Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/05/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
2 02/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
3 01/05/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
4 30/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
5 29/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
6 28/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
7 27/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
8 26/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
9 25/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
10 24/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
11 23/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
12 22/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
13 21/04/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
14 20/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
15 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
16 18/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
17 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
18 16/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
19 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
20 14/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 595.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
21 13/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
22 12/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
23 11/04/2016 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
24 10/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
25 09/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
26 08/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
27 07/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
28 06/04/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
29 05/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
30 04/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
31 03/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
32 02/04/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
33 01/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ dichvudomuc
34 31/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
35 30/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
36 29/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
37 28/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
38 27/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
39 26/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
40 25/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi congnghevnct
41 24/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ congnghevnct
42 23/03/2016 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ mangthanhcong
43 22/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ congnghevnct
44 21/03/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
45 19/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
46 18/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ mucintienthinh
47 17/03/2016 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ congnghevnct
48 16/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
49 15/03/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
50 14/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ mucintienthinh
51 13/03/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Dientutuyethuy
52 12/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
53 11/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
54 10/03/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
55 09/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
56 08/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
57 07/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
58 06/03/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
59 04/03/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mucintienthinh
60 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
61 02/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
62 01/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tanhuuhoa
63 29/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
64 28/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
65 27/02/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
66 26/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
67 25/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
68 24/02/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
69 23/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
70 22/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
71 21/02/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
72 19/02/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
73 18/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dichvudomuc
74 17/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
75 16/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ dichvudomuc
76 15/02/2016 2 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
77 13/02/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mucintienthinh
78 12/02/2016 10 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
79 02/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
80 01/02/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
81 31/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
82 30/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
83 29/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
84 28/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ Vinafat
85 27/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
86 26/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
87 25/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
88 24/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
89 23/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
90 22/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
91 21/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
92 20/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dichvudomuc
93 19/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
94 18/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
95 17/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
96 16/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dichvudomuc
97 15/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tanhuuhoa
98 14/01/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ congtyvinhhung
99 13/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
100 12/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
101 11/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
102 10/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ tanhuuhoa
103 09/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
104 08/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ tanhuuhoa
105 07/01/2016 1 ngày 4.550.000 ₫ Tăng 230.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
106 06/01/2016 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
107 05/01/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi tanhuuhoa
108 04/01/2016 2 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.560.000 VNĐ tanhuuhoa
109 02/01/2016 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
110 01/01/2016 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
111 31/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ topmayvanphong
112 30/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 355.000 VNĐ mucintienthinh
113 29/12/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ giacatjsc
114 28/12/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mucintienthinh
115 27/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
116 26/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
117 24/12/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
118 22/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
119 21/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
120 20/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
121 19/12/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
122 17/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
123 16/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
124 15/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
125 14/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Vinafat
126 13/12/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
127 12/12/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dichvudomuc
128 10/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
129 09/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
130 08/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
131 06/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
132 05/12/2015 2 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
133 03/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 920.000 VNĐ mucintienthinh
134 02/12/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 920.000 VNĐ Vinafat
135 01/12/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
136 30/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
137 29/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
138 27/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ mucintienthinh
139 26/11/2015 2 ngày 3.540.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ topmayvanphong
140 24/11/2015 4 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
141 20/11/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
142 18/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ mucintienthinh
143 17/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ giacatjsc
144 16/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
145 15/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
146 14/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 415.000 VNĐ giacatjsc
147 13/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
148 12/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
149 11/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
150 10/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
151 09/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 415.000 VNĐ topmayvanphong
152 08/11/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
153 07/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
154 06/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
155 05/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ mucintienthinh
156 04/11/2015 1 ngày 3.540.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ topmayvanphong
157 03/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
158 02/11/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
159 01/11/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
160 30/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
161 29/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
162 28/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
163 27/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
164 26/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
165 25/10/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
166 23/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
167 22/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
168 21/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
169 20/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
170 19/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
171 18/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
172 17/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
173 16/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
174 15/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
175 14/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
176 13/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
177 12/10/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mangthanhcong
178 11/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
179 09/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
180 08/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
181 07/10/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
182 06/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
183 05/10/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dichvudomuc
184 03/10/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mucintienthinh
185 02/10/2015 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mangthanhcong
186 30/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mucintienthinh
187 29/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dichvudomuc
188 28/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
189 27/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
190 26/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
191 25/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
192 24/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
193 23/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
194 22/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
195 21/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
196 20/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
197 19/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
198 18/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
199 17/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
200 16/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
201 15/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 365.000 VNĐ giacatjsc
202 14/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 365.000 VNĐ Vinafat
203 13/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
204 12/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 395.000 VNĐ giacatjsc
205 11/09/2015 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ mangthanhcong
206 10/09/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
207 09/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ mucintienthinh
208 08/09/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ Vinafat
209 07/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tanhuuhoa
210 06/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
211 05/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
212 03/09/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ mucintienthinh
213 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
214 01/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
215 31/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
216 30/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
217 29/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
218 28/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
219 27/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
220 26/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
221 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
222 24/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
223 23/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
224 22/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
225 21/08/2015 3 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
226 18/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
227 17/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
228 16/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
229 15/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
230 14/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
231 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
232 12/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
233 11/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
234 10/08/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
235 08/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
236 07/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
237 06/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
238 05/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
