• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
2 23/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
3 22/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
4 21/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
5 20/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
6 19/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
7 18/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
8 17/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
9 16/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
10 15/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
11 14/01/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
12 12/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
13 11/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
14 10/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
15 09/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
16 08/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
17 07/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
18 06/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
19 05/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
20 04/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
21 03/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
22 02/01/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
23 31/12/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ thinhkhoi
24 30/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
25 29/12/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
26 27/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
27 26/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
28 25/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
29 24/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
30 23/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
31 22/12/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
32 20/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
33 19/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
34 18/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
35 17/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
36 16/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
37 15/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
38 14/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
39 13/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
40 12/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
41 11/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
42 10/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
43 09/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
44 08/12/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
45 06/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
46 05/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
47 04/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
48 03/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
49 02/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
50 01/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
51 30/11/2014 3 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
52 27/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
53 26/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
54 25/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ kenhtv
55 24/11/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
56 23/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
57 22/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
58 21/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
59 20/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
60 19/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
61 18/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
62 17/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
63 16/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
64 15/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
65 14/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
66 13/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
67 12/11/2014 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
68 10/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
69 09/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
70 08/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
71 07/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
72 06/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
73 05/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
74 04/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
75 03/11/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
76 01/11/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
77 30/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
78 29/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
79 28/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
80 27/10/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
81 26/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
82 25/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
83 24/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
84 23/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
85 22/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
86 21/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
87 20/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
88 19/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
89 18/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
90 17/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
91 16/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
92 15/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
93 14/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
94 13/10/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
95 10/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
96 09/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
97 08/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
98 07/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
99 06/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
100 05/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
101 04/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
102 03/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
103 02/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
104 01/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
105 30/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
106 29/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
107 28/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
108 27/09/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
109 25/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
110 24/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
111 23/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
112 22/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
113 21/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
114 20/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
115 19/09/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
116 17/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
117 16/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
118 15/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
119 14/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
120 13/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
121 12/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
122 11/09/2014 3 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
123 08/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
124 07/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
125 06/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
126 05/09/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
127 03/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
128 02/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
129 01/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
130 31/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
131 30/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
132 29/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
133 28/08/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
134 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
135 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
136 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
137 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
138 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
139 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
140 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
141 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
142 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
143 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
144 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
145 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
146 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
147 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
148 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
149 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
150 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
151 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
152 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
153 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
154 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
155 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
156 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
157 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
158 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
159 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
160 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
161 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
162 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
163 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
164 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
165 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
166 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
167 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
168 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
169 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
170 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
171 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
172 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
173 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
174 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
175 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
176 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
177 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
178 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
179 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
180 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
181 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
182 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
183 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
184 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
185 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
186 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
187 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
188 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
189 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
190 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
191 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
192 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
193 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
194 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
195 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
196 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
197 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
198 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
199 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
200 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
201 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
202 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
203 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
204 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
205 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
206 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
207 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
208 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
209 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
210 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
211 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
212 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
213 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
214 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
215 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
216 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
217 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
218 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
219 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
220 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
221 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
222 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
223 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
224 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
225 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
226 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giá không đổi DichvuBabylon
227 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
228 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
229 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
230 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
231 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
232 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
233 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
234 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
235 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
236 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
237 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
238 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
239 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
240 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
241 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
242 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
243 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
244 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
245 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
246 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
247 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
248 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
249 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
250 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
251 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
252 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
253 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
254 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
255 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
256 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
257 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
258 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
259 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
260 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
261 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
262 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
263 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
264 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
265 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
266 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
267 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
268 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
269 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
270 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
271 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
272 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
273 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
274 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
275 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
276 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
277 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
278 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
279 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
280 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
281 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
282 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
283 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
284 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
285 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
286 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
287 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
288 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
289 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
290 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
291 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
292 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
293 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
294 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
295 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
296 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
297 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
298 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
299 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
300 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
301 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
302 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
303 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
304 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
305 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
306 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
307 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
308 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
309 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
310 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
311 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
312 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
313 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
314 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
315 25/06/2012 34.900.000 ₫ CongtyDucTai
Có tổng cộng 315 thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Daikin FH48NUV1/R48NUY1 trong mục Điều hòa