Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/10/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
2 18/10/2016 6 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
3 12/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
4 08/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
5 04/10/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
6 03/10/2016 33 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
7 31/08/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
8 30/08/2016 28 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
9 02/08/2016 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
10 30/07/2016 45 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
11 15/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
12 14/06/2016 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
13 09/06/2016 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
14 02/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
15 01/06/2016 2 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
16 30/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
17 28/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
18 27/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
19 26/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
20 24/05/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
21 14/05/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
22 06/05/2016 11 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
23 25/04/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
24 23/04/2016 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
25 18/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
26 17/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
27 16/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
28 15/04/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
29 07/04/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
30 06/04/2016 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
31 31/03/2016 10 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
32 21/03/2016 6 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
33 15/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
34 14/03/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
35 12/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
36 11/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
37 10/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
38 09/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
39 08/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
40 07/03/2016 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
41 05/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
42 04/03/2016 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
43 28/02/2016 122 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
44 29/10/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
45 27/10/2015 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
46 20/10/2015 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
47 15/10/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
48 14/10/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
49 11/10/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
50 01/09/2015 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
51 24/08/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
52 23/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
53 21/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
54 19/08/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
55 10/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
56 09/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
57 08/07/2015 4 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
58 04/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
59 03/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
60 02/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
61 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
62 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
63 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
64 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
65 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
66 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
67 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
68 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
69 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
70 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
71 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
72 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
73 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
74 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
75 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
76 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
77 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
78 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
79 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
80 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
81 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
82 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
83 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
84 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
85 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
86 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
87 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
88 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
89 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
90 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
91 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
92 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
93 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
94 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
95 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
96 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
97 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
98 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
99 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
100 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
101 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
102 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
103 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
104 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
105 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
106 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
107 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
108 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
109 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
110 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
111 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
112 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
113 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
114 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
115 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
116 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
117 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
118 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
119 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
120 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
121 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
122 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
123 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
124 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
125 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
126 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
127 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
128 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
129 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
130 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
131 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
132 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
133 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
134 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
135 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
136 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
137 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
138 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
139 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
140 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
141 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
142 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
143 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
144 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
145 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
146 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
147 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
148 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
149 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
150 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
151 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
152 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
153 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
154 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
155 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
156 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
157 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
158 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
159 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
160 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
161 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
162 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
163 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
164 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
165 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
166 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
167 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
168 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
169 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
170 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
171 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
172 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
173 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
174 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
175 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
176 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
177 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
178 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
179 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
180 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
181 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
182 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
183 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
184 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
185 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
186 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
187 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
188 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
189 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
190 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
191 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
192 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
193 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
194 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
195 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
196 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
197 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
198 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
199 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
200 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
201 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
202 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
203 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
204 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
205 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
206 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
207 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
208 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
209 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
210 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
211 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
212 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
213 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
214 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
215 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
216 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
217 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
218 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
219 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
220 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
221 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
222 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
223 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
224 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
225 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
226 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
227 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
228 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
229 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
230 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
231 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
232 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
233 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
234 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
235 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
236 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
237 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
238 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
239 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
240 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
241 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
242 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
243 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
244 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
245 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
246 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
247 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
248 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
249 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
250 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
251 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
252 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
253 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
254 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
255 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
256 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
257 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
258 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
259 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
260 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
261 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
262 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
263 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
264 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
265 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
266 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
267 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
268 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
269 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
270 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
271 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
272 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
273 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
274 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
275 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
276 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
277 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
278 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
279 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
280 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
281 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
282 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
283 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
284 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
285 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
286 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
287 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
288 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
289 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
290 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
291 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
292 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
293 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
294 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
295 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
296 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
297 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
298 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
299 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
300 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
301 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
302 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
303 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
304 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
305 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
306 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
307 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
308 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
309 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
310 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
311 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
312 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
313 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
314 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
315 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
316 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
317 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
318 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
319 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
320 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
321 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
322 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
323 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
324 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
325 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
326 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
327 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
328 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
329 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
330 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
331 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
332 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
333 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
334 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
335 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
336 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
337 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
338 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
339 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
340 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
341 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
342 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
343 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
344 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
345 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
346 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
347 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
348 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
349 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
350 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
351 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
352 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
353 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
354 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
355 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
356 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
357 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
358 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
359 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
360 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
361 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
362 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
363 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
364 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
365 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
366 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
367 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
368 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
369 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
370 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
371 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
372 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
373 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
374 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
375 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
376 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
377 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
378 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
379 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
380 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
381 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
382 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
383 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
384 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
385 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
386 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
387 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
388 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
389 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
390 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
391 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
392 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
393 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
394 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
395 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
396 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
397 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
398 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
399 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
400 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
401 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
402 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
403 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
404 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
405 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
406 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
407 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
408 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
409 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
410 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
411 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
412 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
413 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
414 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
415 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 415 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.