Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Điều hòa GENERAL ASG09A

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/01/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
2 20/01/2017 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
3 19/01/2017 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
4 18/01/2017 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 11.200.000 VNĐ dienmayanhngan
5 12/01/2017 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaycnq
6 11/01/2017 39 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ dienmaycnq
7 03/12/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
8 02/12/2016 14 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
9 18/11/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 17/11/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
11 07/11/2016 18 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
12 20/10/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
13 18/10/2016 6 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
14 12/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
15 08/10/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
16 04/10/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
17 03/10/2016 33 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
18 31/08/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
19 30/08/2016 28 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
20 02/08/2016 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
21 30/07/2016 45 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
22 15/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
23 14/06/2016 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
24 09/06/2016 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
25 02/06/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
26 01/06/2016 2 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
27 30/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
28 28/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
29 27/05/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
30 26/05/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
31 24/05/2016 10 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
32 14/05/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
33 06/05/2016 11 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
34 25/04/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
35 23/04/2016 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
36 18/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
37 17/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
38 16/04/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
39 15/04/2016 8 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
40 07/04/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
41 06/04/2016 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
42 31/03/2016 10 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
43 21/03/2016 6 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
44 15/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
45 14/03/2016 2 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
46 12/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
47 11/03/2016 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
48 10/03/2016 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
49 09/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
50 08/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
51 07/03/2016 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
52 05/03/2016 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
53 04/03/2016 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
54 28/02/2016 122 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
55 29/10/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
56 27/10/2015 7 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
57 20/10/2015 5 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
58 15/10/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
59 14/10/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
60 11/10/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
61 01/09/2015 8 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
62 24/08/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
63 23/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
64 21/08/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
65 19/08/2015 40 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
66 10/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
67 09/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
68 08/07/2015 4 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
69 04/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
70 03/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
71 02/07/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
72 01/07/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
73 30/06/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
74 26/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
75 25/06/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
76 24/06/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
77 22/06/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
78 21/06/2015 16 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
79 05/06/2015 17 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
80 19/05/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
81 17/05/2015 4 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
82 13/05/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
83 11/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
84 10/05/2015 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
85 08/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
86 07/05/2015 1 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
87 06/05/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
88 05/05/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
89 02/05/2015 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
90 29/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
91 26/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
92 25/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ DienMayFimex
93 22/04/2015 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ lehuyest
94 21/04/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Tăng 573.000 VNĐ DienMayFimex
95 19/04/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
96 15/04/2015 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 573.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
97 10/04/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
98 07/04/2015 7 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayhuutung
99 31/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
100 28/03/2015 2 ngày 6.450.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
101 26/03/2015 3 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DienMayFimex
102 23/03/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
103 20/03/2015 5 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
104 15/03/2015 17 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
105 26/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
106 24/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
107 23/02/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
108 22/02/2015 11 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
109 11/02/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
110 07/02/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
111 05/02/2015 13 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
112 23/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
113 21/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
114 20/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
115 19/01/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
116 17/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
117 16/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
118 13/01/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
119 12/01/2015 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
120 09/01/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
121 08/01/2015 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
122 06/01/2015 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
123 05/01/2015 2 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
124 03/01/2015 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
125 02/01/2015 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
126 29/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
127 28/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
128 27/12/2014 5 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
129 22/12/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
130 16/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
131 15/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
132 14/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
133 13/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhvy
134 11/12/2014 2 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
135 09/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
136 08/12/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
137 06/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
138 05/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
139 04/12/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 813.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
140 03/12/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaythanhvy
141 02/12/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
142 01/12/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
143 27/11/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
144 25/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
145 24/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
146 23/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
