Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/02/2017 5 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
2 09/02/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dichvudomuc
3 08/02/2017 1 ngày 4.890.000 ₫ Giá không đổi maytinhminhchau
4 07/02/2017 1 ngày 4.890.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhminhchau
5 06/02/2017 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
6 04/02/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mucintienthinh
7 03/02/2017 1 ngày 4.390.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ chidinhvn
8 02/02/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
9 01/02/2017 3 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
10 29/01/2017 3 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
11 26/01/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
12 25/01/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
13 24/01/2017 3 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
14 21/01/2017 9 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
15 12/01/2017 2 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
16 10/01/2017 3 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
17 07/01/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
18 06/01/2017 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
19 05/01/2017 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
20 04/01/2017 6 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
21 29/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ vanphongphamhungminh
22 28/12/2016 6 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
23 22/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
24 21/12/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
25 20/12/2016 3 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
26 17/12/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
27 15/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
28 14/12/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
29 13/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
30 12/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
31 11/12/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
32 10/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
33 09/12/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
34 08/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mucintienthinh
35 07/12/2016 2 ngày 4.390.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ chidinhvn
36 05/12/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
37 04/12/2016 4 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
38 30/11/2016 3 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
39 27/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
40 26/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
41 25/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
42 24/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
43 23/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
44 22/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
45 21/11/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
46 19/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
47 18/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vanphongphamhungminh
48 17/11/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
49 16/11/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
50 14/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
51 13/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
52 12/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
53 11/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
54 10/11/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
55 09/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
56 08/11/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vanphongphamhungminh
57 07/11/2016 2 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
58 05/11/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
59 04/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
60 03/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
61 02/11/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
62 01/11/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
63 31/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
64 30/10/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ tanhuuhoa
65 28/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
66 27/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
67 26/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
68 25/10/2016 2 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
69 23/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
70 22/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
71 21/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
72 20/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
73 19/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
74 18/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
75 17/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
76 16/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
77 15/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
78 14/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
79 13/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vanphongphamhungminh
80 12/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
81 11/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
82 10/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
83 09/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
84 08/10/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
85 07/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
86 06/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
87 05/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
88 04/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
89 03/10/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
90 02/10/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
91 01/10/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
92 30/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
93 29/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
94 28/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
95 27/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
96 26/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
97 25/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
98 24/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
99 23/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
100 22/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
101 21/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
102 20/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
103 19/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
104 18/09/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
105 17/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
106 16/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
107 15/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
108 14/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
109 13/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
110 12/09/2016 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ 02trangiang
111 11/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
112 10/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
113 09/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
114 08/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
115 07/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
116 06/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
117 05/09/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
118 04/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
119 03/09/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
120 02/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
121 01/09/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
122 31/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
123 30/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
124 29/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
125 28/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ vanphongphamhungminh
126 27/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
127 26/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
128 25/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
129 24/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi Dientutuyethuy
130 23/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ Dientutuyethuy
131 22/08/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
132 21/08/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
133 20/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
134 19/08/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
135 18/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
136 17/08/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
137 15/08/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
138 13/08/2016 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
139 11/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
140 10/08/2016 2 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
141 08/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
142 07/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Dientutuyethuy
143 06/08/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
144 05/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
145 04/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
146 03/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
147 02/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
148 01/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
149 31/07/2016 3 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
150 28/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
151 27/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
152 26/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
153 25/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
154 24/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
155 23/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
156 22/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
157 21/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
158 20/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
159 19/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
160 18/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ topmayvanphong
161 17/07/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ Dientutuyethuy
162 16/07/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
163 15/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
164 14/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
165 13/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
166 12/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
167 11/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
168 10/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
169 09/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
170 08/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
171 07/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
172 06/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
173 05/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
174 04/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
175 03/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
176 02/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
177 01/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
178 30/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
179 29/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
180 28/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
181 27/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
182 26/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
183 25/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
184 24/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
185 23/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
186 22/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
187 21/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
188 20/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
189 19/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
190 18/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
191 17/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
192 16/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
193 15/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
194 14/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
195 13/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
196 12/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
197 11/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
198 10/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
199 09/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
200 08/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
201 07/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
202 06/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
203 05/06/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
204 04/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
205 03/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
206 02/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
207 01/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
208 31/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
209 30/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
210 29/05/2016 3 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
211 26/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
212 25/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
213 24/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
214 23/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
215 22/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
216 21/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
217 20/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ tanhuuhoa
218 19/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
219 18/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
220 17/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
221 16/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
222 15/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
223 14/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
224 13/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
225 12/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
226 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
227 10/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
228 09/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
229 08/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
230 07/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
231 06/05/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ Dientutuyethuy
232 05/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
233 04/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
234 03/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
235 02/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
236 01/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
237 30/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
238 29/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
239 28/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
240 27/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
241 26/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
242 25/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
243 24/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
244 23/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
245 22/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
246 21/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
247 20/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
248 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
249 18/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
250 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
251 16/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
252 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
253 14/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 595.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
254 13/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
255 12/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
256 11/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
257 10/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
258 09/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
259 08/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
260 07/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
261 06/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
262 05/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
263 04/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
264 03/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
265 02/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
266 01/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ dichvudomuc
267 31/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
268 30/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
269 29/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
270 28/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
271 27/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
272 26/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
273 25/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
274 24/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ congnghevnct
275 23/03/2016 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ mangthanhcong
276 22/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ congnghevnct
277 21/03/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
278 19/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
279 18/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ mucintienthinh
280 17/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ congnghevnct
281 16/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
282 15/03/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
283 14/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
284 13/03/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
285 12/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
286 11/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
287 10/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
288 09/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
289 08/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
290 07/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
291 06/03/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
292 04/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
293 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
294 02/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
295 01/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
296 29/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
