Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
2 24/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
3 23/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
4 22/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
5 21/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
6 20/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ tanhuuhoa
7 19/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
8 18/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
9 17/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
10 16/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
11 15/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
12 14/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
13 13/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
14 12/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
15 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
16 10/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
17 09/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
18 08/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
19 07/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
20 06/05/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ Dientutuyethuy
21 05/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
22 04/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
23 03/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
24 02/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
25 01/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
26 30/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
27 29/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
28 28/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
29 27/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
30 26/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
31 25/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
32 24/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
33 23/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
34 22/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
35 21/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
36 20/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
37 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
38 18/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
39 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
40 16/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
41 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
42 14/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 595.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
43 13/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
44 12/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
45 11/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
46 10/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
47 09/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
48 08/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
49 07/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
50 06/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
51 05/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
52 04/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
53 03/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
54 02/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
55 01/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ dichvudomuc
56 31/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
57 30/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
58 29/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
59 28/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
60 27/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
61 26/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
62 25/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
63 24/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ congnghevnct
64 23/03/2016 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ mangthanhcong
65 22/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ congnghevnct
66 21/03/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
67 19/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
68 18/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ mucintienthinh
69 17/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ congnghevnct
70 16/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
71 15/03/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
72 14/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
73 13/03/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
74 12/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
75 11/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
76 10/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
77 09/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
78 08/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
79 07/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
80 06/03/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
81 04/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
82 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
83 02/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
84 01/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
85 29/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
86 28/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
87 27/02/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
88 26/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
89 25/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
90 24/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
91 23/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
92 22/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
93 21/02/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
94 19/02/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
95 18/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
96 17/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
97 16/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
98 15/02/2016 2 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
99 13/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
100 12/02/2016 10 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
101 02/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
102 01/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
103 31/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
104 30/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
105 29/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
106 28/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
107 27/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
108 26/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
109 25/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
110 24/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
111 23/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
112 22/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
113 21/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
114 20/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
115 19/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
116 18/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
117 17/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
118 16/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
119 15/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
120 14/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ congtyvinhhung
121 13/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
122 12/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
123 11/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
124 10/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
125 09/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
126 08/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
127 07/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
128 06/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
129 05/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
130 04/01/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.560.000 VNĐ tanhuuhoa
131 02/01/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
132 01/01/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
133 31/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
134 30/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
135 29/12/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
136 28/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
137 27/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
138 26/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
139 24/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
140 22/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
141 21/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
142 20/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
143 19/12/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
144 17/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
145 16/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
146 15/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
147 14/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Vinafat
148 13/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
149 12/12/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dichvudomuc
150 10/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
151 09/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
152 08/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
153 06/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
154 05/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
155 03/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
156 02/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
157 01/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
158 30/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
159 29/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
160 27/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
161 26/11/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
162 24/11/2015 4 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
163 20/11/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
164 18/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
165 17/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
166 16/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
167 15/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
168 14/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 415.000 VNĐ giacatjsc
169 13/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
170 12/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
171 11/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
172 10/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
173 09/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 415.000 VNĐ topmayvanphong
174 08/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
175 07/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
176 06/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
177 05/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
178 04/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
179 03/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
180 02/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
181 01/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
182 30/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
183 29/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
184 28/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
185 27/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
186 26/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
187 25/10/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
188 23/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
189 22/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
190 21/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
191 20/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
192 19/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
193 18/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
194 17/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
195 16/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
196 15/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
197 14/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
198 13/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
199 12/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
200 11/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
201 09/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
202 08/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
203 07/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
204 06/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
205 05/10/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
206 03/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
207 02/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
208 30/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
209 29/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dichvudomuc
210 28/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
211 27/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
212 26/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
213 25/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
214 24/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
215 23/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
216 22/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
217 21/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
218 20/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
219 19/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
220 18/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
221 17/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
222 16/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
223 15/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 365.000 VNĐ giacatjsc
224 14/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 365.000 VNĐ Vinafat
225 13/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
226 12/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
227 11/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
228 10/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
229 09/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ mucintienthinh
230 08/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
231 07/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tanhuuhoa
232 06/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
233 05/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
234 03/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ mucintienthinh
235 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
236 01/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
237 31/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
238 30/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
239 29/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
240 28/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
241 27/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
242 26/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
243 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
244 24/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
245 23/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
246 22/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
247 21/08/2015 3 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
248 18/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
249 17/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
250 16/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
251 15/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
252 14/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
253 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
254 12/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
255 11/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
256 10/08/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
257 08/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
258 07/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
259 06/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
260 05/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
261 04/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
262 03/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
263 02/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ mayinmau
264 01/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
265 31/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
266 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
267 29/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
268 28/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
269 27/07/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
270 21/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
271 20/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
272 19/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
273 18/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
274 17/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
275 16/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
276 15/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
277 14/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
278 13/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
279 12/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
280 11/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
281 10/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
282 09/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
283 08/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
284 07/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
285 06/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
286 05/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
287 04/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
288 03/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
289 02/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
290 01/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
291 30/06/2015 5 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
292 25/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
293 24/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
294 23/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ giacatjsc
295 22/06/2015 4 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
296 18/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
297 17/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 1.605.000 VNĐ giacatjsc
298 16/06/2015 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.605.000 VNĐ vietlaccom
299 15/06/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
300 13/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
301 12/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
302 11/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
303 10/06/2015 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
304 04/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
305 03/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
306 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
307 01/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
308 31/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
309 30/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
310 29/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
311 28/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
312 27/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
313 26/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
314 25/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
315 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
316 23/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
317 22/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
318 21/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
319 20/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
320 19/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
321 18/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
322 17/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
323 16/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
324 15/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
325 14/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
326 13/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
327 12/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
328 11/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
329 10/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
330 09/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
