Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/02/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
2 11/02/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
3 09/02/2017 19 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
4 21/01/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
5 20/01/2017 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
6 19/01/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
7 18/01/2017 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 11.200.000 VNĐ dienmayanhngan
8 12/01/2017 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaycnq
9 11/01/2017 39 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ dienmaycnq
10 03/12/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
11 02/12/2016 14 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
12 18/11/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 17/11/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
14 07/11/2016 18 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
15 20/10/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
16 18/10/2016 6 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
17 12/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
18 08/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
19 04/10/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
20 03/10/2016 33 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
21 31/08/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
22 30/08/2016 28 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
23 02/08/2016 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
24 30/07/2016 45 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
25 15/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
26 14/06/2016 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
27 09/06/2016 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
28 02/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
29 01/06/2016 2 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
30 30/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
31 28/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
32 27/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
33 26/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
34 24/05/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
35 14/05/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
36 06/05/2016 11 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
37 25/04/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
38 23/04/2016 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
39 18/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
40 17/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
41 16/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
42 15/04/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
43 07/04/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
44 06/04/2016 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
45 31/03/2016 10 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
46 21/03/2016 6 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
47 15/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
48 14/03/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
49 12/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
50 11/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
51 10/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
52 09/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
53 08/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
54 07/03/2016 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
55 05/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
56 04/03/2016 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
57 28/02/2016 122 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
58 29/10/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
59 27/10/2015 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
60 20/10/2015 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
61 15/10/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
62 14/10/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
63 11/10/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
64 01/09/2015 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
65 24/08/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
66 23/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
67 21/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
68 19/08/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
69 10/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
70 09/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
71 08/07/2015 4 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
72 04/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
73 03/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
74 02/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
75 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
76 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
77 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
78 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
79 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
80 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
81 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
82 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
83 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
84 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
85 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
86 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
87 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
88 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
89 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
90 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
91 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
92 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
93 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
94 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
95 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
96 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
97 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
98 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
99 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
100 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
101 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
102 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
103 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
104 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
105 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
106 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
107 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
108 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
109 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
110 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
111 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
112 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
113 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
114 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
115 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
116 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
117 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
118 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
119 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
120 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
121 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
122 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
123 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
124 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
125 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
126 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
127 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
128 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
129 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
130 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
131 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
132 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
133 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
134 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
135 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
136 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
137 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
138 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
139 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
140 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
141 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
142 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
143 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
144 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
145 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
146 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
147 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
148 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
149 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
150 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
151 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
152 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
153 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
154 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
155 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
156 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
157 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
158 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
159 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
160 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
161 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
162 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
163 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
164 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
165 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
166 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
167 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
168 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
169 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
170 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
171 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
172 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
173 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
174 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
175 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
176 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
177 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
178 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
179 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
180 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
181 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
182 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
183 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
184 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
185 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
186 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
187 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
188 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
189 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
190 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
191 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
192 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
193 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
194 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
195 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
196 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
197 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
198 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
199 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
200 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
201 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
202 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
203 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
204 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
205 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
206 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
207 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
208 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
209 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
210 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
211 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
212 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
213 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
214 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
215 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
216 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
217 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
218 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
219 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
220 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
221 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
222 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
223 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
224 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
225 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
226 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
227 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
228 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
229 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
230 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
231 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
232 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
233 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
234 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
235 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
236 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
237 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
238 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
239 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
240 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
241 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
242 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
243 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
244 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
245 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
246 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
247 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
248 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
249 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
250 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
251 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
252 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
253 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
254 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
255 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
256 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
257 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
258 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
259 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
260 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
261 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
262 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
263 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
264 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
265 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
266 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
267 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
268 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
269 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
270 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
271 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
272 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
273 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
274 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
275 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
276 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
277 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
278 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
279 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
280 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
281 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
282 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
283 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
284 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
285 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
286 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
287 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
288 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
289 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
290 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
291 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
292 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
293 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
294 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
295 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
296 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
297 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
298 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
299 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
300 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
301 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
302 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
303 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
304 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
305 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
306 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
307 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
308 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
309 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
310 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
311 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
312 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
313 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
314 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
315 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
316 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
317 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
318 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
319 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
320 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
321 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
322 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
323 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
324 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
325 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
326 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
327 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
328 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
329 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
330 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
331 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
332 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
333 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
334 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
335 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
336 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
337 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
338 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
339 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
340 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
341 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
342 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
343 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
344 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
345 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
346 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
347 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
348 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
349 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
350 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
351 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
352 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
353 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
354 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
355 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
356 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
357 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
358 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
359 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
360 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
361 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
362 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
363 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
364 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
365 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
366 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
367 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
368 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
369 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
370 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
371 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
372 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
373 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
374 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
375 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
376 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
377 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
378 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
379 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
380 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
381 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
382 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
383 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
384 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
385 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
386 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
387 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
388 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
389 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
390 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
391 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
392 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
393 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
394 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
395 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
396 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
397 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
398 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
399 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
400 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
401 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
402 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
403 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
404 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
405 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
406 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
407 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
408 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
409 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
410 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
411 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
412 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
413 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
414 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
415 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
416 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
417 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
418 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
419 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
420 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
421 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
422 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
423 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
424 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
425 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
426 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
427 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
428 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
429 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 429 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.