• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
2 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
3 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
4 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
5 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
6 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
7 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
8 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
9 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
10 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
11 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
12 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
13 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
14 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
15 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
16 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
17 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
18 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
19 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
20 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
21 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
22 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
23 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
24 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
25 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
26 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
27 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
28 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
29 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
30 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
31 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
32 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
33 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
34 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
35 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
36 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
37 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
38 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
39 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
40 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
41 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
42 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
43 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
44 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
45 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
46 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
47 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
48 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
49 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
50 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
51 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
52 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
53 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
54 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
55 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
56 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
57 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
58 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
59 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
60 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
61 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
62 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
63 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
64 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
65 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
66 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
67 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
68 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
69 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
70 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
71 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
72 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
73 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
74 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
75 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
76 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
77 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
78 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
79 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
80 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
81 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
82 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
83 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
84 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
85 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
86 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
87 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
88 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
89 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
90 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
91 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
92 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
93 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
94 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
95 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
96 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
97 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
98 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
99 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
100 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
101 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
102 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
103 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
104 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
105 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
106 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
107 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
108 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
109 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
110 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
111 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
112 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
113 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
114 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
115 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
116 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
117 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
118 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
119 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
120 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
121 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
122 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
123 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
124 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
125 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
126 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
127 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
128 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
129 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
130 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
131 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
132 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
133 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
134 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
135 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
136 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
137 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
138 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
139 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
140 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
141 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
142 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
143 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
144 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
145 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
146 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
147 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
148 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
149 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
150 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
151 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
152 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
153 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
154 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
155 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
156 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
157 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
158 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
159 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
160 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
161 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
162 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
163 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
164 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
165 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
166 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
167 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
168 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
169 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
170 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
171 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
172 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
173 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
174 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
175 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
176 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
177 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
178 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
179 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
180 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
181 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
182 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
183 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
184 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
185 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
186 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
187 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
188 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
189 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
190 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
191 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
192 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
193 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
194 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
195 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
196 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
197 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
198 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
199 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
200 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
201 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
202 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
203 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
204 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
205 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
206 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
207 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
208 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
209 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
210 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
211 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
212 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
213 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
214 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
215 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
216 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
217 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
218 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
219 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
220 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
221 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
222 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
223 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
224 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
225 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
226 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
227 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
228 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
229 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
230 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
231 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
232 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
233 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
234 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
235 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
236 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
237 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
238 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
239 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
240 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
241 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
242 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
243 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
244 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
245 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
246 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
247 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
248 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
249 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
250 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
251 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
252 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
253 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
254 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
255 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
256 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
257 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
258 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
259 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
260 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
261 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
262 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
263 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
264 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
265 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
266 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
267 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
268 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
269 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
270 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
271 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
272 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
273 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
274 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
275 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
276 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
277 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
278 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
279 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
280 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
281 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
282 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
283 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
284 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
285 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
286 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
287 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
288 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
289 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
290 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
291 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
292 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
293 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
294 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
295 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
296 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
297 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
298 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
299 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
300 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
301 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
302 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
303 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
304 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
305 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
306 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
307 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
308 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
309 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
310 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
311 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
312 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
313 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
314 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
315 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
316 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
317 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
318 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
319 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
320 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
321 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
322 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
323 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
324 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
325 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
326 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
327 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
328 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
329 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
330 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
331 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
332 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
333 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
334 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
335 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
336 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
337 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
338 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
339 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
340 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
341 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongY2
342 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
343 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
344 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
345 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
346 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
347 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
348 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
349 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
350 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
351 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
352 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
353 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
354 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
355 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
356 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
357 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
358 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
359 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
360 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
361 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
362 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
363 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
364 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
365 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
366 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
367 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
368 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
369 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
370 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
371 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
372 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
373 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
374 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
375 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
376 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
377 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
378 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
379 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
380 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
381 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
382 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
383 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
384 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
385 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
386 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
387 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
388 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
389 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
390 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
391 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
392 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
393 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
394 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
395 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
396 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
397 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
398 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
399 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
400 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
401 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
402 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
403 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
404 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
405 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
406 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
407 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
408 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
409 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
410 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
411 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
412 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
413 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
414 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
415 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
416 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
417 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
418 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
419 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
420 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
421 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
422 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
423 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
424 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
425 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
426 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
427 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
428 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
429 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
430 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
431 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
432 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
433 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
434 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
435 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
436 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
437 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
438 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
439 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
440 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
441 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
442 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
443 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
444 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
445 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
446 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
447 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
448 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
449 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
450 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
451 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
452 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
453 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
454 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
455 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
456 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
457 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
458 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
459 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
460 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
461 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
462 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
463 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
464 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
465 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
466 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
467 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
468 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
469 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
470 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
471 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
472 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
473 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
474 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
475 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
476 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
477 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
478 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
479 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
480 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
481 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
482 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
483 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
484 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
485 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
486 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
487 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
488 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
489 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
490 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
491 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
492 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
493 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
494 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
495 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
496 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
497 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
498 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
499 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
500 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
501 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
502 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
503 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
504 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
505 26/06/2012 4.400.000 VNĐ Thienlong0204
Có tổng cộng 505 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in