• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
2 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
3 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
4 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
5 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
6 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
7 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
8 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
9 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
10 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
11 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
12 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
13 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
14 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
15 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
16 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
17 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
18 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
19 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
20 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
21 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
22 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
23 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
24 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
25 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
26 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
27 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
28 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
29 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
30 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
31 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
32 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
33 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
34 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
35 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
36 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
37 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
38 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
39 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
40 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
41 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
42 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
43 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
44 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
45 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
46 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
47 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
48 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
49 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
50 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
51 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
52 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
53 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
54 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
55 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
56 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
57 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
58 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
59 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
60 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
61 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
62 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
63 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
64 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
65 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
66 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
67 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
68 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
69 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
70 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
71 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
72 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
73 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
74 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
75 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
76 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
77 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
78 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
79 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
80 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
81 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
82 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
83 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
84 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
85 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
86 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
87 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
88 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
89 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
90 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
91 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
92 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
93 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
94 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
95 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
96 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
97 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
98 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
99 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
100 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
101 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
102 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
103 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
104 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
105 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
106 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
107 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
108 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
109 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
110 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
111 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
112 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
113 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
114 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
115 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
116 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
117 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
118 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
119 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
120 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
121 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
122 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
123 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
124 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
125 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
126 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
127 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
128 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
129 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
130 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
131 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
132 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
133 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
134 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
135 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
136 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
137 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
138 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
139 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
140 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
141 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
142 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
143 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
144 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
145 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
146 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
147 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
148 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
149 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
150 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
151 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
152 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
153 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
154 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
155 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
156 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
157 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
158 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
159 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
160 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
161 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
162 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
163 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
164 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
165 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
166 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
167 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
168 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
169 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
170 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
171 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
172 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
173 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
174 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
175 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
176 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
177 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
178 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
179 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
180 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
181 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
182 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
183 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
184 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
185 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
186 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
187 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
188 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
189 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
190 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
191 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
192 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
193 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
194 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
195 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
196 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
197 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
198 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
199 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
200 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
201 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
202 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
203 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
204 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
205 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
206 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
207 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
208 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
209 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
210 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
211 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
212 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
213 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
214 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
215 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
216 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
217 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
218 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
219 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
220 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
221 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
222 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
223 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
224 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
225 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
226 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
227 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
228 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
229 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
230 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
231 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
232 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
233 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
234 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
235 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
236 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
237 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
238 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
239 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
240 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
241 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
242 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
243 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
244 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
245 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
246 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
247 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
248 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
249 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
250 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
251 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
252 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
253 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
254 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
255 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
256 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
257 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
258 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
259 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
260 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
261 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
262 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
263 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
264 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
265 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
266 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
267 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
268 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
269 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
270 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
271 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
272 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
273 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
274 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
275 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
276 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
277 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
278 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
279 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
280 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
281 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
282 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
283 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
284 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
285 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
286 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
287 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
288 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
289 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
290 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
291 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
292 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
293 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
294 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
295 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
296 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
297 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
298 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
299 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
300 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
301 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
302 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
303 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
304 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
305 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
306 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
307 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
308 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
309 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
310 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
311 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongY2
312 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
313 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
314 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
315 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
316 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
317 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
318 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
319 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
320 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
321 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
322 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
323 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
324 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
325 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
326 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
327 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
328 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
329 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
330 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
331 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
332 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
333 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
334 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
335 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
336 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
337 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
338 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
339 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
340 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
341 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
342 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
343 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
344 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
345 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
346 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
347 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
348 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
349 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
350 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
351 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
352 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
353 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
354 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
355 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
356 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
357 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
358 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
359 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
360 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
361 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
362 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
363 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
364 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
365 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
366 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
367 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
368 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
369 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
370 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
371 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
372 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
373 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
374 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
375 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
376 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
377 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
378 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
379 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
380 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
381 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
382 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
383 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
384 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
385 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
386 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
387 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
388 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
389 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
390 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
391 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
392 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
393 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
394 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
395 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
396 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
397 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
398 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
399 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
400 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
401 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
402 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
403 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
404 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
405 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
406 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
407 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
408 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
409 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
410 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
411 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
412 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
413 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
414 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
415 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
416 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
417 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
418 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
419 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
420 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
421 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
422 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
423 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
424 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
425 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
426 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
427 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
428 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
429 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
430 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
431 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
432 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
433 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
434 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
435 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
436 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
437 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
438 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
439 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
440 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
441 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
442 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
443 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
444 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
445 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
446 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
447 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
448 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
449 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
450 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
451 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
452 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
453 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
454 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
455 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
456 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
457 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
458 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
459 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
460 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
461 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
462 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
463 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
464 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
465 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
466 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
467 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
468 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
469 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
470 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
471 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
472 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
473 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
474 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
475 26/06/2012 4.400.000 VNĐ Thienlong0204
Có tổng cộng 475 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in