• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
2 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
3 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
4 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
5 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
6 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
7 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
8 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
9 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
10 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
11 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
12 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
13 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
14 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
15 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
16 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
17 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
18 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
19 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
20 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
21 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
22 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
23 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
24 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
25 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
26 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
27 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
28 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
29 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
30 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
31 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
32 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
33 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
34 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
35 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
36 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
37 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
38 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
39 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
40 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
41 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
42 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
43 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
44 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
45 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
46 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
47 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
48 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
49 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
50 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
51 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
52 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
53 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
54 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
55 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
56 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
57 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
58 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
59 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
60 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
61 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
62 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
63 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
64 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
65 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
66 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
67 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
68 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
69 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
70 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
71 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
72 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
73 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
74 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
75 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
76 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
77 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
78 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
79 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
80 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
81 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
82 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
83 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
84 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
85 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
86 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
87 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
88 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
89 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
90 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
91 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
92 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
93 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
94 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
95 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
96 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
97 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
98 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
99 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
100 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
101 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
102 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
103 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
104 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
105 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
106 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
107 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
108 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
109 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
110 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
111 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
112 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
113 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
114 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
115 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
116 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
117 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
118 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
119 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
120 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
121 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
122 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
123 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
124 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
125 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
126 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
127 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
128 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
129 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
130 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
131 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
132 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
133 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
134 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
135 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
136 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
137 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
138 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
139 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
140 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
141 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
142 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
143 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
144 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
145 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
146 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
147 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
148 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
149 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
150 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
151 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
152 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
153 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
154 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
155 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
156 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
157 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
158 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
159 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
160 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
161 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
162 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
163 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
164 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
165 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
166 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
167 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
168 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
169 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
170 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
171 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
172 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
173 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
174 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
175 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
176 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
177 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
178 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
179 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
180 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
181 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
182 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
183 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
184 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
185 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
186 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
187 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
188 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
189 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
190 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
191 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
192 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
193 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
194 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
195 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
196 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
197 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
198 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
199 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
200 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
201 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
202 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
203 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
204 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
205 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
206 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
207 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
208 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
209 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
210 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
211 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
212 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
213 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
214 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
215 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
216 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
217 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
218 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
219 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
220 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
221 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
222 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
223 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
224 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
225 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
226 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
227 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
228 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
229 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
230 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
231 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
232 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
233 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
234 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
235 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
236 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
237 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
238 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
239 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
240 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
241 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
242 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
243 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
244 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
245 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
246 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
247 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
248 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
249 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
250 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
251 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
252 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
253 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
254 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
255 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
256 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
257 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
258 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
259 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
260 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
261 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
262 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
263 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
264 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
265 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
266 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
267 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
268 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
269 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
270 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
271 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
272 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
273 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
274 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
275 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
276 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
277 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
278 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
279 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
280 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
281 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
282 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
283 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
284 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
285 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
286 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
287 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
288 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
289 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
290 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
291 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
292 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
293 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
294 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
295 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
296 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
297 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
298 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
299 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
300 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
301 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
302 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
303 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
304 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
305 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
306 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
307 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
308 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
309 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
310 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
311 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
312 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
313 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
314 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
315 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
316 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
317 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
318 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
319 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
320 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
321 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
322 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
323 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
324 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
325 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
326 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
327 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
328 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
329 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
330 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
331 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
332 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
333 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
334 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
335 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
336 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
337 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
338 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
339 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
340 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
341 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
342 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
343 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
344 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
345 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
346 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
347 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
348 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
349 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
350 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
351 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
352 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
353 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
354 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
355 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
356 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
357 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
358 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
359 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
360 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
361 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
362 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
363 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
364 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
365 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
366 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
367 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
368 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
369 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
370 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
371 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
372 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
373 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
374 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
375 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
376 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
377 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
378 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
379 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
380 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
381 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
382 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
383 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
384 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
385 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
386 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
387 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
388 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
389 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
390 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
391 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
392 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
393 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
394 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
395 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
396 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
397 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
398 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
399 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
400 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
401 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
402 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
403 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
404 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
405 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
406 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
407 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
408 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
409 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
410 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
411 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
412 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
413 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
414 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
415 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
416 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
417 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
418 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
419 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
420 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
421 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
422 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
423 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
424 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
425 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
426 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
427 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
428 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
429 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
430 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
431 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
432 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
433 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
434 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
435 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
436 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
437 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
438 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
439 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
440 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
441 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
442 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
443 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
444 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
445 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
446 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
447 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
448 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
449 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
450 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
451 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
452 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
453 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
454 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
455 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
456 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
457 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
458 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
459 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
460 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
461 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
462 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
463 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
464 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
465 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
466 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
467 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
468 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
469 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
470 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
471 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
472 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
473 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
474 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
475 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
476 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
477 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
478 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
479 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
480 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
481 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
482 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
483 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
484 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
485 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
486 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
487 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
488 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
489 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
490 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
491 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
492 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
493 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
494 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
495 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
496 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
497 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
498 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
499 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
500 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
501 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
502 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
503 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
504 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
505 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
506 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
507 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
508 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
509 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
510 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
511 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
512 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
513 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
514 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
515 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
516 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
517 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
518 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
519 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
520 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
521 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
522 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
523 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
524 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
525 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
526 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
527 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
528 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
529 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
530 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
531 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
532 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
533 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
534 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
535 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
536 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
537 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
538 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
539 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
540 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
541 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
542 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
543 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
544 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
545 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
546 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
547 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
548 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
549 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
550 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
551 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
552 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
553 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
554 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
555 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
556 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
557 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
558 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
559 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
560 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
561 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
562 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
563 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
564 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
565 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
566 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
567 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
568 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
569 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
570 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
571 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
572 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
573 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
574 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
575 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
576 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
577 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
578 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
579 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
580 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
581 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
582 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
583 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
584 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
585 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
586 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
587 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
588 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
589 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
590 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
591 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
592 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
593 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
594 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
595 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
596 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
597 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
598 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
599 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
600 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
601 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
602 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
603 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
604 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
605 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
606 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
607 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
608 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
609 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
610 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
611 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
612 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
613 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
614 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
615 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
616 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
617 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
618 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
619 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
620 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
621 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
622 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
623 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
624 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
625 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
626 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
627 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
628 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
629 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
630 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
631 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
632 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
633 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
634 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
635 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
636 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
637 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
638 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
639 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 639 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in
Từ khóa nổi bật trong tuần: hp, ket, pin, htc one, song son