• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
2 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
3 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
4 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
5 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
6 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
7 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
8 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
9 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
10 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
11 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
12 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
13 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
14 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
15 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
16 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
17 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
18 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
19 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
20 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
21 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
22 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
23 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
24 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
25 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
26 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
27 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
28 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
29 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
30 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
31 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
32 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
33 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
34 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
35 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
36 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
37 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
38 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
39 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
40 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
41 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
42 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
43 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
44 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
45 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
46 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
47 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
48 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
49 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
50 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
51 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
52 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
53 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
54 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
55 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
56 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
57 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
58 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
59 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
60 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
61 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
62 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
63 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
64 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
65 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
66 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
67 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
68 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
69 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
70 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
71 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
72 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
73 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
74 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
75 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
76 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
77 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
78 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
79 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
80 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
81 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
82 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
83 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
84 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
85 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
86 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
87 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giá không đổi DichvuBabylon
88 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
89 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
90 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
91 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
92 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
93 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
94 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
95 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
96 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
97 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
98 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
99 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
100 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
101 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
102 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
103 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
104 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
105 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
106 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
107 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
108 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
109 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
110 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
111 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
112 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
113 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
114 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
115 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
116 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
117 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
118 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
119 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
120 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
121 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
122 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
123 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
124 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
125 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
126 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
127 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
128 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
129 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
130 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
131 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
132 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
133 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
134 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
135 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
136 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
137 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
138 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
139 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
140 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
141 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
142 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
143 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
144 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
145 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
146 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
147 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
148 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
149 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
150 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
151 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
152 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
153 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
154 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
155 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
156 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
157 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
158 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
159 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
160 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
161 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
162 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
163 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
164 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
165 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
166 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
167 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
168 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
169 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
170 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
171 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
172 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
173 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
174 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
175 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
176 25/06/2012 34.900.000 VNĐ CongtyDucTai
Có tổng cộng 176 thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Daikin FH48NUV1/R48NUY1 trong mục Điều hòa