• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
2 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
3 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
4 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
5 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
6 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
7 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
8 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
9 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
10 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
11 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
12 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
13 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
14 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
15 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
16 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
17 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
18 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
19 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
20 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
21 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
22 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
23 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
24 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
25 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
26 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
27 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
28 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
29 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
30 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
31 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
32 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
33 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
34 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
35 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
36 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
37 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
38 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
39 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
40 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
41 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
42 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
43 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
44 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
45 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
46 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
47 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
48 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
49 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
50 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
51 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
52 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
53 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
54 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
55 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
56 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
57 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
58 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
59 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
60 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
61 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
62 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
63 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
64 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
65 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
66 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
67 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
68 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
69 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
70 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
71 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
72 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
73 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
74 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
75 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
76 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
77 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
78 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
79 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
80 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
81 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
82 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
83 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
84 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
85 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
86 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
87 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
88 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
89 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
90 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
91 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
92 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
93 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
94 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
95 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
96 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
97 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
98 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
99 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
100 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
101 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
102 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
103 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
104 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
105 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
106 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
107 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
108 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
109 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
110 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
111 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
112 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
113 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
114 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
115 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
116 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
117 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
118 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
119 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
120 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
121 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
122 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
123 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
124 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
125 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
126 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
127 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
128 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
129 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
130 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
131 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
132 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
133 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
134 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
135 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
136 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
137 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
138 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
139 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
140 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
141 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
142 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
143 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
144 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
145 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
146 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
147 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
148 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
149 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
150 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
151 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
152 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
153 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
154 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
155 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
156 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
157 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
158 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
159 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
160 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
161 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
162 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
163 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
164 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
165 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
166 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
167 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
168 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
169 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
170 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
171 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
172 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
173 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
174 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
175 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
176 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
177 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
178 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
179 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
180 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
181 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
182 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
183 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
184 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
185 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
186 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
187 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
188 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
189 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
190 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
191 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
192 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
193 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
194 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
195 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
196 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
197 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
198 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
199 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
200 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
201 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
202 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
203 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
204 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
205 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
206 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
207 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
208 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
209 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
210 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
211 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
212 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
213 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
214 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
215 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
216 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
217 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
218 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
219 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
220 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
221 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
222 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
223 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
224 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
225 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
226 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
227 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
228 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
229 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
230 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
231 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
232 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
233 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
234 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
235 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
236 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
237 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
238 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
239 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
240 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
241 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
242 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
243 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
244 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
245 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
246 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
247 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
248 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
249 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
250 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
251 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
252 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
253 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
254 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
255 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
256 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
257 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
258 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
259 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
260 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
261 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
262 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
263 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
264 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
265 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
266 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
267 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
268 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
269 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
270 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
271 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
272 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
273 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
274 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
275 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
276 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
277 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
278 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
279 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
280 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
281 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
282 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
283 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
284 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
285 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
286 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
287 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
288 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
289 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
290 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
291 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
292 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
293 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
294 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
295 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
296 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
297 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
298 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
299 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
300 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
301 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
302 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
303 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
304 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
305 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
306 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
307 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
308 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
309 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
310 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
311 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
312 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
313 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
314 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
315 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
316 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
317 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
318 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
319 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
320 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
321 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
322 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
323 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
324 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
325 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
326 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
327 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
328 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
329 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
330 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
331 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
332 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
333 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
334 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
335 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
336 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
337 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
338 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
339 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
340 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
341 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
342 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
343 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
344 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
345 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
346 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
347 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
348 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
349 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
350 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
351 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
352 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
353 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
354 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
355 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
356 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
357 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
358 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
359 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
360 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
361 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
362 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
363 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
364 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
365 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
366 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
367 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
368 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
369 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
370 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
371 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
372 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
373 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
374 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
375 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
376 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
377 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
378 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
379 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
380 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
381 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
382 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
383 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
384 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
385 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
386 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
387 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
388 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
389 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
390 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
391 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
392 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
393 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
394 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
395 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
396 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
397 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
398 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
399 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
400 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
401 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
402 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
403 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
404 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
405 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
406 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
407 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
408 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
409 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
410 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
411 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
412 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
413 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
414 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
415 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
416 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
417 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
418 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
419 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
420 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
421 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
422 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
423 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
424 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
425 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
426 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
427 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
428 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
429 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
430 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
431 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
432 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
433 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
434 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
435 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
436 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
437 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
438 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
439 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
440 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
441 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
442 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
443 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
444 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
445 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
446 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
447 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
448 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
449 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
450 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
451 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
452 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
453 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
454 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
455 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
456 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
457 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
458 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
459 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
460 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
461 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
462 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
463 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
464 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
465 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
466 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
467 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
468 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
469 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
470 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
471 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
472 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
473 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
474 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
475 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
476 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
477 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
478 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
479 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
480 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
481 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
482 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
483 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
484 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
485 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
486 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
487 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
488 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
489 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
490 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
491 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
492 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
493 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
494 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
495 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
496 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
497 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
498 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
499 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
500 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
501 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
502 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
503 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
504 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
505 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
506 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
507 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
508 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
509 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
510 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
511 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
512 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
513 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
514 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
515 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
516 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
517 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
518 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
519 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
520 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
521 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
522 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
523 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
524 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
525 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
526 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
527 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
528 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
529 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
530 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
531 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
532 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
533 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
534 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
535 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
536 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
537 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
538 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
539 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
540 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
541 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
542 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
543 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
544 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
545 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
546 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
547 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
548 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
549 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
550 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
551 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
552 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
553 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
554 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
555 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
556 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
557 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
558 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
559 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
560 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
561 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
562 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
563 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
564 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
565 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
566 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
567 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
568 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
569 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
570 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
571 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
572 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
573 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
574 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
575 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
576 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
577 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
578 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
579 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
580 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
581 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
582 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
583 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
584 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
585 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
586 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
587 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
588 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
589 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
590 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
591 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
592 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
593 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
594 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
595 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
596 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
597 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
598 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
599 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
600 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
601 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
602 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
603 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
604 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
605 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
606 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
607 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
608 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
609 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
610 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
611 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
612 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
613 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
614 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
615 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
616 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
617 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
618 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
619 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
620 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
621 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
622 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
623 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
624 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
625 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
626 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
627 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
628 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
629 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
630 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
631 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
632 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
633 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
634 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
635 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
636 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
637 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
638 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
639 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
640 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
641 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
642 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
643 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
644 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
645 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
646 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
647 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
648 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
649 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
650 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
651 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
652 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
653 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
654 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
655 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
656 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
657 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
658 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
659 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
660 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
661 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
662 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
663 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
664 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
665 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
666 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
667 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 667 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in
Từ khóa nổi bật trong tuần: panasonic, sony, samsung, ibm-lenovo, ipod