Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/11/2016 3 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
2 27/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
3 26/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
4 25/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
5 24/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
6 23/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
7 22/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
8 21/11/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
9 19/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
10 18/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vanphongphamhungminh
11 17/11/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
12 16/11/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
13 14/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
14 13/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
15 12/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
16 11/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
17 10/11/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
18 09/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
19 08/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vanphongphamhungminh
20 07/11/2016 2 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
21 05/11/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
22 04/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
23 03/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
24 02/11/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
25 01/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
26 31/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
27 30/10/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ tanhuuhoa
28 28/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
29 27/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
30 26/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
31 25/10/2016 2 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
32 23/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
33 22/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
34 21/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
35 20/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
36 19/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
37 18/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
38 17/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
39 16/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
40 15/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
41 14/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
42 13/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vanphongphamhungminh
43 12/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
44 11/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
45 10/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
46 09/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
47 08/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
48 07/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
49 06/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
50 05/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
51 04/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
52 03/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
53 02/10/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
54 01/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
55 30/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
56 29/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
57 28/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
58 27/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
59 26/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
60 25/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
61 24/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
62 23/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
63 22/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
64 21/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
65 20/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
66 19/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
67 18/09/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
68 17/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
69 16/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
70 15/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
71 14/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
72 13/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
73 12/09/2016 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ 02trangiang
74 11/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
75 10/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
76 09/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
77 08/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
78 07/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
79 06/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
80 05/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
81 04/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
82 03/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
83 02/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
84 01/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
85 31/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
86 30/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
87 29/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
88 28/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
89 27/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
90 26/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
91 25/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
92 24/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi Dientutuyethuy
93 23/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ Dientutuyethuy
94 22/08/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
95 21/08/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
96 20/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
97 19/08/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
98 18/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
99 17/08/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
100 15/08/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
101 13/08/2016 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
102 11/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
103 10/08/2016 2 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
104 08/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
105 07/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Dientutuyethuy
106 06/08/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
107 05/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
108 04/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
109 03/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
110 02/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
111 01/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
112 31/07/2016 3 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
113 28/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
114 27/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
115 26/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
116 25/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
117 24/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
118 23/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
119 22/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
120 21/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
121 20/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
122 19/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
123 18/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ topmayvanphong
124 17/07/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ Dientutuyethuy
125 16/07/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
126 15/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
127 14/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
128 13/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
129 12/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
130 11/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
131 10/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
132 09/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
133 08/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
134 07/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
135 06/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
136 05/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
137 04/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
138 03/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
139 02/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
140 01/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
141 30/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
142 29/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
143 28/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
144 27/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
145 26/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
146 25/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
147 24/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
148 23/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
149 22/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
150 21/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
151 20/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
152 19/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
153 18/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
154 17/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
155 16/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
156 15/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
157 14/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
158 13/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
159 12/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
160 11/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
161 10/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
162 09/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
163 08/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
164 07/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
165 06/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
166 05/06/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
167 04/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
168 03/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
169 02/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
170 01/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
171 31/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
172 30/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
173 29/05/2016 3 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
174 26/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
175 25/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
176 24/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
177 23/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
178 22/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
179 21/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
180 20/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ tanhuuhoa
181 19/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
182 18/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
183 17/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
184 16/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
185 15/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
186 14/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
187 13/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
188 12/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
189 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
190 10/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
191 09/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
192 08/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
193 07/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
194 06/05/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ Dientutuyethuy
195 05/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
196 04/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
197 03/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
198 02/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
199 01/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
200 30/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
201 29/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
202 28/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
203 27/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
204 26/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
205 25/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
206 24/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
207 23/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
208 22/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
209 21/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
210 20/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
211 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
212 18/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
213 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
214 16/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
215 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
216 14/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 595.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
217 13/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
218 12/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
219 11/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
220 10/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
221 09/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
222 08/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
223 07/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
224 06/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
225 05/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
226 04/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
227 03/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
228 02/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
229 01/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ dichvudomuc
230 31/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
231 30/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
232 29/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
233 28/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
234 27/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
235 26/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
236 25/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
237 24/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ congnghevnct
238 23/03/2016 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ mangthanhcong
239 22/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ congnghevnct
240 21/03/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
241 19/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
242 18/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ mucintienthinh
243 17/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ congnghevnct
244 16/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
245 15/03/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
246 14/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
247 13/03/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
248 12/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
249 11/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
250 10/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
251 09/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
252 08/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
253 07/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
254 06/03/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
255 04/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
256 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
257 02/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
258 01/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
259 29/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
260 28/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
261 27/02/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
262 26/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
263 25/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
264 24/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
265 23/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
266 22/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
267 21/02/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
268 19/02/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
269 18/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
270 17/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
271 16/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
272 15/02/2016 2 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
273 13/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
274 12/02/2016 10 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
275 02/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
276 01/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
277 31/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
278 30/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
279 29/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
280 28/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
281 27/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
282 26/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
283 25/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
284 24/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
285 23/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
286 22/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
287 21/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
288 20/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
289 19/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
290 18/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
291 17/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
