Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 10/03/2017 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
2 07/03/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
3 06/03/2017 21 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
4 13/02/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
5 11/02/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
6 09/02/2017 19 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
7 21/01/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
8 20/01/2017 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
9 19/01/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
10 18/01/2017 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 11.200.000 VNĐ dienmayanhngan
11 12/01/2017 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaycnq
12 11/01/2017 39 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ dienmaycnq
13 03/12/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
14 02/12/2016 14 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
15 18/11/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 17/11/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
17 07/11/2016 18 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
18 20/10/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
19 18/10/2016 6 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
20 12/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
21 08/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
22 04/10/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
23 03/10/2016 33 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
24 31/08/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
25 30/08/2016 28 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
26 02/08/2016 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
27 30/07/2016 45 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
28 15/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
29 14/06/2016 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
30 09/06/2016 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
31 02/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
32 01/06/2016 2 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
33 30/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
34 28/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
35 27/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
36 26/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
37 24/05/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
38 14/05/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
39 06/05/2016 11 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
40 25/04/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
41 23/04/2016 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
42 18/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
43 17/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
44 16/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
45 15/04/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
46 07/04/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
47 06/04/2016 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
48 31/03/2016 10 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
49 21/03/2016 6 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
50 15/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
51 14/03/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
52 12/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
53 11/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
54 10/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
55 09/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
56 08/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
57 07/03/2016 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
58 05/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
59 04/03/2016 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
60 28/02/2016 122 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
61 29/10/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
62 27/10/2015 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
63 20/10/2015 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
64 15/10/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
65 14/10/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
66 11/10/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
67 01/09/2015 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
68 24/08/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
69 23/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
70 21/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
71 19/08/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
72 10/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
73 09/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
74 08/07/2015 4 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
75 04/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
76 03/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
77 02/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
78 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
79 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
80 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
81 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
82 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
83 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
84 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
85 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
86 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
87 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
88 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
89 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
90 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
91 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
92 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
93 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
94 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
95 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
96 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
97 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
98 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
99 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
100 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
101 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
102 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
103 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
104 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
105 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
106 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
107 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
108 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
109 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
110 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
111 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
112 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
113 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
114 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
115 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
116 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
117 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
118 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
119 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
120 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
121 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
122 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
123 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
124 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
125 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
126 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
127 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
128 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
129 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
130 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
131 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
132 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
133 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
134 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
135 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
136 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
137 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
138 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
139 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
140 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
141 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
142 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
143 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
144 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
145 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
146 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
147 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
148 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
149 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
150 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
151 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
152 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
153 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
154 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
155 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
156 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
157 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
158 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
159 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
160 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
161 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
162 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
163 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
164 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
165 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
166 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
167 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
168 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
169 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
170 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
171 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
172 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
173 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
174 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
175 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
176 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
177 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
178 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
179 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
180 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
181 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
182 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
183 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
184 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
185 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
186 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
187 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
188 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
189 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
190 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
191 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
192 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
193 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
194 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
195 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
196 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
197 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
198 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
199 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
200 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
201 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
202 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
203 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
204 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
205 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
206 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
207 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
208 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
209 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
210 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
211 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
212 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
213 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
214 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
215 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
216 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
217 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
218 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
219 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
220 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
221 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
222 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
223 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
224 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
225 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
226 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
227 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
228 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
229 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
230 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
231 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
232 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
233 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
234 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
235 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
236 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
237 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
238 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
239 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
240 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
241 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
242 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
243 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
244 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
245 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
246 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
247 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
248 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
249 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
250 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
251 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
252 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
253 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
254 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
255 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
256 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
257 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
258 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
259 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
260 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
261 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
262 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
263 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
264 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
265 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
266 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
267 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
268 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
269 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
270 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
271 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
272 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
273 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
274 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
275 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
276 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
277 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
278 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
279 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
280 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
281 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
282 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
283 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
284 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
285 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
286 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
287 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
288 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
289 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
290 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
291 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
292 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
293 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
294 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
295 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
296 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
297 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
298 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
299 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
300 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
301 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
302 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
303 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
304 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
305 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
306 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
307 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
308 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
309 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
310 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
311 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
312 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
313 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
314 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
315 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
316 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
317 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
318 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
319 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
320 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
321 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
322 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
323 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
324 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
325 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
326 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
327 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
328 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
329 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
330 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
331 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
332 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
333 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
334 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
335 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
336 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
337 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
338 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
339 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
340 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
341 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
342 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
343 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
344 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
345 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
346 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
347 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
348 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
349 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
350 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
351 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
352 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
353 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
354 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
355 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
356 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
357 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
358 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
359 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
360 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
361 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
362 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
363 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
364 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
365 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
366 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
367 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
368 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
369 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
370 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
371 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
372 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
373 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
374 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
375 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
376 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
377 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
378 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
379 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
380 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
381 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
382 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
383 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
384 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
385 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
386 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
387 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
388 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
389 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
390 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
391 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
392 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
393 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
394 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
395 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
396 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
397 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
398 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
399 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
400 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
401 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
402 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
403 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
404 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
405 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
406 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
407 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
408 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
409 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
410 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
411 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
412 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
413 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
414 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
415 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
416 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
417 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
418 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
419 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
420 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
421 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
422 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
423 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
424 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
425 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
426 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
427 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
428 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
429 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
430 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
431 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
432 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 432 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.