14 15/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
15 14/12/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
16 13/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
17 12/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
18 11/12/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
19 10/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
20 09/12/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
21 08/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mucintienthinh
22 07/12/2016 2 ngày 4.390.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ chidinhvn
23 05/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
24 04/12/2016 4 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
25 30/11/2016 3 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
26 27/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
27 26/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
28 25/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
29 24/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
30 23/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
31 22/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
32 21/11/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
33 19/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
34 18/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vanphongphamhungminh
35 17/11/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
36 16/11/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
37 14/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
38 13/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
39 12/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
40 11/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
41 10/11/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
42 09/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
43 08/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vanphongphamhungminh
44 07/11/2016 2 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
45 05/11/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
46 04/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
47 03/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
48 02/11/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
49 01/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
50 31/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
51 30/10/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ tanhuuhoa
52 28/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
53 27/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
54 26/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
55 25/10/2016 2 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
56 23/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
57 22/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
58 21/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
59 20/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
60 19/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
61 18/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
62 17/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
63 16/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
64 15/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
65 14/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
66 13/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vanphongphamhungminh
67 12/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
68 11/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
69 10/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
70 09/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
71 08/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
72 07/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
73 06/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
74 05/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
75 04/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
76 03/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
77 02/10/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
78 01/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
79 30/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
80 29/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
81 28/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
82 27/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
83 26/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
84 25/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
85 24/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
86 23/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
87 22/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
88 21/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
89 20/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
90 19/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
91 18/09/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
92 17/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
93 16/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
94 15/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
95 14/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
96 13/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
97 12/09/2016 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ 02trangiang
98 11/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
99 10/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
100 09/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
101 08/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
102 07/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
103 06/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
104 05/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
105 04/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
106 03/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
107 02/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
108 01/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
109 31/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
110 30/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
111 29/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
112 28/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
113 27/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
114 26/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
115 25/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
116 24/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi Dientutuyethuy
117 23/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ Dientutuyethuy
118 22/08/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
119 21/08/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
120 20/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
121 19/08/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
122 18/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
123 17/08/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
124 15/08/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
125 13/08/2016 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
126 11/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
127 10/08/2016 2 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
128 08/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
129 07/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Dientutuyethuy
130 06/08/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
131 05/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
132 04/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
133 03/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
134 02/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
135 01/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
136 31/07/2016 3 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
137 28/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
138 27/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
139 26/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
140 25/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
141 24/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
142 23/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
143 22/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
144 21/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
145 20/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
146 19/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
147 18/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ topmayvanphong
148 17/07/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ Dientutuyethuy
149 16/07/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
150 15/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
151 14/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
152 13/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
153 12/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
154 11/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
155 10/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
156 09/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
157 08/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
158 07/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
159 06/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
160 05/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
161 04/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
162 03/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
163 02/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
164 01/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
165 30/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
166 29/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
167 28/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
168 27/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
169 26/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
170 25/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
171 24/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
172 23/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
173 22/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
174 21/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
175 20/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
176 19/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
177 18/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
178 17/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
179 16/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
180 15/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
181 14/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
182 13/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
183 12/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
184 11/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
185 10/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
186 09/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
187 08/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
188 07/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
189 06/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
190 05/06/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
191 04/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
192 03/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
193 02/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
194 01/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
195 31/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
196 30/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
197 29/05/2016 3 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
198 26/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
199 25/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
200 24/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
201 23/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
202 22/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
203 21/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
204 20/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ tanhuuhoa
205 19/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
206 18/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
207 17/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
208 16/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
209 15/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
210 14/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
211 13/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
212 12/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
213 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
214 10/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
215 09/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
216 08/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
217 07/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
218 06/05/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ Dientutuyethuy
219 05/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
220 04/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
221 03/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
222 02/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
223 01/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
224 30/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
225 29/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
226 28/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
227 27/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
228 26/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
229 25/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
230 24/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
231 23/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
232 22/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
233 21/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
234 20/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
235 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
236 18/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
237 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
238 16/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
239 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
240 14/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 595.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
241 13/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
242 12/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
243 11/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
244 10/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
245 09/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
246 08/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
247 07/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
248 06/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
249 05/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
250 04/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
251 03/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
252 02/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
253 01/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ dichvudomuc
254 31/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
255 30/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
256 29/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
257 28/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
258 27/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
259 26/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
260 25/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
261 24/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ congnghevnct
262 23/03/2016 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ mangthanhcong
263 22/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ congnghevnct
264 21/03/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
265 19/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
266 18/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ mucintienthinh
267 17/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ congnghevnct
268 16/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
269 15/03/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
270 14/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
271 13/03/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
272 12/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
273 11/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
274 10/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
275 09/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
276 08/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
277 07/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
278 06/03/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
279 04/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
280 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
281 02/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
282 01/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
283 29/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
284 28/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
285 27/02/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
286 26/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
287 25/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
288 24/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
289 23/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
290 22/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
291 21/02/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
292 19/02/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
293 18/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
294 17/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
295 16/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
296 15/02/2016 2 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
297 13/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
298 12/02/2016 10 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
299 02/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
300 01/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
301 31/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
302 30/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
303 29/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
304 28/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
305 27/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
306 26/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
