Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/10/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
2 12/10/2017 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
3 04/10/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
4 03/10/2017 21 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
5 12/09/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
6 10/09/2017 17 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
7 24/08/2017 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
8 21/08/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
9 19/08/2017 21 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
10 29/07/2017 10 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
11 19/07/2017 43 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
12 06/06/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
13 05/06/2017 61 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
14 05/04/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
15 03/04/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
16 01/04/2017 22 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
17 10/03/2017 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
18 07/03/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
19 06/03/2017 21 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
20 13/02/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
21 11/02/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
22 09/02/2017 19 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
23 21/01/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
24 20/01/2017 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
25 19/01/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
26 18/01/2017 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 11.200.000 VNĐ dienmayanhngan
27 12/01/2017 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaycnq
28 11/01/2017 39 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ dienmaycnq
29 03/12/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
30 02/12/2016 14 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
31 18/11/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
32 17/11/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
33 07/11/2016 18 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
34 20/10/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
35 18/10/2016 6 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
36 12/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
37 08/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
38 04/10/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
39 03/10/2016 33 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
40 31/08/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
41 30/08/2016 28 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
42 02/08/2016 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
43 30/07/2016 45 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
44 15/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
45 14/06/2016 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
46 09/06/2016 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
47 02/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
48 01/06/2016 2 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
49 30/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
50 28/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
51 27/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
52 26/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
53 24/05/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
54 14/05/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
55 06/05/2016 11 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
56 25/04/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
57 23/04/2016 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
58 18/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
59 17/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
60 16/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
61 15/04/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
62 07/04/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
63 06/04/2016 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
64 31/03/2016 10 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
65 21/03/2016 6 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
66 15/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
67 14/03/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
68 12/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
69 11/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
70 10/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
71 09/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
72 08/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
73 07/03/2016 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
74 05/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
75 04/03/2016 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
76 28/02/2016 122 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
77 29/10/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
78 27/10/2015 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
79 20/10/2015 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
80 15/10/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
81 14/10/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
82 11/10/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
83 01/09/2015 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
84 24/08/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
85 23/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
86 21/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
87 19/08/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
88 10/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
89 09/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
90 08/07/2015 4 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
91 04/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
92 03/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
93 02/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
94 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
95 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
96 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
97 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
98 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
99 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
100 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
101 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
102 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
103 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
104 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
105 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
106 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
107 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
108 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
109 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
110 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
111 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
112 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
113 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
114 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
115 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
116 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
117 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
118 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
119 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
120 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
121 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
122 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
123 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
124 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
125 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
126 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
127 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
128 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
129 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
130 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
131 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
132 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
133 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
134 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
135 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
136 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
137 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
138 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
139 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
140 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
141 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
142 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
143 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
144 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
145 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
146 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
147 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
148 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
149 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
150 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
151 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
152 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
153 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
154 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
155 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
156 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
157 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
158 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
159 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
160 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
161 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
162 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
163 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
164 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
165 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
166 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
167 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
168 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
169 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
170 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
171 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
172 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
173 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
174 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
175 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
176 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
177 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
178 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
179 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
180 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
181 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
182 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
183 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
184 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
185 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
186 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
187 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
188 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
189 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
190 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
191 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
192 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
193 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
194 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
195 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
196 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
197 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
198 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
199 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
200 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
201 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
202 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
203 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
204 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
205 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
206 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
207 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
208 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
209 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
210 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
211 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
212 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
213 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
214 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
215 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
216 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
217 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
218 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
219 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
220 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
221 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
222 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
223 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
224 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
225 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
226 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
227 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
228 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
229 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
230 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
231 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
232 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
233 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
234 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
235 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
236 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
237 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
238 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
239 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
240 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
241 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
242 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
243 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
244 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
245 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
246 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
247 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
248 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
249 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
250 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
251 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
252 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
253 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
254 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
255 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
256 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
257 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
258 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
259 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
260 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
261 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
262 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
263 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
264 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
265 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
266 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
267 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
268 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
269 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
270 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
271 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
272 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
273 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
274 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
275 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
276 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
277 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
278 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
279 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
280 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
281 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
282 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
283 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
284 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
285 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
286 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
287 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
288 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
289 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
290 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
291 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
292 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
293 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
294 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
295 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
296 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
297 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
298 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
299 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
300 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
301 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
302 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
303 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
304 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
305 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
306 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
307 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
308 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
309 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
310 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
311 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
312 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
313 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
314 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
315 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
316 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
317 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
318 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
319 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
320 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
321 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
322 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
323 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
324 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
325 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
326 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
327 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
328 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
329 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
330 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
331 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
332 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
333 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
334 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
335 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
336 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
337 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
338 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
339 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
340 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
341 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
342 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
343 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
344 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
345 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
346 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
347 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
348 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
349 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
350 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
351 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
352 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
353 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
354 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
355 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
356 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
357 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
358 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
359 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
360 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
361 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
362 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
363 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
364 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
365 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
366 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
367 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
368 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
369 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
370 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
371 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
372 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
373 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
374 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
375 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
376 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
377 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
378 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
379 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
380 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
381 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
382 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
383 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
384 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
385 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
386 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
387 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
388 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
389 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
390 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
391 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
392 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
393 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
394 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
395 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
396 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
397 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
398 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
399 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
400 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
401 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
402 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
403 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
404 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
405 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
406 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
407 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
408 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
409 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
410 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
411 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
412 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
413 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
414 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
415 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
416 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
417 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
418 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
419 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
420 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
421 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
422 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
423 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
424 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
425 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
426 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
427 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
428 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
429 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
430 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
431 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
432 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
433 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
434 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
435 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
436 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
437 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
438 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
439 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
440 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
441 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
442 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
443 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
444 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
445 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
446 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
447 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
448 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 448 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.