• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
2 26/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
3 25/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
4 24/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
5 23/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
6 22/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
7 21/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
8 20/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
9 19/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
10 18/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
11 17/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
12 16/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
13 15/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
14 14/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
15 13/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
16 12/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
17 11/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
18 10/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
19 09/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
20 08/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
21 07/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thinhkhoi
22 06/05/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
23 05/05/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
24 04/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
25 03/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
26 02/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
27 01/05/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dientuthienloc
28 29/04/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
29 28/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
30 27/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
31 26/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
32 25/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thinhkhoi
33 24/04/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
34 23/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sanphamchinhhang
35 22/04/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
36 21/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi dientuthienloc
37 20/04/2015 5 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
38 15/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
39 14/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
40 13/04/2015 3 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
41 10/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
42 09/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi dientuthienloc
43 08/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
44 07/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
45 06/04/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
46 04/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
47 03/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
48 02/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
49 01/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
50 31/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
51 30/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
52 29/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhanggiare
53 28/03/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
54 27/03/2015 31 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhanggiare
55 24/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
56 23/02/2015 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
57 12/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
58 11/02/2015 5 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
59 06/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
60 05/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
61 04/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
62 03/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
63 02/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
64 01/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
65 31/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
66 30/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
67 29/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
68 28/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
69 27/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
70 26/01/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
71 24/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
72 23/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
73 22/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
74 21/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
75 20/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
76 19/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
77 18/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
78 17/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
79 16/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
80 15/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
81 14/01/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
82 12/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
83 11/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
84 10/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
85 09/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
86 08/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
87 07/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
88 06/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
89 05/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
90 04/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
91 03/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
92 02/01/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
93 31/12/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ thinhkhoi
94 30/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
95 29/12/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
96 27/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
97 26/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
98 25/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
99 24/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
100 23/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
101 22/12/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
102 20/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
103 19/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
104 18/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
105 17/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
106 16/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
107 15/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
108 14/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
109 13/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
110 12/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
111 11/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
112 10/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
113 09/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
114 08/12/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
115 06/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
116 05/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
117 04/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
118 03/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
119 02/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
120 01/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
121 30/11/2014 3 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
122 27/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
123 26/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
124 25/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ kenhtv
125 24/11/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
126 23/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
127 22/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
128 21/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
129 20/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
130 19/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
131 18/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
132 17/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
133 16/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
134 15/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
135 14/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
136 13/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
137 12/11/2014 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
138 10/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
139 09/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
140 08/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
141 07/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
142 06/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
143 05/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
144 04/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
145 03/11/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
146 01/11/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
147 30/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
148 29/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
149 28/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
150 27/10/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
151 26/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
152 25/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
153 24/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
154 23/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
155 22/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
156 21/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
157 20/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
158 19/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
159 18/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
160 17/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
161 16/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
162 15/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
163 14/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
164 13/10/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
165 10/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
166 09/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
167 08/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
168 07/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
169 06/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
170 05/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
171 04/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
172 03/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
173 02/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
174 01/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
175 30/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
176 29/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
177 28/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
178 27/09/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
179 25/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
180 24/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
181 23/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
182 22/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
183 21/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
184 20/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
185 19/09/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
186 17/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
187 16/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
188 15/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
189 14/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
190 13/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
191 12/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
192 11/09/2014 3 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
193 08/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
194 07/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
195 06/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
196 05/09/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
197 03/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
198 02/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
199 01/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
200 31/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
201 30/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
202 29/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
203 28/08/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
204 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
205 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
206 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
207 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
208 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
209 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
210 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
211 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
212 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
213 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
214 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
215 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
216 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
217 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
218 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
219 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
220 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
221 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
222 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
223 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
224 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
225 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
226 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
227 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
228 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
229 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
230 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
231 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
232 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
233 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
234 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
235 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
236 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
237 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
238 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
239 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
240 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
241 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
242 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
243 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
244 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
245 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
246 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
247 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
248 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
249 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
250 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
251 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
252 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
253 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
254 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
255 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
256 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
257 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
258 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
259 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
260 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
261 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
262 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
263 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
264 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
265 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
266 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
267 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
268 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
269 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
270 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
271 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
272 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
273 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
274 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
275 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
276 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
277 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
278 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
279 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
280 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
281 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
282 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
283 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
284 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
285 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
286 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
287 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
288 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
289 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
290 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
291 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
292 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
293 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
294 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
295 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
296 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giá không đổi DichvuBabylon
297 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
298 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
299 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
300 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
301 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
302 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
303 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
304 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
305 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
306 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
307 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
308 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
309 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
310 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
311 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
312 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
313 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
314 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
315 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
316 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
317 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
318 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
319 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
320 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
321 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
322 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
323 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
324 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
325 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
326 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
327 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
328 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
329 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
330 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
331 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
332 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
333 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
334 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
335 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
336 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
337 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
338 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
339 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
340 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
341 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
342 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
343 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
344 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
345 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
346 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
347 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
348 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
349 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
350 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
351 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
352 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
353 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
354 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
355 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
356 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
357 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
358 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
359 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
360 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
361 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
362 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
363 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
364 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
365 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
366 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
367 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
368 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
369 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
370 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
371 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
372 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
373 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
374 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
375 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
376 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
377 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
378 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
379 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
380 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
381 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
382 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
383 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
384 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
385 25/06/2012 34.900.000 ₫ CongtyDucTai
Có tổng cộng 385 thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Daikin FH48NUV1/R48NUY1 trong mục Điều hòa
Từ khóa nổi bật trong tuần: ipod, hoa lang, so pha, số so, iphone 3g