Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/08/2016 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
2 30/07/2016 45 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
3 15/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
4 14/06/2016 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
5 09/06/2016 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
6 02/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
7 01/06/2016 2 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
8 30/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
9 28/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
10 27/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
11 26/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
12 24/05/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
13 14/05/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
14 06/05/2016 11 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
15 25/04/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
16 23/04/2016 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
17 18/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
18 17/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
19 16/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
20 15/04/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
21 07/04/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
22 06/04/2016 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
23 31/03/2016 10 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
24 21/03/2016 6 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
25 15/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
26 14/03/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
27 12/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
28 11/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
29 10/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
30 09/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
31 08/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
32 07/03/2016 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
33 05/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
34 04/03/2016 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
35 28/02/2016 122 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
36 29/10/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
37 27/10/2015 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
38 20/10/2015 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
39 15/10/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
40 14/10/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
41 11/10/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
42 01/09/2015 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
43 24/08/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
44 23/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
45 21/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
46 19/08/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
47 10/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
48 09/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
49 08/07/2015 4 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
50 04/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
51 03/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
52 02/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
53 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
54 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
55 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
56 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
57 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
58 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
59 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
60 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
61 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
62 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
63 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
64 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
65 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
66 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
67 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
68 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
69 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
70 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
71 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
72 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
73 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
74 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
75 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
76 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
77 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
78 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
79 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
80 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
81 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
82 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
83 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
84 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
85 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
86 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
87 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
88 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
89 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
90 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
91 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
92 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
93 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
94 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
95 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
96 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
97 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
98 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
99 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
100 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
101 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
102 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
103 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
104 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
105 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
106 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
107 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
108 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
109 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
110 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
111 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
112 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
113 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
114 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
115 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
116 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
117 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
118 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
119 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
120 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
121 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
122 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
123 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
124 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
125 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
126 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
127 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
128 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
129 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
130 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
131 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
132 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
133 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
134 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
135 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
136 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
137 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
138 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
139 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
140 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
141 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
142 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
143 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
144 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
145 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
146 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
147 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
148 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
149 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
150 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
151 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
152 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
153 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
154 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
155 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
156 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
157 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
158 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
159 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
160 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
161 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
162 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
163 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
164 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
165 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
166 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
167 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
168 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
169 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
170 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
171 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
172 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
173 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
174 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
175 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
176 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
177 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
178 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
179 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
180 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
181 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
182 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
183 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
184 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
185 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
186 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
187 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
188 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
189 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
190 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
191 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
192 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
193 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
194 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
195 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
196 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
197 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
198 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
199 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
200 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
201 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
202 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
203 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
204 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
205 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
206 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
207 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
208 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
209 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
210 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
211 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
212 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
213 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
214 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
215 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
216 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
217 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
218 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
219 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
220 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
221 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
222 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
223 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
224 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
225 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
226 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
227 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
228 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
229 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
230 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
231 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
232 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
233 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
234 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
235 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
236 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
237 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
238 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
239 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
240 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
241 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
242 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
243 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
244 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
245 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
246 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
247 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
248 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
249 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
250 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
251 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
252 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
253 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
254 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
255 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
256 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
257 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
258 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
259 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
260 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
261 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
262 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
263 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
264 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
265 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
266 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
267 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
268 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
269 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
270 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
271 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
272 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
273 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
274 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
275 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
276 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
277 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
278 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
279 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
280 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
281 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
282 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
283 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
284 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
285 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
286 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
287 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
288 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
289 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
290 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
291 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
292 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
293 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
294 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
295 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
296 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
297 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
298 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
299 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
300 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
301 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
302 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
303 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
304 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
305 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
306 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
307 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
308 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
309 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
310 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
311 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
312 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
313 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
314 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
315 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
316 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
317 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
318 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
319 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
320 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
321 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
322 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
323 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
324 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
325 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
326 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
327 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
328 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
329 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
330 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
331 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
332 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
333 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
334 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
335 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
336 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
337 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
338 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
339 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
340 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
341 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
342 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
343 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
344 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
345 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
346 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
347 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
348 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
349 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
350 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
351 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
352 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
353 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
354 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
355 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
356 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
357 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
358 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
359 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
360 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
361 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
362 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
363 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
364 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
365 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
366 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
367 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
368 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
369 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
370 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
371 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
372 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
373 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
374 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
375 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
376 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
377 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
378 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
379 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
380 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
381 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
382 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
383 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
384 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
385 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
386 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
387 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
388 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
389 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
390 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
391 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
392 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
393 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
394 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
395 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
396 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
397 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
398 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
399 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
400 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
401 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
402 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
403 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
404 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
405 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
406 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
407 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 407 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.