Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
2 29/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
3 28/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
4 27/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
5 26/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
6 25/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
7 24/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
8 23/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
9 22/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
10 21/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
11 20/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
12 19/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
13 18/09/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
14 17/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
15 16/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
16 15/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
17 14/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
18 13/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
19 12/09/2016 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ 02trangiang
20 11/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
21 10/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
22 09/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
23 08/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
24 07/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
25 06/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
26 05/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
27 04/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
28 03/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
29 02/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
30 01/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
31 31/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
32 30/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
33 29/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
34 28/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
35 27/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
36 26/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
37 25/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
38 24/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi Dientutuyethuy
39 23/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ Dientutuyethuy
40 22/08/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
41 21/08/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
42 20/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
43 19/08/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
44 18/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
45 17/08/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
46 15/08/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
47 13/08/2016 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
48 11/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
49 10/08/2016 2 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
50 08/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
51 07/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Dientutuyethuy
52 06/08/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
53 05/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
54 04/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
55 03/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
56 02/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
57 01/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
58 31/07/2016 3 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
59 28/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
60 27/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
61 26/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
62 25/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
63 24/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
64 23/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
65 22/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
66 21/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
67 20/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
68 19/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
69 18/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ topmayvanphong
70 17/07/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ Dientutuyethuy
71 16/07/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
72 15/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
73 14/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
74 13/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
75 12/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
76 11/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
77 10/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
78 09/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
79 08/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
80 07/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
81 06/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
82 05/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
83 04/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
84 03/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
85 02/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
86 01/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
87 30/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
88 29/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
89 28/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
90 27/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
91 26/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
92 25/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
93 24/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
94 23/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
95 22/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
96 21/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
97 20/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
98 19/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
99 18/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
100 17/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
101 16/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
102 15/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
103 14/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
104 13/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
105 12/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
106 11/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
107 10/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
108 09/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
109 08/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
110 07/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
111 06/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
112 05/06/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
113 04/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
114 03/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
115 02/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
116 01/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
117 31/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
118 30/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
119 29/05/2016 3 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
120 26/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
121 25/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
122 24/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
123 23/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
124 22/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
125 21/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
126 20/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ tanhuuhoa
127 19/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
128 18/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
129 17/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
130 16/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
131 15/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
132 14/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
133 13/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
134 12/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
135 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
136 10/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
137 09/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
138 08/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
139 07/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
140 06/05/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ Dientutuyethuy
141 05/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
142 04/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
143 03/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
144 02/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
145 01/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
146 30/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
147 29/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
148 28/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
149 27/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
150 26/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
151 25/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
152 24/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
153 23/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
154 22/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
155 21/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
156 20/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
157 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
158 18/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
159 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
160 16/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
161 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
162 14/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 595.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
163 13/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
164 12/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
165 11/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
166 10/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
167 09/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
168 08/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
169 07/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
170 06/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
171 05/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
172 04/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
173 03/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
174 02/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
175 01/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ dichvudomuc
176 31/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
177 30/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
178 29/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
179 28/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
180 27/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
181 26/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
182 25/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
183 24/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ congnghevnct
184 23/03/2016 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ mangthanhcong
185 22/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ congnghevnct
186 21/03/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
187 19/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
188 18/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ mucintienthinh
189 17/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ congnghevnct
190 16/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
191 15/03/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
192 14/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
193 13/03/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
194 12/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
195 11/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
196 10/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
197 09/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
198 08/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
199 07/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
200 06/03/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
201 04/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
202 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
203 02/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
204 01/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
205 29/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
206 28/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
207 27/02/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
208 26/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
209 25/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
210 24/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
211 23/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
212 22/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
213 21/02/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
214 19/02/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
215 18/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
216 17/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
217 16/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
218 15/02/2016 2 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
219 13/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
220 12/02/2016 10 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
221 02/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
222 01/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
223 31/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
224 30/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
225 29/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
226 28/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
227 27/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
228 26/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
229 25/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
230 24/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
231 23/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
232 22/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
233 21/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
234 20/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
235 19/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
236 18/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
237 17/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
238 16/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
239 15/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
240 14/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ congtyvinhhung
241 13/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
242 12/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
243 11/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
244 10/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
245 09/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
246 08/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
247 07/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
248 06/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
249 05/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
250 04/01/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.560.000 VNĐ tanhuuhoa
251 02/01/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
252 01/01/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
253 31/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
254 30/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
255 29/12/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
256 28/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
257 27/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
258 26/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
259 24/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
260 22/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
261 21/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
262 20/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
263 19/12/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
264 17/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
265 16/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
266 15/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
267 14/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Vinafat
268 13/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
269 12/12/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dichvudomuc
270 10/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
271 09/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
272 08/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
273 06/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
274 05/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
275 03/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
276 02/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
277 01/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
278 30/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
279 29/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
280 27/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
281 26/11/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
282 24/11/2015 4 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
283 20/11/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
284 18/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
285 17/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
286 16/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
287 15/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
288 14/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 415.000 VNĐ giacatjsc
289 13/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
290 12/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
291 11/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
292 10/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
293 09/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 415.000 VNĐ topmayvanphong
294 08/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
295 07/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
296 06/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
297 05/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
298 04/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
299 03/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
300 02/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
301 01/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
302 30/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
303 29/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
304 28/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
305 27/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
306 26/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
307 25/10/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
308 23/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
309 22/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
310 21/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
311 20/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
312 19/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
313 18/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
314 17/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
315 16/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
316 15/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
317 14/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
318 13/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
319 12/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
320 11/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
321 09/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
322 08/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
323 07/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
324 06/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
325 05/10/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
326 03/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
327 02/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
328 30/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
329 29/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dichvudomuc
330 28/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
331 27/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
332 26/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
333 25/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
334 24/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
335 23/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
336 22/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
337 21/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
338 20/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
339 19/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
340 18/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
341 17/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
342 16/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
343 15/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 365.000 VNĐ giacatjsc
344 14/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 365.000 VNĐ Vinafat
345 13/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
346 12/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
347 11/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
348 10/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
349 09/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ mucintienthinh
350 08/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
351 07/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tanhuuhoa
352 06/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
353 05/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
354 03/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ mucintienthinh
355 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
356 01/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
357 31/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
358 30/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
359 29/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
360 28/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
361 27/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
362 26/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
363 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
364 24/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
365 23/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
366 22/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
367 21/08/2015 3 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
368 18/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
369 17/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
370 16/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
