• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
2 22/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
3 21/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
4 20/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
5 19/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
6 18/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
7 17/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
8 16/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
9 15/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
10 14/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
11 13/10/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
12 10/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
13 09/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
14 08/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
15 07/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
16 06/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
17 05/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
18 04/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
19 03/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
20 02/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
21 01/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
22 30/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
23 29/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
24 28/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
25 27/09/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
26 25/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
27 24/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
28 23/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
29 22/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
30 21/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
31 20/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
32 19/09/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
33 17/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
34 16/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
35 15/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
36 14/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
37 13/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
38 12/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
39 11/09/2014 3 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
40 08/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
41 07/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
42 06/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
43 05/09/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
44 03/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
45 02/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
46 01/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
47 31/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
48 30/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
49 29/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
50 28/08/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
51 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
52 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
53 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
54 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
55 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
56 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
57 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
58 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
59 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
60 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
61 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
62 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
63 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
64 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
65 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
66 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
67 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
68 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
69 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
70 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
71 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
72 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
73 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
74 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
75 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
76 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
77 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
78 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
79 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
80 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
81 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
82 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
83 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
84 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
85 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
86 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
87 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
88 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
89 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
90 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
91 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
92 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
93 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
94 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
95 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
96 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
97 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
98 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
99 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
100 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
101 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
102 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
103 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
104 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
105 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
106 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
107 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
108 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
109 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
110 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
111 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
112 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
113 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
114 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
115 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
116 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
117 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
118 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
119 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
120 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
121 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
122 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
123 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
124 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
125 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
126 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
127 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
128 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
129 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
130 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
131 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
132 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
133 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
134 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
135 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
136 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
137 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
138 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
139 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
140 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
141 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
142 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
143 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giá không đổi DichvuBabylon
144 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
145 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
146 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
147 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
148 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
149 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
150 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
151 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
152 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
153 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
154 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
155 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
156 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
157 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
158 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
159 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
160 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
161 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
162 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
163 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
164 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
165 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
166 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
167 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
168 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
169 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
170 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
171 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
172 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
173 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
174 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
175 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
176 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
177 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
178 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
179 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
180 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
181 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
182 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
183 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
184 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
185 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
186 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
187 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
188 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
189 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
190 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
191 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
192 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
193 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
194 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
195 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
196 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
197 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
198 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
199 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
200 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
201 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
202 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
203 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
204 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
205 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
206 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
207 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
208 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
209 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
210 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
211 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
212 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
213 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
214 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
215 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
216 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
217 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
218 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
219 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
220 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
221 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
222 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
223 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
224 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
225 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
226 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
227 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
228 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
229 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
230 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
231 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
232 25/06/2012 34.900.000 VNĐ CongtyDucTai
Có tổng cộng 232 thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Daikin FH48NUV1/R48NUY1 trong mục Điều hòa