Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/08/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
2 30/08/2016 28 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
3 02/08/2016 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
4 30/07/2016 45 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
5 15/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
6 14/06/2016 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
7 09/06/2016 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
8 02/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
9 01/06/2016 2 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
10 30/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
11 28/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
12 27/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
13 26/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
14 24/05/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
15 14/05/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
16 06/05/2016 11 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
17 25/04/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
18 23/04/2016 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
19 18/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
20 17/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
21 16/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
22 15/04/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
23 07/04/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
24 06/04/2016 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
25 31/03/2016 10 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
26 21/03/2016 6 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
27 15/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
28 14/03/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
29 12/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
30 11/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
31 10/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
32 09/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
33 08/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
34 07/03/2016 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
35 05/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
36 04/03/2016 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
37 28/02/2016 122 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
38 29/10/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
39 27/10/2015 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
40 20/10/2015 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
41 15/10/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
42 14/10/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
43 11/10/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
44 01/09/2015 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
45 24/08/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
46 23/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
47 21/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
48 19/08/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
49 10/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
50 09/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
51 08/07/2015 4 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
52 04/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
53 03/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
54 02/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
55 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
56 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
57 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
58 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
59 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
60 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
61 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
62 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
63 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
64 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
65 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
66 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
67 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
68 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
69 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
70 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
71 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
72 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
73 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
74 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
75 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
76 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
77 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
78 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
79 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
80 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
81 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
82 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
83 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
84 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
85 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
86 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
87 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
88 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
89 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
90 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
91 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
92 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
93 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
94 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
95 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
96 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
97 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
98 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
99 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
100 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
101 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
102 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
103 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
104 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
105 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
106 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
107 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
108 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
109 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
110 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
111 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
112 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
113 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
114 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
115 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
116 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
117 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
118 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
119 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
120 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
121 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
122 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
123 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
124 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
125 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
126 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
127 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
128 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
129 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
130 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
131 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
132 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
133 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
134 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
135 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
136 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
137 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
138 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
139 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
140 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
141 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
142 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
143 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
144 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
145 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
146 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
147 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
148 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
149 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
150 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
151 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
152 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
153 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
154 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
155 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
156 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
157 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
158 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
159 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
160 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
161 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
162 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
163 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
164 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
165 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
166 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
167 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
168 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
169 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
170 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
171 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
172 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
173 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
174 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
175 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
176 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
177 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
178 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
179 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
180 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
181 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
182 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
183 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
184 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
185 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
186 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
187 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
188 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
189 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
190 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
191 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
192 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
193 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
194 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
195 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
196 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
197 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
198 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
199 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
200 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
201 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
202 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
203 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
204 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
205 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
206 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
207 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
208 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
209 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
210 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
211 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
212 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
213 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
214 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
215 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
216 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
217 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
218 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
219 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
220 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
221 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
222 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
223 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
224 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
225 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
226 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
227 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
228 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
229 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
230 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
231 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
232 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
233 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
234 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
235 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
236 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
237 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
238 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
239 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
240 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
241 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
242 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
243 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
244 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
245 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
246 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
247 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
248 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
249 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
250 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
251 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
252 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
253 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
254 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
255 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
256 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
257 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
258 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
259 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
260 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
261 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
262 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
263 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
264 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
265 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
266 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
267 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
268 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
269 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
270 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
271 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
272 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
273 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
274 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
275 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
276 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
277 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
278 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
279 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
280 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
281 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
282 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
283 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
284 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
285 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
286 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
287 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
288 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
289 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
290 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
291 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
292 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
293 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
294 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
295 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
296 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
297 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
298 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
299 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
300 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
301 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
302 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
303 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
304 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
305 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
306 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
307 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
308 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
309 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
310 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
311 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
312 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
313 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
314 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
315 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
316 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
317 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
318 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
319 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
320 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
321 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
322 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
323 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
324 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
325 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
326 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
327 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
328 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
329 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
330 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
331 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
332 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
333 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
334 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
335 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
336 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
337 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
338 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
339 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
340 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
341 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
342 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
343 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
344 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
345 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
346 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
347 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
348 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
349 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
350 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
351 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
352 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
353 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
354 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
355 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
356 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
357 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
358 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
359 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
360 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
361 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
362 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
363 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
364 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
365 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
366 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
367 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
368 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
369 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
370 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
371 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
372 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
373 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
374 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
375 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
376 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
377 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
378 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
379 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
380 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
381 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
382 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
383 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
384 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
385 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
386 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
387 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
388 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
389 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
390 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
391 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
392 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
393 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
394 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
395 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
396 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
397 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
398 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
399 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
400 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
401 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
402 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
403 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
404 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
405 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
406 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
407 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
408 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
409 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 409 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.