• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
2 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
3 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
4 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
5 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
6 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
7 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
8 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
9 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
10 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
11 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
12 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
13 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
14 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
15 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
16 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
17 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
18 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
19 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
20 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
21 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
22 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
23 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
24 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
25 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
26 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
27 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
28 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
29 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
30 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
31 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
32 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
33 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
34 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
35 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
36 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
37 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
38 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
39 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
40 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
41 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
42 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
43 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
44 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
45 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
46 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
47 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
48 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
49 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
50 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
51 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
52 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
53 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
54 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
55 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
56 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
57 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
58 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
59 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
60 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
61 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
62 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
63 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
64 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
65 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
66 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
67 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
68 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
69 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
70 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
71 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
72 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
73 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
74 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
75 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
76 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
77 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
78 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
79 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
80 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
81 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
82 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
83 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
84 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
85 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
86 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
87 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
88 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
89 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
90 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
91 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
92 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
93 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giá không đổi DichvuBabylon
94 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
95 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
96 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
97 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
98 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
99 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
100 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
101 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
102 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
103 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
104 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
105 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
106 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
107 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
108 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
109 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
110 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
111 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
112 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
113 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
114 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
115 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
116 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
117 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
118 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
119 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
120 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
121 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
122 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
123 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
124 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
125 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
126 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
127 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
128 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
129 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
130 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
131 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
132 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
133 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
134 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
135 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
136 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
137 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
138 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
139 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
140 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
141 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
142 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
143 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
144 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
145 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
146 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
147 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
148 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
149 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
150 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
151 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
152 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
153 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
154 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
155 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
156 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
157 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
158 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
159 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
160 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
161 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
162 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
163 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
164 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
165 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
166 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
167 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
168 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
169 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
170 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
171 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
172 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
173 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
174 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
175 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
176 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
177 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
178 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
179 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
180 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
181 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
182 25/06/2012 34.900.000 VNĐ CongtyDucTai
Có tổng cộng 182 thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Daikin FH48NUV1/R48NUY1 trong mục Điều hòa