297 28/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
298 27/02/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
299 26/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
300 25/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
301 24/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
302 23/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
303 22/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
304 21/02/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
305 19/02/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
306 18/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
307 17/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
308 16/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
309 15/02/2016 2 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
310 13/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
311 12/02/2016 10 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
312 02/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
313 01/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
314 31/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
315 30/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
316 29/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
317 28/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
318 27/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
319 26/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
320 25/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
321 24/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
322 23/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
323 22/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
324 21/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
325 20/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
326 19/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
327 18/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
328 17/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
329 16/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
330 15/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
331 14/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ congtyvinhhung
332 13/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
333 12/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
334 11/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
335 10/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
336 09/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
337 08/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
338 07/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
339 06/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
340 05/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
341 04/01/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.560.000 VNĐ tanhuuhoa
342 02/01/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
343 01/01/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
344 31/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
345 30/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
346 29/12/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
347 28/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
348 27/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
349 26/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
350 24/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
351 22/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
352 21/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
353 20/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
354 19/12/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
355 17/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
356 16/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
357 15/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
358 14/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Vinafat
359 13/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
360 12/12/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dichvudomuc
361 10/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
362 09/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
363 08/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
364 06/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
365 05/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
366 03/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
367 02/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
368 01/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
369 30/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
370 29/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
371 27/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
372 26/11/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
373 24/11/2015 4 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
374 20/11/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
375 18/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
376 17/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
377 16/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
378 15/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
379 14/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 415.000 VNĐ giacatjsc
380 13/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
381 12/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
382 11/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
383 10/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
384 09/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 415.000 VNĐ topmayvanphong
385 08/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
386 07/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
387 06/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
388 05/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
389 04/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
390 03/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
391 02/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
392 01/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
393 30/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
394 29/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
395 28/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
396 27/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
397 26/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
398 25/10/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
399 23/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
400 22/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
401 21/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
402 20/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
403 19/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
404 18/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
405 17/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
406 16/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
407 15/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
408 14/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
409 13/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
410 12/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
411 11/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
412 09/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
413 08/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
414 07/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
415 06/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
416 05/10/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
417 03/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
418 02/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
419 30/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
420 29/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dichvudomuc
421 28/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
422 27/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
423 26/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
424 25/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
425 24/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
426 23/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
427 22/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
428 21/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
429 20/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
430 19/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
431 18/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
432 17/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
433 16/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
434 15/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 365.000 VNĐ giacatjsc
435 14/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 365.000 VNĐ Vinafat
436 13/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
437 12/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
438 11/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
439 10/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
440 09/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ mucintienthinh
441 08/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
442 07/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tanhuuhoa
443 06/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
444 05/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
445 03/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ mucintienthinh
446 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
447 01/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
448 31/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
449 30/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
450 29/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
451 28/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
452 27/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
453 26/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
454 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
455 24/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
456 23/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
457 22/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
458 21/08/2015 3 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
459 18/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
460 17/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
461 16/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
462 15/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
463 14/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
464 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
465 12/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
466 11/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
467 10/08/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
468 08/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
469 07/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
470 06/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
471 05/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
472 04/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
473 03/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
474 02/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ mayinmau
475 01/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
476 31/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
477 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
478 29/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
479 28/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
480 27/07/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
481 21/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
482 20/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
483 19/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
484 18/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
485 17/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
486 16/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
487 15/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
488 14/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
489 13/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
490 12/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
491 11/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
492 10/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
493 09/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
494 08/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
495 07/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
496 06/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
497 05/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
498 04/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
499 03/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
500 02/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
501 01/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
502 30/06/2015 5 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
503 25/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
504 24/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
505 23/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ giacatjsc
506 22/06/2015 4 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
507 18/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
508 17/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 1.605.000 VNĐ giacatjsc
509 16/06/2015 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.605.000 VNĐ vietlaccom
510 15/06/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
511 13/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
512 12/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
513 11/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
514 10/06/2015 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
515 04/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
516 03/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
517 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
518 01/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
519 31/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
520 30/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
521 29/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
522 28/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
523 27/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
524 26/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
525 25/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
526 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
527 23/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
528 22/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
529 21/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
530 20/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
531 19/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
532 18/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
533 17/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
534 16/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
535 15/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
536 14/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
537 13/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
538 12/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
539 11/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
540 10/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
541 09/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
542 08/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
543 07/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
544 06/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
545 05/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
546 04/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
547 03/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
548 02/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dichvudomuc
549 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
550 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
551 29/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
552 28/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
553 27/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
554 26/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
555 25/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
556 24/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
557 23/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
558 22/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
559 21/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
560 20/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
561 19/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
562 18/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
563 17/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
564 16/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
565 15/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
566 14/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
567 13/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
568 12/04/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
569 10/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
570 09/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
571 08/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
572 07/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
573 06/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
574 05/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
575 04/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
576 03/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
577 02/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
578 01/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
579 31/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
580 30/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
581 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
582 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
583 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
584 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
585 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
586 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
587 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
588 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
589 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
590 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
591 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
592 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
593 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
594 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
595 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
596 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
597 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
598 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
599 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
