Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa Daikin FH48NUV1/R48NUY1

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa Daikin FH48NUV1/R48NUY1 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2016 36 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 18.100.000 VNĐ cameraanvanphat
2 24/06/2016 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
3 23/06/2016 1 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmaytrangia
4 22/06/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
5 21/06/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
6 20/06/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
7 19/06/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
8 18/06/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 18.700.000 VNĐ dienmayanhngan2
9 17/06/2016 1 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 18.700.000 VNĐ cameraanvanphat
10 16/06/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 18.700.000 VNĐ dienmayanhngan2
11 15/06/2016 26 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 18.100.000 VNĐ cameraanvanphat
12 20/05/2016 1 ngày 33.100.000 ₫ Tăng 18.100.000 VNĐ dienmaytrangia
13 19/05/2016 58 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 18.100.000 VNĐ cameraanvanphat
14 22/03/2016 1 ngày 33.100.000 ₫ Tăng 18.100.000 VNĐ dienmaytrangia
15 21/03/2016 34 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 18.700.000 VNĐ cameraanvanphat
16 16/02/2016 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
17 15/02/2016 22 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayanhngan2
18 24/01/2016 6 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaytrangia
19 18/01/2016 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
20 17/01/2016 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
21 16/01/2016 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
22 15/01/2016 10 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayanhngan2
23 05/01/2016 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
24 04/01/2016 2 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytrangia
25 02/01/2016 10 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ banletaikho
26 23/12/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
27 22/12/2015 3 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
28 19/12/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
29 18/12/2015 2 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytrangia
30 16/12/2015 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi banletaikho
31 15/12/2015 4 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi banletaikho
32 11/12/2015 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi banletaikho
33 10/12/2015 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ banletaikho
34 09/12/2015 7 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
35 02/12/2015 1 ngày 33.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ banletaikho
36 01/12/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
37 30/11/2015 4 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
38 26/11/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
39 25/11/2015 4 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
40 21/11/2015 4 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytrangia
41 17/11/2015 1 ngày 33.200.000 ₫ Giá không đổi banletaikho
42 16/11/2015 1 ngày 33.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ banletaikho
43 15/11/2015 6 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayanhngan2
44 09/11/2015 4 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
45 05/11/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
46 04/11/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
47 03/11/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaytrangia
48 02/11/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
49 01/11/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
50 31/10/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
51 30/10/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sanphamchinhhang
52 29/10/2015 9 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
53 20/10/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
54 19/10/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmaytrangia
55 18/10/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
56 17/10/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
57 16/10/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
58 15/10/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
59 14/10/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
60 13/10/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
61 12/10/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
62 11/10/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
63 10/10/2015 16 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ sanphamchinhhang
64 24/09/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmaytrangia
65 23/09/2015 13 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
66 10/09/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
67 09/09/2015 11 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayanhngan
68 29/08/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmaytrangia
69 28/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
70 27/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayanhngan
71 26/08/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
72 25/08/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
73 24/08/2015 2 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
74 22/08/2015 2 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
75 20/08/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giá không đổi dienmaytrangia
76 19/08/2015 2 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmaytrangia
77 17/08/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayanhngan
78 15/08/2015 1 ngày 33.100.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmaytrangia
79 14/08/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
80 13/08/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhanggiare
81 11/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
82 10/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
83 09/08/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi phuongthienloc
84 08/08/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
85 06/08/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
86 05/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
87 04/08/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
88 03/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
89 02/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
90 01/08/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ khonggianmoi2005
91 31/07/2015 2 ngày 33.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayvn
92 29/07/2015 3 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
93 26/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phuongthienloc
94 25/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
95 24/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
96 23/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
97 22/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi phuongthienloc
98 21/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phuongthienloc
99 20/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
100 19/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
101 18/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phuongthienloc
102 17/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
103 16/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
104 15/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
105 14/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
106 13/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
107 12/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
108 11/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
109 10/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
110 09/07/2015 1 ngày 34.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienlanhhuethanh
111 08/07/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
112 06/07/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
113 04/07/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
114 03/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
115 02/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
116 01/07/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
117 30/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
118 29/06/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
119 27/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
120 26/06/2015 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
121 22/06/2015 4 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
122 18/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
123 17/06/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
124 15/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
125 14/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
126 13/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
127 12/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
128 11/06/2015 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
129 08/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
130 07/06/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
131 05/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
132 04/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
133 03/06/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientuthienloc
134 02/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
135 01/06/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
136 31/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
137 30/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
138 29/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
139 28/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
140 27/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
141 26/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
142 25/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
143 24/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
144 23/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
145 22/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
146 21/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
147 20/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
148 19/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
149 18/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
150 17/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
151 16/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
152 15/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
153 14/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
154 13/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
155 12/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
156 11/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
157 10/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
158 09/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
159 08/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
160 07/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thinhkhoi
161 06/05/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
162 05/05/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
163 04/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
164 03/05/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
165 02/05/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
166 01/05/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dientuthienloc
167 29/04/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
168 28/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
169 27/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
170 26/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
171 25/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thinhkhoi
