Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
2 26/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
3 25/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
4 24/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi Dientutuyethuy
5 23/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ Dientutuyethuy
6 22/08/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
7 21/08/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
8 20/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
9 19/08/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
10 18/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
11 17/08/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
12 15/08/2016 2 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
13 13/08/2016 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
14 11/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
15 10/08/2016 2 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
16 08/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
17 07/08/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Dientutuyethuy
18 06/08/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
19 05/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
20 04/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
21 03/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
22 02/08/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
23 01/08/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
24 31/07/2016 3 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
25 28/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
26 27/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
27 26/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
28 25/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucintienthinh
29 24/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
30 23/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
31 22/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
32 21/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
33 20/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
34 19/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
35 18/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ topmayvanphong
36 17/07/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ Dientutuyethuy
37 16/07/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
38 15/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
39 14/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
40 13/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
41 12/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
42 11/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
43 10/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
44 09/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
45 08/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
46 07/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
47 06/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
48 05/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
49 04/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
50 03/07/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
51 02/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
52 01/07/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
53 30/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
54 29/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
55 28/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
56 27/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
57 26/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
58 25/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
59 24/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
60 23/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
61 22/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
62 21/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
63 20/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
64 19/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
65 18/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
66 17/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
67 16/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
68 15/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
69 14/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
70 13/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
71 12/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
72 11/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
73 10/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
74 09/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ topmayvanphong
75 08/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
76 07/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
77 06/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
78 05/06/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
79 04/06/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
80 03/06/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
81 02/06/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
82 01/06/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
83 31/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
84 30/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ mucintienthinh
85 29/05/2016 3 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
86 26/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ topmayvanphong
87 25/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
88 24/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
89 23/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
90 22/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
91 21/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
92 20/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ tanhuuhoa
93 19/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
94 18/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Vinafat
95 17/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ topmayvanphong
96 16/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
97 15/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
98 14/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mucintienthinh
99 13/05/2016 1 ngày 4.310.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
100 12/05/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
101 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
102 10/05/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ Vinafat
103 09/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
104 08/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
105 07/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
106 06/05/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ Dientutuyethuy
107 05/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
108 04/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
109 03/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
110 02/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
111 01/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
112 30/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
113 29/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
114 28/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
115 27/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
116 26/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
117 25/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
118 24/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
119 23/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
120 22/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
121 21/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
122 20/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
123 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
124 18/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
125 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
126 16/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
127 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
128 14/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 595.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
129 13/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
130 12/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
131 11/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
132 10/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
133 09/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
134 08/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
135 07/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
136 06/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
137 05/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
138 04/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
139 03/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
140 02/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
141 01/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ dichvudomuc
142 31/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
143 30/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
144 29/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
145 28/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
146 27/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
147 26/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
148 25/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
149 24/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ congnghevnct
150 23/03/2016 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ mangthanhcong
151 22/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ congnghevnct
152 21/03/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
153 19/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
154 18/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ mucintienthinh
155 17/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ congnghevnct
156 16/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
157 15/03/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
158 14/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
159 13/03/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
160 12/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
161 11/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
162 10/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
163 09/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
164 08/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
165 07/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
166 06/03/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
167 04/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
168 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
169 02/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
170 01/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
171 29/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
172 28/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
173 27/02/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
174 26/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
175 25/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
176 24/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
177 23/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
178 22/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
179 21/02/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
180 19/02/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
181 18/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
182 17/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
183 16/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
184 15/02/2016 2 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
185 13/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
186 12/02/2016 10 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
187 02/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
188 01/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
189 31/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
190 30/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
191 29/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
192 28/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
193 27/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
194 26/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
195 25/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
196 24/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
197 23/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
198 22/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
199 21/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
200 20/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
201 19/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
202 18/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
203 17/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
204 16/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
205 15/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
206 14/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ congtyvinhhung
207 13/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
208 12/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
209 11/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
210 10/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
211 09/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
212 08/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
213 07/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
214 06/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
215 05/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
216 04/01/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.560.000 VNĐ tanhuuhoa
217 02/01/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
218 01/01/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
219 31/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
220 30/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
221 29/12/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
222 28/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
223 27/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
224 26/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
225 24/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
226 22/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
227 21/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
228 20/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
229 19/12/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
230 17/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
231 16/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
232 15/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
233 14/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Vinafat
234 13/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
235 12/12/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dichvudomuc
236 10/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
237 09/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
238 08/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
239 06/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
240 05/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
241 03/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
242 02/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
243 01/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
244 30/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
245 29/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
246 27/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
247 26/11/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
248 24/11/2015 4 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
249 20/11/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
250 18/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
251 17/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
252 16/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
253 15/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
254 14/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 415.000 VNĐ giacatjsc
255 13/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
256 12/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
257 11/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
258 10/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
259 09/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 415.000 VNĐ topmayvanphong
260 08/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
261 07/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
262 06/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
263 05/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
264 04/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
265 03/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
266 02/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
267 01/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
268 30/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
269 29/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
270 28/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
271 27/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
272 26/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
273 25/10/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
274 23/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
275 22/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
276 21/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
277 20/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
278 19/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
279 18/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
280 17/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
281 16/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
282 15/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
283 14/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
284 13/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
285 12/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
286 11/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
287 09/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
288 08/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
289 07/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
290 06/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
291 05/10/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
292 03/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
293 02/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
294 30/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
295 29/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dichvudomuc
296 28/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
297 27/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
298 26/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
299 25/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
300 24/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
301 23/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
302 22/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
303 21/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
304 20/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
305 19/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
306 18/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
307 17/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
308 16/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
309 15/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 365.000 VNĐ giacatjsc
310 14/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 365.000 VNĐ Vinafat
311 13/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
312 12/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
313 11/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
314 10/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
315 09/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ mucintienthinh
316 08/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
317 07/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tanhuuhoa
318 06/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
319 05/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
320 03/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ mucintienthinh
321 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
322 01/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
323 31/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
324 30/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
325 29/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
326 28/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
327 27/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
328 26/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
329 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
330 24/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
331 23/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
332 22/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
333 21/08/2015 3 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
334 18/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
335 17/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
336 16/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
337 15/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
338 14/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
339 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
340 12/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
341 11/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
342 10/08/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
343 08/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
344 07/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
345 06/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
346 05/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
347 04/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
348 03/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
349 02/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ mayinmau
350 01/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
351 31/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
352 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
353 29/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
354 28/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
355 27/07/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
356 21/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
357 20/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