307 25/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
308 24/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
309 23/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
310 22/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
311 21/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
312 20/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
313 19/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
314 18/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
315 17/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
316 16/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
317 15/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
318 14/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ congtyvinhhung
319 13/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
320 12/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
321 11/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
322 10/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
323 09/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
324 08/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
325 07/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
326 06/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
327 05/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
328 04/01/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.560.000 VNĐ tanhuuhoa
329 02/01/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
330 01/01/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
331 31/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
332 30/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
333 29/12/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
334 28/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
335 27/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
336 26/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
337 24/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
338 22/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
339 21/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
340 20/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
341 19/12/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
342 17/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
343 16/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
344 15/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
345 14/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Vinafat
346 13/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
347 12/12/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dichvudomuc
348 10/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
349 09/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
350 08/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
351 06/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
352 05/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
353 03/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
354 02/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
355 01/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
356 30/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
357 29/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
358 27/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
359 26/11/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
360 24/11/2015 4 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
361 20/11/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
362 18/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
363 17/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
364 16/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
365 15/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
366 14/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 415.000 VNĐ giacatjsc
367 13/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
368 12/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
369 11/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
370 10/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
371 09/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 415.000 VNĐ topmayvanphong
372 08/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
373 07/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
374 06/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
375 05/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
376 04/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
377 03/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
378 02/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
379 01/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
380 30/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
381 29/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
382 28/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
383 27/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
384 26/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
385 25/10/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
386 23/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
387 22/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
388 21/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
389 20/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
390 19/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
391 18/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
392 17/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
393 16/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
394 15/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
395 14/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
396 13/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
397 12/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
398 11/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
399 09/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
400 08/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
401 07/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
402 06/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
403 05/10/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
404 03/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
405 02/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
406 30/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
407 29/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dichvudomuc
408 28/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
409 27/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
410 26/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
411 25/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
412 24/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
413 23/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
414 22/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
415 21/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
416 20/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
417 19/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
418 18/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
419 17/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
420 16/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
421 15/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 365.000 VNĐ giacatjsc
422 14/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 365.000 VNĐ Vinafat
423 13/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
424 12/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
425 11/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
426 10/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
427 09/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ mucintienthinh
428 08/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
429 07/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tanhuuhoa
430 06/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
431 05/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
432 03/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ mucintienthinh
433 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
434 01/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
435 31/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
436 30/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
437 29/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
438 28/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
439 27/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
440 26/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
441 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
442 24/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
443 23/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
444 22/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
445 21/08/2015 3 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
446 18/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
447 17/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
448 16/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
449 15/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
450 14/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
451 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
452 12/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
453 11/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
454 10/08/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
455 08/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
456 07/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
457 06/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
458 05/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
459 04/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
460 03/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
461 02/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ mayinmau
462 01/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
463 31/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
464 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
465 29/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
466 28/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
467 27/07/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
468 21/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
469 20/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
470 19/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
471 18/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
472 17/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
473 16/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
474 15/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
475 14/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
476 13/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
477 12/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
478 11/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
479 10/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
480 09/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
481 08/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
482 07/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
483 06/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
484 05/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
485 04/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
486 03/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
487 02/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
488 01/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
489 30/06/2015 5 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
490 25/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
491 24/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
492 23/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ giacatjsc
493 22/06/2015 4 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
494 18/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
495 17/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 1.605.000 VNĐ giacatjsc
496 16/06/2015 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.605.000 VNĐ vietlaccom
497 15/06/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
498 13/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
499 12/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
500 11/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
501 10/06/2015 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
502 04/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
503 03/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
504 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
505 01/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
506 31/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
507 30/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
508 29/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
509 28/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
510 27/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
511 26/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
512 25/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
513 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
514 23/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
515 22/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
516 21/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
517 20/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
518 19/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
519 18/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
520 17/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
521 16/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
522 15/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
523 14/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
524 13/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
525 12/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
526 11/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
527 10/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
528 09/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
529 08/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
530 07/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
531 06/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
532 05/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
533 04/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
534 03/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
535 02/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dichvudomuc
536 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
537 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
538 29/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
539 28/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
540 27/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
541 26/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
542 25/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
543 24/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
544 23/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
545 22/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
546 21/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
547 20/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
548 19/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
549 18/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
550 17/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
551 16/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
552 15/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
553 14/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
554 13/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
555 12/04/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
556 10/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
557 09/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
558 08/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
559 07/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
560 06/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
561 05/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
562 04/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
563 03/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
564 02/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
565 01/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
566 31/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
567 30/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
568 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
569 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
570 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
571 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
572 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
573 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
574 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
575 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
576 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
577 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
578 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
579 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
580 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
581 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
582 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
583 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
584 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
585 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
586 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
587 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
588 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
589 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
590 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
591 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
592 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
593 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
594 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
595 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
596 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
597 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
598 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
599 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
600 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
601 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
602 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
603 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
