• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
2 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
3 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
4 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
5 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
6 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
7 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
8 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
9 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
10 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
11 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
12 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
13 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
14 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
15 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
16 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
17 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
18 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
19 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
20 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
21 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
22 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
23 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
24 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
25 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
26 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
27 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
28 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
29 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
30 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
31 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
32 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
33 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
34 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
35 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
36 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
37 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
38 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
39 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
40 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
41 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
42 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
43 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
44 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
45 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
46 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
47 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
48 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
49 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
50 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
51 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
52 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
53 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
54 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
55 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
56 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
57 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
58 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
59 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
60 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
61 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
62 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
63 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
64 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
65 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
66 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
67 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
68 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
69 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
70 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
71 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
72 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
73 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
74 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
75 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
76 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
77 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
78 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
79 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
80 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
81 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
82 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
83 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
84 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
85 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
86 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
87 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
88 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
89 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
90 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
91 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
92 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
93 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
94 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
95 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
96 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
97 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
98 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
99 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
100 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
101 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
102 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
103 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
104 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
105 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
106 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
107 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
108 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
109 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
110 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
111 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
112 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
113 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
114 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
115 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
116 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
117 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
118 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
119 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
120 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
121 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
122 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
123 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
124 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
125 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
126 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
127 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
128 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
129 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
130 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
131 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
132 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
133 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
134 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
135 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
136 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
137 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
138 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
139 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
140 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
141 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
142 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
143 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
144 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
145 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
146 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
147 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
148 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
149 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
150 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
151 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
152 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
153 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
154 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
155 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
156 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
157 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
158 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
159 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
160 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
161 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
162 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
163 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
164 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
165 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
166 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
167 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
168 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
169 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
170 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
171 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
172 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
173 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
174 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
175 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
176 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
177 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
178 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
179 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
180 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
181 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
182 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
183 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
184 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
185 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
186 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
187 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
188 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
189 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
190 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
191 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
192 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
193 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
194 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
195 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
196 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
197 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
198 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
199 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
200 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
201 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
202 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
203 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
204 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
205 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
206 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
207 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
208 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
209 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
210 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
211 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
212 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
213 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
214 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
215 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
216 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
217 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
218 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
219 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
220 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
221 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
222 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
223 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
224 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
225 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
226 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
227 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
228 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
229 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
230 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
231 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongY2
232 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
233 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
234 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
235 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
236 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
237 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
238 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
239 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
240 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
241 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
242 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
243 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
244 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
245 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
246 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
247 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
248 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
249 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
250 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
251 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
252 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
253 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
254 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
255 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
256 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
257 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
258 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
259 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
260 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
261 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
262 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
263 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
264 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
265 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
266 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
267 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
268 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
269 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
270 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
271 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
272 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
273 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
274 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
275 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
276 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
277 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
278 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
279 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
280 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
281 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
282 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
283 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
284 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
285 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
286 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
287 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
288 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
289 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
290 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
291 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
292 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
293 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
294 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
295 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
296 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
297 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
298 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
299 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
300 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
301 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
302 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
303 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
304 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
305 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
306 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
307 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
308 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
309 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
310 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
311 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
312 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
313 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
314 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
315 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
316 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
317 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
318 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
319 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
320 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
321 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
322 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
323 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
324 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
325 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
326 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
327 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
328 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
329 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
330 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
331 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
332 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
333 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
334 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
335 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
336 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
337 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
338 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
339 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
340 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
341 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
342 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
343 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
344 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
345 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
346 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
347 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
348 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
349 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
350 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
351 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
352 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
353 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
354 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
355 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
356 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
357 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
358 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
359 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
360 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
361 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
362 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
363 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
364 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
365 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
366 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
367 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
368 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
369 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
370 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
371 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
372 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
373 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
374 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
375 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
376 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
377 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
378 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
379 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
380 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
381 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
382 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
383 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
384 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
385 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
386 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
387 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
388 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
389 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
390 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
391 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
392 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
393 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
394 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
395 26/06/2012 4.400.000 VNĐ Thienlong0204
Có tổng cộng 395 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in