• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
2 25/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ kenhtv
3 24/11/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
4 23/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
5 22/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
6 21/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
7 20/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
8 19/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
9 18/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
10 17/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
11 16/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
12 15/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
13 14/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
14 13/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
15 12/11/2014 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
16 10/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
17 09/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
18 08/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
19 07/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
20 06/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
21 05/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
22 04/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
23 03/11/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
24 01/11/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
25 30/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
26 29/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
27 28/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
28 27/10/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
29 26/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
30 25/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
31 24/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
32 23/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
33 22/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
34 21/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
35 20/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
36 19/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
37 18/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
38 17/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
39 16/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
40 15/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
41 14/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
42 13/10/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
43 10/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
44 09/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
45 08/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
46 07/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
47 06/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
48 05/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
49 04/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
50 03/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
51 02/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
52 01/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
53 30/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
54 29/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
55 28/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
56 27/09/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
57 25/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
58 24/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
59 23/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
60 22/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
61 21/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
62 20/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
63 19/09/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
64 17/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
65 16/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
66 15/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
67 14/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
68 13/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
69 12/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
70 11/09/2014 3 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
71 08/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
72 07/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
73 06/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
74 05/09/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
75 03/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
76 02/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
77 01/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
78 31/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
79 30/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
80 29/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
81 28/08/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
82 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
83 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
84 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
85 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
86 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
87 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
88 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
89 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
90 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
91 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
92 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
93 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
94 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
95 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
96 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
97 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
98 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
99 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
100 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
101 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
102 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
103 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
104 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
105 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
106 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
107 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
108 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
109 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
110 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
111 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
112 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
113 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
114 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
115 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
116 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
117 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
118 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
119 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
120 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
121 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
122 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
123 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
124 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
125 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
126 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
127 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
128 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
129 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
130 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
131 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
132 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
133 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
134 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
135 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
136 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
137 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
138 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
139 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
140 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
141 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
142 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
143 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
144 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
145 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
146 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
147 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
148 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
149 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
150 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
151 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
152 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
153 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
154 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
155 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
156 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
157 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
158 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
159 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
160 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
161 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
162 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
163 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
164 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
165 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
166 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
167 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
168 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
169 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
170 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
171 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
172 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
173 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
174 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giá không đổi DichvuBabylon
175 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
176 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
177 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
178 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
179 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
180 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
181 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
182 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
183 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
184 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
185 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
186 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
187 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
188 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
189 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
190 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
191 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
192 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
193 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
194 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
195 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
196 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
197 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
198 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
199 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
200 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
201 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
202 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
203 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
204 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
205 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
206 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
207 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
208 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
209 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
210 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
211 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
212 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
213 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
214 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
215 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
216 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
217 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
218 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
219 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
220 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
221 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
222 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
223 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
224 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
225 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
226 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
227 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
228 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
229 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
230 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
231 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
232 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
233 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
234 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
235 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
236 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
237 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
238 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
239 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
240 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
241 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
242 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
243 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
244 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
245 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
246 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
247 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
248 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
249 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
250 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
251 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
252 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
253 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
254 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
255 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
256 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
257 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
258 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
259 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
260 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
261 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
262 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
263 25/06/2012 34.900.000 VNĐ CongtyDucTai
Có tổng cộng 263 thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Daikin FH48NUV1/R48NUY1 trong mục Điều hòa