• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
2 27/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
3 26/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
4 25/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thinhkhoi
5 24/04/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
6 23/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sanphamchinhhang
7 22/04/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
8 21/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi dientuthienloc
9 20/04/2015 5 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
10 15/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
11 14/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
12 13/04/2015 3 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
13 10/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
14 09/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi dientuthienloc
15 08/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
16 07/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
17 06/04/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
18 04/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
19 03/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
20 02/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
21 01/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
22 31/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
23 30/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
24 29/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhanggiare
25 28/03/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
26 27/03/2015 31 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhanggiare
27 24/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
28 23/02/2015 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
29 12/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
30 11/02/2015 5 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
31 06/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
32 05/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
33 04/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
34 03/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
35 02/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
36 01/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
37 31/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
38 30/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
39 29/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
40 28/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
41 27/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
42 26/01/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
43 24/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
44 23/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
45 22/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
46 21/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
47 20/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
48 19/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
49 18/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
50 17/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
51 16/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
52 15/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
53 14/01/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
54 12/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
55 11/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
56 10/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
57 09/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
58 08/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
59 07/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
60 06/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
61 05/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
62 04/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
63 03/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
64 02/01/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
65 31/12/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ thinhkhoi
66 30/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
67 29/12/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
68 27/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
69 26/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
70 25/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
71 24/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
72 23/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
73 22/12/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
74 20/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
75 19/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
76 18/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
77 17/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
78 16/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
79 15/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
80 14/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
81 13/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
82 12/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
83 11/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
84 10/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
85 09/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
86 08/12/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
87 06/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
88 05/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
89 04/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
90 03/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
91 02/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
92 01/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
93 30/11/2014 3 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
94 27/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
95 26/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
96 25/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ kenhtv
97 24/11/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
98 23/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
99 22/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
100 21/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
101 20/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
102 19/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
103 18/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
104 17/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
105 16/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
106 15/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
107 14/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
108 13/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
109 12/11/2014 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
110 10/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
111 09/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
112 08/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
113 07/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
114 06/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
115 05/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
116 04/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
117 03/11/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
118 01/11/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
119 30/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
120 29/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
121 28/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
122 27/10/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
123 26/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
124 25/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
125 24/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
126 23/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
127 22/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
128 21/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
129 20/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
130 19/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
131 18/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
132 17/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
133 16/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
134 15/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
135 14/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
136 13/10/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
137 10/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
138 09/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
139 08/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
140 07/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
141 06/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
142 05/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
143 04/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
144 03/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
145 02/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
146 01/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
147 30/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
148 29/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
149 28/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
150 27/09/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
151 25/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
152 24/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
153 23/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
154 22/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
155 21/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
156 20/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
157 19/09/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
158 17/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
159 16/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
160 15/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
161 14/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
162 13/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
163 12/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
164 11/09/2014 3 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
165 08/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
166 07/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
167 06/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
168 05/09/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
169 03/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
170 02/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
171 01/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
172 31/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
173 30/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
174 29/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
175 28/08/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
176 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
177 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
178 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
179 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
180 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
181 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
182 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
183 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
184 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
185 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
186 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
187 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
188 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
189 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
190 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
191 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
192 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
193 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
194 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
195 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
196 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
197 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
198 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
199 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
200 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
201 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
202 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
203 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
204 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
205 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
206 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
207 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
208 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
209 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
210 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
211 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
212 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
213 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
214 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
215 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
216 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
217 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
218 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
219 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
220 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
221 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
222 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
223 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
224 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
225 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
226 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
227 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
228 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
229 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
230 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
231 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
232 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
233 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
234 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
235 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
236 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
237 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
238 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
239 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
240 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
241 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
242 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
243 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
244 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
245 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
246 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
247 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
248 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
249 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
250 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
251 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
252 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
253 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
254 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
255 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
256 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
257 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
258 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
259 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
260 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
261 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
262 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
263 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
264 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
265 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
266 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
267 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
268 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giá không đổi DichvuBabylon
269 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
270 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
271 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
272 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
273 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
274 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
275 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
276 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
277 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
278 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
279 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
280 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
281 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
282 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
283 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
284 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
285 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
286 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
287 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
288 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
289 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
290 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
291 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
292 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
293 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
294 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
295 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
296 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
297 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
298 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
299 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
300 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
301 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
302 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
303 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
304 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
305 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
306 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
307 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
308 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
309 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
310 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
311 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
312 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
313 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
314 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
315 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
316 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
317 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
318 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
319 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
320 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
321 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
322 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
323 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
324 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
325 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
326 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
327 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
328 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
329 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
330 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
331 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
332 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
333 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
334 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
335 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
336 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
337 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
338 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
339 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
340 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
341 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
342 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
343 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
344 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
345 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
346 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
347 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
348 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
349 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
350 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
351 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
352 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
353 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
354 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
355 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
356 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
357 25/06/2012 34.900.000 ₫ CongtyDucTai
Có tổng cộng 357 thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Daikin FH48NUV1/R48NUY1 trong mục Điều hòa
Từ khóa nổi bật trong tuần: sữa dumex, loa, iphone 3g, la ban, khay bánh