• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
2 21/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
3 20/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
4 19/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
5 18/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
6 17/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
7 16/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
8 15/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
9 14/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
10 13/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
11 12/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
12 11/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
13 10/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
14 09/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
15 08/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
16 07/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
17 06/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
18 05/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
19 04/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
20 03/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
21 02/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dichvudomuc
22 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
23 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
24 29/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
25 28/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
26 27/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
27 26/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
28 25/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
29 24/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
30 23/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
31 22/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
32 21/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
33 20/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
34 19/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
35 18/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
36 17/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
37 16/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
38 15/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
39 14/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
40 13/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
41 12/04/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
42 10/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
43 09/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
44 08/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
45 07/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
46 06/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
47 05/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
48 04/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
49 03/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
50 02/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
51 01/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
52 31/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
53 30/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
54 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
55 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
56 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
57 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
58 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
59 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
60 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
61 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
62 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
63 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
64 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
65 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
66 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
67 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
68 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
69 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
70 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
71 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
72 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
73 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
74 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
75 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
76 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
77 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
78 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
79 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
80 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
81 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
82 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
83 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
84 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
85 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
86 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
87 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
88 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
89 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
90 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
91 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
92 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
93 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
94 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
95 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
96 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
97 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
98 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
99 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
100 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
101 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
102 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
103 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
104 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
105 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
106 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
107 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
108 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
109 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
110 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
111 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
112 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
113 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
114 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
115 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
116 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
117 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
118 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
119 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
120 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
121 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
122 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
123 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
124 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
125 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
126 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
127 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
128 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
129 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
130 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
131 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
132 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
133 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
134 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
135 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
136 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
137 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
138 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
139 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
140 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
141 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
142 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
143 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
144 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
145 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
146 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
147 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
148 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
149 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
150 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
151 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
152 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
153 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
154 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
155 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
156 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
157 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
158 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
159 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
160 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
161 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
162 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
163 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
164 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
165 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
166 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
167 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
168 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
169 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
170 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
171 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
172 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
173 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
174 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
175 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
176 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
177 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
178 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
179 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
180 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
181 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
182 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
183 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
184 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
185 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
186 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
187 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
188 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
189 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
190 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
191 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
192 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
193 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
194 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
195 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
196 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
197 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
198 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
199 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
200 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
201 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
202 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
203 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
204 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
205 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
206 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
207 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
208 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
209 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
210 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
211 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
212 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
213 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
214 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
215 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
216 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
217 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
218 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
219 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
220 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
221 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
222 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
223 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
224 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
225 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
226 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
227 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
228 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
229 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
230 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
231 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
232 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
233 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
234 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
235 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
236 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
237 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
238 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
239 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
240 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
241 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
242 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
243 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
244 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
245 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
246 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
247 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
248 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
249 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
250 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
251 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
252 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
253 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
254 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
255 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
256 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
257 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
258 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
259 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
260 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
261 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
262 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
263 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
264 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
265 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
266 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
267 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
268 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
269 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
270 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
271 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
272 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
273 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
274 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
275 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
276 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
277 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
278 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
279 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
280 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
281 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
282 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
283 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
284 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
285 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
286 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
287 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
288 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
289 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
290 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
291 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
292 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
293 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
294 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
295 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
296 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
297 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
298 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
299 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
300 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
301 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
302 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
303 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
304 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
305 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
306 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
307 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
308 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
309 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
310 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
311 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
312 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
313 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
314 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
315 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
316 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
317 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
318 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
319 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
320 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
321 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
322 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
323 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
324 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
325 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
326 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
327 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
328 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
329 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
330 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
331 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
332 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
333 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
334 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
335 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
336 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
337 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
338 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
339 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
340 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
341 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
342 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
343 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
344 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
345 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
346 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
347 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
348 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
349 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
350 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
351 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
352 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
353 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
354 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
355 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
356 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
357 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
358 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
359 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
360 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
361 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
362 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
363 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
364 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
365 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
366 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
367 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
368 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
369 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
370 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
371 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
372 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
373 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
374 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
375 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
376 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
377 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
378 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
379 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
380 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
381 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
382 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
383 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
384 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
385 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
386 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
387 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
388 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
389 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
390 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
391 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
392 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
393 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
394 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
395 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
396 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
397 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
398 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
399 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
400 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
401 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
402 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
403 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
404 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
405 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
406 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
407 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
408 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
409 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
410 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
411 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
412 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
413 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
414 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
415 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
416 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
417 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
418 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
419 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
420 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
421 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
422 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
423 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
424 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
425 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
426 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
427 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
428 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
429 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
430 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
431 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
432 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
433 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
434 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
435 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
436 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
437 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
438 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
439 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
440 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
441 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
442 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
443 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
444 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
445 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
446 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
447 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
448 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
449 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
450 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
451 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
452 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
453 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
454 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
455 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
456 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
457 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
458 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
459 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
460 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
461 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
462 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
463 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
464 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
465 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
466 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
467 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
468 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
469 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
470 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
471 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
472 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
473 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
474 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
475 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
476 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
477 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
478 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
479 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
480 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
481 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
482 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
483 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
484 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
485 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
486 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
487 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
488 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
489 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
490 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
491 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
492 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
493 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
494 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
495 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
496 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
497 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
498 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
499 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
500 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
501 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
502 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
503 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
504 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
505 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
506 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
507 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
508 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
509 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
510 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
511 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
512 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
513 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
514 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
515 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
516 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
517 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
518 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
519 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
520 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
521 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
522 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
523 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
524 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
525 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
526 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
527 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
528 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
529 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
530 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
531 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
532 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
533 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
534 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
535 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
536 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
537 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
538 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
539 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
540 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
541 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
542 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
543 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
544 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
545 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
546 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
547 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
548 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
549 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
550 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
551 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
552 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
553 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
554 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
555 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
556 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
557 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
558 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
559 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
560 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
561 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
562 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
563 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
564 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
565 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
566 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
567 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
568 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
569 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
570 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
571 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
572 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
573 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
574 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
575 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
576 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
577 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
578 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
579 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
580 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
581 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
582 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
583 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
584 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
585 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
586 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
587 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
588 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
589 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
590 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
591 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
592 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
593 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
594 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
595 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
596 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
597 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
598 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
599 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
600 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
601 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
602 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
603 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
604 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
605 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
606 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
607 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
608 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
609 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
610 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
611 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
612 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
613 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
614 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
615 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
616 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
617 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
618 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
619 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
620 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
621 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
622 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
623 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
624 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
625 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
626 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
627 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
628 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
629 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
630 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
631 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
632 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
633 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
634 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
635 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
636 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
637 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
638 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
639 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
640 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
641 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
642 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
643 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
644 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
645 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
646 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
647 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
648 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
649 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
650 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
651 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
652 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
653 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
654 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
655 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
656 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
657 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
658 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
659 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
660 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
661 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
662 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
663 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
664 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
665 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
666 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
667 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
668 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
669 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
670 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
671 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
672 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
673 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
674 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
675 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
676 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
677 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
678 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
679 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
680 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
681 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
682 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
683 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
684 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
685 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
686 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
687 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
688 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
689 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
690 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
691 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
692 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
693 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
694 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
695 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
696 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
697 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
698 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
699 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
700 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
701 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
702 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
703 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
704 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
705 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
706 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
707 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
708 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
709 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
710 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
711 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
712 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
713 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
714 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
715 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
716 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
717 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
718 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
719 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 719 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 4s, ipad, ta ta, mi gia, htc