239 04/08/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
240 03/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
241 02/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ mayinmau
242 01/08/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ mucintienthinh
243 31/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
244 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
245 29/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
246 28/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
247 27/07/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
248 21/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
249 20/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ mayinmau
250 19/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
251 18/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
252 17/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ giacatjsc
253 16/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
254 15/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
255 14/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
256 13/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
257 12/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
258 11/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
259 10/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
260 09/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
261 08/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
262 07/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
263 06/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
264 05/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
265 04/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
266 03/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
267 02/07/2015 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ mucintienthinh
268 01/07/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
269 30/06/2015 5 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
270 25/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
271 24/06/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
272 23/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 195.000 VNĐ giacatjsc
273 22/06/2015 4 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 195.000 VNĐ vietstarshaiduong
274 18/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
275 17/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Tăng 1.605.000 VNĐ giacatjsc
276 16/06/2015 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.605.000 VNĐ vietlaccom
277 15/06/2015 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
278 13/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 545.000 VNĐ giacatjsc
279 12/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 545.000 VNĐ dichvudomuc
280 11/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
281 10/06/2015 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
282 04/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
283 03/06/2015 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
284 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
285 01/06/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
286 31/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
287 30/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
288 29/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
289 28/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
290 27/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
291 26/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
292 25/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
293 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
294 23/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phuckhangcomputer
295 22/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
296 21/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
297 20/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
298 19/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
299 18/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
300 17/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
301 16/05/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
302 15/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
303 14/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
304 13/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
305 12/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
306 11/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
307 10/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
308 09/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
309 08/05/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
310 07/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
311 06/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
312 05/05/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
313 04/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
314 03/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
315 02/05/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dichvudomuc
316 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
317 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
318 29/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
319 28/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
320 27/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
321 26/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ dichvudomuc
322 25/04/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
323 24/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
324 23/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
325 22/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ dichvudomuc
326 21/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vietstarshaiduong
327 20/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ dichvudomuc
328 19/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giá không đổi Vinafat
329 18/04/2015 1 ngày 4.320.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ Vinafat
330 17/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
331 16/04/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
332 15/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
333 14/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
334 13/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
335 12/04/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
336 10/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
337 09/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
338 08/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
339 07/04/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
340 06/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
341 05/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
342 04/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
343 03/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
344 02/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
345 01/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
346 31/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
347 30/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
348 29/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
349 28/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
350 27/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
351 26/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
352 25/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
353 24/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
354 23/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
355 22/03/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congnghesocompany
356 21/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
357 20/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
358 19/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
359 18/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
360 17/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
361 16/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
362 15/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
363 14/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
364 13/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
365 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
366 11/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
367 10/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
368 09/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
369 08/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
370 07/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
371 06/03/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
372 03/03/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
373 02/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
374 01/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
375 28/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
376 27/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
377 26/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
378 25/02/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
379 24/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
380 23/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
381 22/02/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
382 20/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
383 19/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
384 18/02/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
385 13/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mucintienthinh
386 12/02/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
387 11/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
388 10/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
389 09/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
390 08/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
391 07/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
392 06/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
393 05/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
394 04/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
395 03/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
396 02/02/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
397 01/02/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vietstarshaiduong
398 31/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
399 30/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
400 29/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
401 28/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
402 27/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vietstarshaiduong
403 26/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
404 25/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
405 24/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
406 22/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthimayonline
407 21/01/2015 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
408 20/01/2015 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
409 18/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
410 17/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
411 16/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
412 15/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
413 14/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
414 13/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
415 12/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
416 11/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ topmayvanphong
417 10/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
418 09/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
419 08/01/2015 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
420 07/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
421 06/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
422 05/01/2015 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
423 03/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
424 02/01/2015 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
425 01/01/2015 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
426 31/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
427 30/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
428 29/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucintienthinh
429 28/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ congnghesocompany
430 27/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
431 26/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ viethas
432 25/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ maynganhcongnghiep
433 24/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
434 23/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vietstarshaiduong
435 22/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
436 21/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
437 20/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
438 19/12/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
439 18/12/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ maynganhcongnghiep
440 16/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
441 15/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
442 14/12/2014 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
443 12/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
444 11/12/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucintienthinh
445 10/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
446 09/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dichvudomuc
447 08/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
448 07/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ topmayvanphong
449 06/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
450 05/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthiht
451 04/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi dichvudomuc
452 03/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ dichvudomuc
453 02/12/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ viethas
454 01/12/2014 3 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi vietstarshaiduong
455 28/11/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucintienthinh
456 27/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
457 26/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
458 25/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
459 24/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
460 23/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
461 22/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
462 21/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
463 20/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
464 19/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
465 18/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
466 17/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
467 16/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ viethas
468 15/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
469 14/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
470 13/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
471 12/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
472 11/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
473 10/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
474 09/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
475 08/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
476 07/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
477 06/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
478 05/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
479 04/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
480 03/11/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
