• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/10/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
2 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giá không đổi mucintienthinh
3 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giá không đổi mucintienthinh
4 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
5 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
6 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
7 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
8 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
9 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
10 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
11 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
12 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
13 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giá không đổi mucintienthinh
14 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giá không đổi mucintienthinh
15 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
16 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
17 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
18 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
19 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
20 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
21 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
22 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
23 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
24 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
25 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
26 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
27 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
28 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
29 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
30 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
31 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
32 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
33 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
34 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
35 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
36 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
37 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
38 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
39 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
40 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
41 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
42 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
43 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
44 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
45 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
46 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
47 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
48 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
49 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
50 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
51 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
52 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
53 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
54 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
55 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
56 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
57 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
58 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
59 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
60 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
61 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
62 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
63 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
64 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
65 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
66 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
67 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
68 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
69 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
70 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
71 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
72 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
73 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
74 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
75 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
76 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
77 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
78 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
79 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
80 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
81 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
82 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
83 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
84 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
85 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
86 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
87 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
88 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
89 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
90 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
91 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
92 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
93 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
94 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
95 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
96 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
97 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
98 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
99 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
100 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
101 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
102 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
103 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
104 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
105 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
106 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
107 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
108 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
109 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
110 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
111 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
112 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
113 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
114 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
115 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
116 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
117 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
118 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
119 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
120 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
121 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
122 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
123 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
124 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
125 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
126 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
127 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
128 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
129 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
130 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
131 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
132 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
133 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
134 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
135 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
136 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
137 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
138 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
139 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
140 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
141 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
142 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
143 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
144 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
145 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
146 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
147 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
148 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
149 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
150 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
151 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
152 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
153 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
154 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
155 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
156 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
157 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
158 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
159 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
160 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
161 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
162 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
163 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
164 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
165 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
166 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
167 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
168 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
169 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
170 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
171 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
172 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
173 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
174 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
175 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
176 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
177 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
178 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
179 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
180 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
181 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
182 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
183 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
184 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
185 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
186 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
187 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
188 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
189 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
190 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
191 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
192 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
193 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
194 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
195 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
196 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
197 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
198 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
199 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
200 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
201 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
202 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
203 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
204 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
205 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
206 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
207 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
208 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
209 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
210 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
211 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
212 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
213 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
214 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
215 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
216 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
217 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
218 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
219 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
220 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
221 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
222 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
223 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
224 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
225 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
226 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
227 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
228 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
229 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
230 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
231 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
232 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
233 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
234 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
235 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
236 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
237 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
238 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
239 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
240 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
241 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
242 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
243 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
244 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
245 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
246 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
247 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
248 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
249 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
250 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
251 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
252 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
253 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
254 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
255 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
256 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
257 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
258 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
259 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
260 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
261 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
262 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
263 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
264 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
265 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
266 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
267 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
268 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
269 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
270 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
271 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
272 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
273 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
274 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
275 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
276 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
277 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
278 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
279 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
280 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
281 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
282 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
283 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
284 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
285 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
286 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
287 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
288 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
289 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
290 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
291 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
292 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
293 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
294 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
295 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
296 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
297 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
298 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
299 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
300 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
301 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
302 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
303 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
304 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
305 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
306 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
307 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
308 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
309 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
310 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
311 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
312 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
313 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
314 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
315 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
316 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
317 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
318 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
319 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
320 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
321 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
322 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
323 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
324 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
325 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
326 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
327 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
328 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
329 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
330 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
331 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
332 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
333 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
334 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
335 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
336 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
337 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
338 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
339 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
340 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
341 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
342 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
343 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
344 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
345 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
346 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
347 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
348 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
349 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
350 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
351 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
352 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
353 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
354 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
355 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
356 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
357 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
358 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
359 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
360 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
361 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
362 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
363 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
364 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
365 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
366 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
367 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongY2
368 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
369 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
370 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
371 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
372 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
373 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
374 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
375 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
376 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
377 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
378 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
379 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
380 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
381 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
382 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
383 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
384 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
385 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
386 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
387 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
388 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
389 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
390 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
391 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
392 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
393 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
394 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
395 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
396 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
397 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
398 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
399 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
400 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
401 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
402 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
403 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
404 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
405 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
406 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
407 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
408 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
409 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
410 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
411 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
412 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
413 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
414 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
415 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
416 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
417 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
418 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
419 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
420 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
421 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
422 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
423 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
424 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
425 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
426 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
427 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
428 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
429 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
430 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
431 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
432 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
433 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
434 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
435 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
436 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
437 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
438 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
439 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
440 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
441 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
442 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
443 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
444 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
445 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
446 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
447 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
448 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
449 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
450 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
451 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
452 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
453 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
454 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
455 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
456 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
457 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
458 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
459 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
460 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
461 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
462 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
463 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
464 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
465 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
466 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
467 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
468 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
469 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
470 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
471 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
472 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
473 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
474 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
475 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
476 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
477 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
478 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
479 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
480 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
481 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
482 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
483 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
484 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
485 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
486 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
487 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
488 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
489 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
490 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
491 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
492 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
493 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
494 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
495 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
496 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
497 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
498 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
499 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
500 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
501 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
502 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
503 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
504 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
505 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
506 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
507 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
508 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
509 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
510 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
511 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
512 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
513 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
514 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
515 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
516 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
517 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
518 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
519 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
520 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
521 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
522 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
523 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
524 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
525 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
526 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
527 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
528 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
529 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
530 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
531 26/06/2012 4.400.000 VNĐ Thienlong0204
Có tổng cộng 531 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in