604 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
605 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
606 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
607 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
608 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
609 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
610 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
611 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
612 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
613 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
614 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
615 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
616 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
617 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
618 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
619 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
620 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
621 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
622 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
623 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
624 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
625 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
626 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
627 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
628 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
629 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
630 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
631 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
632 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
633 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
634 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
635 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
636 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
637 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
638 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
639 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
640 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
641 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
642 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
643 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
644 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
645 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
646 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
647 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
648 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
649 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
650 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
651 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
652 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
653 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
654 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
655 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
656 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
657 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
658 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
659 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
660 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
661 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
662 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
663 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
664 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
665 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
666 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
667 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
668 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
669 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
670 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
671 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
672 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
673 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
674 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
675 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
676 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
677 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
678 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
679 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
680 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
681 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
682 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
683 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
684 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
685 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
686 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
687 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
688 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
689 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
690 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
691 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
692 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
693 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
694 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
695 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
696 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
697 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
698 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
699 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
700 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
701 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
702 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
703 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
704 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
705 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
706 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
707 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
708 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
709 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
710 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
711 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
712 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
713 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
714 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
715 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
716 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
717 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
718 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
719 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
720 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
721 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
722 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
723 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
724 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
725 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
726 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
727 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
728 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
729 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
730 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
731 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
732 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
733 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
734 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
735 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
736 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
737 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
738 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
739 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
740 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
741 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
742 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
743 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
744 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
745 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
746 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
747 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
748 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
749 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
750 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
751 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
752 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
753 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
754 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
755 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
756 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
757 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
758 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
759 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
760 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
761 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
762 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
763 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
764 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
765 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
766 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
767 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
768 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
769 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
770 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
771 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
772 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
773 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
774 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
775 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
776 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
777 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
778 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
779 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
780 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
781 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
782 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
783 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
784 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
785 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
786 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
787 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
788 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
789 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
790 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
791 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
792 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
793 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
794 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
795 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
796 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
797 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
798 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
799 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
800 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
801 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
802 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
803 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
804 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
805 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
806 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
807 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
808 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
809 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
810 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
811 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
812 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
813 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
814 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
815 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
816 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
817 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
818 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
819 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
820 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
821 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
822 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
823 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
824 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
825 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
826 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
827 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
828 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
829 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
830 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
831 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
832 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
833 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
834 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
835 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
836 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
837 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
838 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
839 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
840 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
841 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
842 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
843 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
844 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
845 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
846 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
847 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
848 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
849 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
850 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
851 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
852 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
853 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
854 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
855 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
856 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
857 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
858 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
859 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
860 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
861 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
862 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
863 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
864 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
865 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
866 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
867 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
868 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
869 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
870 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
871 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
872 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
873 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
874 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
875 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
876 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
877 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
878 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
879 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
880 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
881 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
882 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
883 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
884 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
885 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
886 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
887 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
888 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
889 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
890 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
891 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
892 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
893 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
894 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
895 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
896 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
897 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
898 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
899 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
900 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
901 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
902 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
903 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
904 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
905 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
906 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
907 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
908 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
909 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
910 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
911 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
912 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
913 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
914 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
915 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
916 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
917 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
918 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
919 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