147 21/11/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
148 20/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
149 19/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
150 18/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
151 17/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
152 16/11/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
153 12/11/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
154 10/11/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
155 04/11/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
156 03/11/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
157 31/10/2014 6 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 813.000 VNĐ dienmaythanhvy
158 25/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
159 24/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
160 23/10/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
161 21/10/2014 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
162 16/10/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
163 15/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
164 14/10/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
165 13/10/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
166 09/10/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
167 06/10/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
168 05/10/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayhuutung
169 03/10/2014 4 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmaythanhvy
170 29/09/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
171 24/09/2014 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
172 20/09/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
173 19/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
174 18/09/2014 9 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
175 09/09/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi dienlanhngohoang
176 08/09/2014 4 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
177 04/09/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
178 03/09/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
179 02/09/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
180 30/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
181 29/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
182 28/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
183 27/08/2014 9 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
184 18/08/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
185 15/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
186 14/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
187 13/08/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
188 12/08/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
189 10/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
190 09/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
191 08/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhuutung
192 07/08/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
193 06/08/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
194 04/08/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
195 03/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
196 02/08/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
197 01/08/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
198 31/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
199 30/07/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
200 28/07/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
201 27/07/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
202 24/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
203 23/07/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
204 21/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
205 20/07/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
206 16/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
207 15/07/2014 1 ngày 6.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
208 14/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
209 13/07/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
210 09/07/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
211 08/07/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
212 04/07/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
213 03/07/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
214 02/07/2014 5 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.723.000 VNĐ thinhkhoi
215 27/06/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
216 24/06/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
217 21/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
218 20/06/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
219 19/06/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
220 18/06/2014 5 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
221 13/06/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
222 11/06/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
223 09/06/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
224 07/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
225 06/06/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
226 05/06/2014 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
227 30/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
228 29/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
229 28/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
230 27/05/2014 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 873.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
231 24/05/2014 2 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 873.000 VNĐ dienlanhngohoang
232 22/05/2014 8 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
233 14/05/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
234 13/05/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
235 12/05/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
236 10/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
237 09/05/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
238 08/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
239 07/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
240 06/05/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
241 03/05/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
242 02/05/2014 6 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
243 26/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
244 25/04/2014 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
245 22/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
246 21/04/2014 2 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
247 19/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
248 18/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giá không đổi GIADUNGKHANGHUY
249 17/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
250 16/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
251 15/04/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
252 14/04/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
253 12/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
254 11/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
255 08/04/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
256 07/04/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
257 04/04/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
258 03/04/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ dienmayhuutung
259 31/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
260 30/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 930.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
261 29/03/2014 1 ngày 5.870.000 ₫ Giảm 930.000 VNĐ GIADUNGKHANGHUY
262 28/03/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
263 25/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
264 24/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
265 22/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
266 21/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 10.800.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
267 20/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
268 19/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
269 17/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
270 16/03/2014 4 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
271 12/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
272 10/03/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
273 09/03/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ vanphongpham_hanoi
274 08/03/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
275 06/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
276 05/03/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
277 03/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
278 02/03/2014 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
279 26/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
280 25/02/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
281 22/02/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
282 21/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
283 20/02/2014 5 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
284 15/02/2014 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
285 14/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
286 12/02/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
287 10/02/2014 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 11.723.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
288 08/02/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
289 07/02/2014 8 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.800.000 VNĐ thinhkhoi
290 30/01/2014 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
291 27/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
292 26/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