481 02/11/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
482 01/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
483 31/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
484 30/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
485 29/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
486 28/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
487 27/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
488 26/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
489 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
490 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
491 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
492 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
493 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
494 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
495 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
496 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giá không đổi mucintienthinh
497 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
498 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
499 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
500 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
501 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
502 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
503 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
504 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
505 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
506 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
507 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
508 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
509 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
510 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
511 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
512 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
513 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
514 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
515 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
516 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
517 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
518 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
519 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
520 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
521 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
522 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
523 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
524 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
525 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
526 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
527 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
528 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
529 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
530 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
531 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
532 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
533 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
534 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
535 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
536 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
537 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
538 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
539 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
540 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
541 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
542 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
543 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi maynganhcongnghiep
544 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
545 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
546 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
547 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
548 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
549 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
550 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
551 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
552 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
553 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
554 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
555 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
556 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
557 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
558 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
559 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
560 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
561 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
562 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
563 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
564 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
565 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
566 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
567 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
568 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
569 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
570 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
571 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
572 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
573 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
574 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
575 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
576 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
577 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
578 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
579 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
580 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
581 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
582 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
583 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
584 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
585 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
586 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
587 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
588 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
589 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
590 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
591 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
592 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
593 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
594 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
595 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
596 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
597 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
598 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
599 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
600 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
601 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
602 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
603 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
604 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
605 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
606 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
607 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
608 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
609 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
610 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
611 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
612 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
613 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
614 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
615 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
616 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
617 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
618 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
619 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
620 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
621 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
622 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
623 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
624 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
625 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
626 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
627 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
628 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
629 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
630 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
631 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
632 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
633 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
634 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
635 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
636 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
637 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
638 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
639 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
640 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
641 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
642 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
643 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
644 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
645 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
646 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
647 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
648 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
649 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
650 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
651 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
652 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
653 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
654 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
655 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
656 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thanhbinhjsc
657 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
658 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
659 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
660 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
661 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
662 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
663 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
664 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
665 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
666 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
667 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
668 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 ₫ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
669 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
670 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
671 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
672 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
673 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
674 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
675 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
676 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
677 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
678 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
679 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
680 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
681 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
682 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
683 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
684 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
685 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
686 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
687 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
688 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
689 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
690 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
691 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
692 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
693 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
694 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
695 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
696 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
697 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
698 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giá không đổi congtynguyenduc
699 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
700 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
701 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
702 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
703 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
704 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
705 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
706 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
707 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
708 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
709 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
710 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
711 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
712 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
713 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
714 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
715 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
716 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
717 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
718 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
719 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
720 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
721 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
722 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
723 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
724 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
725 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
726 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
727 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
728 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
729 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
730 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
731 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
732 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
733 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
734 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
735 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
736 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
737 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
738 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
739 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
740 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
741 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
742 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
743 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
744 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
745 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
746 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
