• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
2 20/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
3 19/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
4 18/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
5 17/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
6 16/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
7 15/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
8 14/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
9 13/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
10 12/11/2014 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
11 10/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
12 09/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
13 08/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
14 07/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
15 06/11/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
16 05/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
17 04/11/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
18 03/11/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
19 01/11/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
20 30/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
21 29/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
22 28/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
23 27/10/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
24 26/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
25 25/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
26 24/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
27 23/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
28 22/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
29 21/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
30 20/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
31 19/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
32 18/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
33 17/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
34 16/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
35 15/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
36 14/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
37 13/10/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
38 10/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
39 09/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
40 08/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
41 07/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
42 06/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
43 05/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
44 04/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
45 03/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
46 02/10/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
47 01/10/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
48 30/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
49 29/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
50 28/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
51 27/09/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
52 25/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
53 24/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
54 23/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
55 22/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
56 21/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
57 20/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
58 19/09/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
59 17/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
60 16/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
61 15/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
62 14/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
63 13/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
64 12/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
65 11/09/2014 3 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
66 08/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
67 07/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
68 06/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
69 05/09/2014 2 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
70 03/09/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
71 02/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
72 01/09/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
73 31/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
74 30/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
75 29/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
76 28/08/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
77 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
78 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
79 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
80 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
81 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
82 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
83 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
84 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
85 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
86 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
87 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
88 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
89 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
90 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
91 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
92 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
93 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
94 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
95 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmoi2005
96 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
97 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
98 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
99 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
100 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
101 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
102 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
103 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
104 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
105 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
106 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
107 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
108 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
109 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
110 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
111 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
112 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
113 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
114 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
115 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
116 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
117 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
118 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
119 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
120 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
121 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
122 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
123 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
124 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
125 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
126 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
127 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
128 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
129 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
130 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
131 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
132 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
133 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
134 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
135 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
136 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
137 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
138 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
139 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
140 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
141 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
142 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
143 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
144 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
145 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
146 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
147 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
148 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
149 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
150 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
151 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
152 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
153 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
154 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
155 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
156 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
157 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
158 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
159 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
160 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
161 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
162 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
163 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
164 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
165 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
166 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
167 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
168 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
169 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giá không đổi DichvuBabylon
170 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
171 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 VNĐ Giá không đổi thinhkhoi
172 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
173 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
174 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
175 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
176 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
177 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
178 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
179 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
180 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
181 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
182 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
183 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
184 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
185 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
186 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
187 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
188 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
189 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
190 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
191 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
192 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
193 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
194 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
195 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
196 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
197 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
198 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
199 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
200 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
201 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
202 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
203 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
204 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
205 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giá không đổi lehuyest
206 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
207 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
208 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
209 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
210 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
211 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
212 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
213 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
214 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
215 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
216 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
217 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
218 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
219 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
220 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
221 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
222 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
223 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
224 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
225 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
226 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
227 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
228 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
229 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
230 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
231 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
232 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giá không đổi lephucco
233 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
234 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
235 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
236 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 VNĐ Giá không đổi maytaptonghop
237 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
238 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
239 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
240 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 VNĐ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
241 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
242 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
243 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
244 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
245 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 VNĐ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
246 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
247 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
248 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
249 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
250 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
251 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
252 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
253 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
254 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
255 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
256 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
257 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 VNĐ Giá không đổi CongtyDucTai
258 25/06/2012 34.900.000 VNĐ CongtyDucTai
Có tổng cộng 258 thay đổi giá của sản phẩm Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa (dieu hoa, may lanh, máy lạnh, dieu hoa khong khi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Daikin FH48NUV1/R48NUY1 trong mục Điều hòa