• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
2 03/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
3 02/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dichvudomuc
4 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
5 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
6 29/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
7 28/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
8 27/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
9 26/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
10 25/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
11 24/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
12 23/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
13 22/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
14 21/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
15 20/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
16 19/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
17 18/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
18 17/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
19 16/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
20 15/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
21 14/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
22 13/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
23 12/04/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
24 10/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
25 09/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
26 08/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
27 07/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
28 06/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
29 05/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
30 04/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
31 03/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
32 02/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
33 01/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
34 31/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
35 30/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
36 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
37 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
38 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
39 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
40 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
41 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
42 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
43 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
44 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
45 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
46 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
47 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
48 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
49 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
50 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
51 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
52 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
53 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
54 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
55 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
56 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
57 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
58 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
59 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
60 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
61 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
62 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
63 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
64 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
65 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
66 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
67 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
68 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
69 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
70 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
71 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
72 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
73 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
74 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
75 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
76 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
77 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
78 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
79 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
80 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
81 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
82 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
83 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
84 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
85 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
86 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
87 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
88 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
89 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
90 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
91 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
92 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
93 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
94 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
95 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
96 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
97 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
98 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
99 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
100 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
101 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
102 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
103 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
104 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
105 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
106 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
107 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
108 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
109 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
110 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
111 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
112 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
113 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
114 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
115 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
116 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
117 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
118 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
119 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
120 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
121 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
122 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
123 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
124 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
125 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
126 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
127 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
128 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
129 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
130 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
131 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
132 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
133 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
134 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
135 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
136 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
137 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
138 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
139 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
140 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
141 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
142 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
143 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
144 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
145 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
146 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
147 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
148 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
149 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
150 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
151 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
152 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
153 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
154 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
155 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
156 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
157 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
158 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
159 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
160 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
161 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
162 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
163 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
164 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
165 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
166 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
167 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
168 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
169 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
170 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
171 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
172 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
173 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
174 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
175 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
176 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
177 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
178 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
179 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
180 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
181 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
182 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
183 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
184 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
185 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
186 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
187 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
188 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
189 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
190 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
191 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
192 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
193 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
194 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
195 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
196 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
197 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
198 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
199 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
200 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
201 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
202 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
203 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
204 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
205 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
206 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
207 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
208 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
209 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
210 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
211 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
212 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
213 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
214 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
215 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
216 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
217 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
218 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
219 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
220 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
221 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
222 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
223 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
224 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
225 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
226 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
227 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
228 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
229 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
230 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
231 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
232 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
233 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
234 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
235 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
236 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
237 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
238 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
239 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
240 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
241 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
242 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
243 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
244 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
245 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
246 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
247 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
248 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
249 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
250 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
251 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
252 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
253 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
254 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
255 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
256 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
257 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
258 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
259 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
260 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
261 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
262 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
263 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
264 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
265 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
266 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
267 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
268 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
269 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
270 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
271 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
272 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
273 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
274 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
275 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
276 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
277 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
278 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
279 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
280 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
281 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
282 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
283 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
284 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
285 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
286 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
287 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
288 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
289 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
290 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
291 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
292 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
293 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
294 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
295 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
296 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
297 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
298 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
299 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
300 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
301 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
302 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
303 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
304 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
305 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
306 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
307 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
308 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
309 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
310 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
311 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
312 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
313 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
314 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
315 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
316 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
317 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
318 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
319 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
320 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
321 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
322 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
323 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
324 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
325 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
326 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
327 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
328 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
329 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
330 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
331 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
332 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
333 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
334 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
335 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
336 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
337 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
338 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
339 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
340 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
341 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
342 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
343 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
344 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
345 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
346 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
347 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
348 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
349 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
350 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
351 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
352 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
353 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
354 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
355 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
356 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
357 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
358 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
359 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
360 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
361 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
362 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
363 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
364 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
365 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
366 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
367 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
368 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
369 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
370 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
371 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
372 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
373 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
374 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
375 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
376 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
377 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
378 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
379 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
380 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
381 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
382 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
383 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
384 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
385 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
386 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
387 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
388 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
389 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
390 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
391 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
392 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
393 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
394 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
395 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
396 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
397 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
398 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
399 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
400 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
401 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
402 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
403 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
404 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
405 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
406 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
407 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
408 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
409 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
410 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
411 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
412 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
413 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
414 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
415 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
416 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
417 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
418 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
419 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
420 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
421 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
422 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
423 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
424 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
425 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
426 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
427 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
428 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
429 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
430 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
431 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
432 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
433 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
434 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
435 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
436 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
437 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
438 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
439 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
440 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
441 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
442 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
443 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
444 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
445 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
446 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
447 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
448 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
449 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
450 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
451 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
452 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
453 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
454 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
455 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
456 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
457 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
458 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
459 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
460 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
461 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
462 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
463 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
464 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
465 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
466 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
467 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
468 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
469 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
470 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
471 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
472 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
473 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
474 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
475 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
476 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
477 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
478 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
479 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
480 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
481 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
482 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
483 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
484 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
485 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
486 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
487 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
488 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
489 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
490 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
491 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
492 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
493 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
494 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
495 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
496 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
497 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
498 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
499 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
500 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
501 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
502 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
503 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
504 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
505 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
506 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
507 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
508 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
509 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
510 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
511 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
512 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
513 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
514 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
515 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
516 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
517 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
518 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
519 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
520 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
521 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
522 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
523 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
524 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
525 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
526 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
527 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
528 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
529 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
530 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
531 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
532 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
533 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
534 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
535 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
536 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
537 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
538 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
539 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
540 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
541 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
542 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
543 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
544 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
545 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
546 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
547 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
548 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
549 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
550 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
551 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
552 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
553 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
554 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
555 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
556 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
557 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
558 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
559 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
560 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
561 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
562 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
563 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
564 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
565 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
566 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
567 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
568 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
569 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
570 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
571 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
572 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
573 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
574 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
575 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
576 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
577 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
578 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
579 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
580 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
581 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
582 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
583 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
584 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
585 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
586 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
587 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
588 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
589 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
590 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
591 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
592 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
593 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
594 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
595 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
596 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
597 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
598 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
599 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
600 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
601 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
602 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
603 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
604 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
605 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
606 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
607 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
608 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
609 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
610 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
611 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
612 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
613 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
614 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
615 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
616 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
617 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
618 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
619 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
620 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
621 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
622 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
623 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
624 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
625 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
626 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
627 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
628 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
629 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
630 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
631 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
632 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
633 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
634 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
635 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
636 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
637 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
638 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
639 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
640 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
641 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
642 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
643 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
644 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
645 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
646 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
647 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
648 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
649 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
650 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
651 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
652 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
653 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
654 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
655 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
656 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
657 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
658 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
659 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
660 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
661 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
662 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
663 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
664 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
665 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
666 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
667 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
668 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
669 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
670 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
671 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
672 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
673 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
674 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
675 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
676 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
677 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
678 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
679 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
680 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
681 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
682 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
683 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
684 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
685 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
686 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
687 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
688 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
689 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
690 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
691 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
692 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
693 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
694 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
695 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
696 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
697 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
698 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
699 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
700 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
701 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 701 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 5, khoá cửa, mac, may cha, kem phan