• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/07/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
2 29/07/2015 3 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
3 26/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phuongthienloc
4 25/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
5 24/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
6 23/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
7 22/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi phuongthienloc
8 21/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phuongthienloc
9 20/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
10 19/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
11 18/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phuongthienloc
12 17/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
13 16/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
14 15/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
15 14/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
16 13/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
17 12/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
18 11/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
19 10/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
20 09/07/2015 1 ngày 34.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienlanhhuethanh
21 08/07/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
22 06/07/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
23 04/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
24 03/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
25 02/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
26 01/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
27 30/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
28 29/06/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
29 27/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
30 26/06/2015 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
31 22/06/2015 4 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
32 18/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
33 17/06/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
34 15/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
35 14/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
36 13/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
37 12/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
38 11/06/2015 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
39 08/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
40 07/06/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
41 05/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
42 04/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
43 03/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientuthienloc
44 02/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
45 01/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
46 31/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
47 30/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
48 29/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
49 28/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
50 27/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
51 26/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
52 25/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
53 24/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
54 23/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
55 22/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
56 21/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
57 20/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
58 19/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
59 18/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
60 17/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
61 16/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
62 15/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
63 14/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
64 13/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
65 12/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
66 11/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
67 10/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
68 09/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
69 08/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
70 07/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thinhkhoi
71 06/05/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
72 05/05/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
73 04/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
74 03/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
75 02/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
76 01/05/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dientuthienloc
77 29/04/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
78 28/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
79 27/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
80 26/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
81 25/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thinhkhoi
82 24/04/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
83 23/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sanphamchinhhang
84 22/04/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
85 21/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi dientuthienloc
86 20/04/2015 5 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
87 15/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
88 14/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
89 13/04/2015 3 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
90 10/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
91 09/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi dientuthienloc
92 08/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
93 07/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
94 06/04/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
95 04/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
96 03/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
97 02/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
98 01/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
99 31/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
100 30/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
101 29/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhanggiare
102 28/03/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
103 27/03/2015 31 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhanggiare
104 24/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
105 23/02/2015 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
106 12/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
107 11/02/2015 5 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
108 06/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
109 05/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
110 04/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
111 03/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
112 02/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
113 01/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
114 31/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
115 30/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
116 29/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
117 28/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
118 27/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
119 26/01/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
120 24/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
121 23/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
122 22/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
123 21/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
124 20/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
125 19/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
126 18/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
127 17/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
128 16/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
129 15/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
130 14/01/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
131 12/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
132 11/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
133 10/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
134 09/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
135 08/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
136 07/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
137 06/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
138 05/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
139 04/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
140 03/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
141 02/01/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
142 31/12/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ thinhkhoi
143 30/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
144 29/12/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
145 27/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
146 26/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
147 25/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
148 24/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
149 23/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
150 22/12/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
151 20/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
152 19/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
153 18/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
154 17/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
155 16/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
156 15/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
157 14/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
158 13/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
159 12/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
160 11/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
161 10/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
162 09/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
163 08/12/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
164 06/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
165 05/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
166 04/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
167 03/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
168 02/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
169 01/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
170 30/11/2014 3 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
171 27/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
172 26/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
173 25/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ kenhtv
174 24/11/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
175 23/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
176 22/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
177 21/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
178 20/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
179 19/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
180 18/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
181 17/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
182 16/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
183 15/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
184 14/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
185 13/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
186 12/11/2014 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
187 10/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
188 09/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
189 08/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
190 07/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
191 06/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
192 05/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
193 04/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
194 03/11/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
195 01/11/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
196 30/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
197 29/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
198 28/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
199 27/10/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
200 26/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
201 25/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
202 24/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
203 23/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
204 22/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
205 21/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
206 20/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
207 19/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
208 18/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
209 17/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
210 16/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
211 15/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
212 14/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
213 13/10/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
214 10/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
215 09/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
216 08/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
217 07/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
218 06/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
219 05/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
220 04/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
221 03/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
222 02/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
223 01/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
224 30/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
225 29/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
226 28/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
227 27/09/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
228 25/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
229 24/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
230 23/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
231 22/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
232 21/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
233 20/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
234 19/09/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
235 17/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
236 16/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
237 15/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
238 14/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
239 13/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
240 12/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
241 11/09/2014 3 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
242 08/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
243 07/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
244 06/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
245 05/09/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
246 03/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
247 02/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
248 01/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
249 31/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
250 30/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
251 29/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
252 28/08/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
253 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
254 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
255 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
256 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
257 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
258 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
259 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
260 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
261 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
262 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
263 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
264 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
265 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
266 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
267 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
268 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
269 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
270 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
271 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
272 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
273 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
274 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
275 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
276 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
277 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
278 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
279 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
280 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
281 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
282 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
283 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
284 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
285 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
286 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
287 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
288 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
289 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
290 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
291 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
292 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
293 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
294 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
295 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
296 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
297 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
298 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
299 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
300 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
301 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
302 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
303 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
304 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
305 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
306 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
307 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
308 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
309 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
310 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
311 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
312 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
313 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
314 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
315 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
316 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
317 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
318 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
319 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
320 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
321 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
322 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
323 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
324 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
325 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
326 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
327 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
328 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
329 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
330 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
331 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
332 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
333 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
334 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
335 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
336 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
337 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
338 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
339 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
340 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
341 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
342 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
343 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
344 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
345 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giá không đổi DichvuBabylon
346 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
347 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
348 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
349 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
350 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
351 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
352 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
353 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
354 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
355 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
356 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
357 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
358 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
359 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
360 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
361 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
362 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
363 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
364 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
365 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
366 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
367 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
368 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
369 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
370 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
371 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
372 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
373 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
374 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
375 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
376 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
377 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
378 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
379 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
380 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
381 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
382 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
383 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
384 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
385 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
386 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
387 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
388 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
389 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
390 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
391 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
392 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
393 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
394 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
395 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
396 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
397 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
398 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
399 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
400 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
401 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
402 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
403 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
404 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
405 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
406 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
407 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
408 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
409 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
410 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
411 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
412 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
413 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
414 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
415 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
416 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
417 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
418 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
419 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
420 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
421 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
422 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
423 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
424 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
425 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
426 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
427 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
428 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
429 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
430 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
431 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
432 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
433 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
434 25/06/2012 34.900.000 ₫ CongtyDucTai
Có tổng cộng 434 thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Daikin FH48NUV1/R48NUY1 trong mục Điều hòa