331 08/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
332 07/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
333 06/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
334 05/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
335 04/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
336 03/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
337 02/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dichvudomuc
338 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
339 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
340 29/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
341 28/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
342 27/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
343 26/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
344 25/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
345 24/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
346 23/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
347 22/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
348 21/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
349 20/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
350 19/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
351 18/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
352 17/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
353 16/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
354 15/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
355 14/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
356 13/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
357 12/04/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
358 10/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
359 09/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
360 08/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
361 07/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
362 06/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
363 05/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
364 04/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
365 03/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
366 02/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
367 01/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
368 31/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
369 30/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
370 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
371 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
372 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
373 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
374 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
375 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
376 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
377 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
378 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
379 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
380 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
381 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
382 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
383 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
384 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
385 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
386 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
387 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
388 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
389 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
390 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
391 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
392 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
393 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
394 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
395 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
396 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
397 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
398 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
399 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
400 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
401 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
402 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
403 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
404 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
405 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
406 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
407 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
408 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
409 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
410 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
411 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
412 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
413 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
414 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
415 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
416 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
417 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
418 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
419 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
420 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
421 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
422 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
423 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
424 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
425 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
426 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
427 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
428 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
429 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
430 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
431 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
432 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
433 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
434 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
435 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
436 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
437 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
438 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
439 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
440 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
441 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
442 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
443 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
444 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
445 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
446 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
447 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
448 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
449 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
450 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
451 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
452 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
453 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
454 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
455 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
456 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
457 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
458 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
459 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
460 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
461 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
462 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
463 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
464 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
465 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
466 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
467 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
468 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
469 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
470 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
471 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
472 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
473 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
474 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
475 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
476 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
477 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
478 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
479 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
480 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
481 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
482 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
483 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
484 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
485 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
486 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
487 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
488 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
489 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
490 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
491 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
492 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
493 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
494 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
495 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
496 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
497 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
498 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
499 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
500 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
501 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
502 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
503 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
504 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
505 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
506 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
507 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
508 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
509 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
510 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
511 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
512 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
513 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
514 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
515 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
516 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
517 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
518 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
519 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
520 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
521 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
522 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
523 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
524 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
525 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
526 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
527 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
528 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
529 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
530 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
531 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
532 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
533 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
534 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
535 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
536 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
537 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
538 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
539 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
540 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
541 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
542 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
543 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
544 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
545 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
546 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
547 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
548 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
549 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
550 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
551 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
552 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
553 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
554 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
555 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
556 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
557 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
558 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
559 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
560 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
561 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
562 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
563 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
564 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
565 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
566 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
567 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
568 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
569 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
570 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
571 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
572 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
573 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
574 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
575 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
576 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
577 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
578 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
579 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
580 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
581 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
582 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
583 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
584 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
585 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
586 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
587 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
588 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
589 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
590 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
591 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
592 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
593 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
594 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
595 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
596 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
597 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
598 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
599 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
600 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
601 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
602 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
603 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
604 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
605 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
606 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
607 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
608 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
609 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
610 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
611 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
612 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
613 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
614 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
615 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
616 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
617 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
618 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
619 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
620 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
621 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
622 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
623 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
624 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
625 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
626 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
627 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
628 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
629 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
630 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
631 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
632 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
633 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
634 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
635 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
636 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
637 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
638 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
639 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
640 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
641 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
642 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
643 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
644 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
645 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
646 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
647 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
648 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
649 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
650 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
651 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
652 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
653 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
654 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
655 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
656 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
657 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
658 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
659 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
660 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
661 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
662 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
663 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
664 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
665 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
666 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
667 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
668 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
669 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
670 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
671 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
672 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
673 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
674 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
675 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
676 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
677 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
678 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
679 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
680 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
681 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
682 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
