Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/08/2016 2 ngày 33.100.000 ₫ Tăng 18.100.000 VNĐ dienmaytrangia
2 13/08/2016 9 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 18.100.000 VNĐ cameraanvanphat
3 04/08/2016 1 ngày 33.100.000 ₫ Tăng 18.100.000 VNĐ dienmaytrangia
4 03/08/2016 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
5 02/08/2016 2 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 18.700.000 VNĐ cameraanvanphat
6 31/07/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 18.700.000 VNĐ dienmayanhngan
7 30/07/2016 36 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 18.100.000 VNĐ cameraanvanphat
8 24/06/2016 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
9 23/06/2016 1 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmaytrangia
10 22/06/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
11 21/06/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
12 20/06/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
13 19/06/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
14 18/06/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 18.700.000 VNĐ dienmayanhngan2
15 17/06/2016 1 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 18.700.000 VNĐ cameraanvanphat
16 16/06/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 18.700.000 VNĐ dienmayanhngan2
17 15/06/2016 26 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 18.100.000 VNĐ cameraanvanphat
18 20/05/2016 1 ngày 33.100.000 ₫ Tăng 18.100.000 VNĐ dienmaytrangia
19 19/05/2016 58 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 18.100.000 VNĐ cameraanvanphat
20 22/03/2016 1 ngày 33.100.000 ₫ Tăng 18.100.000 VNĐ dienmaytrangia
21 21/03/2016 34 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 18.700.000 VNĐ cameraanvanphat
22 16/02/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
23 15/02/2016 22 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayanhngan2
24 24/01/2016 6 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaytrangia
25 18/01/2016 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
26 17/01/2016 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
27 16/01/2016 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
28 15/01/2016 10 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayanhngan2
29 05/01/2016 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
30 04/01/2016 2 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytrangia
31 02/01/2016 10 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ banletaikho
32 23/12/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
33 22/12/2015 3 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
34 19/12/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
35 18/12/2015 2 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytrangia
36 16/12/2015 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi banletaikho
37 15/12/2015 4 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi banletaikho
38 11/12/2015 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi banletaikho
39 10/12/2015 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ banletaikho
40 09/12/2015 7 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
41 02/12/2015 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ banletaikho
42 01/12/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
43 30/11/2015 4 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
44 26/11/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
45 25/11/2015 4 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
46 21/11/2015 4 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytrangia
47 17/11/2015 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi banletaikho
48 16/11/2015 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ banletaikho
49 15/11/2015 6 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayanhngan2
50 09/11/2015 4 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
51 05/11/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
52 04/11/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
53 03/11/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaytrangia
54 02/11/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
55 01/11/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
56 31/10/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
57 30/10/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sanphamchinhhang
58 29/10/2015 9 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
59 20/10/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
60 19/10/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmaytrangia
61 18/10/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
62 17/10/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
63 16/10/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
64 15/10/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
65 14/10/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
66 13/10/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
67 12/10/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
68 11/10/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
69 10/10/2015 16 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sanphamchinhhang
70 24/09/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmaytrangia
71 23/09/2015 13 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
72 10/09/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
73 09/09/2015 11 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayanhngan
74 29/08/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmaytrangia
75 28/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
76 27/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayanhngan
77 26/08/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
78 25/08/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
79 24/08/2015 2 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
80 22/08/2015 2 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
81 20/08/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
82 19/08/2015 2 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmaytrangia
83 17/08/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayanhngan
84 15/08/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaytrangia
85 14/08/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
86 13/08/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhanggiare
87 11/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
88 10/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
89 09/08/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi phuongthienloc
90 08/08/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
91 06/08/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
92 05/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
93 04/08/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
94 03/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
95 02/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
96 01/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ khonggianmoi2005
97 31/07/2015 2 ngày 33.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayvn
98 29/07/2015 3 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
99 26/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phuongthienloc
100 25/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
101 24/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
102 23/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
103 22/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi phuongthienloc
104 21/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phuongthienloc
105 20/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
106 19/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
107 18/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phuongthienloc
108 17/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
109 16/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
110 15/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
111 14/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
112 13/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
113 12/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
114 11/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
115 10/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
116 09/07/2015 1 ngày 34.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienlanhhuethanh
117 08/07/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
118 06/07/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
119 04/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
120 03/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
121 02/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
122 01/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
123 30/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
124 29/06/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
125 27/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
126 26/06/2015 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
127 22/06/2015 4 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
128 18/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
129 17/06/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
130 15/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
131 14/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
132 13/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
133 12/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
134 11/06/2015 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
135 08/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
136 07/06/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
137 05/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
138 04/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
139 03/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientuthienloc
140 02/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
141 01/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
142 31/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
143 30/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
144 29/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
145 28/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
146 27/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
147 26/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
148 25/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
149 24/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
150 23/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
151 22/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
152 21/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
153 20/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
154 19/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
155 18/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
156 17/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
157 16/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
158 15/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
159 14/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
160 13/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
161 12/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
162 11/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
163 10/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
164 09/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
165 08/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
166 07/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thinhkhoi
167 06/05/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
168 05/05/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
169 04/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
170 03/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
171 02/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
172 01/05/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dientuthienloc
173 29/04/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
174 28/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
175 27/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
176 26/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
177 25/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thinhkhoi
178 24/04/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
179 23/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sanphamchinhhang
180 22/04/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
181 21/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi dientuthienloc
182 20/04/2015 5 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
183 15/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
184 14/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
185 13/04/2015 3 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
186 10/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
187 09/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi dientuthienloc
188 08/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
189 07/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
190 06/04/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
191 04/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
192 03/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
193 02/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
194 01/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
195 31/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
196 30/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
197 29/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhanggiare
198 28/03/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
199 27/03/2015 31 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhanggiare
200 24/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
201 23/02/2015 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
202 12/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
203 11/02/2015 5 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
204 06/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
205 05/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
206 04/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
207 03/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
208 02/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
209 01/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
210 31/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
211 30/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
212 29/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
213 28/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
214 27/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
215 26/01/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
216 24/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
217 23/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
218 22/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
219 21/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
220 20/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
221 19/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
222 18/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
223 17/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
224 16/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
225 15/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
226 14/01/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
227 12/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
228 11/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
229 10/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
230 09/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
231 08/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
232 07/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
233 06/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
234 05/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
235 04/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
236 03/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
237 02/01/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
238 31/12/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ thinhkhoi
239 30/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
240 29/12/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
241 27/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
242 26/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
243 25/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
244 24/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
245 23/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
246 22/12/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
247 20/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
248 19/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
249 18/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
