• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/12/2014 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi vietstarshaiduong
2 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi vietstarshaiduong
3 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
4 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
5 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
6 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
7 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
8 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
9 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi dichvudomuc
10 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi dichvudomuc
11 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
12 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
13 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
14 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi dichvudomuc
15 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
16 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
17 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
18 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
19 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
20 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi dichvudomuc
21 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
22 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ viethas
23 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi vietstarshaiduong
24 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
25 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
26 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
27 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
28 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
29 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
30 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
31 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
32 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
33 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
34 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
35 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
36 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ viethas
37 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
38 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
39 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giá không đổi mucintienthinh
40 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giá không đổi mucintienthinh
41 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
42 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
43 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
44 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
45 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
46 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
47 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
48 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
49 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
50 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
51 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
52 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
53 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giá không đổi mucintienthinh
54 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giá không đổi mucintienthinh
55 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
56 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
57 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
58 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
59 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
60 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
61 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
62 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
63 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
64 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giá không đổi mucintienthinh
65 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giá không đổi mucintienthinh
66 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
67 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
68 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
69 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
70 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
71 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
72 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
73 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
74 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
75 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
76 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
77 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
78 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
79 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
80 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
81 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
82 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
83 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
84 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
85 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
86 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
87 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
88 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
89 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
90 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
91 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
92 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
93 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
94 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
95 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
96 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
97 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
98 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
99 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
100 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
101 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
102 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
103 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
104 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
105 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
106 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
107 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
108 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
109 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
110 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
111 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
112 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
113 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
114 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
115 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
116 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
117 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
118 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
119 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
120 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
121 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
122 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
123 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
124 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
125 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
126 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
127 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
128 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
129 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
130 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
131 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
132 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
133 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
134 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
135 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
136 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
137 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
138 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
139 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
140 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
141 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
142 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
143 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
144 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
145 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
146 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
147 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
148 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
149 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
150 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
151 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
152 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
153 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
154 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
155 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
156 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
157 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
158 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
159 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
160 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
161 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
162 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
163 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
164 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
165 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
166 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
167 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
168 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
169 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
170 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
171 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
172 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
173 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
174 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
175 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
176 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
177 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
178 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
179 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
180 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
181 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
182 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
183 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
184 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
185 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
186 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
187 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
188 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
189 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
190 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
191 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
192 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
193 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
194 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
195 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
196 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
197 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
198 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
199 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
200 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
201 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
202 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
203 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
204 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
205 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
206 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
207 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
208 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
209 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
210 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
211 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
212 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
213 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
214 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
215 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
216 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
217 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
218 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
219 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
220 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
221 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
222 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
223 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
224 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
225 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
226 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
227 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
228 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
229 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
230 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
231 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
232 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
233 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
234 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
235 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
236 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
237 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
238 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
239 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
240 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
241 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
242 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
243 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
244 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
245 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
246 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
247 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
248 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
249 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
250 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
251 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
252 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
253 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
254 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
255 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
256 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
257 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
258 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
259 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
260 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
261 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
262 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
263 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
264 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
265 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
266 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
267 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
268 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
269 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
270 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
271 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
272 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
273 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
274 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
275 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
276 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
277 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
278 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
279 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
280 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
281 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
282 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
283 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
284 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
285 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
286 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
287 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
288 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
289 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
290 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
291 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
292 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
293 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
294 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
295 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
296 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
297 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
298 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
299 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
300 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
301 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
302 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
303 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
304 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
305 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
306 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
307 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
308 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
309 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
310 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
311 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
312 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
313 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
314 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
315 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
316 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
317 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
318 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
319 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
320 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
321 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
322 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
323 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
324 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
325 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
326 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
327 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
328 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
329 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
330 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
331 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
332 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
333 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
334 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
335 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
336 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
337 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
338 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
339 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
340 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
341 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
342 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
343 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
344 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
345 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
346 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
347 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
348 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
349 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
350 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
351 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
352 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
353 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
354 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
355 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
356 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
357 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
358 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
359 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
360 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
361 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
362 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
363 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
364 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
365 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
366 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
367 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
368 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
369 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
370 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
371 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
372 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
373 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
374 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
375 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
376 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
377 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
378 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
379 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
380 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
381 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
382 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
383 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
384 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
385 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
386 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
387 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
388 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
389 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
390 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
391 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
392 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
393 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
394 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
395 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
396 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
397 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
398 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
399 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
400 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
401 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
402 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
403 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
404 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
405 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
406 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
407 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
408 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
409 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
410 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
411 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
412 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
413 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
414 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
415 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
416 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
417 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
418 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongY2
419 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
420 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
421 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
422 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
423 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
424 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
425 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
426 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
427 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
428 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
429 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
430 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
431 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
432 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
433 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
434 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
435 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
436 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
437 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
438 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
439 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
440 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
441 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
442 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
443 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
444 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
445 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
446 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
447 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
448 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
449 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
450 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
451 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
452 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
453 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
454 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
455 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
456 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
457 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
458 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
459 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
460 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
461 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
462 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
463 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
464 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
465 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
466 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
467 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
468 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
469 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
470 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
471 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
472 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
473 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
474 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
475 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
476 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
477 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
478 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
479 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
480 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
481 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
482 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
483 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
484 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
485 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
486 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
487 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
488 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
489 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
490 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
491 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
492 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
493 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
494 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
495 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
496 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
497 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
498 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
499 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
500 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
501 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
502 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
503 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
504 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
505 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
506 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
507 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
508 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
509 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
510 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
511 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
512 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
513 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
514 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
515 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
516 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
517 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
518 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
519 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
520 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
521 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
522 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
523 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
524 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
525 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
526 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
527 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
528 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
529 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
530 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
531 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
532 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
533 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
534 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
535 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
536 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
537 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
538 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
539 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
540 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
541 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
542 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
543 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
544 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
545 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
546 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
547 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
548 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
549 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
550 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
551 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
552 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
553 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
554 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
555 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
556 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
557 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
558 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
559 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
560 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
561 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
562 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
563 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
564 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
565 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
566 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
567 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
568 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
569 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
570 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
571 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
572 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
573 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
574 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
575 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
576 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
577 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
578 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
579 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
580 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
581 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
582 26/06/2012 4.400.000 VNĐ Thienlong0204
Có tổng cộng 582 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in