600 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
601 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
602 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
603 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
604 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
605 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
606 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
607 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
608 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
609 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
610 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
611 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
612 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
613 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
614 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
615 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
616 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
617 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
618 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
619 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
620 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
621 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
622 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
623 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
624 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
625 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
626 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
627 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
628 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
629 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
630 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
631 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
632 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
633 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
634 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
635 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
636 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
637 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
638 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
639 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
640 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
641 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
642 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
643 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
644 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
645 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
646 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
647 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
648 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
649 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
650 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
651 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
652 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
653 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
654 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
655 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
656 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
657 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
658 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
659 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
660 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
661 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
662 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
663 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
664 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
665 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
666 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
667 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
668 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
669 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
670 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
671 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
672 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
673 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
674 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
675 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
676 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
677 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
678 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
679 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
680 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
681 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
682 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
683 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
684 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
685 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
686 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
687 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
688 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
689 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
690 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
691 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
692 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
693 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
694 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
695 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
696 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
697 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
698 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
699 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
700 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
701 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
702 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
703 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
704 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
705 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
706 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
707 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
708 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
709 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
710 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
711 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
712 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
713 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
714 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
715 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
716 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
717 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
718 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
719 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
720 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
721 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
722 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
723 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
724 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
725 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
726 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
727 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
728 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
729 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
730 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
731 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
732 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
733 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
734 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
735 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
736 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
737 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
738 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
739 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
740 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
741 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
742 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
743 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
744 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
745 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
746 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
747 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
748 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
749 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
750 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
751 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
752 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
753 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
754 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
755 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
756 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
757 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
758 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
759 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
760 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
761 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
762 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
763 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
764 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
765 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
766 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
767 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
768 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
769 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
770 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
771 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
772 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
773 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
774 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
775 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
776 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
777 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
778 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
779 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
780 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
781 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
782 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
783 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
784 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
785 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
786 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
787 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
788 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
789 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
790 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
791 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
792 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
793 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
794 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
795 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
796 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
797 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
798 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
799 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
800 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
801 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
802 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
803 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
804 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
805 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
806 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
807 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
808 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
809 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
810 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
811 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
812 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
813 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
814 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
815 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
816 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
817 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
818 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
819 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
820 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
821 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
822 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
823 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
824 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
825 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
826 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
827 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
828 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
829 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
830 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
831 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
832 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
833 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
834 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
835 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
836 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
837 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
838 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
839 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
840 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
841 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
842 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
843 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
844 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
845 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
846 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
847 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
848 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
849 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
850 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
851 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
852 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
853 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
854 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
855 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
856 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
857 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
858 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
859 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
860 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
861 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
862 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
863 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
864 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
865 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
866 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
867 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
868 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
869 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
870 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
871 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
872 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
873 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
874 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
875 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
876 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
877 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
878 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
879 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
880 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
881 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
882 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
883 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
884 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
885 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
886 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
887 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
888 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
889 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
890 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
891 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
892 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
893 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
894 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
895 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
896 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
897 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
898 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
899 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
900 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
901 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
902 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
903 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
904 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
905 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
906 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
907 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
908 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
909 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
910 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
911 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
912 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
913 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
914 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
915 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
916 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
917 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
918 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
919 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
920 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
921 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
922 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
923 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
