• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Laserjet M1212 NF MFP Printer

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
2 24/10/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
3 23/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi QUOCTE_ACHAU
4 22/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
5 21/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
6 20/10/2014 2 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ topmayvanphong
7 18/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giá không đổi mucintienthinh
8 17/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giá không đổi mucintienthinh
9 16/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mucintienthinh
10 15/10/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
11 14/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
12 13/10/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mayinmau
13 11/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
14 10/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ QUOCTE_ACHAU
15 09/10/2014 1 ngày 4.270.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mucintienthinh
16 08/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
17 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
18 06/10/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
19 04/10/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
20 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
21 02/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
22 01/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ mayinmau
23 30/09/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ topmayvanphong
24 29/09/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
25 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ mayinmau
26 26/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
27 25/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
28 24/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
29 23/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
30 22/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
31 21/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
32 20/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
33 19/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
34 18/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
35 17/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
36 16/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
37 15/09/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
38 13/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
39 12/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
40 11/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
41 10/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
42 09/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
43 08/09/2014 3 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
44 05/09/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
45 04/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
46 03/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ maynganhcongnghiep
47 02/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
48 01/09/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
49 31/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
50 30/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
51 29/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
52 28/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
53 27/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
54 26/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
55 25/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi maynganhcongnghiep
56 23/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ maynganhcongnghiep
57 22/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
58 21/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
59 20/08/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
60 19/08/2014 3 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
61 16/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ sieuthiht
62 15/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
63 14/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
64 13/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
65 12/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
66 11/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
67 09/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
68 08/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
69 07/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
70 06/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
71 05/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
72 04/08/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
73 02/08/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
74 01/08/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
75 31/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
76 30/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
77 29/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
78 28/07/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
79 26/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
80 25/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
81 24/07/2014 6 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
82 18/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
83 17/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
84 16/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
85 15/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
86 14/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
87 13/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
88 12/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
89 11/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ dienmayhaiminh
90 10/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
91 09/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
92 08/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
93 07/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
94 06/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
95 05/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 285.000 VNĐ giacatjsc
96 04/07/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 285.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
97 03/07/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhaiminh
98 01/07/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ dienmayhaiminh
99 30/06/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ congnghesocompany
100 28/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
101 27/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
102 26/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
103 25/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
104 24/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
105 23/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
106 21/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
107 20/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
108 19/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
109 18/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
110 17/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
111 16/06/2014 2 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
112 14/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
113 13/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
114 12/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
115 11/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
116 10/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
117 09/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
118 08/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
119 07/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
120 06/06/2014 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
121 05/06/2014 1 ngày 4.240.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
122 04/06/2014 13 ngày 4.240.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
123 22/05/2014 8 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
124 14/05/2014 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
125 12/05/2014 3 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
126 09/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
127 08/05/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
128 07/05/2014 7 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
129 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
130 29/04/2014 14 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
131 15/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
132 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
133 13/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
134 12/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
135 11/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
136 10/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
137 09/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
138 08/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
139 07/04/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 135.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
140 06/04/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 135.000 VNĐ giacatjsc
141 05/04/2014 9 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
142 27/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
143 26/03/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
144 17/03/2014 10 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ Sieuthidienmaychinhhang
145 07/03/2014 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
146 06/03/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
147 04/03/2014 7 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sieuthiht
148 25/02/2014 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
149 20/02/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 245.000 VNĐ sieuthiht
150 19/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
151 18/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
152 17/02/2014 3 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
153 14/02/2014 4 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
154 10/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
155 09/02/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
156 08/02/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
157 07/02/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
158 05/02/2014 5 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
159 31/01/2014 8 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ mucinbachkhoa
160 23/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
161 22/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
162 21/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
163 20/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
164 19/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
165 18/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
166 17/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
167 16/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
168 15/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thanhbinhjsc
169 14/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ thanhbinhjsc
170 13/01/2014 2 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
171 11/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
172 10/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
173 09/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
174 08/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