250 17/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
251 16/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
252 15/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
253 14/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
254 13/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
255 12/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
256 11/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
257 10/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
258 09/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
259 08/12/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
260 06/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
261 05/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
262 04/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
263 03/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
264 02/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
265 01/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
266 30/11/2014 3 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
267 27/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
268 26/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
269 25/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ kenhtv
270 24/11/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
271 23/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
272 22/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
273 21/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
274 20/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
275 19/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
276 18/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
277 17/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
278 16/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
279 15/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
280 14/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
281 13/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
282 12/11/2014 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
283 10/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
284 09/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
285 08/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
286 07/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
287 06/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
288 05/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
289 04/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
290 03/11/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
291 01/11/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
292 30/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
293 29/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
294 28/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
295 27/10/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
296 26/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
297 25/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
298 24/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
299 23/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
300 22/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
301 21/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
302 20/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
303 19/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
304 18/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
305 17/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
306 16/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
307 15/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
308 14/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
309 13/10/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
310 10/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
311 09/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
312 08/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
313 07/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
314 06/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
315 05/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
316 04/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
317 03/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
318 02/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
319 01/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
320 30/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
321 29/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
322 28/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
323 27/09/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
324 25/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
325 24/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
326 23/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
327 22/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
328 21/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
329 20/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
330 19/09/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
331 17/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
332 16/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
333 15/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
334 14/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
335 13/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
336 12/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
337 11/09/2014 3 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
338 08/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
339 07/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
340 06/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
341 05/09/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
342 03/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
343 02/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
344 01/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
345 31/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
346 30/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
347 29/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
348 28/08/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
349 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
350 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
351 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
352 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
353 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
354 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
355 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
356 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
357 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
358 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
359 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
360 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
361 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
362 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
363 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
364 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
365 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
366 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
367 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
368 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
369 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
370 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
371 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
372 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
373 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
374 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
375 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
376 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
377 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
378 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
379 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
380 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
381 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
382 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
383 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
384 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
385 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
386 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
387 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
388 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
389 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
390 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
391 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
392 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
393 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
394 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
395 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
396 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
397 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
398 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
399 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
400 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
401 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
402 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
403 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
404 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
405 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
406 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
407 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
408 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
409 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
410 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
411 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
412 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
413 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
414 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
415 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
416 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
417 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
418 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
419 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
420 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
421 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
422 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
423 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
424 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
425 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
426 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
427 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
428 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
429 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
430 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
431 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
432 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
433 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
434 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
435 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
436 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
437 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
438 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
439 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
440 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
441 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giá không đổi DichvuBabylon
442 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
443 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
444 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
445 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
446 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
447 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
448 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
449 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
450 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
451 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
452 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
453 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
454 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
455 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
456 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
457 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
458 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
459 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
460 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
461 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
462 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
463 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
464 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
465 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
466 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
467 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
468 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
469 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
470 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
471 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
472 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
473 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
474 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
475 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
476 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
477 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
478 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
479 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
480 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
481 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
482 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
483 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
484 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
485 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
486 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
487 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
488 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
489 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
490 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
491 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
492 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
493 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
494 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
495 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
496 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
497 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
498 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
499 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
500 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
501 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
502 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
503 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
504 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
505 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
506 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
507 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
508 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
509 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
510 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
511 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
512 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
513 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
514 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
515 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
516 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
517 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
518 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
519 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
520 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
521 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
522 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
523 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
524 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
525 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
526 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
527 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
528 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
529 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
530 25/06/2012 34.900.000 ₫ CongtyDucTai
Có tổng cộng 530 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.