Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/08/2017 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
2 21/08/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
3 19/08/2017 21 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
4 29/07/2017 10 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
5 19/07/2017 43 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
6 06/06/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
7 05/06/2017 61 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
8 05/04/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
9 03/04/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
10 01/04/2017 22 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
11 10/03/2017 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
12 07/03/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
13 06/03/2017 21 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
14 13/02/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
15 11/02/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
16 09/02/2017 19 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
17 21/01/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
18 20/01/2017 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
19 19/01/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
20 18/01/2017 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 11.200.000 VNĐ dienmayanhngan
21 12/01/2017 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaycnq
22 11/01/2017 39 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ dienmaycnq
23 03/12/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
24 02/12/2016 14 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
25 18/11/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
26 17/11/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
27 07/11/2016 18 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
28 20/10/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
29 18/10/2016 6 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
30 12/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
31 08/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
32 04/10/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
33 03/10/2016 33 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
34 31/08/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
35 30/08/2016 28 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
36 02/08/2016 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
37 30/07/2016 45 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
38 15/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
39 14/06/2016 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
40 09/06/2016 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
41 02/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
42 01/06/2016 2 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
43 30/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
44 28/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
45 27/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
46 26/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
47 24/05/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
48 14/05/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
49 06/05/2016 11 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
50 25/04/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
51 23/04/2016 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
52 18/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
53 17/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
54 16/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
55 15/04/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
56 07/04/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
57 06/04/2016 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
58 31/03/2016 10 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
59 21/03/2016 6 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
60 15/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
61 14/03/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
62 12/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
63 11/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
64 10/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
65 09/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
66 08/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
67 07/03/2016 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
68 05/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
69 04/03/2016 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
70 28/02/2016 122 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
71 29/10/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
72 27/10/2015 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
73 20/10/2015 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
74 15/10/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
75 14/10/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
76 11/10/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
77 01/09/2015 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
78 24/08/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
79 23/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
80 21/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
81 19/08/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
82 10/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
83 09/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
84 08/07/2015 4 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
85 04/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
86 03/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
87 02/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
88 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
89 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
90 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
91 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
92 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
93 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
94 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
95 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
96 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
97 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
98 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
99 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
100 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
101 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
102 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
103 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
104 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
105 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
106 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
107 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
108 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
109 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
110 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
111 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
112 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
113 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
114 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
115 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
116 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
117 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
118 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
119 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
120 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
121 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
122 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
123 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
124 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
125 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
126 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
127 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
128 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
129 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
130 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
131 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
132 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
133 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
134 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
135 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
136 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
137 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
138 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
139 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
140 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
141 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
142 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
143 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
144 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
145 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
146 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
147 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
148 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
149 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
150 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
151 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
152 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
153 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
154 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
155 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
156 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
157 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
158 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
159 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
160 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
161 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
162 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
163 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
164 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
165 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
166 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
167 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
168 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
169 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
170 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
171 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
172 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
173 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
174 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
175 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
176 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
177 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
178 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
179 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
180 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
181 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
182 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
183 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
184 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
185 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
186 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
187 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
188 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
189 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
190 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
191 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
192 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
193 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
194 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
195 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
196 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
197 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
198 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
199 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
200 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
201 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
202 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
203 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
204 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
205 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
206 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
207 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
208 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
209 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
210 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
211 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
212 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
213 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
214 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
215 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
216 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
217 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
218 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
219 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
220 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
221 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
222 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
223 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
224 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
225 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
226 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
227 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
228 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
229 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
230 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
231 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
232 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
233 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
234 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
235 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
236 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
237 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
238 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
239 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
240 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
241 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
242 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
243 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
244 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
245 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
246 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
247 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
248 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
249 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
250 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
251 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
252 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
253 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
254 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
255 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
256 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
257 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
258 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
259 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
260 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
261 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
262 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
263 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
264 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
265 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
266 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
267 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
268 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
269 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
270 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
271 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
272 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
273 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
274 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
275 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
276 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
277 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
278 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
279 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
280 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
281 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
282 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
283 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
284 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
285 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
286 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
287 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
288 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
289 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
290 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
291 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
292 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
293 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
294 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
295 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
296 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
297 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
298 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
299 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
300 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
301 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
302 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
303 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
304 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
305 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
306 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
307 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
308 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
309 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
310 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
311 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
312 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
313 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
314 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
315 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
316 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
317 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
318 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
319 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
320 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
321 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
322 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
323 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
324 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
325 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
326 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
327 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
328 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
329 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
330 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
331 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
332 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
333 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
334 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
335 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
336 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
337 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
338 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
339 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
340 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
341 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
342 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
343 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
344 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
345 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
346 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
347 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
348 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
349 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
350 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
351 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
352 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
353 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
354 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
355 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
356 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
357 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
358 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
359 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
360 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
361 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
362 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
363 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
364 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
365 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
366 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
367 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
368 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
369 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
370 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
371 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
372 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
373 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
374 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
375 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
376 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
377 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
378 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
379 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
380 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
381 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
382 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
383 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
384 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
385 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
386 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
387 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
388 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
389 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
390 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
391 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
392 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
393 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
394 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
395 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
396 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
397 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
398 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
399 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
400 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
401 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
402 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
403 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
404 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
405 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
406 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
407 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
408 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
409 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
410 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
411 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
412 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
413 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
414 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
415 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
416 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
417 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
418 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
419 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
420 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
421 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
422 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
423 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
424 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
425 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
426 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
427 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
428 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
429 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
430 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
431 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
432 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
433 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
434 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
435 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
436 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
437 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
438 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
439 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
440 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
441 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
442 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 442 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.