175 07/01/2014 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 105.000 VNĐ giacatjsc
176 06/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
177 04/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
178 03/01/2014 1 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
179 02/01/2014 2 ngày 4.060.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaymiennam
180 31/12/2013 5 ngày 4.060.000 VNĐ Tăng 105.000 VNĐ sieuthidienmaymiennam
181 26/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
182 25/12/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
183 24/12/2013 15 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
184 09/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ mucinbachkhoa
185 08/12/2013 4 ngày 4.230.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ topmayvanphong
186 04/12/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinbachkhoa
187 03/12/2013 3 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ daibinhnguyenco
188 30/11/2013 1 ngày 4.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ topmayvanphong
189 29/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
190 28/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
191 27/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
192 26/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
193 25/11/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
194 23/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
195 22/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
196 21/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
197 20/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
198 19/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
199 18/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ congtynguyenduc
200 16/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
201 15/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
202 14/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
203 13/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
204 12/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
205 11/11/2013 2 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
206 09/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
207 08/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
208 07/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
209 06/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
210 05/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giá không đổi congtynguyenduc
211 04/11/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ congtynguyenduc
212 03/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
213 02/11/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
214 01/11/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
215 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
216 30/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
217 29/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
218 28/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
219 27/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
220 26/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
221 25/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
222 24/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
223 23/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
224 22/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
225 21/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhbinhjsc
226 20/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
227 19/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
228 18/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
229 17/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
230 16/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
231 15/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
232 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanahanoi
233 13/10/2013 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ congtynguyenduc
234 12/10/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
235 11/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
236 10/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
237 09/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
238 08/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
239 07/10/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
240 06/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
241 05/10/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
242 04/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
243 03/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
244 02/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
245 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
246 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
247 29/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
248 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
249 27/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
250 26/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
251 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
252 24/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
253 23/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
254 22/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
255 21/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
256 20/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
257 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
258 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
259 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ mayinmau
260 16/09/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
261 15/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
262 14/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
263 13/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
264 12/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 145.000 VNĐ giacatjsc
265 11/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
266 10/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
267 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 345.000 VNĐ tanahanoi
268 08/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
269 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
270 06/09/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 145.000 VNĐ tanhuuhoa
271 05/09/2013 1 ngày 3.955.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ giacatjsc
272 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
273 03/09/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
274 02/09/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
275 30/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
276 29/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
277 28/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
278 27/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
279 26/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
280 24/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
281 23/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
282 22/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
283 21/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
284 20/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
285 19/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
286 18/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
287 17/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tanahanoi
288 16/08/2013 1 ngày 4.320.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hungdaiphat
289 15/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
290 14/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
291 13/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
292 12/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
293 10/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
294 09/08/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tanahanoi
295 06/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ topmayvanphong
296 05/08/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ netsaigon
297 03/08/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
298 02/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
299 01/08/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
300 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
301 30/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
302 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
303 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
304 27/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
305 26/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
306 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
307 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
308 23/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbinhjsc
309 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
310 21/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
311 20/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
312 19/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
313 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
314 17/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
315 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
316 15/07/2013 2 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
317 13/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
318 12/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
319 11/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
320 10/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
321 09/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
322 08/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ mayinmau
323 07/07/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
324 06/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
325 05/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
326 04/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
327 03/07/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
328 02/07/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
329 01/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
330 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
331 29/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ topmayvanphong
332 28/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
333 27/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
334 26/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giacatjsc
335 25/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
336 24/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daibinhnguyenco
337 22/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
338 21/06/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
339 20/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
340 19/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
341 18/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayinmau
342 17/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ daibinhnguyenco
343 15/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphonghlp
344 14/06/2013 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ maxbuy
345 13/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
346 12/06/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
347 11/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
348 10/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
349 08/06/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ topmayvanphong
350 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
351 06/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