292 16/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
293 15/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
294 14/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ congtyvinhhung
295 13/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
296 12/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
297 11/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
298 10/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
299 09/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
300 08/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
301 07/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
302 06/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
303 05/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
304 04/01/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.560.000 VNĐ tanhuuhoa
305 02/01/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
306 01/01/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
307 31/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
308 30/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
309 29/12/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
310 28/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
311 27/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
312 26/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
313 24/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
314 22/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
315 21/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
316 20/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
317 19/12/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
318 17/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
319 16/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
320 15/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
321 14/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Vinafat
322 13/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
323 12/12/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dichvudomuc
324 10/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
325 09/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
326 08/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
327 06/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
328 05/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
329 03/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
330 02/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
331 01/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
332 30/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
333 29/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
334 27/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
335 26/11/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
336 24/11/2015 4 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
337 20/11/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
338 18/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
339 17/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
340 16/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
341 15/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
342 14/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 415.000 VNĐ giacatjsc
343 13/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
344 12/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
345 11/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
346 10/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
347 09/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 415.000 VNĐ topmayvanphong
348 08/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
349 07/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
350 06/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
351 05/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
352 04/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
353 03/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
354 02/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
355 01/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
356 30/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
357 29/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
358 28/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
359 27/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
360 26/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
361 25/10/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
362 23/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
363 22/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
364 21/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
365 20/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
366 19/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
367 18/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
368 17/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
369 16/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
370 15/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
371 14/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
372 13/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
373 12/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
374 11/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
375 09/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
376 08/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
377 07/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
378 06/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
379 05/10/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
380 03/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
381 02/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
382 30/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
383 29/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dichvudomuc
384 28/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
385 27/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
386 26/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
387 25/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
388 24/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
389 23/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
390 22/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
391 21/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
392 20/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
393 19/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
394 18/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
395 17/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
396 16/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
397 15/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 365.000 VNĐ giacatjsc
398 14/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 365.000 VNĐ Vinafat
399 13/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
400 12/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
401 11/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
402 10/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
403 09/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ mucintienthinh
404 08/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
405 07/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tanhuuhoa
406 06/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
407 05/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
408 03/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ mucintienthinh
409 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
410 01/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
411 31/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
412 30/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
413 29/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
414 28/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
415 27/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
416 26/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
417 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
418 24/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
419 23/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
420 22/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
421 21/08/2015 3 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
422 18/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
423 17/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
424 16/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
425 15/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
426 14/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
427 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
428 12/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
429 11/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
430 10/08/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
431 08/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
432 07/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
433 06/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
434 05/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
435 04/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
436 03/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
437 02/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ mayinmau
438 01/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
439 31/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
440 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
441 29/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
442 28/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
443 27/07/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
444 21/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
445 20/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
446 19/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
447 18/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
448 17/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
449 16/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
450 15/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
451 14/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
452 13/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
453 12/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
454 11/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
455 10/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
456 09/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
457 08/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
458 07/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
459 06/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
460 05/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
461 04/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
462 03/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
463 02/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
464 01/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
465 30/06/2015 5 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
466 25/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
467 24/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
468 23/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ giacatjsc
469 22/06/2015 4 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
470 18/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
471 17/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 1.605.000 VNĐ giacatjsc
472 16/06/2015 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.605.000 VNĐ vietlaccom
473 15/06/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
474 13/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
475 12/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
476 11/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
477 10/06/2015 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
478 04/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
479 03/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
480 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
481 01/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
482 31/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
483 30/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
484 29/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
485 28/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
486 27/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
487 26/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
488 25/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
489 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
490 23/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
491 22/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
492 21/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
493 20/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
494 19/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
495 18/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
496 17/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
497 16/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
498 15/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
499 14/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
500 13/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
501 12/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
502 11/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
503 10/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
504 09/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
505 08/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
506 07/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
507 06/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
508 05/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
509 04/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
510 03/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
511 02/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dichvudomuc
512 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
513 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
514 29/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
515 28/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
516 27/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
517 26/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
518 25/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
519 24/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
520 23/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
521 22/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
522 21/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
523 20/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
524 19/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
525 18/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
526 17/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
527 16/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
528 15/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
529 14/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
530 13/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
531 12/04/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
532 10/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
533 09/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
534 08/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
535 07/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
536 06/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
537 05/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
538 04/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
539 03/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
540 02/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
541 01/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
542 31/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
543 30/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
544 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
545 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
546 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
547 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
548 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
549 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
550 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
551 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
552 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
553 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
554 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
555 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
556 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
557 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
558 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
559 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
560 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
561 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
562 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
563 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
564 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
565 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
566 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
567 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
568 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
569 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
570 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
571 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
572 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
573 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
574 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
575 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
576 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
577 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
578 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
579 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
580 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
581 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
582 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
583 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
584 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
585 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