172 24/04/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
173 23/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sanphamchinhhang
174 22/04/2015 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
175 21/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi dientuthienloc
176 20/04/2015 5 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
177 15/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
178 14/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
179 13/04/2015 3 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
180 10/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
181 09/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi dientuthienloc
182 08/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
183 07/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhang
184 06/04/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
185 04/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
186 03/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
187 02/04/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
188 01/04/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
189 31/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhanggiare
190 30/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
191 29/03/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhanggiare
192 28/03/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
193 27/03/2015 31 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sanphamchinhhanggiare
194 24/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
195 23/02/2015 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
196 12/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
197 11/02/2015 5 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
198 06/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
199 05/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
200 04/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
201 03/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
202 02/02/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
203 01/02/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
204 31/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
205 30/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
206 29/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
207 28/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
208 27/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
209 26/01/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
210 24/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
211 23/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
212 22/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
213 21/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
214 20/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
215 19/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
216 18/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
217 17/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
218 16/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
219 15/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
220 14/01/2015 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
221 12/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
222 11/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
223 10/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
224 09/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
225 08/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
226 07/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
227 06/01/2015 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
228 05/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
229 04/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
230 03/01/2015 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
231 02/01/2015 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
232 31/12/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ thinhkhoi
233 30/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
234 29/12/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
235 27/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
236 26/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
237 25/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
238 24/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
239 23/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
240 22/12/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
241 20/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
242 19/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
243 18/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
244 17/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
245 16/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
246 15/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
247 14/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
248 13/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
249 12/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
250 11/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
251 10/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
252 09/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
253 08/12/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
254 06/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
255 05/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
256 04/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
257 03/12/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
258 02/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
259 01/12/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
260 30/11/2014 3 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
261 27/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
262 26/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
263 25/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ kenhtv
264 24/11/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
265 23/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
266 22/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
267 21/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
268 20/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
269 19/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
270 18/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
271 17/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
272 16/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
273 15/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
274 14/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
275 13/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
276 12/11/2014 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
277 10/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
278 09/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
279 08/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
280 07/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
281 06/11/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
282 05/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
283 04/11/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
284 03/11/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
285 01/11/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
286 30/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
287 29/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
288 28/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
289 27/10/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
290 26/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
291 25/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
292 24/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
293 23/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
294 22/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
295 21/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
296 20/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
297 19/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
298 18/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
299 17/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
300 16/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
301 15/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
302 14/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
303 13/10/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
304 10/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
305 09/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
306 08/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
307 07/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
308 06/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
309 05/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
310 04/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
311 03/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
312 02/10/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
313 01/10/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
314 30/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
315 29/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
316 28/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
317 27/09/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
318 25/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
319 24/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
320 23/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
321 22/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
322 21/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
323 20/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
324 19/09/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
325 17/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
326 16/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
327 15/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
328 14/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
329 13/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
330 12/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
331 11/09/2014 3 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
332 08/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
333 07/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
334 06/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
335 05/09/2014 2 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
336 03/09/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
337 02/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
338 01/09/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
339 31/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
340 30/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
341 29/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
342 28/08/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
343 26/08/2014 1 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
344 25/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ khonggianmoi2005
345 24/08/2014 11 ngày 30.100.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ kenhtv
346 13/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
347 12/08/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
348 11/08/2014 34 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
349 08/07/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
350 07/07/2014 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
351 21/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
352 20/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
353 19/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
354 18/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
355 17/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
356 16/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
357 15/06/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
358 14/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
359 13/06/2014 8 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
