Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/06/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
2 05/06/2017 61 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
3 05/04/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
4 03/04/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
5 01/04/2017 22 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
6 10/03/2017 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
7 07/03/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
8 06/03/2017 21 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
9 13/02/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
10 11/02/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
11 09/02/2017 19 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
12 21/01/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
13 20/01/2017 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
14 19/01/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
15 18/01/2017 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 11.200.000 VNĐ dienmayanhngan
16 12/01/2017 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaycnq
17 11/01/2017 39 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ dienmaycnq
18 03/12/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
19 02/12/2016 14 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
20 18/11/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
21 17/11/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
22 07/11/2016 18 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
23 20/10/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
24 18/10/2016 6 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
25 12/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
26 08/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
27 04/10/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
28 03/10/2016 33 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
29 31/08/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
30 30/08/2016 28 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
31 02/08/2016 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
32 30/07/2016 45 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
33 15/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
34 14/06/2016 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
35 09/06/2016 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
36 02/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
37 01/06/2016 2 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
38 30/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
39 28/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
40 27/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
41 26/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
42 24/05/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
43 14/05/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
44 06/05/2016 11 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
45 25/04/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
46 23/04/2016 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
47 18/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
48 17/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
49 16/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
50 15/04/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
51 07/04/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
52 06/04/2016 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
53 31/03/2016 10 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
54 21/03/2016 6 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
55 15/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
56 14/03/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
57 12/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
58 11/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
59 10/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
60 09/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
61 08/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
62 07/03/2016 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
63 05/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
64 04/03/2016 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
65 28/02/2016 122 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
66 29/10/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
67 27/10/2015 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
68 20/10/2015 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
69 15/10/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
70 14/10/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
71 11/10/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
72 01/09/2015 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
73 24/08/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
74 23/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
75 21/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
76 19/08/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
77 10/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
78 09/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
79 08/07/2015 4 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
80 04/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
81 03/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
82 02/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
83 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
84 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
85 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
86 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
87 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
88 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
89 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
90 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
91 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
92 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
93 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
94 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
95 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
96 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
97 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
98 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
99 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
100 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
101 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
102 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
103 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
104 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
105 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
106 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
107 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
108 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
109 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
110 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
111 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
112 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
113 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
114 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
115 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
116 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
117 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
118 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
119 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
120 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
121 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
122 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
123 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
124 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
125 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
126 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
127 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
128 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
129 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
130 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
131 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
132 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
133 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
134 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
135 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
136 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
137 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
138 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
139 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
140 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
141 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
142 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
143 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
144 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
145 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
146 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
147 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
148 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
149 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
150 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
151 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
152 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
153 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
154 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
155 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
156 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
157 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
158 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
159 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
160 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
161 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
162 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
163 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
164 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
165 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
166 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
167 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
168 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
169 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
170 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
171 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
172 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
173 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
174 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
175 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
176 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
177 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
178 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
179 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
180 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
181 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
182 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
183 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
184 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
185 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
186 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
187 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
188 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
189 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
190 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
191 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
192 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
193 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
194 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
195 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
196 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
197 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
198 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
199 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
200 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
201 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
202 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
203 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
204 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
205 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
206 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
207 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
208 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
209 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
210 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
211 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
212 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
213 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
214 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
215 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
216 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
217 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
218 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
219 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
220 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
221 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
222 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
223 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
224 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
225 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
226 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
227 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
228 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
229 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
230 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
231 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
232 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
233 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
234 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
235 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
236 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
237 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
238 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
239 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
240 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
241 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
242 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
243 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
244 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
245 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
246 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
247 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
248 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
249 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
250 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
251 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
252 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
253 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
254 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
255 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
256 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
257 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
258 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
259 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
260 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
261 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
262 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
263 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
264 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
265 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
266 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
267 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
268 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
269 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
270 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
271 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
272 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
273 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
274 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
275 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
276 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
277 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
278 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
279 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
280 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
281 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
282 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
283 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
284 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
285 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
286 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
287 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
288 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
289 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
290 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
291 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
292 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
293 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
294 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
295 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
296 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
297 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
298 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
299 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
300 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
301 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
302 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
303 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
304 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
305 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
306 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
307 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
308 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
309 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
310 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
311 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
312 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
313 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
314 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
315 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
316 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
317 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
318 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
319 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
320 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
321 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
322 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
323 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
324 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
325 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
326 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
327 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
328 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
329 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
330 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
331 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
332 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
333 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
334 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
335 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
336 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
337 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
338 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
339 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
340 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
341 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
342 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
343 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
344 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
345 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
346 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
347 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
348 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
349 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
350 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
351 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
352 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
353 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
354 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
355 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
356 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
357 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
358 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
359 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
360 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
361 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
362 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
363 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
364 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
365 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
366 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
367 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
368 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
369 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
370 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
371 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
372 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
373 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
374 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
375 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
376 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
377 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
378 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
379 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
380 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
381 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
382 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
383 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
384 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
385 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
386 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
387 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
388 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
389 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
390 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
391 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
392 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
393 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
394 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
395 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
396 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
397 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
398 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
399 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
400 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
401 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
402 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
403 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
404 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
405 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
406 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
407 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
408 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
409 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
410 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
411 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
412 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
413 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
414 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
415 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
416 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
417 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
418 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
419 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
420 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
421 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
422 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
423 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
424 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
425 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
426 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
427 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
428 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
429 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
430 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
431 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
432 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
433 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
434 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
435 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
436 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
437 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 437 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.