• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/12/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
2 19/12/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
3 18/12/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
4 17/12/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
5 16/12/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
6 15/12/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
7 14/12/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
8 13/12/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
9 12/12/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
10 11/12/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
11 10/12/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
12 09/12/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
13 08/12/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
14 06/12/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
15 05/12/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
16 04/12/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
17 03/12/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
18 02/12/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
19 01/12/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
20 30/11/2014 3 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
21 27/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
22 26/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
23 25/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ kenhtv
24 24/11/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
25 23/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
26 22/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
27 21/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
28 20/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
29 19/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
30 18/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
31 17/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
32 16/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
33 15/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
34 14/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
35 13/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
36 12/11/2014 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
37 10/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
38 09/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
39 08/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
40 07/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
41 06/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
42 05/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
43 04/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
44 03/11/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
45 01/11/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
46 30/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
47 29/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
48 28/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
49 27/10/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
50 26/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
51 25/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
52 24/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
53 23/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
54 22/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
55 21/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
56 20/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
57 19/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
58 18/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
59 17/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
60 16/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
61 15/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
62 14/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
63 13/10/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
64 10/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
65 09/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
66 08/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
67 07/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
68 06/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
69 05/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
70 04/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
71 03/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
72 02/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
73 01/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
74 30/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
75 29/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
76 28/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
77 27/09/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
78 25/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
79 24/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
80 23/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
81 22/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
82 21/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
83 20/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
84 19/09/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
85 17/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
86 16/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
87 15/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
88 14/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
89 13/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
90 12/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
91 11/09/2014 3 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
92 08/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
93 07/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
94 06/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
95 05/09/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
96 03/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
97 02/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
98 01/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
99 31/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
100 30/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
101 29/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
102 28/08/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
103 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
104 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
105 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
106 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
107 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
108 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
109 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
110 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
111 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
112 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
113 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
114 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
115 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
116 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
117 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
118 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
119 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
120 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
121 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
122 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
123 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
124 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
125 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
126 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
127 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
128 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
129 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
130 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
131 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
132 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
133 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
134 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
135 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
136 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
137 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
138 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
139 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
140 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
141 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
142 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
143 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
144 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
145 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
146 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
147 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
148 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
149 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
150 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
151 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
152 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
153 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
154 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
155 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
156 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
157 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
158 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
159 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
160 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
161 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
162 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
163 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
164 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
165 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
166 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
167 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
168 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
169 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
170 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
171 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
172 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
173 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
174 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
175 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
176 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
177 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
178 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
179 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
180 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
181 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
182 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
183 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
184 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
185 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
186 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
187 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
188 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
189 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
190 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
191 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
192 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
193 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
194 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
195 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giá không đổi DichvuBabylon
196 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
197 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
198 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
199 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
200 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
201 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
202 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
203 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
204 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
205 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
206 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
207 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
208 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
209 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
210 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
211 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
212 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
213 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
214 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
215 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
216 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
217 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
218 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
219 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
220 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
221 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
222 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
223 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
224 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
225 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
226 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
227 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
228 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
229 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
230 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
231 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
232 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
233 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
234 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
235 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
236 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
237 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
238 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
239 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
240 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
241 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
242 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
243 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
244 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
245 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
246 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
247 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
248 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
249 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
250 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
251 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
252 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
253 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
254 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
255 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
256 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
257 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
258 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
259 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
260 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
261 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
262 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
263 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
264 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
265 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
266 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
267 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
268 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
269 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
270 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
271 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
272 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
273 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
274 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
275 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
276 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
277 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
278 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
279 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
280 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
281 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
282 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
283 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
284 25/06/2012 34.900.000 VNĐ CongtyDucTai
Có tổng cộng 284 thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Daikin FH48NUV1/R48NUY1 trong mục Điều hòa