360 05/06/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
361 04/06/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmoi2005
362 31/05/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khonggianmoi2005
363 27/05/2014 13 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
364 14/05/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
365 11/05/2014 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi congtythietbidiennuoc
366 25/04/2014 5 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congtythietbidiennuoc
367 20/04/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
368 19/04/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
369 08/04/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
370 28/03/2014 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
371 26/03/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
372 25/03/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
373 24/03/2014 14 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
374 10/03/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
375 09/03/2014 15 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
376 22/02/2014 11 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
377 11/02/2014 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
378 08/02/2014 15 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
379 24/01/2014 15 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
380 09/01/2014 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
381 08/01/2014 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
382 07/01/2014 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
383 03/01/2014 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
384 30/12/2013 6 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
385 24/12/2013 74 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
386 11/10/2013 6 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmayanhngan2
387 05/10/2013 15 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
388 20/09/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
389 18/09/2013 11 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
390 07/09/2013 6 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
391 01/09/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
392 31/08/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
393 28/08/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
394 27/08/2013 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
395 24/08/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
396 22/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
397 21/08/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
398 20/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
399 19/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ lehuyest
400 18/08/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ lephucco
401 17/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehuyest
402 16/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
403 15/08/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
404 14/08/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ lehuyest
405 13/08/2013 1 ngày 33.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thinhkhoi
406 12/08/2013 4 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
407 08/08/2013 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
408 06/08/2013 8 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
409 29/07/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
410 26/07/2013 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
411 24/07/2013 9 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
412 15/07/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
413 14/07/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
414 13/07/2013 5 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
415 08/07/2013 16 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
416 22/06/2013 5 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
417 17/06/2013 5 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
418 12/06/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
419 11/06/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 4.350.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
420 10/06/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ thinhkhoi
421 09/06/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
422 06/06/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
423 04/06/2013 5 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
424 30/05/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
425 29/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
426 28/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
427 27/05/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
428 24/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
429 23/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
430 22/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
431 21/05/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
432 20/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
433 19/05/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ lephucco
434 17/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
435 16/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giá không đổi DichvuBabylon
436 15/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 8.350.000 VNĐ DichvuBabylon
437 14/05/2013 2 ngày 37.950.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
438 12/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 8.350.000 VNĐ thinhkhoi
439 11/05/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ DichvuBabylon
440 10/05/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
441 09/05/2013 1 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ thinhkhoi
442 08/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
443 07/05/2013 1 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
444 06/05/2013 4 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
445 02/05/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
446 30/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
447 28/04/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
448 26/04/2013 1 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
449 25/04/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
450 24/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ DichvuBabylon
451 22/04/2013 2 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
452 20/04/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
453 19/04/2013 6 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
454 13/04/2013 4 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
455 09/04/2013 2 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
456 07/04/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 5.270.000 VNĐ maytaptonghop
457 06/04/2013 2 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
458 04/04/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
459 03/04/2013 4 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
460 30/03/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ lephucco
461 29/03/2013 8 ngày 29.600.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ DichvuBabylon
462 21/03/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
463 18/03/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
464 15/03/2013 2 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
465 13/03/2013 5 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
466 08/03/2013 15 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
467 21/02/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
468 20/02/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
469 19/02/2013 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
470 18/02/2013 3 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ CongtyDucTai
471 15/02/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
472 14/02/2013 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ lehuyest
473 13/02/2013 4 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ thinhkhoi
474 09/02/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
475 08/02/2013 8 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ maytaptonghop
476 31/01/2013 8 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
477 23/01/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
478 22/01/2013 3 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
479 19/01/2013 5 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
480 14/01/2013 3 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
481 11/01/2013 3 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
482 08/01/2013 2 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
483 06/01/2013 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
484 05/01/2013 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
485 04/01/2013 16 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
486 19/12/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
487 18/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
488 17/12/2012 3 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
489 14/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
490 13/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
491 12/12/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
492 11/12/2012 6 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
493 05/12/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
494 04/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
495 03/12/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
496 01/12/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
497 30/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
498 29/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giá không đổi lephucco
499 28/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
500 27/11/2012 2 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
501 25/11/2012 1 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ lephucco
502 24/11/2012 3 ngày 34.870.000 ₫ Giá không đổi maytaptonghop
503 21/11/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
504 20/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
505 19/11/2012 1 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyDucTai
506 18/11/2012 1 ngày 34.870.000 ₫ Tăng 1.270.000 VNĐ maytaptonghop
507 17/11/2012 1 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.270.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
508 16/11/2012 2 ngày 34.870.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ maytaptonghop
509 14/11/2012 4 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ CongtyDucTai
510 10/11/2012 2 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
511 08/11/2012 6 ngày 33.600.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
512 02/11/2012 20 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
513 13/10/2012 2 ngày 34.900.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ CongtyDucTai
514 11/10/2012 24 ngày 37.950.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ lehuyest
515 17/09/2012 4 ngày 33.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ lephucco
516 13/09/2012 8 ngày 33.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
517 05/09/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
518 03/09/2012 20 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
519 14/08/2012 4 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ lephucco
520 10/08/2012 22 ngày 34.900.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ CongtyDucTai
521 19/07/2012 2 ngày 33.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lephucco
522 17/07/2012 8 ngày 34.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienlanhhuethanh
523 09/07/2012 14 ngày 34.900.000 ₫ Giá không đổi CongtyDucTai
524 25/06/2012 34.900.000 ₫ CongtyDucTai
Có tổng cộng 524 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa Daikin FH48NUV1/R48NUY1 đã được hệ thống ghi lại.