358 19/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
359 18/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
360 17/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
361 16/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
362 15/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
363 14/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
364 13/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
365 12/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
366 11/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
367 10/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
368 09/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
369 08/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
370 07/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
371 06/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
372 05/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
373 04/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
374 03/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
375 02/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
376 01/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
377 30/06/2015 5 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
378 25/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
379 24/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
380 23/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ giacatjsc
381 22/06/2015 4 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
382 18/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
383 17/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 1.605.000 VNĐ giacatjsc
384 16/06/2015 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.605.000 VNĐ vietlaccom
385 15/06/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
386 13/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
387 12/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
388 11/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
389 10/06/2015 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
390 04/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
391 03/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
392 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
393 01/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
394 31/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
395 30/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
396 29/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
397 28/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
398 27/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
399 26/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
400 25/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
401 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
402 23/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
403 22/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
404 21/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
405 20/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
406 19/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
407 18/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
408 17/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
409 16/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
410 15/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
411 14/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
412 13/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
413 12/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
414 11/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
415 10/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
416 09/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
417 08/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
418 07/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
419 06/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
420 05/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
421 04/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
422 03/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
423 02/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dichvudomuc
424 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
425 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
426 29/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
427 28/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
428 27/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
429 26/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
430 25/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
431 24/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
432 23/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
433 22/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
434 21/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
435 20/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
436 19/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
437 18/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
438 17/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
439 16/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
440 15/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
441 14/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
442 13/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
443 12/04/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
444 10/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
445 09/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
446 08/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
447 07/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
448 06/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
449 05/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
450 04/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
451 03/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
452 02/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
453 01/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
454 31/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
455 30/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
456 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
457 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
458 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
459 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
460 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
461 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
462 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
463 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
464 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
465 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
466 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
467 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
468 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
469 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
470 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
471 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
472 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
473 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
474 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
475 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
476 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
477 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
478 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
479 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
480 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
481 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
482 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
483 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
484 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
485 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
486 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
487 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
488 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
489 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
490 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
491 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
492 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
493 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
494 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
495 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
496 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
497 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
498 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
499 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
500 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
501 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
502 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
503 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
504 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
505 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
506 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
507 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
508 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
509 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
510 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
511 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
512 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
513 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
514 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
515 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
516 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
517 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
518 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
519 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
520 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
521 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
522 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
523 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
524 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
525 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
526 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
527 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
528 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
529 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
530 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
531 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
532 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
533 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
534 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
535 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
536 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
537 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
538 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
539 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
540 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
541 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
542 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
543 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
544 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
545 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
546 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
547 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
548 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
549 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
550 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
551 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
552 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
553 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
554 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
555 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
556 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
557 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
558 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
559 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
560 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
561 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
562 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
563 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
564 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
565 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
566 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
567 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
568 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
569 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
570 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
571 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
572 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
573 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
574 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
575 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
576 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
577 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
578 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
579 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
580 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
581 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
582 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
583 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
584 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
585 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
586 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
587 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
588 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
589 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
590 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
591 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
592 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
593 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
594 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
595 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
596 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
597 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
598 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
599 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
600 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
601 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
602 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
603 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
604 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
605 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
606 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
607 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
608 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
609 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
610 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
611 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
612 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
613 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
614 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
615 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
616 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
617 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
618 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
619 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
620 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
621 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
622 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
623 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
624 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
625 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
626 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
627 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
628 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
629 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
630 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
631 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
632 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
633 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
634 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
635 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
636 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
637 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
638 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
639 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
640 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
641 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
642 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
643 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
644 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
645 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
646 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
647 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
648 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
649 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
650 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
651 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
652 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
653 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
654 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
655 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
656 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
657 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
658 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
659 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
660 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
661 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
662 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
663 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
664 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
665 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
666 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
667 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
668 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
669 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
670 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
671 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
672 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
673 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
674 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
675 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
676 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
677 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
678 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
679 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
680 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
681 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
682 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
683 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
684 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
685 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
686 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
687 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
688 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
689 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
690 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
691 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
692 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
693 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
694 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
695 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
696 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
697 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
698 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
699 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
700 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
701 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
702 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
703 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
704 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
705 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
706 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
707 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
708 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
709 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
710 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
711 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
712 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
713 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
714 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
715 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
716 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
717 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
718 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
719 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
720 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
721 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
722 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
723 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
724 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
725 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
726 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
727 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
728 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
729 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
730 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
731 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
732 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
733 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
734 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
735 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
736 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