683 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
684 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
685 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
686 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
687 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
688 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
689 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
690 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
691 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
692 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
693 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
694 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
695 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
696 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
697 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
698 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
699 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
700 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
701 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
702 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
703 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
704 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
705 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
706 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
707 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
708 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
709 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
710 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
711 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
712 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
713 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
714 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
715 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
716 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
717 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
718 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
719 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
720 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
721 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
722 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
723 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
724 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
725 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
726 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
727 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
728 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
729 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
730 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
731 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
732 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
733 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
734 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
735 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
736 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
737 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
738 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
739 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
740 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
741 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
742 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
743 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
744 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
745 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
746 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
747 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
748 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
749 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
750 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
751 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
752 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
753 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
754 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
755 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
756 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
757 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
758 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
759 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
760 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
761 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
762 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
763 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
764 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
765 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
766 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
767 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
768 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
769 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
770 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
771 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
772 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
773 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
774 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
775 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
776 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
777 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
778 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
779 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
780 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
781 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
782 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
783 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
784 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
785 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
786 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
787 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
788 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
789 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
790 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
791 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
792 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
793 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
794 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
795 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
796 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
797 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
798 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
799 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
800 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
801 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
802 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
803 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
804 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
805 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
806 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
807 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
808 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
809 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
810 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
811 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
812 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
813 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
814 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
815 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
816 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
817 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
818 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
819 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
820 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
821 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
822 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
823 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
824 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
825 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
826 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
827 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
828 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
829 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
830 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
831 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
832 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
833 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
834 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
835 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
836 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
837 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
838 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
839 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
840 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
841 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
842 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
843 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
844 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
845 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
846 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
847 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
848 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
849 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
850 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
851 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
852 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
853 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
854 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
855 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
856 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
857 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
858 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
859 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
860 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
861 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
862 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
863 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
864 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
865 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
866 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
867 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
868 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
869 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
870 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
871 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
872 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
873 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
874 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
875 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
876 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
877 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
878 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
879 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
880 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
881 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
882 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
883 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
884 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
885 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
886 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
887 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
888 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
889 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
890 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
891 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
892 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
893 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
894 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
895 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
896 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
897 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
898 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
899 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
900 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
901 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
902 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
903 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
904 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
905 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
906 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
907 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
908 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
909 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
910 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
911 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
912 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
913 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
914 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
915 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
916 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
917 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
918 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
919 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
920 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
921 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
922 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
923 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
924 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
925 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
926 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
927 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
928 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
929 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
930 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
931 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
932 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
933 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
934 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
935 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
936 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
937 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
938 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
939 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
940 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
941 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
942 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
943 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
944 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
945 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
946 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
947 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
948 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
949 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
950 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
951 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
952 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
953 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
954 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
955 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
956 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
957 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
958 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
959 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
960 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
961 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
962 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
963 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
964 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
965 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
966 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
967 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
968 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
969 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
970 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
971 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
972 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
973 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
974 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
975 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
976 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
977 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
978 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
979 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
980 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
981 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
982 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
983 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
984 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
985 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
986 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
987 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
988 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
989 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
990 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
991 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
992 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
993 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
994 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
995 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
996 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
997 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
998 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
999 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1000 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1001 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1002 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1003 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1004 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1005 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1006 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1007 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1008 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1009 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1010 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1011 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1012 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1013 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1014 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1015 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1016 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1017 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1018 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1019 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1020 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1021 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1022 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1023 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1024 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1025 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
1026 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1027 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1028 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1029 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1030 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1031 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1032 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1033 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
1034 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
1035 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 1.035 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.