371 15/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
372 14/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
373 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
374 12/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
375 11/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
376 10/08/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
377 08/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
378 07/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
379 06/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
380 05/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
381 04/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
382 03/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
383 02/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ mayinmau
384 01/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
385 31/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
386 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
387 29/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
388 28/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
389 27/07/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
390 21/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
391 20/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
392 19/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
393 18/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
394 17/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
395 16/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
396 15/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
397 14/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
398 13/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
399 12/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
400 11/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
401 10/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
402 09/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
403 08/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
404 07/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
405 06/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
406 05/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
407 04/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
408 03/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
409 02/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
410 01/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
411 30/06/2015 5 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
412 25/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
413 24/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
414 23/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ giacatjsc
415 22/06/2015 4 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
416 18/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
417 17/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 1.605.000 VNĐ giacatjsc
418 16/06/2015 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.605.000 VNĐ vietlaccom
419 15/06/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
420 13/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
421 12/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
422 11/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
423 10/06/2015 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
424 04/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
425 03/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
426 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
427 01/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
428 31/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
429 30/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
430 29/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
431 28/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
432 27/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
433 26/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
434 25/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
435 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
436 23/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
437 22/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
438 21/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
439 20/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
440 19/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
441 18/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
442 17/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
443 16/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
444 15/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
445 14/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
446 13/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
447 12/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
448 11/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
449 10/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
450 09/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
451 08/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
452 07/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
453 06/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
454 05/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
455 04/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
456 03/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
457 02/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dichvudomuc
458 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
459 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
460 29/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
461 28/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
462 27/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
463 26/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
464 25/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
465 24/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
466 23/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
467 22/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
468 21/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
469 20/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
470 19/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
471 18/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
472 17/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
473 16/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
474 15/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
475 14/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
476 13/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
477 12/04/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
478 10/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
479 09/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
480 08/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
481 07/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
482 06/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
483 05/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
484 04/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
485 03/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
486 02/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
487 01/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
488 31/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
489 30/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
490 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
491 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
492 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
493 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
494 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
495 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
496 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
497 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
498 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
499 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
500 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
501 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
502 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
503 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
504 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
505 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
506 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
507 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
508 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
509 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
510 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
511 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
512 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
513 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
514 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
515 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
516 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
517 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
518 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
519 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
520 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
521 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
522 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
523 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
524 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
525 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
526 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
527 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
528 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
529 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
530 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
531 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
532 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
533 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
534 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
535 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
536 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
537 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
538 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
539 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
540 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
541 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
542 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
543 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
544 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
545 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
546 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
547 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
548 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
549 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
550 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
551 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
552 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
553 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
554 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
555 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
556 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
557 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
558 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
559 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
560 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
561 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
562 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
563 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
564 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
565 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
566 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
567 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
568 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
569 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
570 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
571 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
572 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
573 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
574 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
575 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
576 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
577 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
578 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
579 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
580 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
581 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
582 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
583 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
584 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
585 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
586 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
587 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
588 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
589 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
590 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
591 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
592 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
593 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
594 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
595 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
596 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
597 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
598 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
599 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
600 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
601 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
602 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
603 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
604 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
605 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
606 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
607 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
608 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
609 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
610 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
611 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
612 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
613 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
614 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
615 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
616 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
617 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
618 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
619 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
620 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
621 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
622 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
623 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
624 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
625 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
626 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
627 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
628 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
629 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
630 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
631 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
632 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
633 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
634 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
635 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
636 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
637 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
638 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
639 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
640 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
641 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
642 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
643 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
644 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
645 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
646 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
647 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
648 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
649 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
650 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
651 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
652 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
653 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
654 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
655 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
656 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
657 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
658 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
659 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
660 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
661 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
662 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
663 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
664 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
665 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
666 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
667 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
668 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
669 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
670 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
671 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
672 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
673 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
674 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
675 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
676 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
677 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
678 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
679 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
680 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
681 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
682 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
683 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
684 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
685 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
686 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
687 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
688 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
689 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
690 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
691 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
692 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
693 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
694 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
695 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
696 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
697 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
698 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
699 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
700 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
701 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
702 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
703 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
704 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
705 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
706 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
707 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
708 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
709 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
710 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
711 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
712 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
713 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
714 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
715 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
716 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
717 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
718 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
719 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
720 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
721 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
722 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
723 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
724 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
725 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
726 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
727 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
728 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
729 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
730 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
731 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
732 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
733 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
734 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
735 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
736 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
737 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
738 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
739 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
740 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
741 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
742 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
743 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
744 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
745 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
746 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
747 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
748 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
749 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
750 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
751 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
752 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
753 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
754 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
755 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
756 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
757 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
758 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
759 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
