• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
2 24/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
3 23/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
4 22/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
5 21/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
6 20/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
7 19/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
8 18/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
9 17/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
10 16/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
11 15/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
12 14/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
13 13/10/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
14 10/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
15 09/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
16 08/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
17 07/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
18 06/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
19 05/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
20 04/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
21 03/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
22 02/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
23 01/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
24 30/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
25 29/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
26 28/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
27 27/09/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
28 25/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
29 24/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
30 23/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
31 22/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
32 21/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
33 20/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
34 19/09/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
35 17/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
36 16/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
37 15/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
38 14/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
39 13/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
40 12/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
41 11/09/2014 3 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
42 08/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
43 07/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
44 06/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
45 05/09/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
46 03/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
47 02/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
48 01/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
49 31/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
50 30/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
51 29/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
52 28/08/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
53 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
54 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
55 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
56 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
57 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
58 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
59 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
60 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
61 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
62 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
63 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
64 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
65 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
66 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
67 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
68 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
69 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
70 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
71 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
72 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
73 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
74 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
75 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
76 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
77 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
78 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
79 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
80 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
81 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
82 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
83 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
84 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
85 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
86 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
87 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
88 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
89 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
90 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
91 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
92 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
93 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
94 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
95 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
96 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
97 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
98 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
99 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
100 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
101 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
102 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
103 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
104 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
105 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
106 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
107 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
108 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
109 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
110 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
111 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
112 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
113 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
114 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
115 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
116 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
117 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
118 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
119 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
120 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
121 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
122 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
123 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
124 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
125 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
126 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
127 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
128 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
129 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
130 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
131 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
132 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
133 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
134 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
135 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
136 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
137 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
138 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
139 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
140 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
141 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
142 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
143 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
144 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
145 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giá không đổi DichvuBabylon
146 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
147 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
148 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
149 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
150 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
151 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
152 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
153 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
154 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
155 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
156 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
157 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
158 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
159 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
160 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
161 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
162 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
163 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
164 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
165 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
166 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
167 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
168 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
169 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
170 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
171 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
172 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
173 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
174 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
175 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
176 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
177 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
178 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
179 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
180 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
181 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
182 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
183 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
184 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
185 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
186 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
187 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
188 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
189 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
190 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
191 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
192 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
193 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
194 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
195 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
196 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
197 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
198 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
199 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
200 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
201 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
202 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
203 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
204 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
205 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
206 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
207 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
208 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
209 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
210 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
211 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
212 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
213 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
214 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
215 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
216 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
217 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
218 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
219 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
220 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
221 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
222 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
223 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
224 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
225 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
226 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
227 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
228 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
229 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
230 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
231 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
232 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
233 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
234 25/06/2012 34.900.000 VNĐ CongtyDucTai
Có tổng cộng 234 thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Daikin FH48NUV1/R48NUY1 trong mục Điều hòa