• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
2 23/02/2015 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
3 12/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
4 11/02/2015 5 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
5 06/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
6 05/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
7 04/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
8 03/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
9 02/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
10 01/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
11 31/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
12 30/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
13 29/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
14 28/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
15 27/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
16 26/01/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
17 24/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
18 23/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
19 22/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
20 21/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
21 20/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
22 19/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
23 18/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
24 17/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
25 16/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
26 15/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
27 14/01/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
28 12/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
29 11/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
30 10/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
31 09/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
32 08/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
33 07/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
34 06/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
35 05/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
36 04/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
37 03/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
38 02/01/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
39 31/12/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ thinhkhoi
40 30/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
41 29/12/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
42 27/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
43 26/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
44 25/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
45 24/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
46 23/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
47 22/12/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
48 20/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
49 19/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
50 18/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
51 17/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
52 16/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
53 15/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
54 14/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
55 13/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
56 12/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
57 11/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
58 10/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
59 09/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
60 08/12/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
61 06/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
62 05/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
63 04/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
64 03/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
65 02/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
66 01/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
67 30/11/2014 3 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
68 27/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
69 26/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
70 25/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ kenhtv
71 24/11/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
72 23/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
73 22/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
74 21/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
75 20/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
76 19/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
77 18/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
78 17/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
79 16/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
80 15/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
81 14/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
82 13/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
83 12/11/2014 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
84 10/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
85 09/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
86 08/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
87 07/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
88 06/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
89 05/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
90 04/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
91 03/11/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
92 01/11/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
93 30/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
94 29/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
95 28/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
96 27/10/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
97 26/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
98 25/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
99 24/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
100 23/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
101 22/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
102 21/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
103 20/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
104 19/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
105 18/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
106 17/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
107 16/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
108 15/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
109 14/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
110 13/10/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
111 10/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
112 09/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
113 08/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
114 07/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
115 06/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
116 05/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
117 04/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
118 03/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
119 02/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
120 01/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
121 30/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
122 29/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
123 28/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
124 27/09/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
125 25/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
126 24/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
127 23/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
128 22/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
129 21/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
130 20/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
131 19/09/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
132 17/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
133 16/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
134 15/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
135 14/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
136 13/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
137 12/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
138 11/09/2014 3 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
139 08/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
140 07/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
141 06/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
142 05/09/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
143 03/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
144 02/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
145 01/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
146 31/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
147 30/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
148 29/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
149 28/08/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
150 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
151 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
152 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
153 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
154 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
155 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
156 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
157 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
158 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
159 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
160 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
161 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
162 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
163 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
164 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
165 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
166 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
167 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
168 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
169 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
170 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
171 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
172 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
173 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
174 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
175 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
176 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
177 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
178 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
179 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
180 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
181 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
182 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
183 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
184 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
185 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
186 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
187 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
188 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
189 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
190 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
191 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
192 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
193 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
194 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
195 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
196 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
197 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
198 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
199 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
200 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
201 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
202 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
203 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
204 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
205 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
206 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
207 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
208 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
209 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
210 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
211 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
212 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
213 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
214 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
215 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
216 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
217 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
218 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
219 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
220 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
221 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
222 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
223 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
224 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
225 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
226 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
227 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
228 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
229 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
230 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
231 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
232 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
233 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
234 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
235 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
236 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
237 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
238 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
239 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
240 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
241 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
242 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giá không đổi DichvuBabylon
243 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
244 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
245 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
246 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
247 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
248 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
249 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
250 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
251 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
252 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
253 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
254 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
255 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
256 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
257 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
258 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
259 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
260 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
261 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
262 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
263 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
264 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
265 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
266 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
267 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
268 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
269 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
270 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
271 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
272 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
273 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
274 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
275 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
276 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
277 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
278 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
279 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
280 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
281 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
282 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
283 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
284 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
285 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
286 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
287 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
288 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
289 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
290 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
291 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
292 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
293 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
294 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
295 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
296 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
297 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
298 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
299 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
300 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
301 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
302 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
303 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
304 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
305 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
306 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
307 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
308 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
309 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
310 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
311 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
312 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
313 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
314 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
315 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
316 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
317 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
318 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
319 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
320 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
321 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
322 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
323 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
324 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
325 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
326 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
327 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
328 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
329 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
330 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
331 25/06/2012 34.900.000 ₫ CongtyDucTai
Có tổng cộng 331 thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Daikin FH48NUV1/R48NUY1 trong mục Điều hòa
Từ khóa nổi bật trong tuần: htc, may cha, khí oxy, mac, m2