• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
2 29/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
3 28/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
4 27/10/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
5 26/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
6 25/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
7 24/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
8 23/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
9 22/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
10 21/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
11 20/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
12 19/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
13 18/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
14 17/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
15 16/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
16 15/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
17 14/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
18 13/10/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
19 10/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
20 09/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
21 08/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
22 07/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
23 06/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
24 05/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
25 04/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
26 03/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
27 02/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
28 01/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
29 30/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
30 29/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
31 28/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
32 27/09/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
33 25/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
34 24/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
35 23/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
36 22/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
37 21/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
38 20/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
39 19/09/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
40 17/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
41 16/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
42 15/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
43 14/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
44 13/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
45 12/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
46 11/09/2014 3 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
47 08/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
48 07/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
49 06/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
50 05/09/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
51 03/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
52 02/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
53 01/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
54 31/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
55 30/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
56 29/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
57 28/08/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
58 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
59 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
60 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
61 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
62 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
63 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
64 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
65 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
66 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
67 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
68 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
69 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
70 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
71 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
72 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
73 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
74 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
75 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
76 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
77 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
78 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
79 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
80 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
81 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
82 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
83 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
84 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
85 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
86 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
87 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
88 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
89 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
90 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
91 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
92 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
93 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
94 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
95 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
96 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
97 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
98 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
99 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
100 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
101 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
102 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
103 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
104 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
105 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
106 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
107 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
108 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
109 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
110 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
111 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
112 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
113 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
114 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
115 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
116 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
117 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
118 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
119 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
120 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
121 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
122 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
123 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
124 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
125 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
126 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
127 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
128 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
129 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
130 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
131 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
132 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
133 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
134 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
135 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
136 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
137 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
138 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
139 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
140 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
141 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
142 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
143 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
144 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
145 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
146 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
147 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
148 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
149 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
150 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giá không đổi DichvuBabylon
151 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
152 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
153 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
154 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
155 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
156 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
157 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
158 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
159 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
160 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
161 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
162 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
163 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
164 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
165 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
166 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
167 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
168 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
169 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
170 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
171 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
172 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
173 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
174 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
175 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
176 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
177 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
178 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
179 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
180 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
181 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
182 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
183 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
184 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
185 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
186 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
187 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
188 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
189 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
190 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
191 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
192 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
193 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
194 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
195 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
196 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
197 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
198 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
199 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
200 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
201 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
202 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
203 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
204 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
205 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
206 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
207 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
208 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
209 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
210 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
211 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
212 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
213 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
214 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
215 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
216 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
217 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
218 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
219 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
220 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
221 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
222 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
223 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
224 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
225 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
226 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
227 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
228 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
229 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
230 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
231 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
232 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
233 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
234 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
235 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
236 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
237 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
238 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
239 25/06/2012 34.900.000 VNĐ CongtyDucTai
Có tổng cộng 239 thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Daikin FH48NUV1/R48NUY1 trong mục Điều hòa