352 05/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
353 04/06/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
354 03/06/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
355 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
356 31/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
357 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
358 29/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
359 28/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ netsaigon
360 27/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
361 26/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongY2
362 25/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
363 24/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
364 23/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
365 22/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tanahanoi
366 21/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
367 20/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ giacatjsc
368 19/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayinmau
369 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ topmayvanphong
370 17/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
371 16/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
372 15/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giá không đổi giacatjsc
373 14/05/2013 1 ngày 4.260.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ giacatjsc
374 13/05/2013 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
375 10/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
376 09/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
377 08/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi daibinhnguyenco
378 07/05/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongY2
379 06/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayinmau
380 05/05/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
381 04/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
382 03/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
383 02/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
384 30/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
385 28/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
386 27/04/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
387 23/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
388 22/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
389 20/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
390 19/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
391 18/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
392 17/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
393 16/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
394 15/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
395 13/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
396 12/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
397 11/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
398 10/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
399 09/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
400 08/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
401 07/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
402 06/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
403 05/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
404 04/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
405 03/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
406 02/04/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
407 01/04/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
408 30/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
409 29/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
410 28/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
411 27/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
412 26/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
413 25/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
414 24/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
415 23/03/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ daibinhnguyenco
416 22/03/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
417 21/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
418 20/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
419 19/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
420 18/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
421 17/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
422 16/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
423 15/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
424 14/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
425 13/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
426 12/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
427 11/03/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
428 09/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
429 08/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
430 07/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
431 06/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
432 05/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
433 04/03/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
434 01/03/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
435 28/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi inkasia32
436 27/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
437 26/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
438 23/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
439 22/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
440 21/02/2013 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
441 20/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
442 19/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
443 18/02/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
444 17/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
445 16/02/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
446 15/02/2013 11 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
447 04/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
448 01/02/2013 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
449 29/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
450 28/01/2013 6 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
451 22/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanahanoi
452 21/01/2013 2 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ daibinhnguyenco
453 19/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
454 18/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
455 17/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
456 16/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
457 15/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
458 14/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
459 12/01/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ topmayvanphong
460 10/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthiht
461 09/01/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
462 08/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
463 07/01/2013 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
464 05/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ netsaigon
465 04/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ ctynguyenhopphat
466 03/01/2013 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
467 02/01/2013 2 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
468 31/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
469 29/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
470 28/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
471 27/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
472 26/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
473 25/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
474 24/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
475 23/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
476 22/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
477 21/12/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ topmayvanphong
478 20/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ netsaigon
479 19/12/2012 1 ngày 4.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
480 18/12/2012 1 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
481 17/12/2012 2 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi netsaigon
482 15/12/2012 3 ngày 4.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ netsaigon
483 12/12/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
484 07/12/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
485 04/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
486 03/12/2012 6 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
487 27/11/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
488 26/11/2012 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
489 20/11/2012 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
490 16/11/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
491 01/11/2012 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayinchinhhang
492 27/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
493 26/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
494 25/10/2012 9 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
495 16/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
496 15/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
497 13/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
498 12/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
499 11/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
500 10/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
501 09/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
502 08/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
503 06/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
504 05/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
505 04/10/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
506 02/10/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
507 01/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
508 30/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
509 28/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
510 27/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
511 26/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
512 25/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiamojsc
513 24/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
514 22/09/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanahanoi
515 21/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ tiamojsc
516 20/09/2012 14 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
517 06/09/2012 9 ngày 4.350.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongsaomoi
518 28/08/2012 18 ngày 4.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongsaomoi
519 10/08/2012 20 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
520 21/07/2012 5 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
521 16/07/2012 14 ngày 4.400.000 VNĐ Giá không đổi tanahanoi
522 02/07/2012 4 ngày 4.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanahanoi
523 28/06/2012 1 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 960.000 VNĐ vinastar
524 27/06/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ datamucin
525 26/06/2012 4.400.000 VNĐ Thienlong0204
Có tổng cộng 525 thay đổi giá của sản phẩm HP Laserjet M1212 NF MFP Printer đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Laserjet M1212 NF MFP Printer trong mục Máy in