Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/12/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
2 02/12/2016 14 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
3 18/11/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 17/11/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
5 07/11/2016 18 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
6 20/10/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
7 18/10/2016 6 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
8 12/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
9 08/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
10 04/10/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
11 03/10/2016 33 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
12 31/08/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
13 30/08/2016 28 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
14 02/08/2016 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
15 30/07/2016 45 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
16 15/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
17 14/06/2016 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
18 09/06/2016 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
19 02/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
20 01/06/2016 2 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
21 30/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
22 28/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
23 27/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
24 26/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
25 24/05/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
26 14/05/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
27 06/05/2016 11 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
28 25/04/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
29 23/04/2016 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
30 18/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
31 17/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
32 16/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
33 15/04/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
34 07/04/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
35 06/04/2016 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
36 31/03/2016 10 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
37 21/03/2016 6 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
38 15/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
39 14/03/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
40 12/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
41 11/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
42 10/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
43 09/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
44 08/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
45 07/03/2016 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
46 05/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
47 04/03/2016 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
48 28/02/2016 122 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
49 29/10/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
50 27/10/2015 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
51 20/10/2015 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
52 15/10/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
53 14/10/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
54 11/10/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
55 01/09/2015 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
56 24/08/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
57 23/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
58 21/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
59 19/08/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
60 10/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
61 09/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
62 08/07/2015 4 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
63 04/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
64 03/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
65 02/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
66 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
67 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
68 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
69 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
70 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
71 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
72 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
73 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
74 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
75 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
76 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
77 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
78 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
79 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
80 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
81 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
82 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
83 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
84 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
85 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
86 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
87 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
88 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
89 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
90 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
91 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
92 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
93 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
94 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
95 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
96 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
97 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
98 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
99 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
100 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
101 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
102 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
103 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
104 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
105 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
106 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
107 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
108 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
109 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
110 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
111 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
112 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
113 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
114 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
115 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
116 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
117 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
118 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
119 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
120 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
121 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
122 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
123 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
124 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
125 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
126 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
127 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
128 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
129 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
130 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
131 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
132 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
133 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
134 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
135 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
136 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
137 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
138 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
139 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
140 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
141 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
142 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
143 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
144 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
145 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
146 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
147 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
148 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
149 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
150 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
151 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
152 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
153 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
154 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
155 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
156 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
157 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
158 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
159 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
160 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
161 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
162 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
163 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
164 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
165 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
166 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
167 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
168 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
169 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
170 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
171 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
172 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
173 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
174 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
175 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
176 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
177 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
178 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
179 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
180 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
181 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
182 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
183 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
184 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
185 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
186 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
187 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
188 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
189 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
190 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
191 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
192 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
193 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
194 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
195 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
196 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
197 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
198 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
199 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
200 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
201 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
202 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
203 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
204 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
205 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
206 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
207 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
208 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
209 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
210 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
211 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
212 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
213 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
214 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
215 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
216 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
217 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
218 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
219 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
220 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
221 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
222 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
223 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
224 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
225 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
226 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
227 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
228 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
229 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
230 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
231 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
232 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
233 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
234 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
235 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
236 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
237 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
238 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
239 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
240 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
241 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
242 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
243 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
244 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
245 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
246 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
247 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
248 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
249 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
250 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
251 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
252 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
253 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
254 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
255 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
256 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
257 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
258 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
259 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
260 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
261 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
262 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
263 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
264 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
265 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
266 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
267 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
268 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
269 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
270 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
271 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
272 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
273 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
274 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
275 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
276 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
277 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
278 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
279 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
280 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
281 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
282 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
283 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
284 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
285 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
286 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
287 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
288 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
289 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
290 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
291 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
292 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
293 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
294 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
295 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
296 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
297 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
298 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
299 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
300 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
301 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
302 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
303 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
304 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
305 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
306 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
307 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
308 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
309 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
310 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
311 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
312 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
313 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
314 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
315 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
316 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
317 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
318 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
319 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
320 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
321 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
322 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
323 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
324 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
325 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
326 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
327 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
328 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
329 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
330 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
331 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
332 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
333 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
334 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
335 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
336 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
337 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
338 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
339 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
340 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
341 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
342 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
343 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
344 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
345 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
346 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
347 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
348 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
349 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
350 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
351 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
352 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
353 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
354 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
355 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
356 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
357 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
358 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
359 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
360 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
361 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
362 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
363 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
364 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
365 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
366 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
367 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
368 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
369 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
370 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
371 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
372 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
373 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
374 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
375 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
376 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
377 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
378 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
379 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
380 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
381 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
382 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
383 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
384 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
385 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
386 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
387 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
388 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
389 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
390 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
391 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
392 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
393 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
394 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
395 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
396 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
397 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
398 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
399 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
400 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
401 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
402 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
403 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
404 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
405 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
406 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
407 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
408 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
409 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
410 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
411 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
412 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
413 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
414 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
415 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
416 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
417 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
418 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
419 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
420 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 420 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.