• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
2 16/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
3 15/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
4 14/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
5 13/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
6 12/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
7 11/09/2014 3 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
8 08/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
9 07/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
10 06/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
11 05/09/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
12 03/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
13 02/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
14 01/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
15 31/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
16 30/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
17 29/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
18 28/08/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
19 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
20 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
21 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
22 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
23 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
24 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
25 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
26 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
27 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
28 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
29 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
30 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
31 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
32 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
33 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
34 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
35 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
36 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
37 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
38 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
39 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
40 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
41 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
42 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
43 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
44 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
45 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
46 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
47 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
48 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
49 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
50 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
51 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
52 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
53 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
54 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
55 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
56 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
57 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
58 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
59 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
60 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
61 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
62 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
63 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
64 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
65 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
66 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
67 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
68 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
69 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
70 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
71 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
72 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
73 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
74 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
75 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
76 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
77 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
78 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
79 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
80 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
81 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
82 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
83 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
84 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
85 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
86 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
87 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
88 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
89 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
90 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
91 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
92 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
93 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
94 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
95 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
96 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
97 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
98 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
99 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
100 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
101 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
102 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
103 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
104 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
105 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
106 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
107 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
108 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
109 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
110 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
111 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giá không đổi DichvuBabylon
112 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
113 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
114 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
115 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
116 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
117 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
118 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
119 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
120 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
121 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
122 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
123 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
124 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
125 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
126 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
127 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
128 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
129 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
130 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
131 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
132 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
133 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
134 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
135 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
136 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
137 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
138 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
139 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
140 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
141 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
142 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
143 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
144 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
145 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
146 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
147 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
148 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
149 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
150 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
151 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
152 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
153 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
154 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
155 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
156 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
157 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
158 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
159 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
160 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
161 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
162 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
163 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
164 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
165 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
166 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
167 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
168 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
169 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
170 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
171 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
172 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
173 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
174 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
175 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
176 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
177 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
178 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
179 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
180 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
181 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
182 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
183 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
184 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
185 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
186 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
187 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
188 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
189 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
190 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
191 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
192 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
193 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
194 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
195 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
196 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
197 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
198 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
199 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
200 25/06/2012 34.900.000 VNĐ CongtyDucTai
Có tổng cộng 200 thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Daikin FH48NUV1/R48NUY1 trong mục Điều hòa