586 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
587 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
588 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
589 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
590 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
591 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
592 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
593 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
594 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
595 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
596 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
597 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
598 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
599 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
600 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
601 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
602 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
603 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
604 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
605 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
606 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
607 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
608 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
609 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
610 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
611 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
612 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
613 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
614 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
615 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
616 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
617 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
618 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
619 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
620 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
621 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
622 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
623 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
624 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
625 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
626 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
627 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
628 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
629 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
630 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
631 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
632 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
633 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
634 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
635 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
636 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
637 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
638 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
639 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
640 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
641 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
642 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
643 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
644 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
645 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
646 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
647 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
648 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
649 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
650 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
651 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
652 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
653 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
654 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
655 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
656 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
657 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
658 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
659 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
660 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
661 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
662 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
663 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
664 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
665 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
666 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
667 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
668 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
669 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
670 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
671 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
672 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
673 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
674 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
675 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
676 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
677 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
678 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
679 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
680 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
681 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
682 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
683 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
684 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
685 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
686 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
687 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
688 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
689 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
690 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
691 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
692 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
693 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
694 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
695 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
696 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
697 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
698 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
699 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
700 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
701 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
702 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
703 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
704 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
705 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
706 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
707 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
708 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
709 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
710 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
711 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
712 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
713 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
714 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
715 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
716 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
717 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
718 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
719 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
720 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
721 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
722 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
723 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
724 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
725 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
726 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
727 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
728 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
729 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
730 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
731 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
732 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
733 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
734 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
735 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
736 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
737 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
738 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
739 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
740 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
741 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
742 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
743 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
744 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
745 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
746 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
747 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
748 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
749 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
750 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
751 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
752 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
753 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
754 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
755 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
756 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
757 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
758 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
759 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
760 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
761 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
762 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
763 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
764 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
765 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
766 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
767 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
768 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
769 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
770 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
771 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
772 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
773 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
774 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
775 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
776 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
777 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
778 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
779 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
780 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
781 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
782 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
783 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
784 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
785 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
786 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
787 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
788 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
789 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
790 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
791 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
792 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
793 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
794 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
795 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
796 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
797 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
798 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
799 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
800 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
801 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
802 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
803 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
804 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
805 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
806 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
807 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
808 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
809 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
810 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
811 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
812 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
813 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
814 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
815 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
816 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
817 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
818 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
819 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
820 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
821 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
822 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
823 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
824 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
825 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
826 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
827 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
828 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
829 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
830 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
831 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
832 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
833 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
834 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
835 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
836 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
837 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
838 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
839 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
840 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
841 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
842 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
843 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
844 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
845 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
846 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
847 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
848 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
849 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
850 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
851 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
852 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
853 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
854 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
855 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
856 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
857 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
858 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
859 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
860 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
861 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
862 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
863 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
864 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
865 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
866 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
867 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
868 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
869 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
870 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
871 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
872 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
873 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
874 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
875 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
876 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
877 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
878 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
879 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
880 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
881 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
882 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
883 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
884 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
885 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
886 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
887 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
888 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
889 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
890 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
891 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
892 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
893 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
894 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
895 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
896 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
897 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
898 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
