Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/04/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
2 03/04/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
3 01/04/2017 22 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
4 10/03/2017 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
5 07/03/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
6 06/03/2017 21 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
7 13/02/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
8 11/02/2017 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
9 09/02/2017 19 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
10 21/01/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
11 20/01/2017 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
12 19/01/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
13 18/01/2017 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 11.200.000 VNĐ dienmayanhngan
14 12/01/2017 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaycnq
15 11/01/2017 39 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ dienmaycnq
16 03/12/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
17 02/12/2016 14 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
18 18/11/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
19 17/11/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
20 07/11/2016 18 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
21 20/10/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
22 18/10/2016 6 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
23 12/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
24 08/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
25 04/10/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
26 03/10/2016 33 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
27 31/08/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
28 30/08/2016 28 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
29 02/08/2016 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
30 30/07/2016 45 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
31 15/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
32 14/06/2016 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
33 09/06/2016 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
34 02/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
35 01/06/2016 2 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
36 30/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
37 28/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
38 27/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
39 26/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
40 24/05/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
41 14/05/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
42 06/05/2016 11 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
43 25/04/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
44 23/04/2016 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
45 18/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
46 17/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
47 16/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
48 15/04/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
49 07/04/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
50 06/04/2016 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
51 31/03/2016 10 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
52 21/03/2016 6 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
53 15/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
54 14/03/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
55 12/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
56 11/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
57 10/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
58 09/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
59 08/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
60 07/03/2016 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
61 05/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
62 04/03/2016 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
63 28/02/2016 122 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
64 29/10/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
65 27/10/2015 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
66 20/10/2015 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
67 15/10/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
68 14/10/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
69 11/10/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
70 01/09/2015 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
71 24/08/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
72 23/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
73 21/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
74 19/08/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
75 10/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
76 09/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
77 08/07/2015 4 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
78 04/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
79 03/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
80 02/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
81 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
82 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
83 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
84 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
85 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
86 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
87 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
88 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
89 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
90 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
91 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
92 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
93 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
94 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
95 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
96 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
97 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
98 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
99 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
100 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
101 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
102 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
103 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
104 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
105 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
106 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
107 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
108 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
109 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
110 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
111 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
112 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
113 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
114 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
115 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
116 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
117 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
118 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
119 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
120 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
121 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
122 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
123 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
124 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
125 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
126 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
127 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
128 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
129 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
130 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
131 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
132 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
133 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
134 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
135 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
136 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
137 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
138 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
139 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
140 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
141 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
142 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
143 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
144 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
145 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
146 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
147 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
148 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
149 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
150 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
151 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
152 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
153 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
154 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
155 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
156 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
157 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
158 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
159 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
160 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
161 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
162 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
163 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
164 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
165 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
166 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
167 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
168 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
169 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
170 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
171 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
172 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
173 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
174 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
175 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
176 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
177 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
178 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
179 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
180 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
181 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
182 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
183 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
184 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
185 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
186 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
187 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
188 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
189 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
190 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
191 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
192 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
193 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
194 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
195 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
196 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
197 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
198 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
199 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
200 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
201 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
202 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
203 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
204 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
205 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
206 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
207 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
208 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
209 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
210 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
211 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
212 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
213 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
214 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
215 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
216 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
217 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
218 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
219 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
220 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
221 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
222 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
223 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
224 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
225 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
226 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
227 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
228 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
229 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
230 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
231 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
232 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
233 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
234 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
235 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
236 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
237 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
238 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
239 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
240 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
241 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
242 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
243 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
244 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
245 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
246 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
247 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
248 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
249 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
250 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
251 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
252 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
253 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
254 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
255 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
256 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
257 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
258 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
259 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
260 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
261 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
262 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
263 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
264 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
265 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
266 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
267 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
268 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
269 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
270 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
271 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
272 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
273 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
274 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
275 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
276 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
277 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
278 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
279 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
280 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
281 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
282 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
283 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
284 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
285 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
286 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
287 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
288 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
289 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
290 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
291 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
292 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
293 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
294 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
295 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
296 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
297 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
298 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
299 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
300 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
301 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
302 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
303 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
304 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
305 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
306 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
307 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
308 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
309 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
310 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
311 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
312 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
313 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
314 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
315 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
316 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
317 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
318 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
319 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
320 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
321 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
322 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
323 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
324 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
325 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
326 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
327 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
328 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
329 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
330 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
331 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
332 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
333 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
334 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
335 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
336 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
337 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
338 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
339 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
340 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
341 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
342 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
343 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
344 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
345 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
346 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
347 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
348 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
349 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
350 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
351 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
352 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
353 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
354 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
355 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
356 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
357 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
358 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
359 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
360 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
361 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
362 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
363 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
364 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
365 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
366 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
367 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
368 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
369 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
370 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
371 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
372 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
373 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
374 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
375 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
376 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
377 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
378 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
379 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
380 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
381 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
382 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
383 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
384 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
385 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
386 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
387 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
388 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
389 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
390 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
391 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
392 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
393 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
394 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
395 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
396 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
397 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
398 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
399 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
400 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
401 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
402 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
403 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
404 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
405 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
406 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
407 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
408 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
409 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
410 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
411 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
412 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
413 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
414 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
415 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
416 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
417 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
418 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
419 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
420 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
421 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
422 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
423 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
424 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
425 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
426 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
427 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
428 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
429 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
430 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
431 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
432 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
433 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
434 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
435 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 435 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.