920 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
921 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
922 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
923 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
924 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
925 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
926 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
927 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
928 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
929 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
930 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
931 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
932 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
933 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
934 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
935 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
936 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
937 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
938 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
939 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
940 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
941 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
942 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
943 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
944 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
945 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
946 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
947 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
948 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
949 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
950 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
951 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
952 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
953 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
954 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
955 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
956 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
957 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
958 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
959 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
960 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
961 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
962 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
963 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
964 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
965 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
966 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
967 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
968 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
969 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
970 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
971 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
972 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
973 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
974 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
975 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
976 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
977 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
978 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
979 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
980 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
981 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
982 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
983 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
984 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
985 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
986 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
987 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
988 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
989 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
990 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
991 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
992 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
993 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
994 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
995 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
996 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
997 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
998 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
999 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1000 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1001 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1002 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
1003 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
1004 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
1005 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
1006 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1007 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1008 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1009 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1010 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1011 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1012 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1013 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1014 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1015 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1016 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
1017 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1018 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1019 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
1020 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1021 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1022 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1023 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1024 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
1025 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1026 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1027 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1028 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1029 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1030 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
1031 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
1032 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1033 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
1034 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
1035 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
1036 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
1037 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1038 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1039 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
1040 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1041 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
1042 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
1043 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1044 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
1045 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1046 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
1047 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
1048 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1049 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
1050 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
1051 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
1052 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
1053 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1054 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
1055 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1056 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1057 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
1058 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1059 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1060 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1061 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1062 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1063 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1064 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1065 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1066 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1067 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
1068 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1069 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
1070 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1071 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1072 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1073 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
1074 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1075 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
1076 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1077 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
1078 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1079 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1080 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1081 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
1082 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1083 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1084 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1085 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1086 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
1087 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
1088 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1089 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1090 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1091 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1092 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1093 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1094 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1095 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1096 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1097 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1098 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1099 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1100 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1101 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1102 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1103 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1104 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1105 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1106 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1107 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1108 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1109 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1110 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1111 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1112 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1113 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1114 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1115 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1116 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1117 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1118 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1119 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1120 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1121 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1122 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1123 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
1124 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1125 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1126 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1127 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1128 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1129 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1130 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1131 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1132 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1133 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1134 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1135 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1136 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1137 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1138 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1139 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1140 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1141 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1142 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1143 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1144 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1145 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1146 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1147 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1148 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1149 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1150 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1151 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1152 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1153 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1154 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1155 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1156 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1157 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1158 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1159 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1160 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1161 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1162 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1163 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1164 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1165 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1166 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1167 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
1168 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
1169 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1170 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1171 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1172 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
1173 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
1174 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1175 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1176 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1177 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1178 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1179 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1180 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1181 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1182 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1183 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1184 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1185 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1186 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1187 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1188 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1189 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1190 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1191 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1192 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1193 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1194 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1195 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1196 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1197 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1198 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1199 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1200 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1201 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1202 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1203 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1204 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1205 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1206 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1207 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1208 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1209 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1210 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1211 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1212 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1213 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1214 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1215 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1216 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1217 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1218 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1219 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1220 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1221 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1222 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1223 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
1224 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1225 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1226 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1227 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1228 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1229 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1230 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1231 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
1232 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
1233 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 1.233 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.