747 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
748 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
749 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
750 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
751 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
752 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
753 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
754 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
755 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
756 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
757 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
758 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
759 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
760 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
761 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
762 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
763 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
764 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
765 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
766 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
767 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
768 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
769 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
770 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
771 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
772 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
773 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
774 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
775 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
776 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
777 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
778 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
779 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
780 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
781 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
782 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
783 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
784 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
785 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
786 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
787 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
788 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
789 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
790 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
791 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
792 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
793 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
794 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
795 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
796 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
797 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
798 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
799 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
800 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
801 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
802 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
803 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
804 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
805 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
806 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
807 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
808 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
809 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
810 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
811 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
812 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
813 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
814 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
815 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
816 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
817 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
818 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
819 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
820 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
821 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
822 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
823 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
824 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
825 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
826 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
827 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
828 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
829 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
830 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
831 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
832 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
833 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
834 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
835 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
836 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
837 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
838 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
839 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
840 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
841 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
842 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
843 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
844 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
845 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
846 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
847 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
848 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
849 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongY2
850 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
851 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
852 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
853 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
854 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
855 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
856 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
857 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
858 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
859 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
860 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giá không đổi giacatjsc
861 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
862 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
863 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
864 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
865 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi daibinhnguyenco
866 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
867 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
868 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
869 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
870 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
871 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
872 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
873 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
874 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
875 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
876 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
877 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
878 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
879 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
880 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
881 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
882 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
883 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
884 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
885 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
886 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
887 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
888 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
889 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
890 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
891 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
892 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
893 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
894 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
895 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
896 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
897 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
898 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
899 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
900 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
901 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
902 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
903 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
904 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
905 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
906 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
907 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
908 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
909 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
910 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
911 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
912 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
913 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
914 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
915 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
916 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
917 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
918 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
919 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
920 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
921 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
922 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
923 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi inkasia32
924 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
925 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
926 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
927 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
928 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
929 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
930 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
931 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
932 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
933 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
934 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
935 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
936 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
937 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
938 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
939 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
940 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
941 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
942 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
943 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
944 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
945 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
946 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
947 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
948 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
949 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
950 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
951 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
952 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
953 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
954 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
955 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
956 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
957 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
958 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
959 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
960 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
961 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
962 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
963 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
964 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
965 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
966 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
967 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
968 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
969 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi netsaigon
970 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
971 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
972 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
973 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
974 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
975 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
976 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
977 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
978 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
979 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
980 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
981 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
982 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
983 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
984 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
985 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
986 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
987 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
988 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
989 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
990 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
991 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
992 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
993 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
994 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
995 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
996 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
997 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
998 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
999 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1000 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
1001 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1002 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
1003 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
1004 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1005 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
1006 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
1007 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1008 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1009 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi tanahanoi
1010 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
1011 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
1012 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
1013 26/06/2012 4.400.000 ₫ Thienlong0204
Có tổng cộng 1.013 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.