899 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
900 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
901 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
902 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
903 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
904 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
905 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
906 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
907 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
908 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
909 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
910 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
911 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
912 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
913 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
914 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
915 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
916 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
917 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
918 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
919 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
920 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
921 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
922 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
923 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
924 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
925 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
926 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
927 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
928 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
929 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
930 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
931 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
932 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
933 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
934 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
935 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
936 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
937 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
938 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
939 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
940 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
941 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
942 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
943 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
944 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
945 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
946 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
947 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
948 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
949 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
950 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
951 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
952 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
953 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
954 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
955 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
956 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
957 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
958 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
959 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
960 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
961 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
962 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
963 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
964 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
965 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
966 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
967 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
968 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
969 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
970 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
971 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
972 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
973 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
974 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
975 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
976 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
977 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
978 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
979 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
980 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
981 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
982 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
983 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
984 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
985 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
986 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
987 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
988 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
989 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
990 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
991 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
992 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
993 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
994 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
995 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
996 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
997 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
998 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
999 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1000 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
1001 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1002 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1003 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1004 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1005 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1006 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
1007 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
1008 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1009 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
1010 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
1011 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
1012 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
1013 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1014 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1015 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
1016 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1017 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
1018 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
1019 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1020 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
1021 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1022 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
1023 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
1024 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1025 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
1026 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
1027 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
1028 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
1029 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1030 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
1031 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1032 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1033 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
1034 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1035 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1036 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1037 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1038 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1039 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1040 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1041 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1042 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1043 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
1044 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1045 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
1046 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1047 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1048 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1049 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
1050 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1051 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
1052 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1053 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
1054 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1055 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1056 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1057 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
1058 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1059 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1060 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1061 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1062 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
1063 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
1064 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1065 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1066 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1067 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1068 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1069 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1070 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1071 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1072 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1073 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1074 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1075 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1076 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1077 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1078 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1079 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1080 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1081 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1082 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1083 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1084 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1085 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1086 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1087 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1088 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1089 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1090 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1091 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1092 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1093 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1094 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1095 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1096 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1097 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1098 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1099 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
1100 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1101 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1102 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1103 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1104 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1105 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1106 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1107 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1108 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1109 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1110 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1111 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1112 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1113 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1114 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1115 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1116 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1117 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1118 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1119 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1120 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1121 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1122 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1123 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1124 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1125 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1126 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1127 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1128 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1129 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1130 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1131 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1132 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1133 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1134 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1135 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1136 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1137 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1138 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1139 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1140 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1141 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1142 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1143 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
1144 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
1145 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1146 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1147 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1148 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
1149 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
1150 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1151 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1152 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1153 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1154 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1155 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1156 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1157 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1158 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1159 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1160 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1161 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1162 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1163 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1164 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1165 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1166 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1167 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1168 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1169 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1170 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1171 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1172 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1173 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1174 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1175 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1176 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1177 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1178 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1179 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1180 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1181 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1182 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1183 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1184 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1185 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1186 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1187 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1188 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1189 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1190 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1191 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1192 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1193 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1194 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1195 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1196 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1197 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1198 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1199 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
1200 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1201 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1202 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1203 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1204 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1205 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1206 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1207 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
1208 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
1209 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 1.209 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.