Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
2 14/06/2016 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
3 09/06/2016 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
4 02/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
5 01/06/2016 2 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
6 30/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
7 28/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
8 27/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
9 26/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
10 24/05/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
11 14/05/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
12 06/05/2016 11 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
13 25/04/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
14 23/04/2016 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
15 18/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
16 17/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
17 16/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
18 15/04/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
19 07/04/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
20 06/04/2016 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
21 31/03/2016 10 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
22 21/03/2016 6 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
23 15/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
24 14/03/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
25 12/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
26 11/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
27 10/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
28 09/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
29 08/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
30 07/03/2016 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
31 05/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
32 04/03/2016 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
33 28/02/2016 122 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
34 29/10/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
35 27/10/2015 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
36 20/10/2015 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
37 15/10/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
38 14/10/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
39 11/10/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
40 01/09/2015 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
41 24/08/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
42 23/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
43 21/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
44 19/08/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
45 10/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
46 09/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
47 08/07/2015 4 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
48 04/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
49 03/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
50 02/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
51 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
52 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
53 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
54 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
55 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
56 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
57 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
58 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
59 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
60 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
61 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
62 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
63 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
64 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
65 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
66 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
67 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
68 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
69 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
70 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
71 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
72 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
73 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
74 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
75 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
76 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
77 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
78 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
79 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
80 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
81 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
82 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
83 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
84 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
85 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
86 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
87 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
88 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
89 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
90 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
91 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
92 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
93 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
94 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
95 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
96 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
97 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
98 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
99 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
100 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
101 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
102 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
103 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
104 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
105 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
106 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
107 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
108 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
109 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
110 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
111 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
112 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
113 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
114 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
115 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
116 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
117 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
118 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
119 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
120 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
121 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
122 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
123 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
124 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
125 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
126 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
127 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
128 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
129 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
130 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
131 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
132 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
133 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
134 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
135 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
136 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
137 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
138 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
139 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
140 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
141 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
142 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
143 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
144 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
145 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
146 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
147 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
148 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
149 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
150 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
151 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
152 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
153 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
154 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
155 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
156 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
157 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
158 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
159 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
160 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
161 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
162 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
163 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
164 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
165 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
166 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
167 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
168 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
169 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
170 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
171 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
172 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
173 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
174 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
175 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
176 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
177 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
178 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
179 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
180 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
181 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
182 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
183 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
184 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
185 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
186 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
187 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
188 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
189 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
190 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
191 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
192 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
193 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
194 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
195 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
196 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
197 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
198 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
199 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
200 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
201 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
202 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
203 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
204 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
205 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
206 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
207 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
208 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
209 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
210 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
211 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
212 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
213 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
214 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
215 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
216 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
217 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
218 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
219 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
220 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
221 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
222 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
223 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
224 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
225 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
226 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
227 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
228 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
229 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
230 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
231 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
232 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
233 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
234 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
235 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
236 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
237 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
238 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
239 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
240 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
241 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
242 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
243 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
244 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
245 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
246 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
247 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
248 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
249 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
250 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
251 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
252 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
253 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
254 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
255 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
256 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
257 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
258 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
259 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
260 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
261 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
262 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
263 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
264 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
265 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
266 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
267 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
268 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
269 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
270 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
271 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
272 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
273 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
274 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
275 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
276 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
277 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
278 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
279 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
280 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
281 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
282 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
283 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
284 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
285 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
286 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
287 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
288 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
289 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
290 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
291 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
292 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
293 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
294 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
295 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
296 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
297 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
298 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
299 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
300 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
301 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
302 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
303 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
304 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
305 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
306 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
307 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
308 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
309 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
310 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
311 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
312 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
313 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
314 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
315 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
316 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
317 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
318 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
319 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
320 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
321 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
322 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
323 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
324 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
325 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
326 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
327 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
328 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
329 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
330 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
331 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
332 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
333 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
334 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
335 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
336 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
337 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
338 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
339 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
340 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
341 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
342 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
343 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
344 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
345 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
346 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
347 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
348 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
349 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
350 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
351 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
352 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
353 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
354 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
355 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
356 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
357 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
358 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
359 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
360 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
361 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
362 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
363 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
364 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
365 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
366 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
367 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
368 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
369 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
370 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
371 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
372 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
373 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
374 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
375 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
376 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
377 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
378 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
379 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
380 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
381 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
382 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
383 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
384 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
385 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
386 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
387 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
388 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
389 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
390 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
391 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
392 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
393 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
394 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
395 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
396 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
397 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
398 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
399 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
400 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
401 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
402 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
403 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
404 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
405 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 405 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.