293 25/01/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
294 24/01/2014 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
295 22/01/2014 2 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
296 20/01/2014 4 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
297 16/01/2014 2 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
298 14/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
299 13/01/2014 3 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 10.900.000 VNĐ dienmayhuutung
300 10/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Giá không đổi thinhkhoi
301 09/01/2014 1 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
302 08/01/2014 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
303 07/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
304 06/01/2014 3 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 11.500.000 VNĐ thinhkhoi
305 03/01/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ lehuyest
306 02/01/2014 7 ngày 17.600.000 ₫ Tăng 10.900.000 VNĐ thinhkhoi
307 26/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
308 25/12/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
309 23/12/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
310 21/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 823.000 VNĐ dienmayhuutung
311 20/12/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 823.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
312 17/12/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
313 16/12/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
314 15/12/2013 5 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
315 10/12/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
316 09/12/2013 16 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
317 23/11/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
318 22/11/2013 6 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhuutung
319 16/11/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
320 14/11/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
321 13/11/2013 16 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
322 28/10/2013 3 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
323 25/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
324 24/10/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
325 23/10/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dienmayhuutung
326 22/10/2013 6 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
327 16/10/2013 19 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lehuyest
328 27/09/2013 19 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhuutung
329 08/09/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
330 07/09/2013 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayhuutung
331 05/09/2013 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
332 01/09/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
333 30/08/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
334 29/08/2013 5 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 1.023.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
335 24/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
336 23/08/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
337 21/08/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
338 20/08/2013 3 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhuutung
339 17/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
340 16/08/2013 4 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienmayhuutung
341 12/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
342 10/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
343 09/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
344 08/08/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
345 06/08/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
346 05/08/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
347 04/08/2013 6 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayhuutung
348 29/07/2013 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.023.000 VNĐ dienmayhuutung
349 24/07/2013 11 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
350 13/07/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ thinhkhoi
351 11/07/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
352 01/07/2013 7 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
353 24/06/2013 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi dientudienlanhvietnam
354 21/06/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
355 19/06/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
356 18/06/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
357 17/06/2013 11 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
358 06/06/2013 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
359 01/06/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
360 31/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
361 30/05/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
362 27/05/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
363 25/05/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
364 24/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
365 23/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
366 22/05/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
367 21/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
368 20/05/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 923.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
369 19/05/2013 22 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
370 27/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
371 26/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
372 25/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
373 24/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
374 22/04/2013 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
375 21/04/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehuyest
376 20/04/2013 2 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
377 18/04/2013 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ thinhkhoi
378 16/04/2013 4 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 923.000 VNĐ dientudienlanhvietnam
379 12/04/2013 6 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
380 06/04/2013 19 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
381 18/03/2013 10 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
382 08/03/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
383 05/03/2013 12 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
384 21/02/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
385 20/02/2013 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
386 18/02/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ F5Pro
387 17/02/2013 3 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thinhkhoi
388 14/02/2013 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
389 31/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
390 30/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 23.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
391 29/01/2013 8 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 23.000 VNĐ F5Pro
392 21/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
393 20/01/2013 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
394 19/01/2013 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
395 18/01/2013 3 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
396 15/01/2013 60 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
397 16/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giá không đổi Dienlanh_congnghe
398 12/11/2012 4 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
399 08/11/2012 7 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ lehuyest
400 01/11/2012 1 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 223.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
401 31/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Tăng 223.000 VNĐ thinhkhoi
402 30/10/2012 2 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
403 28/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
404 27/10/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
405 26/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
406 23/10/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
407 20/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
408 19/10/2012 4 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi lehuyest
409 15/10/2012 2 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
410 13/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
411 12/10/2012 3 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ thinhkhoi
412 09/10/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 1.880.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
413 08/10/2012 12 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 1.880.000 VNĐ lehuyest
414 26/09/2012 9 ngày 7.980.000 ₫ Giá không đổi dienlanhthanhhanh
415 17/09/2012 5 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
416 12/09/2012 12 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
417 31/08/2012 3 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.103.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
418 28/08/2012 18 ngày 5.877.000 ₫ Giảm 2.103.000 VNĐ Dienlanh_congnghe
419 10/08/2012 11 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
420 30/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
421 24/07/2012 2 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
422 22/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
423 18/07/2012 1 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
424 17/07/2012 18 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ F5Pro
425 29/06/2012 4 ngày 7.980.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ dienlanhthanhhanh
426 25/06/2012 5.900.000 ₫ F5Pro
Có tổng cộng 426 thay đổi giá của sản phẩm Điều hòa GENERAL ASG09A đã được hệ thống ghi lại.