924 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
925 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
926 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
927 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
928 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
929 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
930 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
931 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
932 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
933 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
934 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
935 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
936 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
937 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
938 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
939 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
940 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
941 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
942 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
943 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
944 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
945 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
946 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
947 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
948 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
949 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
950 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
951 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
952 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
953 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
954 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
955 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
956 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
957 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
958 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
959 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
960 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
961 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
962 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
963 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
964 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
965 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
966 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
967 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
968 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
969 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
970 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
971 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
972 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
973 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
974 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
975 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
976 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
977 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
978 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
979 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
980 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
981 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
982 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
983 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
984 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
985 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
986 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
987 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
988 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
989 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
990 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
991 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
992 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
993 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
994 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
995 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
996 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
997 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
998 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
999 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1000 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1001 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1002 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
1003 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1004 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1005 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1006 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1007 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1008 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
1009 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
1010 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1011 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1012 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1013 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1014 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1015 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
1016 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
1017 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
1018 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
1019 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1020 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1021 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1022 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1023 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1024 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1025 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1026 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1027 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1028 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1029 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
1030 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1031 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1032 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
1033 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1034 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1035 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1036 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1037 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
1038 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1039 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1040 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1041 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1042 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1043 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
1044 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
1045 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1046 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
1047 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
1048 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
1049 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
1050 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1051 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1052 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
1053 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1054 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
1055 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
1056 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1057 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
1058 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1059 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
1060 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
1061 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1062 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
1063 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
1064 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
1065 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
1066 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1067 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
1068 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1069 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1070 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
1071 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1072 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1073 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1074 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1075 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1076 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1077 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1078 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1079 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1080 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
1081 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1082 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
1083 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1084 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1085 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1086 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
1087 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1088 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
1089 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
1090 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
1091 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1092 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1093 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
1094 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
1095 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1096 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1097 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1098 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
1099 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
1100 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
1101 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1102 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1103 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1104 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1105 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
1106 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1107 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1108 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1109 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1110 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1111 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1112 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1113 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1114 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1115 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1116 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1117 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1118 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1119 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1120 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1121 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1122 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1123 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1124 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1125 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1126 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1127 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1128 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1129 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1130 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1131 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1132 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1133 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1134 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1135 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1136 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
1137 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1138 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1139 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1140 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1141 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1142 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1143 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1144 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1145 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1146 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1147 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1148 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1149 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1150 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1151 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1152 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1153 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1154 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1155 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1156 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1157 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1158 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1159 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1160 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1161 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1162 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1163 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1164 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1165 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1166 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1167 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1168 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1169 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1170 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1171 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1172 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1173 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1174 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1175 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1176 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1177 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1178 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1179 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1180 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
1181 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
1182 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1183 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1184 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1185 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
1186 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
1187 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1188 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1189 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1190 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1191 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1192 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1193 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1194 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1195 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1196 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1197 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1198 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1199 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1200 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1201 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1202 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1203 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1204 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1205 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1206 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1207 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1208 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1209 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1210 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1211 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1212 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1213 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1214 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1215 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1216 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1217 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1218 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1219 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1220 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1221 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1222 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1223 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1224 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1225 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1226 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1227 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1228 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1229 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1230 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1231 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1232 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1233 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1234 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1235 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1236 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
1237 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1238 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1239 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1240 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1241 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1242 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1243 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1244 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
1245 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
1246 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 1.246 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.