760 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
761 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
762 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
763 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
764 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
765 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
766 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
767 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
768 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
769 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
770 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
771 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
772 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
773 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
774 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
775 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
776 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
777 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
778 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
779 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
780 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
781 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
782 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
783 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
784 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
785 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
786 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
787 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
788 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
789 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
790 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
791 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
792 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
793 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
794 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
795 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
796 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
797 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
798 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
799 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
800 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
801 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
802 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
803 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
804 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
805 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
806 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
807 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
808 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
809 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
810 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
811 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
812 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
813 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
814 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
815 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
816 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
817 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
818 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
819 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
820 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
821 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
822 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
823 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
824 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
825 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
826 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
827 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
828 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
829 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
830 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
831 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
832 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
833 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
834 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
835 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
836 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
837 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
838 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
839 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
840 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
841 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
842 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
843 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
844 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
845 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
846 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
847 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
848 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
849 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
850 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
851 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
852 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
853 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
854 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
855 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
856 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
857 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
858 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
859 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
860 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
861 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
862 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
863 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
864 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
865 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
866 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
867 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
868 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
869 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
870 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
871 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
872 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
873 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
874 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
875 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
876 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
877 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
878 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
879 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
880 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
881 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
882 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
883 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
884 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
885 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
886 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
887 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
888 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
889 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
890 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
891 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
892 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
893 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
894 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
895 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
896 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
897 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
898 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
899 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
900 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
901 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
902 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
903 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
904 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
905 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
906 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
907 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
908 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
909 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
910 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
911 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
912 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
913 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
914 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
915 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
916 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
917 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
918 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
919 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
920 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
921 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
922 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
923 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
924 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
925 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
926 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
927 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
928 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
929 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
930 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
931 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
932 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
933 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
934 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
935 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
936 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
937 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
938 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
939 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
940 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
941 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
942 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
943 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
944 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
945 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
946 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
947 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
948 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
949 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
950 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
951 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
952 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
953 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
954 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
955 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
956 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
957 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
958 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
959 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
960 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
961 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
962 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
963 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
964 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
965 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
966 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
967 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
968 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
969 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
970 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
971 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
972 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
973 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
974 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
975 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
976 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
977 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
978 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
979 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
980 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
981 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
982 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
983 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
984 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
985 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
986 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
987 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
988 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
989 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
990 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
991 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
992 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
993 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
994 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
995 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
996 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
997 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
998 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
999 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
1000 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1001 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1002 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1003 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
1004 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1005 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1006 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1007 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1008 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
1009 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
1010 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1011 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1012 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1013 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1014 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1015 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1016 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1017 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1018 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1019 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1020 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1021 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1022 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1023 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1024 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1025 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1026 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1027 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1028 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1029 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1030 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1031 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1032 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1033 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1034 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1035 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1036 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1037 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1038 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1039 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1040 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1041 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1042 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1043 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1044 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1045 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
1046 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1047 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1048 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1049 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1050 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1051 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1052 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1053 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1054 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1055 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1056 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1057 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1058 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1059 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1060 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1061 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1062 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1063 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1064 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1065 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1066 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1067 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1068 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1069 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1070 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1071 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1072 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1073 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1074 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1075 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1076 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1077 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1078 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1079 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1080 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1081 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1082 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1083 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1084 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1085 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1086 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1087 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1088 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1089 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
1090 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
1091 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1092 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1093 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1094 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
1095 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
1096 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1097 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1098 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1099 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1100 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1101 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1102 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1103 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1104 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1105 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1106 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1107 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1108 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1109 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1110 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1111 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1112 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1113 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1114 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1115 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1116 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1117 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1118 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1119 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1120 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1121 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1122 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1123 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1124 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1125 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1126 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1127 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1128 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1129 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1130 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1131 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1132 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1133 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1134 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1135 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1136 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1137 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1138 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1139 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1140 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1141 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1142 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1143 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1144 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1145 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
1146 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1147 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1148 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1149 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1150 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1151 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1152 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1153 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
1154 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
1155 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 1.155 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.