737 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
738 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
739 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
740 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
741 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
742 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
743 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
744 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
745 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
746 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
747 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
748 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
749 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
750 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
751 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
752 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
753 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
754 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
755 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
756 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
757 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
758 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
759 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
760 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
761 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
762 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
763 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
764 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
765 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
766 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
767 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
768 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
769 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
770 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
771 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
772 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
773 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
774 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
775 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
776 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
777 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
778 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
779 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
780 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
781 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
782 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
783 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
784 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
785 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
786 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
787 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
788 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
789 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
790 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
791 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
792 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
793 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
794 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
795 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
796 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
797 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
798 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
799 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
800 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
801 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
802 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
803 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
804 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
805 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
806 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
807 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
808 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
809 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
810 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
811 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
812 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
813 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
814 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
815 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
816 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
817 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
818 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
819 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
820 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
821 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
822 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
823 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
824 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
825 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
826 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
827 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
828 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
829 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
830 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
831 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
832 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
833 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
834 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
835 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
836 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
837 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
838 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
839 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
840 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
841 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
842 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
843 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
844 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
845 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
846 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
847 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
848 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
849 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
850 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
851 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
852 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
853 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
854 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
855 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
856 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
857 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
858 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
859 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
860 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
861 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
862 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
863 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
864 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
865 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
866 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
867 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
868 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
869 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
870 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
871 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
872 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
873 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
874 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
875 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
876 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
877 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
878 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
879 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
880 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
881 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
882 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
883 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
884 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
885 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
886 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
887 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
888 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
889 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
890 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
891 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
892 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
893 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
894 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
895 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
896 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
897 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
898 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
899 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
900 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
901 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
902 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
903 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
904 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
905 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
906 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
907 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
908 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
909 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
910 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
911 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
912 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
913 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
914 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
915 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
916 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
917 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
918 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
919 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
920 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
921 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
922 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
923 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
924 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
925 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
926 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
927 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
928 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
929 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
930 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
931 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
932 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
933 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
934 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
935 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
936 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
937 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
938 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
939 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
940 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
941 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
942 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
943 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
944 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
945 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
946 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
947 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
948 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
949 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
950 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
951 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
952 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
953 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
954 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
955 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
956 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
957 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
958 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
959 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
960 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
961 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
962 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
963 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
964 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
965 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
966 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
967 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
968 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
969 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
970 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
971 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
972 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
973 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
974 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
975 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
976 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
977 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
978 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
979 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
980 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
981 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
982 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
983 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
984 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
985 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
986 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
987 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
988 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
989 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
990 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
991 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
992 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
993 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
994 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
995 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
996 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
997 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
998 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
999 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1000 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1001 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1002 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1003 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1004 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1005 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1006 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1007 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1008 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1009 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1010 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1011 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
1012 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1013 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1014 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1015 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1016 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1017 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1018 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1019 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1020 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1021 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1022 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1023 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1024 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1025 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1026 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1027 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1028 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1029 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1030 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
1031 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
1032 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1033 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1034 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1035 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1036 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1037 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1038 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1039 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1040 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1041 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1042 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1043 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1044 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1045 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1046 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1047 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
1048 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
1049 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1050 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1051 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1052 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1053 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1054 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1055 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
1056 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
1057 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1058 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1059 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1060 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
1061 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
1062 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1063 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1064 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1065 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1066 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1067 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1068 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1069 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1070 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1071 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1072 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1073 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
1074 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
1075 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1076 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1077 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
1078 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
1079 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1080 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1081 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1082 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
1083 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1084 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1085 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1086 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1087 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
1088 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1089 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1090 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1091 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1092 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1093 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1094 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1095 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1096 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1097 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1098 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1099 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1100 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1101 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1102 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1103 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1104 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1105 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1106 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1107 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1108 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1109 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1110 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1111 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
1112 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1113 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1114 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1115 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1116 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1117 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1118 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1119 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
1120 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
1121 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 1.121 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.